Đề thi chính thức môn sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2016 mã đề 147

Đề thi và đáp án chính thức của bộ giáo dục môn sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề thi và đáp án chính thức của bộ giáo dục môn sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Môn thi: SINH HỌC Mã đề ... cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ A 1/3 B 5/7 C 2/3 D 3/5 HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI ... minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác...
 • 14
 • 299
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc
... phú, ổ sinh thái không đa dạng h c o h -Hết i u V KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ ... 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề thi có 02 trang, gồm 15 câu) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị ... hiệu chọn lọc phụ thuộc vào loài đơn bội hay lưỡng bội Nếu loài đơn bội tất gen biểu kiểu hình nên hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác trình hình thành loài cách li sinh...
 • 9
 • 287
 • 4

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009 2 010 Câu Đáp án * Thành phần hóa học màng sinh chất: - Lipit màng: lớp photpholipit kép 2,5đ - Prôtêin ... 350 150 = 200 Nu G1 = X2 = 300 Nu X1 = G2 = 400 300 = 100 Nu a Số lần nguyên phân tế bào sinh dục là: 2( 2x 1) = 510  x = b Xác định giới tính gà: 4,0đ - Số giao tử tạo thành: ( 16 x 100 ... lactic Thời gian Lâu Nhanh Phản ứng C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + Q C6H12O6  2CH3CHOHCOOH + Q Mùi Có mùi rượu Có mùi chua - Sức hút nước tế bào: S = P T = 1,8 0,6 = 1,2 atm - Đường saccarôzơ không...
 • 3
 • 131
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC LỚP 11 pdf

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC LỚP 11 pdf
... - chúng phát triển hoạt động bình thường vì: Khối lượng thức ăn hàng ngày lớn Có biến đổi sinh học với tham gia hệ vi sinh vật Hệ vi sinh vật phát triển nguồn bổ sung prôtêin cho thể động vật ... vừa chiết, lắc để yên vài phút quan sát - Kết quả: + Lớp có màu xanh lục: clorophyl tan axêtôn + Lớp có màu vàng: carôtenôit tan benzen (Học sinh sử dụng số gam lá, số ml dung môi dùng dung môi ... 20-30 phút dung dịch có màu vàng - Nghiêng cốc, rót dung dịch có màu vào ống nghiệm để quan sát (Học sinh sử dụng số gam lá, số ml dung môi dùng dung môi khác, cho đủ điểm) Câu * Cách tiến hành:...
 • 2
 • 187
 • 1

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2006 pps

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2006 pps
... CHỌN: Thí sinh < /b> chọn câu VI.a câu VI .b Câu VI.a Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 1) Quần thể cỏ b ng sống b i b i thường chịu ảnh hưởng lũ Quần thể cỏ b ng sống phía b sông chịu ... thể ban đầu tuân theo điều kiện định luật Hacđi-Vanbec - Trường hợp 2: Trong trình phát sinh < /b> giao tử, quần thể ban đầu xảy đột biến giao tử mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến ... VI .b Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 1) Diễn sinh < /b> thái gì? Phân biệt diễn nguyên sinh < /b> diễn thứ sinh < /b> 2) Trình b y chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể -Hết...
 • 2
 • 112
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 152 doc

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 152 doc
... Ab Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab ab Ab Ab C P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn D P : ab ... hoocmôn sinh < /b> trưởng B hoocmôn insulin C chất kháng sinh < /b> D thể đa b i Câu 25: B ng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng A nấm men, vi khuẩn có khả sinh < /b> sản nhanh tạo sinh < /b> khối < /b> lớn B vi ... thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp G-X cặp X-G C thay cặp A-T cặp T-A D thay cặp A-T cặp G-X Câu 43: Hiện tượng sau đột biến? A Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa B Cây sồi rụng...
 • 5
 • 128
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 209 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 209 pdf
... Ab Ab A P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Ab Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab ab Ab Ab , gen liên kết hoàn toàn C P : x aB aB AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn D P : ab ... quần xã hệ sinh < /b> thái C quần thể quần xã D phân tử tế b o Câu 25: Đacuyn người đưa khái niệm A đột biến B biến dị tổ hợp C biến dị cá thể D đột biến trung tính Trang 2/5 - đề < /b> thi 209 Câu 26: ... đoạn B chuyển đoạn tương hỗ C đảo đoạn lặp đoạn D chuyển đoạn đoạn Câu 43: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp A-T cặp G-X B thay cặp A-T...
 • 5
 • 161
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 418 potx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 418 potx
... hoàn toàn ab aB Ab Ab B P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab , gen liên kết hoàn toàn C P : x ab ab Ab Ab D P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Câu 46: Tập hợp sinh < /b> vật xem ... dụng để tạo A thể đa b i B hoocmôn insulin C chất kháng sinh < /b> D hoocmôn sinh < /b> trưởng Câu 15: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm phát sinh < /b> alen quần thể B Đột biến gen làm thay đổi ... gió B nước C ánh sáng D không khí Câu 52: Trong hệ sinh < /b> thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh < /b> vật có sinh < /b> khối < /b> lớn A sinh < /b> vật tiêu thụ cấp I B sinh < /b> vật tiêu thụ cấp II C sinh < /b> vật phân hủy D sinh...
 • 5
 • 154
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 893 docx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 893 docx
... AB Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn ab aB Ab Ab B P : x , gen liên kết hoàn toàn ab ab Ab Ab C P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB aB Ab Ab D P : x , gen liên kết hoàn toàn aB ... 35: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp G-X cặp X-G B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thay cặp A-T cặp T-A Câu 36: Giả sử quần ... khái niệm A biến dị tổ hợp B đột biến C đột biến trung tính D biến dị cá thể Câu 27: Đột biến gen trội phát sinh < /b> trình nguyên phân tế b o sinh < /b> dưỡng khả A di truyền qua sinh < /b> sản vô tính B tạo thể...
 • 5
 • 135
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - ĐỀ 927 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 927 pdf
... Ab Ab A P : x , gen liên kết hoàn toàn ab ab AB Ab x , gen liên kết hoàn toàn B P : ab aB Ab Ab C P : x , gen liên kết hoàn toàn aB aB Ab Ab D P : x , có hoán vị gen xảy giới với tần số 40% aB ... 19: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp A-T cặp T-A B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thay cặp G-X cặp X-G Câu 20: Giả sử quần ... dùng để gây đột biến đa b i thể A cônsixin B 5BU C EMS D NMU Câu 32: B ng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng A nấm men, vi khuẩn có khả sinh < /b> sản nhanh tạo sinh < /b> khối < /b> lớn B penicillium có...
 • 5
 • 156
 • 1

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2008 - ĐỀ 379 ppt

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 379 ppt
... F1 có ưu lai cao là: A aabbdd × AAbbDD B aaBBdd × aabbDD C AABbdd × AAbbdd D aabbDD × AABBdd Câu 39: Hoá chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) thấm vào tế b o gây đột biến thay cặp A–T thành ... thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C AaBb, AABb D aaBb, Aabb Câu 22: Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu ... Cho biết đột biến xảy Kiểu gen b , mẹ phép lai Ab ab AB ab A × B AaBB × aabb C AaBb × aabb D × aB ab ab ab Câu 48: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B...
 • 7
 • 215
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAYNghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại tỉnh cao bằngNghiên cứu khả năng nhân nhanh lan hài giáp (paphiopedilum malipoense) bằng phương pháp in vitroGIAO AN TUAN 21PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNGTỔNG hợp KIẾN THỨC lớp 5 + practiceThực hiện quyền tự chủ trong quản lý tài chính tại trường đại học nông lâm thuộc đại học thái nguyênKiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm lịch sử nâng cao 11Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 chương trình chuẩnQuản lý ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường THCS huyện Đông Anh, Hà NộiHệ thống tiêu chí Kiến trúc bền vững áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Thành phố Hồ Chí MinhKiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển, thành phố Nha TrangTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔĐê xuất đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Thuyết mình đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp trường (Đại học Giáo dục)lý luận đảng cầm quyền quan điểm của đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hộiBước đầu đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác đá trên địa bàn xã đông sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bìnhPhát triển kỹ năng hợp tác cho sinh viên trường CĐSP cao bằng thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpNghiên cứu mức dinh dưỡng hợp lý cho bê cái sinh ra từ tinh phân ly giới tính nuôi tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì