Tài liệu về câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

tài liệu về câu hỏi trắc nghiệm kinh tế

tài liệu về câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... doanh nghiệp nước chênh lệch lần d) Cần tăng thuế nhiều để tăng thu ngân sách 101./ Câu sau thuộc Kinh tế mô: a) Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nước cao b) Mức tăng trưởng GDP giai đoạn 1992 - 1995 ... Khi gia tăng yếu tố đầu vào tỷ lệ thì: a) Năng suất tăng theo quy b) Năng suất giảm theo quy c) Năng suất không đổi theo quy d) Cả sai 52./ Đường chi phí trung bình dài hạn LAC là: a) Tập ... sản xuất có: a) Năng suất (lợi tức) tăng dần theo quy b) Năng suất (lợi tức) giảm dần theo quy c) Năng suất (lợi tức) không đổi theo quy d) Tất sai 59./ Đường cung xí nghiệp cạnh tranh...
 • 24
 • 248
 • 0

Tài liệu về câu hỏi trắc nghiệm kinh tế

Tài liệu về câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... sản xuất xí nghiệp SX thiết lập: a) Qui sản xuất tối ưu tiếp xúc với đường LAC điểm cực tiểu đường b) Thiết lập qui sản xuất theo ý muốn c) Qui sản xuất ngắn hạn tiếp xúc với đường LAC ... Khi gia tăng yếu tố đầu vào tỷ lệ thì: a) Năng suất tăng theo quy b) Năng suất giảm theo quy c) Năng suất không đổi theo quy d) Cả sai 52./ Đường chi phí trung bình dài hạn LAC là: a) Tập ... sản xuất có: a) Năng suất (lợi tức) tăng dần theo quy b) Năng suất (lợi tức) giảm dần theo quy c) Năng suất (lợi tức) không đổi theo quy d) Tất sai 59./ Đường cung xí nghiệp cạnh tranh...
 • 10
 • 183
 • 0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi - Phần 1 docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 1 docx
... cáo bút S D1 D0 10 Những hàng hóa bạn cho “hàng thứ cấp” hay “hàng bình thường”? a Ti -vi màu b Cà phê c Gạo d Ti -vi đen trắng c Lốp xe ép lại 11 Sự kiện nguyên nhân làm tăng giá nhà? a Vi c xây ... người tiêu dùng tăng, cầu tăng lên 15 triệu hộp/năm Tìm giá sản lượng cân Vẽ hình Giả sử có số liệu sau cung cầu hàng hóa X: Giá (đơn vị tiền) 15 16 17 18 19 20 Lượng cầu (đơn vị/năm) 50 48 46 ... lúa gạo QD = 3.55 0-2 66P, hàm cầu nước Qd = 1. 00 0-4 6P Hàm số cung nước QS = 1. 800+240P Giả sử cầu xuất giảm 40% (Đơn vị tính Q 10 P ngàn đồng/kg) a) Các nông dân quan tâm đến vi c giảm cầu xuất...
 • 5
 • 1,597
 • 32

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi - Phần 2 pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 2 pptx
... giống cá nhân câu Giả sử U = U(q, H) hàm hữu dụng, q số lượng hàng hóá tiêu dùng H thời gian để tiêu dùng hàng hoá Hữu dụng biên hai mục dương Giả sử W thời gian làm vi c cá nhân, W +H = 24 , r tiền ... nhiêu? a Giả sử cá nhân không quan tâm đến giá hàng hóa có hữu dụng là: U = U (C , B) = 20 − C + 18 − 3B2 C B tiêu xài hai loại hàng hóa B C Cá nhân nên tiêu xài B C? b Nếu bác sĩ khuyên nên ... U (T , S ) = T ⋅ S a Nếu giá hàng hóa T 0.1 đơn vị tiền S 0 .25 đơn vị tiền Em P nên tiêu dùng đơn vị tiền để tối đa hóa hữu dụng? b Do nhà trường không khuyến...
 • 2
 • 563
 • 5

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi - Phần 3 pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 3 pptx
... = 3x c y = x3 d y = 6x - 0,1x2 Dùng Excel để vẽ đồ thị hàm sản xuất sau: y = 0,4x + 0,09x2 - 0,003x3 x biến đổi từ đến 20 Xác định vẽ hàm số MP AP tương ứng Giả sử có hàm sản xuất sau: Y = 30 0 ... có hàm sản xuất sau: Y = 30 0 + 200F + 150P - 70F2 - 20P2 + 50FP đó: Y sản lượng héc-ta vụ mùa, F lượng phân bón sử dụng năm, P số máy móc áp dụng héc-ta a Dùng Excel để vẽ hàm sản xuất đường đẳng ... Y = 138 + 0,4X - 0,002X2 a Doanh nghiệp sử dụng X để tối đa hóa sản lượng b Doanh nghiệp sử dụng X để tối đa hóa lợi nhuận giá X Y c Lợi nhuận doanh nghiệp câu b? d Lợi nhuận doanh nghiệp câu...
 • 3
 • 644
 • 12

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi - Phần 4 ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 4 ppt
... doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đồng Các doanh nghiệp có hàm chi phí ngắn hạn giống có dạng: TC = 4q3 - 80q2 + 500q + 5000 a Xác định hàm chi phí AVC, AFC, AC MC b Xác định mức doanh nghiệp ngưng ... sản phẩm hoạt động ngành sản xuất Mỗi công ty có đường tổng chi phí ngắn hạn là: STC = q − 0,2q + 4q+ 10 300 a Hãy xác định đường cung ngắn hạn với q hàm số giá thị trường P? b Giả sử mối quan ... nhuận? 11 Chi phí sản xuất xí nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo sau: Q TC 700 800 860 900 920 940 970 1020 1100 1260 10 1560 a) Xác định chi phí AFC, AVC, AC, MC mức sản lượng b) Vẽ đường chi...
 • 4
 • 392
 • 3

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi - Phần 5 ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 5 ppt
... chi phí cố định FC = 4000 chi phí biến đổi sau: Q 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 VC 26 25 42 25 60 25 80 25 102 25 126 25 152 25 180 25 210 25 242 25 Hàm số cầu doanh nghiệp sau: P 180 160 140 120 ... hóa lợi nhuận nhà độc quyền lợi nhuận tối đa? b Trả lời câu hỏi a với điều kiện hàm số cầu thị trường sau: Q = 45 ,5 P c Trả lời câu hỏi a hàm số cầu thị trường là: Q = 100 − 2P Giả sử ta có ... 100 - 5Q + Q2, cầu P = 55 - 2Q a Giá sản lượng thị trường DD muốn tối đa hóa lợi nhuận? Thặng dư tiêu dùng bao nhiêu? b Sản lượng DD hoạt động nhà cạnh tranh? Lợi nhuận thặng dư tiêu dùng? c Phần...
 • 4
 • 349
 • 5

Tài liệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ pdf

Tài liệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ pdf
... không dự kiến Trả lời: Đúng v : - Sản lượng thực tế < Sản lượng cân kinh tế tổng cung < tổng cầu →P↑ → Y↑ → kinh tế vận động đạt trạng thái cân - Sản lượng thực tế > sản lượng cân → tổng cung ... lượng thực tế sản lượng cân khác phần tồn kho không dự kiến Ythực tế = Ycân + Tồn kho không dự kiến (+ -) 16- Khi thuế suất (t) tăng lên số nhân kinh tế giảm Trả lời: Đúng số nhân kinh tế Phuong ... lời: Số nhân hàm AD3 lớn số nhân hàm AD2 đường AD3 có độ dốc lớn đường AD2 d- Những sách kinh tế sử dụng để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 Trả lời: Để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 dùng sách vĩ...
 • 29
 • 585
 • 3

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 10 doc

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 10 doc
... Phần Lời giải vắn tắt 11 237 238 12 239 240 d A – trả lời câu hỏi trắc nghiệm b 1.2 Đúng hay sai 1s 1.1 Chọn câu trả lời 6đ 11 đ 2đ Những vấn đề chung 7đ 12 s 1e ... 9.1 Chọn câu trả lời 34 1b s 6c 11 c 35 2c đ 7c 12 c 27 s 3d 8a 13 c 4b 9d 14 b 5e 10 b 15 a Độc quyền tập đoàn 8.1 Chọn câu trả lời 12 249 250 20đ 10s 9.2 Đúng hay sai 1đ 5s 9s 2s 6s 10 s 3s ... s e 34 7a 17 27 e đ 247 248 35 s 10 d 11 c 10 s 11 s 31 c 32 d 33 d 34 d 35 c 36 d 37 8e 9c 10 b e 18 b 19 a 20 b 1c 28 e 2c 29 a 3d 2đ 3đ 4đ 5đ 6đ 7đ 8đ 9s 10 đ 11 s 12 s 13 đ 14 s 15 s 16 đ...
 • 13
 • 261
 • 0

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 9 docx

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 9 docx
... xuất mức sản lượng gì? 213 214 19 Cho hàm sản xuất hãng sau: Sản lượng/tuần 11,5 16 Số lượng lao động (người/ngày) Sản lượng(đơn vi sản phẩm/ngày) 21 50 73 82 92 99 102 a) Hãy tính sản phẩm cận ... dư tiêu dùng 223 224 c) Giả sử thuế 0,1$/một nghìn đơn vị sản phẩm đặt Hãy tính lại câu trả lời cho câu a câu b 36 Một hãng hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo Giá sản phẩm 40$, giá yếu ... hạn chế mức giá 21 nghìn đĩa Các số liệu chi phí sản xuất hãng là: Sản lượng/ngày (băng) Tổng chi phí/ ngày (nghìn) 50 27 Một hãng cạnh tranh hoàn 55 62 75 96 125 162 203 248 hảo có hàm chi phí...
 • 13
 • 396
 • 1

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 8 pptx

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 8 pptx
... vi kinh tế xã hội không làm cho lợi quyền sở hữu tài sản c Phân bổ lại tài nguyên để có b Một vận động khỏi vị trí cân hiệu công làm cho d ảnh hưởng đến ổn định kinh lợi hơn, khác tế lớn ... Tất câu 23 e Không câu Đâu vai trò tiềm tàng phủ kinh tế hỗn hợp? Trong kinh tế cạnh tranh hoàn hảo: a Đưa khung luật pháp a Một vận động đến vị t rí cân b Đưa hệ thống xác định 21 cho hành vi kinh ... hưởng hướng ngoại khác phân bổ tài nguyên để cải thiện đủ để hiệu kinh tế không cho thấy công bằng, đưa khung chất để phân tích pháp luật tất chức mà phủ thực kinh tế hỗn hợp 99 35 phân tích Xác...
 • 13
 • 173
 • 0

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 7 potx

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 7 potx
... làm việc cho 177 178 người tay nghề 9.3 Câu hỏi thảo luận a ảnh hưởng hướng ngoại b Thiếu cạnh tranh đủ liều Tô kinh tế gì? ảnh hưởng việc đánh thuế vào yếu tố đem lại tô kinh tế túy gì? Cầu ... hưởng thu nhập 54 67 86 171 172 Sản 79 90 Với số liệu hãng phải d Tất e a b 13 Chi phí hội việc học không bao gồm thuê lao động a Chi phí trả học phí chi b Chi phí vào tài liệu sách phí lao động ... Tỷ lệ sinh tăng gấp đôi giới kinh doanh e Không có mối quan hệ điển c Những cá nhân vốn thông minh hình cải tỷ lệ sinh thấy học dễ hơn, dễ chịu thoả mãn 87 173 174 a Doanh thu mà hãng thu w đơn...
 • 13
 • 225
 • 0

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 6 pps

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 6 pps
... cạnh tranh hoàn hảo trường hợp có tính kinh tế quy chi phí sản xuất 68 sức mạnh độc quyền giá hãng nhỏ khó mà đuổi kịp cạnh Trong ngành mà tính kinh tế quy lớn cạnh tranh hoàn hảo có chi phí ... thích lời hình vẽ 6. 3 Câu hỏi thảo luận bỏ Cạnh tranh độc quyền Theo bạn tồn sức mạnh độc quyền gây mối quan tâm xã hội hay mối quan tâm phát sinh 7.1 Chọn câu trả lời Trong hình cạnh tranh ... MRA – MRB = – MC a Trong ngành đặc e Không câu trưng tính kinh tế quy Trường hợp trường hợp sau hàng rào gia nhập ủng hộ cạnh tranh không hoàn hảo? việc tập trung hoá làm cho giá thấp b Độc...
 • 13
 • 336
 • 0

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 5 pps

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 5 pps
... trung bình e a d Câu sau đúng? a Chi phí kế toán luôn lớn chi phí kinh tế b Chi phí kinh tế luôn lớn chi phí kế toán c Lợi nhuận kế toán luôn lớn lợi nhuận kinh tế d Lợi nhuận kinh tế luôn lớn lợi ... toán e Không câu Các chi phí kinh tế hãng bao gồm; a Chi phí hội thời gian nhà kinh doanh b Doanh thu thu từ tài sản mà hãng sở hữu sử dụng theo phương án khác c Thu nhập từ vốn cổ phần mà chủ ... Q3S = 32+8P d Q4S = 60+10P B AVC A A B q Hình 5. 2 a Q = 113 -27P b Q = 113 + 27P c Q = 51 + 4P d Cần thêm số liệu e Không câu Đối với hình 5. 2, câu sau đúng? a B điểm đóng cửa sản xuất 28 b Người...
 • 13
 • 251
 • 0

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phần 4 pptx

Tài liệu kinh doanh: Những câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 4 pptx
... biểu thị đánh đổi 44 dần b Quy luật hiệu suất giảm dần c Những hạn chế kinh tế việc cung cấp số lượng ngày tăng hàng hoá xem xét d Sự không ổn định nhu cầu cá nhân người e Không câu hai hàng hoá ... sản xuất b Sản lượng gia tăng giảm 11 Khái niệm tính kinh tế quy có nghĩa sử dụng thêm ngày nhiều a Sản xuất nhiều loại sản phẩm c Những phần gia tăng tổng khác với rẻ sản lượng tăng tất sản ... tỷ lệ với d Đường chi phí cận biên dốc xuống e c d e Không câu 12 Khái niệm tính kinh tế phạm vi có nghĩa 14 Hiệu suất tăng theo quy có nghĩa là: a Tăng gấp đôi tất yếu tố a Sản xuất nhiều...
 • 13
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lời giảitài liệu câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô phần 3 pptxcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô240 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môcác câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô300 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô600 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô chương 1câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô chương 2câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 2câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mônhững câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môđáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môNâng cao năng lực cạnh tranh thành phố đà nẵngNghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế việt nam sử dụng kiểm định nhân quả miền tần sốCác nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần nam áGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Đông Hà Nộixây dựng giao tiếp computer thông qua cổng RS232KẾ HOẠCH Tình nguyện viên giúp đỡ người sử dụng ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồngPhân tích tác động của tỷ giá hối đoái thực lên cán cân thương mại của việt namBài Tập tiếng anh 9 Mai lan Hương unit 34bài tập tiếng anh 9 thí điểmren luyen ky nang thuc hien cac thao tac tu duy cho hoc sinh trung hoc pho thong trong day hoc ai so va giai tichhợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệuTừ vựng cơ thể ngườiThị trường ngoại hối và giao dịch phái sinh ở việt namQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰCHiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậuHOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG SỔ TAY ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN VÀ KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG GỢI ÝBài học từ lũ lụt Tiếng nói của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý thiên tai ở đồng bằng sông Mêkông ở Việt NamBiến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họaBáo cáo số 1 về hạn hán, cháy rừng tại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập