Đề thi chính thức môn sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2016 mã đề 147

Đề thi và đáp án chính thức của bộ giáo dục môn sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề thi và đáp án chính thức của bộ giáo dục môn sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Môn thi: SINH HỌC Mã đề ... cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ A 1/3 B 5/7 C 2/3 D 3/5 HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI ... minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác...
 • 14
 • 386
 • 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc
... phú, ổ sinh thái không đa dạng h c o h -Hết i u V KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ ... 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề thi có 02 trang, gồm 15 câu) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị ... hiệu chọn lọc phụ thuộc vào loài đơn bội hay lưỡng bội Nếu loài đơn bội tất gen biểu kiểu hình nên hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác trình hình thành loài cách li sinh...
 • 9
 • 327
 • 4

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009 2 010 Câu Đáp án * Thành phần hóa học màng sinh chất: - Lipit màng: lớp photpholipit kép 2,5đ - Prôtêin ... 350 150 = 200 Nu G1 = X2 = 300 Nu X1 = G2 = 400 300 = 100 Nu a Số lần nguyên phân tế bào sinh dục là: 2( 2x 1) = 510  x = b Xác định giới tính gà: 4,0đ - Số giao tử tạo thành: ( 16 x 100 ... lactic Thời gian Lâu Nhanh Phản ứng C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + Q C6H12O6  2CH3CHOHCOOH + Q Mùi Có mùi rượu Có mùi chua - Sức hút nước tế bào: S = P T = 1,8 0,6 = 1,2 atm - Đường saccarôzơ không...
 • 3
 • 248
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC LỚP 11 pdf

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC LỚP 11 pdf
... - chúng phát triển hoạt động bình thường vì: Khối lượng thức ăn hàng ngày lớn Có biến đổi sinh học với tham gia hệ vi sinh vật Hệ vi sinh vật phát triển nguồn bổ sung prôtêin cho thể động vật ... vừa chiết, lắc để yên vài phút quan sát - Kết quả: + Lớp có màu xanh lục: clorophyl tan axêtôn + Lớp có màu vàng: carôtenôit tan benzen (Học sinh sử dụng số gam lá, số ml dung môi dùng dung môi ... 20-30 phút dung dịch có màu vàng - Nghiêng cốc, rót dung dịch có màu vào ống nghiệm để quan sát (Học sinh sử dụng số gam lá, số ml dung môi dùng dung môi khác, cho đủ điểm) Câu * Cách tiến hành:...
 • 2
 • 211
 • 1

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2006 pps

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2006 pps
... CHỌN: Thí sinh < /b> chọn câu VI.a câu VI .b Câu VI.a Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 1) Quần thể cỏ b ng sống b i b i thường chịu ảnh hưởng lũ Quần thể cỏ b ng sống phía b sông chịu ... thể ban đầu tuân theo điều kiện định luật Hacđi-Vanbec - Trường hợp 2: Trong trình phát sinh < /b> giao tử, quần thể ban đầu xảy đột biến giao tử mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến ... VI .b Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 1) Diễn sinh < /b> thái gì? Phân biệt diễn nguyên sinh < /b> diễn thứ sinh < /b> 2) Trình b y chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể -Hết...
 • 2
 • 132
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 152 doc

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 152 doc
... Ab Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab ab Ab Ab C P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn D P : ab ... hoocmôn sinh < /b> trưởng B hoocmôn insulin C chất kháng sinh < /b> D thể đa b i Câu 25: B ng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng A nấm men, vi khuẩn có khả sinh < /b> sản nhanh tạo sinh < /b> khối < /b> lớn B vi ... thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp G-X cặp X-G C thay cặp A-T cặp T-A D thay cặp A-T cặp G-X Câu 43: Hiện tượng sau đột biến? A Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa B Cây sồi rụng...
 • 5
 • 155
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 209 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 209 pdf
... Ab Ab A P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Ab Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab ab Ab Ab , gen liên kết hoàn toàn C P : x aB aB AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn D P : ab ... quần xã hệ sinh < /b> thái C quần thể quần xã D phân tử tế b o Câu 25: Đacuyn người đưa khái niệm A đột biến B biến dị tổ hợp C biến dị cá thể D đột biến trung tính Trang 2/5 - đề < /b> thi 209 Câu 26: ... đoạn B chuyển đoạn tương hỗ C đảo đoạn lặp đoạn D chuyển đoạn đoạn Câu 43: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp A-T cặp G-X B thay cặp A-T...
 • 5
 • 183
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 418 potx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 418 potx
... hoàn toàn ab aB Ab Ab B P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab , gen liên kết hoàn toàn C P : x ab ab Ab Ab D P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Câu 46: Tập hợp sinh < /b> vật xem ... dụng để tạo A thể đa b i B hoocmôn insulin C chất kháng sinh < /b> D hoocmôn sinh < /b> trưởng Câu 15: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm phát sinh < /b> alen quần thể B Đột biến gen làm thay đổi ... gió B nước C ánh sáng D không khí Câu 52: Trong hệ sinh < /b> thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh < /b> vật có sinh < /b> khối < /b> lớn A sinh < /b> vật tiêu thụ cấp I B sinh < /b> vật tiêu thụ cấp II C sinh < /b> vật phân hủy D sinh...
 • 5
 • 172
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 893 docx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 893 docx
... AB Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn ab aB Ab Ab B P : x , gen liên kết hoàn toàn ab ab Ab Ab C P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Ab Ab D P : x , gen liên kết hoàn toàn aB ... 35: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp G-X cặp X-G B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thay cặp A-T cặp T-A Câu 36: Giả sử quần ... khái niệm A biến dị tổ hợp B đột biến C đột biến trung tính D biến dị cá thể Câu 27: Đột biến gen trội phát sinh < /b> trình nguyên phân tế b o sinh < /b> dưỡng khả A di truyền qua sinh < /b> sản vô tính B tạo thể...
 • 5
 • 166
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 927 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 927 pdf
... Ab Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn ab ab AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab aB Ab Ab C P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab D P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB ... 19: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp A-T cặp T-A B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thay cặp G-X cặp X-G Câu 20: Giả sử quần ... dùng để gây đột biến đa b i thể A cônsixin B 5BU C EMS D NMU Câu 32: B ng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng A nấm men, vi khuẩn có khả sinh < /b> sản nhanh tạo sinh < /b> khối < /b> lớn B penicillium có...
 • 5
 • 180
 • 1

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2008 - ĐỀ 379 ppt

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 379 ppt
... F1 có ưu lai cao là: A aabbdd × AAbbDD B aaBBdd × aabbDD C AABbdd × AAbbdd D aabbDD × AABBdd Câu 39: Hoá chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) thấm vào tế b o gây đột biến thay cặp A–T thành ... thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C AaBb, AABb D aaBb, Aabb Câu 22: Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu ... Cho biết đột biến xảy Kiểu gen b , mẹ phép lai Ab ab AB ab A × B AaBB × aabb C AaBb × aabb D × aB ab ab ab Câu 48: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B...
 • 7
 • 234
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thpt quốc gia 2016kỳ thi thpt quốc gia 2016dự đoán các dạng bài điểm 8 9 10 môn hóa kì thi thpt quốc gia 2016 pdf p 1 19luyện thi thpt quốc gia 2016ôn thi thpt quốc gia 2016on thi thpt quốc gia 2016kì thi thpt quốc gia 2016đê thi đại học chính thức môn sinh năm 2010đề thi môn sinh học kỳ 2 lớp 7đề thi môn sinh học kỳ 2 lớp 6đề thi chính thức môn sinh khối b năm 2013đề thi học kỳ 1 môn sinh học 9 trường trần quốc toản năm 2013bo de thi dai chinh thuc mon sinh tu 2009đáp án đề thi môn sinh học tốt nghiệp thptđáp án chính thức môn sinh đại học năm 2013Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngdược học cổ truyềnkim quỹ yếu lượcđáp án tiếng anh phần đọc hiểu thi công chức quảng ngãi 2017Trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017