NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN-VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA LAI Ở THẾ HỆ F1

nghiên cứu tạo cụm chồi in vitro từ hạt lúa lai sự di truyền đặc điểm hình thái, sinh của một số dòng lúa lai thế hệ f1

nghiên cứu tạo cụm chồi in vitro từ hạt lúa lai và sự di truyền đặc điểm hình thái, sinh lý của một số dòng lúa lai ở thế hệ f1
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Mỹ Trúc NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN- VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA LAI THẾ HỆ ... tác nghiên cứu đặc điểm hệ lai Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tiến hành thực đề tài: “NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN- VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG ... vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu hệ F1 tổ hợp lai số tính trạng hình thái, sinh quan trọng: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, hình thái lá, hình thái hạt, hình thái lúa, đặc điểm hạt lúa...
 • 98
 • 88
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN-VITRO TỪ HẠT LÚA LAI SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA LAI THẾ HỆ F1

NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN-VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA LAI Ở THẾ HỆ F1
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Mỹ Trúc NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN-VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA LAI THẾ HỆ ... tác nghiên cứu đặc điểm hệ lai Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tiến hành thực đề tài: “NGHIÊN CỨU TẠO CỤM CHỒI IN-VITRO TỪ HẠT LÚA LAI VÀ SỰ DI TRUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA MỘT SỐ DÒNG ... vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu hệ F1 tổ hợp lai số tính trạng hình thái, sinh quan trọng: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, hình thái lá, hình thái hạt, hình thái lúa, đặc điểm hạt lúa...
 • 98
 • 715
 • 0

Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferriere (Coleoptera : Scolytidae) potx

Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferriere (Coleoptera : Scolytidae) potx
... 9,32% bị đục Tỷ lệ phê mọt đục tơng đối thấp, số bị mọt đục chiếm đa số (28,12%) Quả chín tuổi mà mọt thích đục nhất, tỷ lệ mọt đục chín (154 ngày tuổi) lớn Kết luận - Mọt đục phê Stephanoderes ... nhựa, sau thả 100 mọt trởng thành vào hộp chứa mẫu Sau tuần kiểm tra, theo dõi bị mọt đục Kết thảo luận 3.1 Đặc điểm hình thái mọt đục phê (Stephanoderes hampei Ferr) Mọt đục phê côn trùng ... phê chè Catimor số tỉnh nớc ta" Kết nghiên cứu khoa học năm 1996 Viện nghiên cứu phê, Nxb Nông nghiệp, tr 287 - 297 Trần Huy Thọ (1994) "Sâu hại phê biện pháp phòng trừ" Kết nghiên cứu...
 • 6
 • 507
 • 6

Báo cáo khoa học: Kết quả Nghiên cứu đặc điểm hình thái , sinh học của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferriere (Coleoptera : Scolytidae) pdf

Báo cáo khoa học: Kết quả Nghiên cứu đặc điểm hình thái , sinh học của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferriere (Coleoptera : Scolytidae) pdf
... 0,6 8 0,0 4 0,2 5 0,4 0 0,3 1 0,0 3 Tuổi 0,6 5 1,0 0 0,8 2 0,0 5 0,2 0 0,4 0 0,3 0 0,0 3 Sâu non Tuổi 1,6 5 2,2 0 1,8 8 0,0 7 0,5 0 0,8 5 0,6 9 0,0 5 Đực 0,9 0 1,3 0 1,1 0 0,0 6 0,4 0 0,6 5 0,5 3 0,0 4 Nhộng Cái 1,6 5 1,8 0 1,7 2 0,0 3 0,7 0 ... đục (%) mọt đục (%) 42 2,4 0 0,0 0 0,0 0 63 4,1 2 0,2 8 0,1 2 84 5,2 0 0,4 0 0,2 8 112 7,0 8 0,5 2 0,4 0 154 9,3 2 1,7 2 0,8 0 Tổng 2 8,1 2 2,9 2 1,6 0 Tỷ lệ phê bị mọt đục tăng dần theo độ tuổi ph , 42 ngày ... 0,3 4 6,4 0,2 8 6,3 3 0,3 1 Sâu non tuổi 20 9,1 0,3 0 9,2 5 0,3 0 9,1 7 0,3 0 Sâu non tuổi 20 4,7 5 0,2 1 4,8 0,1 9 4,7 7 0,2 0 Nhộng 20 5,6 5 0,2 3 5,7 0,2 2 5,6 8 0,2 2 Tiền đẻ trứng 20 9,1 0,4 0 9,2 ...
 • 7
 • 237
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của bọ cánh cọc paederus fuscipes curtis trên rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 tại văn đức gia lâm hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của bọ cánh cọc paederus fuscipes curtis trên rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 tại văn đức gia lâm hà nội
... Thị Dung, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học Bọ cánh cộc Paederus fuscipes Curtis rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội 1.2 Mục đích, ... tự vụ thu đông năm 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái bọ cánh cộc (mô tả màu sắc, đo kích thước pha phát dục) - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ cánh cộc (thời gian ... P fuscipes rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái loài P fuscipes (mô tả màu sắc, đo kích thước pha phát dục) - Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 72
 • 510
 • 2

Nghiên cứu về thành phần côn trùng bắt mồi trên cây rau họ hoa thập tự đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ đuôi kìm chân khoang bắt mồi euborrellia annulipes (lucas, 1847) tại phường xuân hòa thị xã phúc yên tỉnh vĩn

Nghiên cứu về thành phần côn trùng bắt mồi trên cây rau họ hoa thập tự và đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ đuôi kìm chân khoang bắt mồi euborrellia annulipes (lucas, 1847) tại phường xuân hòa thị xã phúc yên  tỉnh vĩn
... Yên - Tỉnh Vĩnh Phức” Mục đích nghiên cún Nghiên cứu thành phần loài côn trùng bắt mồi rau họ hoa thập tự đặc điểm hình thái, sinh học loài bọ đuôi kìm chân khoang bắt mồi nhằm làm sở khoa học ... tài: Nghiên cứu thành phẩn côn trùng bắt rau họ hoa thập tự đặc điếm hình thái, sinh học loài bọ đuôi kìm chân khoang bắt mồi Euborreỉlia annulỉpes (Lucas, 1847) phường Xuân Hòa - Thị Phúc Yên ... Công thức MỤC LỤC 3.1 3.1.1 Thành phần côn trùng bắt mồi rau họ hoa thập tự địa điểm nghiên PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thành phần côn trùng bắt mồi rau Họ hoa thập tự địa điểm DANH MỤC HÌNH...
 • 35
 • 292
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại hành, tỏi củ khô nhập khẩu; đắc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn năm 2007 2008

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại hành, tỏi củ khô nhập khẩu; đắc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ chúng tại cửa khẩu lạng sơn năm 2007 2008
... ñi m hình thái, sinh h c loài gây h i bi n pháp phòng tr chúng t i c a kh u L ng Sơn, năm 2007 - 2008" 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Trên s xác ñ nh thành ph n sâu m t h i hành, ... i c khô nh p kh u, ñ c ñi m hình thái, sinh h c c a loài gây h i chính, ñ xu t bi n pháp phòng ng a, tiêu di t chúng có hi u qu 1.2.2 Yêu c u - ði u tra xác ñ nh thành ph n sâu m t h i hành, ... ñi m hình thái sâu, nh n nh h i hành, t i c khô nh p kh u 4.4 ð c ñi m hình thái tri u ch ng gây h i c a m t s loài sâu m t h i hành c khô nh p kh u 4.5 37 Thành ph n thiên ñ ch hành, t i c khô...
 • 131
 • 648
 • 1

nghiên cứu thành phần bọ phân hại cây có múi, đặc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính biện pháp phòng chống vụ đông xuân 2007 2008 tại gia lâm hà nộ

nghiên cứu thành phần bọ phân hại cây có múi, đặc điểm hình thái, sinh học của loài gây hại chính và biện pháp phòng chống vụ đông xuân 2007 2008 tại gia lâm hà nộ
... B ng 1: Thành ph n sâu h i múi v ðông - Xuân 20072 008 t i Gia Lâm N i 35 B ng 2: T l thành ph n loài sâu h i cam, bư i v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N i 37 B ng 3: Thành ph ... a sâu h i múi v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N I 38 B ng 4: Thành ph n b ph n h Aleyrodidae: Homoptera h i múi v ðông - Xuân 2007- 2008 t i Gia Lâm N i 39 B ng Thành ph n, ... Homoptera múi, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u thành ph n b ph n (h Aleyrodidae:Homoptera) h i múi, ñ c ñi m hình thái, sinh h c c a loài gây h i bi n pháp phòng ch ng v ðông - Xuân 2007- 2008...
 • 114
 • 466
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa một số chủng vi khuẩn Lactic lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potx

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa một số chủng vi khuẩn Lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potx
... Thắng, 1996) Chọn chủng vi khuẩn lactic thích hợp Một số đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá chủng vi khuẩn lactic Mẫu Mẫu Hình Các khuẩn lạc vi khuẩn lactic phân lập từ cải bẹ muối chua môi trờng ... chủng vi khuẩn lactic: chủng 1, chủng chủng từ rau cải bẹ muối chua, đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá ba chủng hai chủng Lc lactis Lb Casei đợc xác định (bảng 2, 3, 4, 5) Kết năm chủng vi ... chuỗi dài đôi, chuỗi dài Bảng Một số đặc điểm sinh lí, sinh hoá chủng vi khuẩn nghiên cứu Đặc điểm Chủng Chủng Chủng Lc lactis Lb casei Tạo bào tử Sinh axetoin Sinh khí Sinh catalase Gram + + + +...
 • 8
 • 594
 • 7

thành phàn sâu hại củ khoai tây nhập khẩu từ tỉnh vân nam trung quốc tại cửa khẩu lào cai, đặc điểm hình thái, sinh học của ngài củ khoai tây phthorimaea operculella zeller biện pháp kiểm dịch thực vật

thành phàn sâu hại củ khoai tây nhập khẩu từ tỉnh vân nam trung quốc tại cửa khẩu lào cai, đặc điểm hình thái, sinh học của ngài củ khoai tây phthorimaea operculella zeller và biện pháp kiểm dịch thực vật
... ………………………1 Thành phần sâu hại củ khoai tây nhập từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cửa Lào Cai, ñặc ñiểm hình thái, sinh học ngài củ khoai tây Phthorimaea operculella Zeller biện pháp kiểm dịch thực vật ... tây Phthorimaea operculella Zeller Phân tích nguy dich hại ngài củ khoai tây củ khoai tây nhập từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cửa Lào Cai, từ ñó ñề xuất biện pháp kiểm dịch thực vật ñối với củ khoai ... ñịnh thành phần sâu hại ñặc biệt loài dịch hại kiểm dịch thực vật củ khoai tây nhập khẩu, ñặc ñiểm hình thái, sinh học ngài củ khoai tây Phthorimaea operculella Zeller, ñề xuất biện pháp kiểm dịch...
 • 108
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm hình thái thân lá của 8 tổ hợp lai ưu túnghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu đặc điểm hình thái sinh vật học của ốc bươunghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lýsinh hóa của chủng nấm men lt2nghiên cứu chiết tách chất abrin từ hạt cây cam thảo dây ở đà nẵngnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motipnghiên cứu đặc tính hoá sinh dược của một số phân đoạn dịch chiết từ quả bí đao benincasa hispida cognnghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnnghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng song mật thu thập từ các tỉnh phía bắc sử dụng kỹ thuật rapdnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif những khả thủ và bất cập phần 2 pptxtiểu luận tư tưởng hồ chí minh nghiên cứu về nguyên tắc ngoại giao hồ chí minh và sự vận dụng của đảng ta trong hội nhập quốc tế hiện naynghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênĐề tài XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2011Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpHướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế kim loại tấm Sheetmetal Solidworks (demo)MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONTom tat xac suat va thong ke toanMinh Viet HR profileNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè shan kinh doanh tại thuận châu, sơn laNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUBÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUATHAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNGBài thuyết trình virus
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập