De thi mon hoc sinh ly

Đề thi Môn học: NGUYÊN MÁY HP2

Đề thi Môn học: NGUYÊN LÝ MÁY HP2
... không làm bẩn đề thi hình thức Chữ ký Trưởng Bộ môn Sinh viên không làm bẩn đề thi hình thức Chữ ký giáo PHIẾU THI viên chấm thi Môn học: NGUYÊN LÝ MÁY HP2 Số: 15 Bộ môn: CƠ SỞ THI T KẾ MÁY Khoa: ... Sinh viên không làm bẩn đề thi hình thức Sinh viên không làm bẩn đề thi hình thức Chữ ký giáo PHIẾU THI viên chấm thi Môn học: NGUYÊN LÝ MÁY HP2 Số: 07 Bộ môn: CƠ SỞ THI T KẾ MÁY Khoa: CƠ KHÍ Trường ... Sinh viên không làm bẩn đề thi hình thức Sinh viên không làm bẩn đề thi hình thức Chữ ký giáo PHIẾU THI viên chấm thi Môn học: NGUYÊN LÝ MÁY HP2 Số: 09 Bộ môn: CƠ SỞ THI T KẾ MÁY Khoa: CƠ KHÍ Trường...
 • 17
 • 1,124
 • 3

ĐỀ THI MÔN HỌC SINH GIỎI MÔN: VẬT LÍ pdf

ĐỀ THI MÔN HỌC SINH GIỎI MÔN: VẬT LÍ pdf
... điểm Chú ý: + phần câu học sinh làm cách khác, cho điểm tối đa phần câu Điểm phần câu theo phân phối điểm hớng dẫn này; + Điểm toàn để lẻ tới 0,25 không làm tròn; + Nếu học sinh sai đơn vị trừ điểm...
 • 5
 • 113
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH LÝ HỌC THỰC VẬT
... 15 + Thực tập thực tế trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Sinh thực vật Hóa sinh + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Hóa sinh học, sinh học, Tế bào học - Môn học kế ... bào thực vật Thông tin môn học: - Tên môn học: Sinh thực vật - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng thuyết lớp: 27 + Làm tập lớp: + Thảo luận lớp: + Thực ... Các môn học khác Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức: Cung cấp cho sinh viên ngành Sinh học kiến thức trình sống thể thực vật - Mục tiêu kỹ năng: Thực phương pháp sử dụng nghiên cứu sinh thực...
 • 12
 • 270
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT
... trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách: + Bộ môn: Nhân học- Sinh học + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Sinh học động vật, sinh học người, sinh hoá, di truyền - Môn học kế tiếp: sinh, sinh thái, ... 2 Thông tin chung môn học - Tên môn học: Sinh người động vật - Mã môn học: - Số tín chỉ: 03 - Số tin hoạt động học tập: + Nghe giảng thuyết lớp: 20 + Bài tập lớp: + Thảo ... xạ Học liệu Học liệu bắt buộc: Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh, 2005 Sinh học người động vật, (Tập 1+ Tập 2) NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Đình Dậu cộng sự, 2001 Sinh Người động...
 • 15
 • 525
 • 2

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 THCS năm học 2010 2011 môn địa

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 THCS năm học 2010 2011 môn địa lý
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHÚ THỌ HDC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2010- 2011 Môn thi: Địa I Hướng dẫn chung: 1- Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà cho đủ điểm ... chọn dạng biểu đồ thích hợp giải thích có lựa chọn - Học sinh vẽ biều đồ miền - giải thích c) Vẽ biểu đồ lựa chọn - Học sinh vẽ biểu đồ theo số liệu, tên biểu đồ, thích d) Nhận xét Từ năm 199 5 ... 46.2 31 .9 29. 0 22 .9 Từ bảng số liệu em hãy: a) Nêu dạng biểu đồ vẽ để thể thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta b) Lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp giải thích có lựa chọn...
 • 4
 • 479
 • 6

Đáp án đề thi chọn học sinh giỏi 12 năm 2010 2011 môn địa tỉnh đắk lắk

Đáp án đề thi chọn học sinh giỏi 12 năm 2010 2011 môn địa lý tỉnh đắk lắk
... - Mùa mưa lớn sau mùa khô kéo dài, địa hình dốc, đất bazan vụn bở dễ bị xói mòn - Thưa dân, thi u lao động lành nghề, cán khoa học kỹ thuật - Cơ sở hạ tầng thi u, giao thông, dịch vụ y tế, giáo ... Đà Nẵng - Là nơi có lượng mưa trung bình năm cao so với tỉnh vùng đồng - Có mùa mưa chủ yếu vào mùa đông - Lượng mưa cao vào tháng 10,11 - Lượng mưa tháng 10 cao nước *Giải thích: - Nơi chịu ảnh ... chính-lãnh thổ cấp thấp Ở Komtum có 35 người/km Trong mật độ dân số Bắc Ninh 122 5 người/km tức 34 lần * Thế mạnh: -Địa hình: cao nguyên xếp tầng … -Đất trồng: diện tích đất đỏ bazan rộng lớn…...
 • 2
 • 215
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật – lớp 12 - THPT

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật lý – lớp 12 - THPT
... U2 = 126 V Tìm tỉ số điện trở cảm kháng cuộn sơ cấp Hết -( Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT CẤP TỈNH ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT LÝ Câu (4,0 điểm) Tại hai điểm A B mặt chất lỏng ... 1 ZL 0,5  126 V r  1, 43 ZL 0,5 Lưu ý: - Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa - Điểm toàn không làm tròn - Biểu điểm ý câu thay đổi phải thống toàn HĐ chấm -Hết - ... - 0,1d1) + cos(4t - 0,1d2 + 0,5)] = 10cos[0,05(d2 - d1) - 0,25]cos[4t - 0,05(d2 + d1) + 0,25] b Phương trình dao động M: uM = 10cos[0,05(d2 - d1) - 0,25]cos[4t - 0,05(d2 + d1) + 0,25]...
 • 10
 • 329
 • 5

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật cấp THPT

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật lý cấp THPT
... bịt kín hai đầu, chia làm hai phần pittông nặng , cách nhiệt Cả hai bên p ittông chứa lượng khí tưởng Ban đầu nhiệt độ khí hai phần t hể tích phần khí pittông gấp lần thể tích khí phần pittông ... phẳng ngang có tính chất bề mặt tiếp xúc - Đồng hồ - Thước kẹp, thước dài Yêu cầu: Trình bày sở thuyết, cách đo để xác định: hệ số ma sát lăn hình trụ với mặt phẳng chuyển động bán kính hình...
 • 2
 • 214
 • 4

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn ĐỊA

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn ĐỊA LÝ
... Sở Giáo Dục Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề thức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa Lớp - thcs Ngày thi 24/03/2011 Thời gian 150 phút Hớng dẫn chấm có ... Xử số liệu: + Tính quy mô R2002= 1,2R 199 0 + Tính cấu: 0,5 0,5 Cơ cấu diện tích gieo trồng nhóm năm 199 0 2002 ( %) Nhóm Tổng số Cây lơng thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, ăn quả, khác 199 0 ... cho điểm - Yêu cầu: xác, ghi số liệu, ký hiệu, thích, có tên biểu đồ - Thi u yêu cầu trừ 0,25 điểm b Nhận xét: - Quy mô: 199 0-2002 tổng diện tích diện tích nhóm tăng, nhiên tốc độ tăng khác + Tổng...
 • 4
 • 998
 • 20

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... hai vật nêm m= , lấy g = 9,8m/s2 a) Tìm giá trị cực đại góc a hai vật đứng yên b) Khi cho biết a = 60 , tính gia tốc hai vật Đơn vị góc (độ), gia tốc (m/s2) Cách giải A m1 m2 a B Kết ThÝ sinh ... dài lò xo tốc độ góc chuyển động tròn vật Lấy g = 9,8 m/s2 a (D) m Đơn vị tính chiều dài (m) tốc độ góc (rad/s) Cách giải Kết ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 8: (5 điểm) ... lớn I1 = 10A; I2 = 20A Tính cảm ứng từ điểm N cách dây 10cm Đơn vị cảm ứng từ (T) Cách giải Kết ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 10: (5 điểm) Một vật có khối lượng m rơi...
 • 10
 • 318
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn lýđề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 9đề thi chọn học sinh gioi lớp 8 môn vật lýđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học môn lý tỉnh kon tum 20132014đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 8đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn lýđề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 20102011 môn địa lý sở giáo dục vào đào tạo nghẹ anđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ an va cach lamđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ anđề thi chọn học sinh giỏi khu vực mở rộng năm học 2011 2012 môn địa lý lớp 10đề thi chọn học sinh giỏi cấp lớp 9 tỉnh năm 2010 môn vật lý – sở giáo dục và đào tạo long ande thi chon hoc sinh nang khieu lop 6 mon vat ly nam 20102011đề thi chọn học sinh gioi lớp 8 môn vật lý thcs phú thọđề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh lâm đồng năm học 2014 2015 các môn toán vật lý hóa học tin học ngữ văn lịch sử địa lýđề thi chọn học sinh giỏi môn văngiai toan bang may tinh casioLuận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTCHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍ20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập