Đề kiểm tra môn hình học chương 1 lớp 11

Mot so de kiem tra mau hinh hoc chuong 1 pot

Mot so de kiem tra mau hinh hoc chuong 1 pot
... thoả: BD Phân tích vectơ = BC , BE = BA DE, DG theo vectơ BA, BC , Suy ba điểm D, E G thẳng hàng Câu4: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-3; -5), B (1; 1) , C( -1; -5) a) Chứng tỏ: A, B, C không thẳng ... CB = DB + CE + BC Câu 2: ( điểm) r r r r 1) Cho a = (2; −3), b = (5; 4), c = ( −2; 1) tính tọa độ u : r r r r u = 4a − 5b + c 2) Cho A( 1; 2), B ( −3; 1) Tìm tọa độ điểm M đối xứng với B qua ... ur u u u u u ur uu ur ur uu GG ' = ( AA ' + BB ' + CC ') 3) Cho A (1; 5), B ( 1; −3), C (3 ,1) tìm tọa độ trọng tâm G Câu 4: (1 điểm) Cho ∆ABC tìm tập hợp điểm M cho: uu uu uu ur ur uu u u u u...
 • 7
 • 223
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA môn hóa họcCHƯƠNG 1 (2015)

ĐỀ KIỂM TRA môn hóa học – CHƯƠNG 1 (2015)
... Văn Thịnh Mã đề 02 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút (25 câu trắc nghiệm) Họ, tên : Lớp………… .Điểm Câu Cho lượng CO2 thu đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol hỗn hợp ... phòng hóa 2,52 g chất béo cần 90ml dd KOH 0.1M.Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5.04g chất béo A thu 0, 211 6 g glixerol Tìm số xà phòng hóa số axit chất béo A: A 200 B 19 8 C 200 6,8 D 19 6 Câu 18 : ... Xà phòng hóa 2,52 g chất béo cần 90ml dd KOH 0.1M.Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5.04g chất béo A thu 0, 211 6 g glixerol Tìm số xà phòng hóa số axit chất béo A: A 200 B 19 8 C 200 6,8 D 19 6 ……………………………………………...
 • 4
 • 85
 • 0

Đề kiểm tra môn toán học1 lớp 7

Đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 7
... 370 30 ' B 75 0 C 15 0 Hình D 600 II Tự luận (6 điểm) Câu 13 (1, 75 điểm) Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b + c = 22 Câu 14 (1, 75 điểm) Tính diện tích miếng đất hình chữ nhật biết chu vi 70 ,4m ... ⎛ 2⎞ ⎝ ⎠ B ⎜ ; − ⎟ ⎝3 3⎠ 1 ⎛ ⎝ D ⎜ ; ⎟ ⎝3 3⎠ A ⎜ − ; ⎟ 3 1 2⎞ 1 2⎞ C ⎜ − ; − ⎟ 3 ⎠ Câu Đường thẳng OA hình đồ thị hàm y số y = ax Hệ số a bằng: A O B -1 C -1 x -1 D -2 A -2 Hình Câu Cho hai ... tam giác tổng ba góc D Mỗi góc tam giác tổng góc góc kề với Câu 13 Tam giác ABC cân A, A = 13 60 Góc B : A 440 B 320 C 270 D 220 Câu 14 Cho tam giác MNP có MN = MP; NI PJ vuông góc với hai cạnh...
 • 4
 • 199
 • 0

Đề kiểm tra môn toán học kì 2 LỚP 11

Đề kiểm tra môn toán học kì 2 LỚP 11
... KIM TRA HC Kè NM HC 20 11 - 20 12 Mụn: Toỏn Lp 11 Thi gian lm bi: 90 phỳt P N V THANG IM (Gm trang) Ni Dung Cõu im lim 1a n + 2n 3n + 1+ n n = lim 3+ n = ( lim x3 x + 3x x 0 ,25 0 ,25 ) 0 ,25 nên ... ó cho liờn tc ti x = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 y / 3a ( x 1) / ( x + ) ( x 1) ( x + ) / = ( x + 2) = 0 ,25 ( x + 2) ( ) ( ) = ( x x + 1) ( x 1) y ' = x2 x + x2 x + 3b y 3c / 0.5 ' ... = 3x + x 0 ,25 0 ,25 Do f ( ) f ( 1) < 0 ,25 Ta có f ( ) = 7, f ( 1) = Suy pt f ( x ) = có nghiệm x0 ( 1;0 ) 0 ,25 0,5 BC AB 6a 6b 0 ,25 BC SA 0 ,25 BC ( SAB ) 0 ,25 BD AC BD SA 0 ,25 BD ( SAC...
 • 4
 • 493
 • 14

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1 potx

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1 potx
... C2 010  C2 010   C2 010  C2 010  C2 010   C2 010 -Hết - -TNQT Năm học 2 011 -2 012 Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM ... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút Đề Phần chung : (7 điểm) Câu I: Giải phương trình sau: a cos x  sinx  b 5sin x  sin x cos x  cos2 x  Câu II: 1. Từ ... x biết tổng tất hệ số khai triển 19 683 Hết TNQT Năm học 2 011 -2 012 Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM Generated by Foxit...
 • 5
 • 170
 • 0

Đề kiểm tra ôn tập học kỳ 1 lớp 11 pdf

Đề kiểm tra ôn tập học kỳ 1 lớp 11 pdf
... 4C = C 2 1 n n GV Biên Soạn Hoa Hồng Tun Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC x 5 ... Biên Soạn Hoa Hồng Tun Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC a) Có viên bi màu đỏ ... by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(- ; 3) , B (1 ; - 4)...
 • 6
 • 184
 • 3

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014_Hóa

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014_Hóa
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn: Hoá học khối 11 - Thời gian: 45 phút Mã đề: 01 ĐÁP ÁN ĐỀ – BAN NÂNG CAO Câu (4 điểm): ... 0,6/ 1, 5 = 0,4 (lít) = 400 (ml); Khối lượng Fe(NO3)3 = a = 0,2 242 = 48,4 (gam) Hết KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn: Hoá học khối 11 - Thời gian: 45 phút Mã đề: ... THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn: Hoá học khối 11 - Thời gian: 45 phút Mã đề: 01 ĐÁP ÁN ĐỀ – BAN CƠ BẢN Câu (3 điểm): Mỗi phương trình phân tử...
 • 5
 • 67
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014_Tiếng Anh

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014_Tiếng Anh
... GD-T H TNH trờng thpt minh khai đề khảo sát học kỳ i năm học 2 013 - 2 014 Môn: tiếng anh lớp 11 Thời gian: 45 phút P N s 1: I/ D2.B 3.B II/ voluntarily 11 ones for 12 expect to be invited 13 ... not easy Its not The end S GD-T H TNH trờng thpt minh khai Chữ ký họ tên GT1: GT2: đề khảo sát học kỳ i năm học 2 013 - 2 014 Môn: tiếng anh lớp 11 Thời gian: 45 phút Mã phách: ... 2: I/ A 2.D 3.C II/ one 11 to lend reading 12 celebrate anybody 13 taking competitions 14 met Having seen 15 playing for inviting them 16 studies 10 to be invited III 17 (They celebrate their...
 • 6
 • 61
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014 _ Toán

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014 _ Toán
... 0.25 Khi n =16 ta có: (x + 1) 16 = C16 x16 + C1 x15 + + C15 x + C16 16 16 16 Cho x =1 => C16 + C1 + + C15 + C16 = 216 16 16 16 C16 − C1 16 + C16 − − C15 16 (1) 0.50 + C16 16 Cho x= -1 => = (2) ... thức (1) (2) ta có: 15 2(C1 + C16 + + C16 ) = 216 ⇒ C1 + C16 + + C15 = 215 16 16 16 HẾT 0.25 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 013 – 2 014 MÔN : TOÁN LỚP 11 CƠ BẢN Mã đề ... x =1 => C16 + C1 + + C15 + C16 = 216 16 16 16 C16 − C1 16 + C16 − − C15 16 + C16 16 Cho x= -1 => Trừ vế với vế đẳng thức (1) (2) ta có: (1) 0.50 = (2) 15 2(C1 + C16 + + C16 ) = 216 ⇒ C1 + C16...
 • 5
 • 98
 • 1

đề kiểm tra vật lý học1 lớp 11

đề kiểm tra vật lý học kì 1 lớp 11
... nhiệt lượng tỏa dây dẫn, đơn vị Jun (J) (1 điểm) Câu (2điểm) Viết công thức A = q U => q = 5 .10 -4C (1 ) (1 ) Câu Viết công thức: (1 ) Tính E = 10 3 V/m (1 ) Câu Tính cường độ dòng điện mạch I = ... án Môn Vật 11 Câu (2 điểm) Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua (1 iểm) ... cường độ dòng điện mạch I = 4A (0,5đ) Áp dụng công thức Faraday m = It (0,5đ) Khối lượng m = 8,64g (1 iểm) Câu a Viết sơ đồ mạch, tính điện trở mạch R = Ω (0,5đ) Tính cường độ dòng điện mạch I = 0,2...
 • 3
 • 282
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1
... 370 30 ' B 75 0 C 15 0 Hình D 600 II Tự luận (6 điểm) Câu 13 (1 ,75 điểm) Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b + c = 22 Câu 14 (1 ,75 điểm) Tính diện tích miếng đất hình chữ nhật biết chu vi 70 ,4m ... ⎛ 2⎞ ⎝ ⎠ B ⎜ ; − ⎟ ⎝3 3⎠ 1 ⎛ ⎝ D ⎜ ; ⎟ ⎝3 3⎠ A ⎜ − ; ⎟ 3 1 2⎞ 1 2⎞ C ⎜ − ; − ⎟ 3 ⎠ Câu Đường thẳng OA hình đồ thị hàm y số y = ax Hệ số a bằng: A O B -1 C -1 x -1 D -2 A -2 Hình Câu Cho hai ... C tạo thành có góc 45 D chúng cắt đường thẳng MN Hình Câu 11 Điền số đo độ thích hợp vào chỗ câu sau: Trong hình 3, MDC = ….… Câu 12 Cách phát biểu diễn đạt định lý tính chất góc tam giác ?...
 • 4
 • 260
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1
... luận (6 điểm) Câu 17 (1, 5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán học sinh lớp 7A trường THCS sau năm học, người ta lập bảng sau: Điểm số 10 Tần số 10 N=40 a) Dấu hiệu điều tra ? Tìm mốt dấu ... điều tra ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng học sinh lớp 7A c) Nhận xét kết kiểm tra miệng môn Toán bạn lớp 7A Câu 18 (2 điểm) Cho đa thức: f(x) = x3 - 2x2 + 3x + g(x) ... - 3x4 + 2x2 – x2 + C 4x5 – 3x4 + 5x3 – x2 + 2x + D 1+ 2x – x2 + 5x3 – 3x4 + 4x5 Câu 10 Số sau nghiệm đa thức g(y) = A B C - 2 y +1 D - Câu 11 Trên hình ta có MN đường trung trực đoạn thẳng AB...
 • 4
 • 242
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề số 1
... 6 B 11 D − 11 B Câu 10 Kết phép tính là: A C D 5 CN Câu 11 Biết x = Số x bằng: A 35 B 35 C 15 14 D 14 15 Câu 12 Kết phép tính 81 21 (− ) .(− ).(− ) là: 15 A −9 B C − 81 D − 27 Câu 13 Kết ... − 15 = Số x bằng: 27 Câu Biết A -5 B - 13 5 C 45 D – 45 Câu Một lớp học có 24 học sinh nam 28 học sinh nữ Số học sinh nam chiếm phần số học sinh lớp ? A B C 13 D Câu Tổng A − C 13 15 + : 6 ... (6 điểm) Câu 17 (1 điểm) Thực phép tính: − (−3) + 11 11 10 Câu 18 (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 2x + = Câu 19 (2 điểm) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình Số...
 • 4
 • 420
 • 17

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8 Đề số 1
... y2).(…………………) = 8x3 + y6 b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1) 2 = ……………… Câu Mẫu thức chung hai phân thức A 2 (1- x)2 B x (1- x)2 Câu Kết phép tính: x + 4x − A 2x B C 2x (1- x) D 2x (1- x)2 x 1 x + + x 2x ... vuông Câu 10 Cho tam giác ABC vuông A, AC = 3cm, BC = 5cm (Hình 1) Diện tích tam giác ABC bằng: A 6cm2 B 10 cm2 C 12 cm2 D 15 cm2 Câu 11 Trong hình biết ABCD hình thang vuông, BMC tam giác Số đo góc ... giác Số đo góc ABC là: A 600 B 13 00 C 15 00 D 12 00 Hình Câu 12 Độ dài hai đường chéo hình thoi 4cm 6cm Độ dài cạnh hình thoi là: A 13 cm B 13 cm C 52 cm D 52cm Câu 13 Nối ý cột A với ý cột B để...
 • 4
 • 238
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 1
... < - y Câu Mệnh đề ? A Số a số âm 3a < 5a B Số a số dương 3a > 5a C Số a số dương 5a < 3a D Số a số âm 5a < 3a Câu Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm bất phương trình 3x - < -1 A B C D Câu Giá trị x ... là: A - 3x + Câu 10 Biết A 5cm B x + C – x + D 3x + MN = MN = 2cm Độ dài đoạn PQ bằng: PQ B 10 cm C 10 cm D 2cm Câu 11 Trong Hình biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12 cm M’N’ = 8cm Số đo đoạn thẳng ... 6cm B 8cm C 10 cm D 5cm Hình Câu 12 Trên hình có MN // BC Đẳng thức là: MN AM = BC AN BC AM = C MN AN MN AM = BC AB AM AN D = AB BC A B Hình Câu 13 Một hình hộp chữ nhật có A mặt, đỉnh, 12 cạnh...
 • 4
 • 244
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra mon sinh hoc ky 1 lop 11de kiem tra mon sinh hoc ki 1 lop 11đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 12đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 6đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 8đề kiểm tra môn toán học kỳ 1 lớp 12đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 10đề kiểm tra môn văn học kì 1 lớp 12đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 9đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 4đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 3đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 2câu hỏi kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 11đề kiểm tra ngữ văn học kì 1 lớp 11đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 11GIA CONG PRO 2GIA CONG PRObai giang cad cam cnc phay tien2005cong nghe cnc-tranvandichCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Cac dang bai tap toan thuc te trac nghiemcác dạng bài tập số phức điển hìnhTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNHSLIDE NGÀNH LOGISTICSLý luận phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp ở trường PTTHđồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látTuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 ngữ vănTuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập