KHẢO SÁT TÌNH HÌNH DỊ ỨNG THUỐC THÔNG QUA GHI NHẬN TẠI TRUNG TÂM DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN CỦA VIỆT NAM

Khảo sát tình hình dị ứng thuốc thông qua ghi nhận tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, bệnh viện bạch mai sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của việt nam

Khảo sát tình hình dị ứng thuốc thông qua ghi nhận tại trung tâm dị ứng  miễn dịch lâm sàng, bệnh viện bạch mai và cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của việt nam
... THỊ THẢO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH DỊ ỨNG THUỐC THÔNG QUA GHI NHẬN TẠI TRUNG TÂM DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN CỦA VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC ... liệu báo cáo ADR tự nguyện Việt Nam 2 Trên sở đó, thực đề tài Khảo sát tình hình dị ứng thuốc ghi nhận Trung tâm dị ứng Miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai sở liệu báo cáo tự nguyện Việt ... lượng báo cáo Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Số lượng báo cáo bệnh viện Bạch Mai Báo cáo lũy tiến Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Báo cáo lũy tiến bệnh viện Bạch Mai Hình 3.1 Số lượng báo...
 • 88
 • 164
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống hội chứng thận hư tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống có hội chứng thận hư tại trung tâm dị ứng  miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai
... nhân lupus ban đỏ hệ thống hội chứng thận Trung tâm Dị ứng- Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống hội chứng thận điều ... NỘI ĐẶNG THỊ THU HUYỀN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƢ TẠI TRUNG TÂM DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... điểm tình trạng sử dụng thuốc bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống hội chứng thận điều trị TTDƯ- MDLS sàng Bệnh viện Bạch Mai, tiến hành đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân lupus...
 • 74
 • 123
 • 0

Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng thuốc trong điều trị hen phế quản tại khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai

Khảo sát và đánh giá tình hình sử dụng thuốc trong điều trị hen phế quản tại khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai
... dùng điều trị hen nội trú khoa thực cần thiết Chính lẽ thực đề tài Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh Hen phế quản Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ ... ♦♦ Khảo sát số yếu tố liên quan tới bệnh Hen phế quản bệnh ♦ nhân hen phế quản Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai Đánh giá việc lựa chọn thuốc phối hợp thuốc điều trị Hen phế ... lệ 91.4% Điều chứng tỏ tác dụng phụ trợ tốt thuốc điều trị hen 3.3.2 Các thuốc giãn phế quản dùng điều trị hen phế quản 3.3.2.I Các liệu pháp điều trị thuốc giãn phế quản Trong 221 bệnh nhân...
 • 57
 • 141
 • 1

Tình hình dị ứng thuốc các thuốc sử dụng trong điều trị dị ứng thuốc tại khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai từ 1996 1999

Tình hình dị ứng thuốc và các thuốc sử dụng trong điều trị dị ứng thuốc tại khoa dị ứng  miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai từ 1996  1999
... 3.2.1 Các thuốc gây dị ứng nãm gần (1996 - 1999) khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai * Các thuốc gây dị ứng Trong năm gần (1996 - 1999) , số thuốc gây dị ứng khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai ... trị dị ứng thuốc khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai năm 1996 -1999. ” vói mục tiêu sau: Khảo sát thuốc gây dị ứng khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai năm gần (1996 -1999) Tìm ... để tổng kết tình hình dị ứng thuốc khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai năm 1996 1999 Tất bệnh án bệnh nhân dị ứng thuốc thòi gian sử dụng đề tài nghiên cứu Các bệnh án lấy dựa vào chẩn đoán...
 • 55
 • 191
 • 0

CÁC TAI BIẾN CỦA GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN TẠI KHOA DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI (1998 - 2002) potx

CÁC TAI BIẾN CỦA GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN TẠI KHOA DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI (1998 - 2002) potx
... Tuấn (1991), Hen phế quản - NXB Y học, - 11, 154 156 Hoàng Tích Huyền (1998) , Chuyên đề Dược lý - NXB Y học, 53 - 69 Nguyễn Đình Khoa (1998) , Đánh giá tình trạng loãng xương bệnh nhân thấp khớp ... có tác dụng ức chế miễn dịch gây áp - xe chỗ tiêm, phải thận trọng dùng loại thuốc Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn tai biến áp - xe chỗ tiêm chiếm 10% tai biến K - cort [3,6] 2.3 Trên hệ tiêu hoá ... dụng Glucocorticoid kéo dài phương pháp XQ quy chiếu Luận án thạc sĩ Y học Nguyễn Năng An ( 1997), “ Hen phế quản , chuyên đề Dị ứng học - NXB Y học, tập Nguyễn Văn Đoàn (2001), Tai biến K cort,...
 • 4
 • 324
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh hen phế quản ở người cao tuổi điều trị tại trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh hen phế quản ở người cao tuổi điều trị tại trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai
... TO B Y T TRNG I HC Y H NI Lấ TH MAI HNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG BệNH HEN PHế QUảN NGƯờI CAO TUổI TạI TRUNG TÂM Dị ứNG MDLS BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn nghnh: D ng Min dch lõm ... cytokine viờm d ng Khi b bnh hen, ri lon ny cú liờn quan vi s hot húa ca t bo lympho nh Th2 - c trng bi vic sn xut IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, eotaxin, v GM-CSF.8,1 1-1 3 Bch cu ỏi toan l mt ngun ... bnh hen cao hn ỏng k Tng t nh vy, mc dự mc ớt hn, t l trung bỡnh ca bnh hen vi GERD cng cao hn T l trung bỡnh ca cỏc triu chng tro ngc ngi ln b bnh hen l 59%, viờm thc qun n mũn l 37% T l trung...
 • 106
 • 300
 • 0

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản viêm mũi dị ứng tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng - bệnh viện bạch mai

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản có viêm mũi dị ứng tại trung tâm dị ứng – miễn dịch lâm sàng - bệnh viện bạch mai
... sàng, cận lâm sàng hen phế quản viêm mũi dị ứng trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch mai ” nhằm hai mục tiêu chủ yếu sau: Đánh giá đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân hen ... ảnh Bệnh viện Bạch Mai: giúp cho chẩn đoán bệnh VMDU số bệnh mũi xoang khác phối hợp 2.2.4 Các biến số nghiên cứu • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hen phế quản viêm mũi dị ứng: - Tuổi - Giới: ... khác - Chảy dịch thành sau họng, ho - Đau đầu - Mệt mỏi kích thích - Nhận thức giảm, tư chậm chạp - Thở miệng - Tiền sử gia đình thân: Viêm mũi dị ứng, hen phế quản, viêm da dị ứng v.v… • Cận lâm...
 • 104
 • 171
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản viêm mũi dị ứng tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng - bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản có viêm mũi dị ứng tại trung tâm dị ứng – miễn dịch lâm sàng - bệnh viện bạch mai
... lâm sàng hen phế quản viêm mũi dị ứng trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch mai ” với hai mục tiêu chủ yếu sau: Đánh giá đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân hen phế quản ... ảnh Bệnh viện Bạch Mai: giúp cho chẩn đoán bệnh VMDU số bệnh mũi xoang khác phối hợp 2.2.4 Các biến số nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hen phế quản viêm mũi dị ứng: - Tuổi - Giới: ... phát hen phế quản - Chẩn đoán bệnh nhân viêm mũi dị ứng (nếu có) mức độ viêm mũi dị ứng theo ARIA 2008 - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến viêm mũi dị ứng - Khảo sát tiền sử dị ứng thân gia đình - Đánh...
 • 111
 • 139
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh HPQ ở người cao tuổi điều trị tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 122011 –72012

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh HPQ ở người cao tuổi điều trị tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 122011 –72012
... người cao tuổi điều trị Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2011 –7/2012 nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh HPQ người cao tuổi Nghiên cứu đặc điểm ... Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2011 đến tháng 7/2012 nhằm làm rõ đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng giúp cho việc chẩn đoán xác bệnh HPQ người cao tuổi 40 ... ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.Địa điểm nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai 2.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 12/2011 đến tháng 7/2012...
 • 85
 • 158
 • 6

Đánh giá chất lượng báo cáo ADR trong sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của việt nam giai đoạn 2011 2013

Đánh giá chất lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của việt nam giai đoạn 2011 2013
... đề tài: Đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR sở liệu báo cáo tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2011- 2013 với mục tiêu: So sánh tƣơng đồng phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR xác ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO ADR TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011- 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI 2014 HÀ ... đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR phù hợp Đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR tự nguyện giai đoạn 2011- 2013 theo phƣơng pháp đƣợc lựa chọn mục tiêu Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng báo cáo...
 • 88
 • 92
 • 0

Chi phí điều trị nội trú bệnh hen phế quản tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai năm 2015

Chi phí điều trị nội trú bệnh hen phế quản tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai năm 2015
... i chi phí 1.2.2.1 Chi phí tr c ti p Chi phí tr c ti p nh ng chi phí gây cho h th ng y t , cho c ngăđ ng giaăđìnhăng i b nh gi i quy t tr c ti p b nh t t Chi phí chia thành hai lo i: - Chi phí ... Library 3.2 Các chi phí u tr n i trú hen ph qu n 3.2.1 Chi phí cho d ch v y t (vi n phí) B ng 3.6 Chi phí cho d ch v y t (vi n phí) Nhóm d ch v T ng chi phí % vi n (nghìn VN ) phí (nghìn VN / ... păchoăđi u tr = chi phí khám b nh + chi phí gi ng b nh = ti n ngày gi ng  s ngày n m vi n ng b nh + chi phí thu c + chi phí xét nghi m b Chi phí tr c ti p không cho u tr Baoăg m: - Chi phí điăt nhà...
 • 47
 • 34
 • 0

Chi phí điều trị nội trú bệnh hen phế quản tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai năm 2015

Chi phí điều trị nội trú bệnh hen phế quản tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai năm 2015
... biến chứng, số lần cấp cứu, nằm viện -> tăng chi phí MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá chi phí trực tiếp bệnh nhân HPQ điều trị nội trú Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng BV Bạch Mai năm 2015 Tìm ... điều trị Bệnh mắc kèm làm tăng thời gian chi phí điều trị KIẾN NGHỊ  Cần quản lý kiểm soát tốt HPQ cộng đồng để điều trị có hiệu hen nhẹ, giảm tỷ lệ hen nặng nguy nhập viện  giảm CP điều trị ... 946.536 < 0,00001 Số ngày điều trị CP YT (VNĐ/ngày/BN) Tổng CP (VNĐ/ngày/BN) KẾT LUẬN Về chi phí trực tiếp cho điều trị nội trú HPQ  CPTT cho điều trị nội trú HPQ trung bình 9.014.990 VNĐ/BN/...
 • 34
 • 51
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ADR TRONG SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ADR TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013
... đề tài: Đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR sở liệu báo cáo tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2011-2013 với mục tiêu: So sánh tƣơng đồng phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR xác ... đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR phù hợp Đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR tự nguyện giai đoạn 2011-2013 theo phƣơng pháp đƣợc lựa chọn mục tiêu Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng báo cáo ... 25 3.1.2 Tỷ lệ báo cáo mức điểm chất lƣợng 25 3.1.3 Đánh giá tƣơng đồng phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR 26 3.2 Kết đánh giá chất lƣợng báo cáo tự nguyện phản ứng...
 • 87
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thị trường hoa kỳthị trường xuất khẩumở rộng thị trườngcác siêu thịsiêu thịthị trường chứng khoánsiêu thị trực tuyếntrên thị trườngthâm nhập thị trườngnghiên cứu thị trườngthị trường tiêu thụđô thịthị trường việt namthị trường du lịchphát triển thị trườngKhao sat dong dien xoay chieuHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíGiới thiệu về thương mại điện tử và trang web LAZADADe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập