CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH TẠO MÔ HÌNH CHUỘT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 1 VÀ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIỆC GHÉP TẾ BÀO GỐC MÔ MỠ TRÊN MÔ HÌNH

Xây dựng quy trình tái sinh cây hành đẻ (Allium Wakegi) từ callus bước đầu đánh giá ảnh hưởng của colchicine đến sự cảm ứng đa bội

Xây dựng quy trình tái sinh cây hành đẻ (Allium Wakegi) từ callus và bước đầu đánh giá ảnh hưởng của colchicine đến sự cảm ứng đa bội
... ñ xu t quy trình tái sinh hành ð t callus theo sơ ñ sau: SƠ ð QUY TRÌNH TÁI SINH CÂY HÀNH ð T CALLUS ð nh ch i (Kích thư c 0,8 – mm) T o callus (MS + 1,5 mg/l picloram) Tái sinh ch i t callus ... IV K T QU VÀ TH O LU N 4.1 XÂY D NG QUY TRÌNH TÁI SINH CÂY HÀNH ð (Allium wakegi) T CALLUS 4.1.1 nh hư ng c a ch t ñi u ti t sinh trư ng ñ n s hình thành callus t ñ nh sinh trư ng hành ð Auxin ... VÀ TH O LU N 24 4.1 XÂY D NG QUY TRÌNH TÁI SINH CÂY HÀNH ð (Allium wakegi) T CALLUS 24 4.1.1 nh hư ng c a ch t ñi u ti t sinh trư ng ñ n s hình thành callus t ñ nh sinh trư ng hành...
 • 72
 • 149
 • 0

bước đầu khảo sát hoạt động thiết kế dàn dựng chương trình thời sự

bước đầu khảo sát hoạt động thiết kế và dàn dựng chương trình thời sự
... 0918.775.368 Khảo sát hoạt động thiết kế & dàn dựng chương trình Thời - Hệ VOV1 _ Vì vậy, chọn đề tài "Bước đầu khảo sát hoạt động thiết kế dàn dựng chương trình Thời ... _ Chương 2: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ VÀ DÀN DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP – ĐÀI TNVN 2.1 Các nguyên tắc thiết kế dàn dựng chương trình trực tiếp sóng phát Mặc ... - Chương I - Vai trò chương trình thời trực tiếp hoạt động phát đại - Chương II - Khảo sát hoạt động thiết kế dàn dựng chương trình Thời hệ VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam - Chương III - Một số...
 • 50
 • 236
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây lấu (psychotria asiatica l )

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây lấu (psychotria asiatica l )
... ược liệu hư ngCỦA dẫn, bảo nhiệt t nh l THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY L U thuyết l n thực h nh cho em su t th i gi n l m nghiên cứu Viện (PSYCHOTRIA ASIATICA L. ) m in chân th nh cảm n c c thầy cô môn Thực ... strictosamid ( 1), (E v Z)-vallesiachotamin N, -D-Glucopyranosyl vincosamid (1 0) Psychollatin (umbellatin) ( 9) Brachycerin ( 8) Emetin (1 7), cephaelin (1 8) Quadrigemin A, quadrigemin B ( 1), psychotridin, ... dụng n y l c c lk loid th nh phần dược liệu: hodgkinsin c P clorata, P Muscosa v P malayana), umbellatin c P umbellata) v chimonanthin, psychotridin phân l p từ l v ho c a P clorata) ều c t c...
 • 73
 • 194
 • 0

Xây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhg CSF (recombinant humangranulocyte colony stimulating factor) hình khảo sát tác động của rhg CSF theo phác đồ điều trị

Xây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhg CSF (recombinant humangranulocyte colony stimulating factor) và mô hình khảo sát tác động của rhg CSF theo phác đồ điều trị
... nồng độ G -CSF tối ưu dùng cho thử nghiệm hoạt tính in vivo 64 3.3.3 Xây dựng hình đánh giá tác động G -CSF theo phác đồ điều trị 67 3.4 Áp dụng quy trình để đánh giá hoạt tính G -CSF tái tổ ... hoạt tính G -CSF tái tổ hợp giai đoạn sản xuất - Khảo sát xây dựng hình chuột suy giảm miễn dịch dùng cho thử nghiệm in vivo - Khảo xát xây dựng quy trình đánh giá hoạt tính G -CSF in vivo hình ... 58 3.3 Khảo sát xây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính G -CSF in vivo 60 3.3.1 Khảo sát xây dựng hình chuột suy giảm miễn dịch thuốc Cyclophosphamide (CPA) 60 3.3.2 Khảo sát nồng...
 • 100
 • 522
 • 2

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn chức năng trao đổi lipid của dịch chiết từ loài đương quy (angelica sinensis (oliv) diels) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn chức năng trao đổi lipid của dịch chiết từ loài đương quy (angelica sinensis (oliv) diels) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... Từ thực tế trên, chọn đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) hình chuột đái tháo đƣờng thực ... Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) - Đánh giá tác dụng hạ đƣờng huyết chống rối loạn trao đổi lipid từ dịch chiết loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) hình chuột đái tháo ... thực nghiệm Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh lý, sinh hóa dịch chiết từ loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) với tác dụng hạ đƣờng huyết chống rối loạn lipid hình chuột...
 • 48
 • 154
 • 0

Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin từ tỏi bước đầu đánh giá tác dụng trên hình chuột bị máu nhiễm mỡ

Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin từ tỏi và bước đầu đánh giá tác dụng trên mô hình chuột bị máu nhiễm mỡ
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Giang Huy Diệm NGHIÊN CỨU TẠO HỆ ĐỆM GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN CỦA ALLICIN TỪ TỎI VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ MÁU NHIỄM MỠ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... 3.3 Đánh giá hấp thụ allicin vào máu thông qua plasma Error! Bookmark not defined 3.4 Tạo chuột bị máu nhiễm mỡ .45 3.5 Xác định số hóa sinh để đánh giá hiệu điều trị allicin hình chuột ... 2.2.2.2 Tạo môi trường pH giống dày so sánh bảo vệ allicin mẫu đối chứng mẫu bảo vệ đệm 24 2.2.2.3 Đánh giá hấp thụ allicin vào máu thông qua plasma 24 2.2.2.4 Tạo chuột bị máu nhiễm mỡ ...
 • 21
 • 83
 • 0

Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh (pathogenesis) của virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm sú (Penaeus mondon) sử dụng hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn

Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh (pathogenesis) của virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm sú (Penaeus mondon) sử dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn
... Sản II, thực đề tài Bước đầu khảo sát trình phát sinh bệnh (pathogenesis) virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus WSSV) tôm (Penaeus mondon) sử dụng hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn ... MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN ... Đây quan đích virus đốm trắng khảo sát xâm nhiễm virus đốm trắng quan cho nghiên cứu trình phát sinh bệnh WSSV tôm 4.2.1 Quá trình phát sinh bệnh WSSV-VN tôm liều gây nhiễm thấp (101,5...
 • 81
 • 458
 • 1

Báo cáo y học: "Điều trị bệnh tiểu đường týp 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung máu cuống rốn người trên hình chuột" ppt

Báo cáo y học:
... tin hnh ghộp phi hp 10 5 TBGTM v 10 6 t bo ty xng vo tnh mch ca chut C57B1/6 tiu ng týp (cm ng bng 50 mg/kg STZ) cú g y suy gim dch bng chiu x liu 900 Gy ng huyt v nng insulin huyt chut c ghộp phi ... ng vi lụ bỡnh thng (N9 l 17 6,00 72,64 mg/dl, N18 l 16 4,33 75,57 mg/dl so vi lụ bỡnh thng l 75,53 10 ,84 mg/dl v 98,87 11 ,24 mg/dl; p > 0,05) Sau 30 ngy ghộp, lng ng huyt gi mc gn tng ng vi ... 49,00 mg/dl, N15: 214 ,00 35,00 mg/dl) lng ng huyt gim, mc gim thp nht t 17 % ng thi, lng ng huyt luụn gi mc thp hn so vi lụ i chng (tr ngy N12 l 340,00 9,00 mg/dl tng ng vi lụ i chng 312 ,67 55,52...
 • 8
 • 373
 • 0

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYPE 1 BẰNG CÁCH GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI TRÊN HÌNH CHUỘT

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYPE 1 BẰNG CÁCH GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT
... PHƯƠNG PHÁP Máu cuống rốn Chuột nhắt trắng Tiêm STZ Phân lập & ni cấy Chuột tiểu đường UCB-MSCs Tiêm - Tĩnh mạch - Tụy Chuột tiểu đường ghép MSCs Tiêm PBS Chuột đối chứng Sau ghép Đường huyết ... bệnh nhân tiểu đường  380 triệu vào năm 2025 (IDF, 2009) Bệnh tiểu đường type rối loạn trao đổi chất mạn tính tế bào β bị phá hủy từ từ dẫn đến biến chứng mạch máu mạn tính  Các liệu pháp điều ... Fifth level Ghép MSCs vào chuột qua tĩnh mạch Ghép MSCs vào chuột qua vùng tụy KẾT QUẢ UCB-MSCs thu nhận từ máu cuống rốn UCB-MSCs sau thu nhận cấy chuyền lần KẾT QUẢ Mơ hình chuột tiểu đường Biểu...
 • 19
 • 227
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn lipid của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus mid ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn lipid của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus mid ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... thực nghiệm 3.3 Đánh giá tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết Tục đoạn hình chuột ĐTĐ thực nghiệm ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu - ... dịch chiết từ loài Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq .) hình chuột đái tháo đƣờng thực nghiệm Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Ý nghĩa lí luận: Bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu tác dụng hạ ... Mẫu thực vật: Cây Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq .) - Mẫu động vật: Chuột bạch chủng Swiss nặng từ 13-17g 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid...
 • 42
 • 128
 • 1

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ lá atisô (cynara scolymus l ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ lá atisô (cynara scolymus l ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... kinh nghiệm dân gian Chính vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Atisô (Cynara scolymus L. ) hình chuột đái tháo đường thực nghiệm. ” ... huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Atisô (Cynara scolymus L. ) hình chuột đái tháo đường thực nghiệm Những đóng góp đề tài Cung cấp dẫn liệu khoa học thành phần hóa học, hàm l ợng ... giá tác động chống rối loạn trao đổi lipid phân đoạn dịch chiết 3.3.1 Tạo hình chuột béo phì thực nghiệm Qua tham khảo thử nghiệm thành công việc tạo hình chuột đái tháo đường thực nghiệm...
 • 59
 • 173
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ loài vú sữa đất (euphorbia hirta l ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ loài vú sữa đất (euphorbia hirta l ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... đường chưa nghiên cứu cách thỏa đáng Chính vậy, tiến hành đề tài : “ nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ loài sữa đất (Euphorbia hirta L. ,) ... đoạn dịch chiết - Nghiên cứu tác động hạ đường huyết chống rối loạn trao đổi lipid hình chuột BP ĐTĐ phân đoạn dịch chiết từ sữa đất (Euphorbia hirta L. ) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 ... điện từ đến màu 2.2.5 Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết dịch chiết sữa đất (Euphorbia hirta L. ) l n chuột nhắt gây ĐTĐ ằng STZ Để tìm hiểu tác dụng hạ đường huyết dịch chiết sữa đất (Euphorbia...
 • 73
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đềcương ôn thi vật lýthực phẩmđềcương ôntập triết học macdecuong on tap lich su 8 hkidecuong sinh hoc lop 6 hk1đêcương và đáp án môn quản trị chiến lượcdecuong ly 6 hk2decuong on tap hh2 toan 8decuong on tap van 8 hoc ki 2giai decuong toan 9 ki 2giai decuong vat li 9 ki 2decuong on thi vao 10 mon ngu vandecuong dia ly lop 8 hoc ki 2đềcương ôn thi toán lớp 5Vai trò của gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp cho con cái, nghiên cứu trường hợp 9 phường thuộc thành phố tuy hoà, tỉnh phú yênNghĩa vụ của chủ đầu tư theo hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai từ thực tiễn thành phố hồ chí minhHủy phán quyết trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Tổ chức và hoạt động dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tỉnh bình dương (tóm tắt)Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang (tóm tắt)Các biện pháp điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận cầu giấy, thành phố hà nộiChúa tể của những chiếc nhẫn 1Tổ chức và hoạt động của ban hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Hợp đồng bao tiêu lúa gạo theo pháp luật thương mại từ thực tiễn tỉnh hậu giang (tóm tắt)LKT-Hoàng Thị Quỳnh Anh-Áp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh - thực trạng và giải phápTiểu luận: Vai trò của Đoàn Thanh niên trong đào tạo lực lượng lao động trẻ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcPháp luật về thuế giá trị gia tăng từ thực tiễn Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận long biên – thành phố hà nộiBộ 3 đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017skkn xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần chiết dành cho học sinh giỏi thi quốc gia và quốc tếskkn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT mỹ lộcĐề IOE lớp 3 vòng 1 đến 15 luyện thi cấp trường 20112012The complete solution IELTS writing (luyện IELTS WRITING từ 5,5 lên band 8)Sử dụng lao động nữ theo pháp luật lao động từ thực tiễn thành phố hà nộiBảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật việt nam hiện nay (tóm tắt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập