Đề thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2011

de thi HSG giai toan tren may tinh casio

de thi HSG giai toan tren may tinh casio
... , dùng máy tính Casio tính kết Tính diện tích bán kính đờng tròn ngoại tiếp +)bán kính R= a.b.c S ABC , dùng máy tính Casio tính kết +) Diện tích S ngoait = R , dùng máy tính Casio tính kết Bài ... để tìm x,y Sau dùng thuật toán máy tính Casio để giải phơng trình bậc hai Thay x = 1.4546 vào biểu thức cần tính giá A = - 0.3829 trị.Sử dụng máy tính Casio để tính kết +)Đờng tròn nội tiếp: ... Snt = 11.7810 Casio tính kết +)Đờng tròn ngoại tiếp: Tính R = 4.1312 Sngoait = 53.6170 S = p ( p a )( p b)( p c ) ABC Điểm điểm 5điểm 5điểm +) Bán kính r= S , dùng máy tính p Casio tính kết...
 • 9
 • 1,558
 • 39

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay casio Hải Dương

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay casio Hải Dương
... Phòng giáo dục đào tạo Tp hảI dơng Đề giao lu học sinh giỏi - vòng ii Môn: Giải toán máy tính cầm tay lớp Ngày 12/11/2009 Thời gian làm bài: 120 phút ... sinh cần viết đáp số vào giấy thi để nguyên kết quả, không làm tròn số - Học sinh đợc sử dụng loại máy: CASIO fx 500 A; CASIO fx 500 MS, ES; CASIO fx 570 MS, ES máy tơng đơng Câu ( điểm): Tìm ... P(x) cho Q(x) b) Tính R(701,4) Câu (3 điểm): Cho E thuộc cạnh AC ABC, qua E kẻ ED, EF lần lợt song song với BC AB (D thuộc AB, F thuộc BC) Biết S(ADE) = 101 cm2; S(CEF)=143cm2 Tính S(ABC) ? Câu...
 • 3
 • 1,851
 • 57

Đề thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay

Đề thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay
... cắt BC D Gọi E, F hình chiếu D AB, AC Tính góc B, BD, DE, chu vi (P) diện tích (S) tứ giác AEDF (Số đo góc làm tròn đến phút) gócB BD DE P S Bài 8: (5đ) Tính đường cao (h), cạnh bên (a), chu ... 9: (5đ) Cho tam giác ABC cân A có AB = cm, góc BAC = 340 Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B lấy điểm D cho góc CAD = 420 CD = cm Tính BC, góc ADC, chu vi (P) diện tích (S) tứ giác ABCD ... điểm 2,5 điểm 50 điểm ĐÁP ÁN CHI TIẾT Trang3 (Kỳ thi học sinh giỏi Casio vòng huyện, năm học: 2010– 2011 ) Ngày 17/10/2010 Bài Nội dung Bài 1a) Phép tính: 34374438810 : 1710 = 20102011 b) Phân tích:...
 • 5
 • 1,317
 • 45

Đề thi HSG giải toán trên máy tính Casio

Đề thi HSG giải toán trên máy tính Casio
... với Tính AB ? Biết AC = b = 15,6789 cm BC = a = 12,1234 cm * Cơ sở biến đổi toán học: * Kết qu: AB = hớng dãn chấm Phòng giáo dục vĩnh linh thi học sinh giỏi giải toán máy tính casio ... th nht lm mt mỡnh ht 4,5 gi Ngi th hai lm mt mỡnh ht gi 15 phỳt Nu hai ngi lm chung thỡ phi mt thi gian bao lõu lm xong cụng vic ú? (Tớnh gi, phỳt, giõy) * C s toỏn hc: * Kt qu: Bi 7: ... 1,498465582 (5,0) 4,0 Quy trỡnh n phớm Thng: 14974 D: 39158 (4,0) 2,0 1,5 1,5 3,0 * C s toỏn hc: Gi thi gian hai ngi lm chung xong cụng vic l x : (5 ) 2,0 Theo bi ta cú * Kt qu: 1 =1 x + 4,5...
 • 7
 • 723
 • 17

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 2

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 2
... 2: 21 0 = a.103 + 24 20 = b.10 + 76 ⇒ 22 0.n = c.1 02 + 76(∀n ∈ N ) 29 = d 1 02 + 12 21 9 = e.1 02 + 88 Do 29 999 = 22 0.499+19 = (c.1 02 + 76)(e.1 02 + 88) = f 1 02 + 88 Vậy a) b) có đáp số 1 29 − ... + 2) ) 4 Nên P = [ 1 .2. 3.4 − 0.1 .2. 3 + 2. 3.4.5 − 1 .2. 3.4 + + n(n + 1)(n + 2) (n + 3) − (n − 1)n(n + 1)(n + 2) ] = n(n + 1)( n + 2) (n + 3) P(100) =26 527 650; P (20 09)= Ta có 20 09 .20 10 .20 11 .20 12 2009 .20 10 .20 11 ... 49' 12" 45039' so với phương song song với mặt đất Hãy tính gần chiều cao HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY (ĐỢT 1) HUYỆN GIA LỘC-Năm học 20 09 -20 10 Câu 1: Đáp số 10 Câu 2: ...
 • 3
 • 199
 • 4

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 3

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 3
... có hệ:   27 a + 9b + 3c + d = 1926 64a + 16b + 4c + d = 1752  37 245 ; d = 2 036 Giải hệ ta có a = − ; b = 52; c = − 3 1đ 2đ   ÷ = 2 035 ,95 936 2; P ( 27, 22009 ) = 33 8581, 7018  2009  P ... ( x + 1)(9 − x) = 3, 405 ⇔ x − x + 2,594025 = ⇔ x1 = 7,661417075; x2 = 0 ,33 85829246 thoả Đk  x1 = 7, 661417075  x2 = 0 ,33 85829246 Vậy nghiệm hệ  y = 7, 661417075 ;  y = 0 ,33 85829246   1đ ... là: X1=2,414 136 9 73; X2=0,05444941708 2đ Bài 2(5 đ) Xây dựng quy trình bấm máy Casio FX 570 ES: → A;2 → B ;3 → C ;2 → D X=X+1:A=4B-3A:C=C+A:D=DA:X=X+1:B=4A-3B:C=C+B:D=DB 2đ X? ;C? 3; D? ấn dấu...
 • 5
 • 209
 • 3

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 4

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 4
... X=1  51  Ta A ≤ 34 (*) đúng; A = 35 (*) sai nên với n ≥ 35 (*) sai(do nhận xét trên) 50 1đ Vậy đáp số n tự nhiên& n ≤ 34 1đ Bài 8(5đ) 20 Tính U20 ; ∑U k =1 k 1đ Dùng máy tính: 0,1 → A; 0,2 ... X=X+1:D=C-9B+4A:Y=Y+D: X=X+1:A=D-9C+4B:Y=Y+A: X=X+1:B=A-9D+4C:Y=Y+B: X=X+1:C=B-9A+4D:Y=Y+C calc X ? ; Y ? 0,6 ấn = liên tiếp ta có U 20 = 27590581; S 20 = 38599763,5 ; 2đ Tương tự có P10 = 248 59928, 14 2đ ... hàm số vế trái bpt nghịch biến R 1đ Dùng máy tính: với lệnh SHIFT SOLVE X? 0,5 ta có nghiệm vế trái x0= 0,731773 941 3 2đ Từ suy nghiệm bpt: x< 0,731773 941 3 2đ Bài 6(5đ) n 1  − Ta có VT= ∑  ÷=...
 • 3
 • 172
 • 3

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 5

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 5
... A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 A(x)=x4-10x3+35x2 -50 x+24 Tính máy: A(8)=7.6 .5. 4+2.8-1= 855 A(9)=8.7.6 .5+ 2.9-1=1697 Ngoài sử dụng cách giải hệ pt để tìm a,b,c,d Sau làm nh -Số tiền gốc lãi ... bấm phím tính un+1?áp dụng tính u10, u 15, u20 cos3 x 2sin3 x + tan x t gx = 2,324 Tớnh B = Câu 9 (5 ) Cho +cotg3x 2 cos x sin x + sin x Câu 10 (5 ) Cho tam giác ABC có B = 120 , AB= 6, 25 cm, BC=2AB ... B'C CB' CB + BB' 2AB + AB Tính BD máy, ta đợc: BD 4.166666667 cm 1 b/ SVABD = AB.sin ABD.BD = AB.sin 600 AB = AB2 sin 60 2 3 Tính máy: SVABD = 6, 252 11, 27637245cm Vì AB//BD nên: 1 1 ...
 • 3
 • 136
 • 3

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 6

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 6
... bấm phím để tính un+1 máy 500 M SHIFT STO A 26 SHIFT STO B 26 ALPHA B - 166 ALPHA A SHIFT STO A 26 ALPHA A - 166 ALPHA B SHIFT STO B ấn = đợc u5 ấn tiếp = đợc u6; Quy trình bấm phím máy 570 MS ... trờn, ta cú: 1 510 = a. 26 + b.1 26a + b = 510 8944 = a.510 + b. 26 510a + b 26 = 8944 Gii h phng trỡnh trờn ta c: a = 26, b = - 166 Vy ta cú cụng thc: Un+1 = 26Un 166 Un-1 =>đpcm c) Lp quy trỡnh ... ta ấn tiếp lần = đợc un+1 Ta đợc: U5 = 147 884; U6 = 360 280; U7 = 36 818 5 36; U8 = 565 475 4 56 => U8 U5 = 565 327 572 Ngoài đề không yêu cầu tính Un+1 theo Un Un-1 nên ta lập quy trình đơn giản...
 • 5
 • 209
 • 0

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 7

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 7
... 10 x + 20 07 x − 20 070 x − 10 x + 20 07 35 x − 37 x + 60080 (a + b)x + (c − 10b)x + 2007a − 10c  = x − 10 x + 20 07 x − 20 070 x3 − 10x + 2007x − 20 070 +b = 35 a  − 10b +c = − 37  2007a − 10c ... A=39,908336 B=1,1049 17 a)a= b = c = b)x=2,4 1 1 + + + + + 28 70 130 4038088 1 1 = + + + + + 1.4 4 .7 7.10 10.13 2008.2011 11 1 1 1  =  − + − + − + + −  4 7 10 2008 2011 ÷  G=   2010 670 =  1= ... 4032063 1 1 = + + + + + 1.3 3.5 5 .7 7.9 20 07. 2009 1 1 1 1  =  − + − + − + + − 1 3 5 20 07 2009 ÷  1  2008 1004 = 1 − = = 2 2009 ÷ 2009 2009  670 1004 365 074 G+L = + = 2011 2009 040 099...
 • 6
 • 215
 • 2

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 8

đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay, đề 8
... 8/ a)Số P=17712ab81 Tìm a,b biết a+b=13 b) Số Q=15cd 2 684 9 Tìm c,d biết c2+d2= 58 c) Số M=1mn399025 Tìm m,n biết M chia hết cho 3+13xn 9/Cho ... số xn +1 = với x1=0,09 1+ xn a)Viết quy trình ấn phím tính xn +1 theo x n b )Tính x2 đến x6 c) Tính x100,x200 10/Cho VABC Từ A kẻ AH ⊥ BC Tính AB biết SAHC=4,25 cm2,AC=3,75 cm ...
 • 2
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay casio hải dươngđề thi hsg giải toán trên máy tínhcam tay tinh hai duong mon vat litai lieu on thi hsg giai toan tren may tinh casiođề thi chọn đội tuyển hsg giải toán trên máy tính cấp thành phốđáp án kì thi chọn hsg giải toán trên máy tính cầm tay môn hoá học năm 20082009 của tỉnh thanh hoáchuyên đề nâng cao giải toán trên máy tính cầm tay casio thcsđề thi hsg giải toán trên mtct cấp huyệnđề thi hsg giải toán trên mtct cấp huyện tam duongde dap an giai toan tren may tinh casiođề thi hsg giải toán trên mtct cấp huyện 20102011đề thi hsg giải toán trên mtct cấp huyện 2010đề kiểm tra giải toán trên máy tính casiode du bi giai toan tren may tinh lop 12de du bi giai toan tren may tinhtai lieu on thi hsg giai toan bang may tinh cam tay cap thptNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMNGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)ĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Exchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmsách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)tìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Đề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcPhan tich bai hoc tu lao an mayTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020LUY THUA DAI SO LOP 7Cambridge grammar for IELTS bookĐề tài trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của nó đối với sự phát triển tâm lý trẻ em tuổi mẫu giáo luận văn, đồ án, luan van, do anBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 10Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập