BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH- PHƯƠNG PHÁP AHP ĐA MỨC TIÊU CHÍ

PHƯƠNG PHÁP AHP ĐA MỨC TIÊU CHÍ

PHƯƠNG PHÁP AHP ĐA MỨC TIÊU CHÍ
... MỤC LỤC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Hệ hỗ trợ định 1.2 Quá trình định 1.3 Các thành phần hệ hỗ trợ định .3 1.4 Phương pháp định 1.4.1 Ra định đa mục tiêu ... 10 HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Hệ hỗ trợ định Khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems – DSS) Scott Morton đưa vào đầu năm 70 với thuật ng Hệ thống hỗ trợ quản lý Management ... phần sau: Phân hệ quản lý liệu, phân hệ quản lý mô hình, phân hệ quản lý phân hệ giao diện người dùng 1.4 Phương pháp định 1.4.1 Ra định đa mục tiêu Trên thực tế, lựa chọn thể đa tiêu chí phổ biến...
 • 16
 • 278
 • 0

Phương pháp AHP đa mức tiêu chí

Phương pháp AHP đa mức tiêu chí
... độ ưu tiên tiêu chí TIÊU CHÍ TB hàng PRICE 0,1993 DISTANCE 0,6535 LABOR 0,0860 WAGE 0,0612 11 Phương pháp AHP đa mức tiêu chí Bước 7:Nhân ma trận tiêu chí với véctơ độ ưu tiên tiêu chí LOCATION ... cứu giúp nhiều việc định hướng nghiên cứu khoa học trình học tập công việc sau 13 Phương pháp AHP đa mức tiêu chí TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng Phương pháp trợ giúp định - PGS.TS Nguyễn Thống ... chí X2, tiêu chí X2 quan trọng gấp lần tiêu chí X3, tiêu chí X1 quan trọng gấp lần tiêu chí X3 Tuy nhiên, ý kiến chuyên gia thực Phương pháp AHP đa mức tiêu chí tế họ không bao quát tính logic ma...
 • 14
 • 308
 • 2

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE
... phải phân tích luồng hệ hỗ trợ định phải cân nhắc đến PROMETHEE I PROMETHEE II Việc hoàn thành xếp thứ hạng thực chất đơn giản , SVTH: Đào Lê Tùng – KHMT K28 Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn ... K28 Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu đưa thêm PROMETHEE III IV Trong năm 1992 1994 J.P.Brans B.Mareschal đưa thêm phần mở rộng PROMETHEE V VI Việc áp dụng thành công phương pháp ... pháp PROMETHEE, phương pháp tiếng Bên cạnh đưa vài ví dụ dẫn chứng cho việc ứng dụng phương pháp vào toán thực tế để giải chúng cách triệt để SVTH: Đào Lê Tùng – KHMT K28 Trang 11 Hệ hỗ trợ định...
 • 13
 • 332
 • 1

PHƯƠNG PHÁP ELECTRE I, II, III

PHƯƠNG PHÁP ELECTRE I, II, III
... trình định 1.3 Các loại định 2 Mục đích phương pháp ELECTRE Nội dung phương pháp ELECTRE I, II, III 3.4 Phương pháp ELECTRE I 3.5 Phương ... cụ thể họ Thật vậy, phương pháp lúc vừa đơn giản vừa tổng quát Nội dung phương pháp ELECTRE I, II, III 3.4 Phương pháp ELECTRE I Mục đích mô tả phương pháp lý thuyết Phương pháp lợi ích thực tế ... Hình 1-1 : Phương pháp truyền thống tạo lập định Hình 1-2 : Tạo lập định có sử dụng tri thức Hình 4-1 : Biểu đồ Kernels xác định lựa chọn 12 Báo cáo Hệ hỗ trợ định GVHD:...
 • 19
 • 321
 • 1

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES
... Trang 38 Phương pháp Smart Choices TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Văn Hiệu, Bài giảng Hệ hỗ trợ định, Đà Nẵng, 2015 [2] John S Hammond, Ralph L Keeney, and Howard Raiffa , Smart Choices: A Practical ... số định, đặc biệt người phức tạp, đòi hỏi phải phân tích thêm Đó định hữu ích Một GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu Trang 21 Phương pháp Smart Choices định cung cấp representation- đồ họa tranh - chất định, ... nhiều khía cạnh phương pháp Từ phương pháp công bố, có số cách diễn đạt, diễn dịch hay bổ sung khác nhau, tảng phương pháp ban đầu GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu Trang Phương pháp Smart Choices Chương...
 • 39
 • 251
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES
... với hội, thách thức, không chắn sống - Ra định kỹ sống bản: Học viên: Nguyễn Việt Vương - K28.KHMT Trang Tiểu luận môn học: Hệ hỗ trợ định Ra định đắn yếu tố định quan trọng nhất, cho biết đáp ... ràng", bạn có khả định cuối tốt Nắm vững nghệ thuật xác định mục tiêu Học viên: Nguyễn Việt Vương - K28.KHMT Trang Tiểu luận môn học: Hệ hỗ trợ định Xác định mục tiêu nghệ thuật, nghệ thuật mà bạn ... Khi bạn trau dồi kỹ định bạn, dựa học sách này, tin sống bạn thay đổi theo hướng tốt II Phương pháp Thực phương pháp Smart Choices - Vấn đề định – Một cách tiếp cận chủ động: Quyết định định hình...
 • 23
 • 274
 • 1

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE
... phải phân tích luồng hệ hỗ trợ đị cũ p ải cân nhắc đến PROMETHEE I PROMETHEE II Việc hoàn thành xếp thứ hạng thực chất cũ SVTH: Tr Qua K a – KHMT K28 ản , Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn ... Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn Vă Hiệu MỤC LỤC Tổng quan 2 Mục đích Phương pháp PROMETHEE 3.1 PROMETHEE I 3.2 PROMETHEE ... tính chất tiề đề cho hệ định 3.2 PROMETHEE II PROMETHEE II thành phần thứ bậc (PII, III) đ ợc xếp Nó t ờng xuất nhữ tr ờng hợp hệ hỗ trợ định yêu cầu thứ bậc đ ợc x c định cách hoàn chỉnh Một...
 • 13
 • 269
 • 1

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices
... 1.1.2 Ra định gì? 1.1.3 Tại phải hỗ trợ định? 1.1.4 Bản chất hỗ trợ định 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến định 1.1.6 Người định 1.2 Hệ hỗ trợ định ... người định quản lý, kinh doanh lại cần thông tin dạng “tri thức” rút từ nguồn liệu liệu cho việc định Quá trình định cần có nhiều phương pháp hỗ trợ, số phương pháp phương pháp Smart Choices ... nhóm định phức tạp, thường cần máy tính hỗ trợ 1.2 Hệ hỗ trợ định Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems - DSS) Ông định nghĩa DSS hệ...
 • 22
 • 321
 • 0

BÀI TOÁN PHÂN PHỐI

BÀI TOÁN PHÂN PHỐI
... KHMT.K28 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân phối Việc giải toán tối ưu hoá phân phối chi phí cho độ tin cậy phần mềm tồn hai loại biến nguyên nhị phân biến thực khó giải Một phương án đề xuất phân hoạch toán ... 13 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân phối trích phần B’ để mua module, phần lại B-B’ dùng vào việc phát triển module công ty V.2 Bài toán tối ưu hóa V.2.1 Bài toán tối ưu hóa module mua Nhiệm vụ toán ... luận Bài toán phân phối chi phí cho độ tin cậy phần mềm toán mở, có nhiều cách để giải quyết, với nhiều phương pháp đưa ra, có HVTH: Đặng Thị Thanh Thúy – KHMT.K28 17 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân...
 • 21
 • 262
 • 0

BÀI TOÁN VẬN TẢI

BÀI TOÁN VẬN TẢI
... sang nút cầu đủ nhu cầu toán vận tải gọi toán vận tải mở Có thể Học viên: Lê Thị Kim Ngân – KHMT K28 Trang Tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ định đưa toán vận tải mở toán vận tải (đóng) cách thêm vào ... tải ta thường liên hệ đến toán vận tải hai số, toán vận tải kinh điển có phương pháp giải hay Bên cạnh đó, người ta xét số toán vận tải mở rộng toán vận tải ba số, toán vận tải khoảng, toán vận ... luận môn học Hệ hỗ trợ định Tổng quan Bài toán vận tải toán quan trọng toán quy hoạch tuyến tính Người ta tổng kết 85% toán quy hoạch tuyến tính gặp ứng dụng toán vận tải mở rộng Thuật ngữ toán vận...
 • 19
 • 267
 • 0

BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN

BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN
... Bài Toán Đinh Tuyến MỤC LỤC MỤC LỤC I TỔNG QUAN: II BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN : Phát biểu toán .3 Bài toán đường ngắn 3 Bài toán đường ... giải toán Thế nhưng, thông thường, thuật toán xây dựng dựa sở lý thuyết đồ thị tỏ thuật toán có hiệu cao Trong phạm vi đề tài môn học « Hệ hỗ trợ định » tìm hiểu nội dung thuật toán giải toán định ... nút đích Bài toán đường ngắn Bài toán: Cho đồ thị = (V, E) hai đỉnh a, b Tìm đường ngắn (nếu có) từ đỉnh a đến đỉnh b đồ thị Trần Tấn Phước Trang Bài Toán Đinh Tuyến Ý nghĩa thực tế: Bài toán giúp...
 • 13
 • 248
 • 0

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " potx

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 259
 • 2

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " pot

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 236
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC
... Hệ hỗ trợ định GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC I Tổng quan đề tài Từ lâu người quen với việc sử dụng máy ... công nghệ nhận dạng tự quang học OCR có thêm nhiều chế nhận dạng tiêu biểu khác ứng CH1301013 – LÂM LONG HẬU Page Hệ hỗ trợ định GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC dụng vào thực tế như: nhận dạng tự thông ... neural lớp đầu vào : 150 neural Giải thích : Việc huấn luyện cho mạng học vòng lặp duyệt qua tự ảnh giúp mạng neural nhớ nhận dạng tự ảnh này.Với vòng lặp, tự đưa vào giảng dạy cho mạng...
 • 32
 • 159
 • 0

Tiểu luận môn Toán khoa học máy tính Hệ hỗ trợ ra quyết định

Tiểu luận môn Toán khoa học máy tính Hệ hỗ trợ ra quyết định
... (cost) khác c Cây định mở rộng Oblivious Decision Trees Cây định oblivious định mà tất nút cấp tính Mặc dù có hạn chế, song định 15 Hệ hỗ trợ định oblivious hiệu việc lựa chọn tính [Almuallim Deitterich ... Return Cây định có nút Root gắn với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training Set) 21 Hệ hỗ trợ định A ← Thuộc tính tập Attributes có khả phân loại “tốt nhất” Training_Set Thuộc tính kiểm tra cho ... Gain(“student”) = 0.151 Gain(“credit_rating”) = 0.048 Như vậy, thuộc tính “Age” thuộc tính có số Gain lớn nên chọn thuộc tính phân chia Kết phân chia định sau [1]: Hệ hỗ trợ định  Gini Index  Chỉ số...
 • 25
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ hỗ trợ ra quyết định pdfhệ hỗ trợ ra quyết định là gìhệ hỗ trợ ra quyết định dsshệ hỗ trợ ra quyết định lê văn dựckhái niệm về hệ hỗ trợ ra quyết địnhphân loại hệ hỗ trợ ra quyết địnhCambridge english collocations in use u27 health and fitnessBiến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuCác nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội AnChiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại Công ty TNHH MTVXNK 2 9 Đắk LắkChiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk LắkCông tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà NẵngĐánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải quan tỉnh Bình ĐịnĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Dinh Dưỡng 3A(Việt Nam)Định giá cổ phiếu ngành dược phẩm niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk NônHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Nhật Hoàn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập