cấu hình DHCP và WIRESHARK

10 cài đặt cấu hình DHCP server trên windows server 2008

10 cài đặt và cấu hình DHCP server trên windows server 2008
... trình cài đặt diễn - Sau vài giây, DHCP Server cài đặt thấy cửa sổ xuất hình bên dưới: - Kích Close để đóng cửa sổ cài đặt, sau chuyển sang cách quản lý DHCP Server *Quản lý Windows Server 2008 DHCP ... tăng cấp để cấu hình DHCP scope cho DHCP Server Chọn cấu hình dải địa IP 192.168.1 .10- 254 cho 200 máy khách mạng nội Để thực điều đó, bạn cần kíchAdd để bổ sung thêm phạm vi Như bạn thấy hình bên ... lại hình Add Scope, kích Next để bổ sung thêm phạm vi (khi DHCP Server cài đặt) - Chọn Disable DHCPv6 stateless mode cho máy chủ kích Next - Sau xác nhận DHCP Installation Selections (trên hình...
 • 10
 • 498
 • 0

Cài đặt cấu hình DHCP server trên ubuntu server

Cài đặt và cấu hình DHCP server trên ubuntu server
... cách cấu hình địa IP • Cấu hình IP tạm thời – Sẽ sau reboot máy tính • Cấu hình IP tĩnh – Cấu hình giữ sau reboot máy tính • Cấu hình IP động – Nhận địa IP cách tự động từ DHCP server Cấu hình ... động đắn 2.2 Cấu hình ubuntu- desktop Trên máy tính ubuntu- desktop, bạn thiết lập thông số mạng với địa IP DNS server 192.168.61.2 hình sau: Hướng dẫn cấu hình DNS Server Ubuntu Server 11.04 Cập ... tthai @ubuntu -server: ~$ sudo -i [sudo] password for tthai: root @ubuntu -server: ~# root @ubuntu -server: ~# mkdir /backup root @ubuntu -server: ~# cp -R /etc/bind /backup • Cấu hình BIND: Hiệu chỉnh file cấu...
 • 33
 • 2,939
 • 7

Cài đặt cấu hình DHCP Server trong Windows Server 2008 pdf

Cài đặt và cấu hình DHCP Server trong Windows Server 2008 pdf
... theo hình ảnh dưới) click Install HÌNH 6: Confirm Installation Selections Sau vài giây, DHCP Server cài đặt nhìn thấy thành hình HÌNH 7: Windows Server 2008 DHCP Server Installation cài đặt thành ... lại cửa sổ cài đặt, sau chuyển sang mục làm để quản lí DHCP Server Làm để quản lì Windows Server 2008 DHCP Server bạn ? Tương tự trình cài đặt, việc quản lí Windows Server 2008 DHCP Server thật ... tùy chọn scope, nhìn thấy cấu hình mà thiết lập đồng cài đặt DHCP Server Phạm vi địa IP đó, DNS Server cổng vào mặc định HÌNH 11: DHCP Server Address Pool HÌNH 12: DHCP Server Scope Options Nguồn...
 • 9
 • 232
 • 2

Cài đặt cấu hình DHCP Server trong Windows Server 2008 ppsx

Cài đặt và cấu hình DHCP Server trong Windows Server 2008 ppsx
... mà DHCP mang lại cho mình, trước hết bạn cần cài đặt cấu hình đặc tính Sau đây, xem hướng dẫn tiến hành bạn cần làm Cài đặt "Windows Server 2008 DHCP Server" Việc cài đặt "Windows Server 2008 DHCP ... hình DHCP Server Windows Server 2008 Xuyên suốt tiến trình, bạn học DHCP Server gì, giúp cho bạn, để cài đặt nó, để quản lí server làm để cấu hình thiết đặt đặc trưng cho DHCP Server DHCP Server ... lại cửa sổ cài đặt, sau chuyển sang mục làm để quản lí DHCP Server Làm để quản lì Windows Server 2008 DHCP Server bạn ? Tương tự trình cài đặt, việc quản lí Windows Server 2008 DHCP Server thật...
 • 19
 • 168
 • 0

Lab 11: CẤU HÌNH DHCP SERVER IP HELPERADDRESS pps

Lab 11: CẤU HÌNH DHCP SERVER VÀ IP HELPERADDRESS pps
... Serial0/0 Cấu hình RouterA DHCP server cho client mạng 10.0.0.0/8 –Bật DHCP service RouterA RouterA(config)#service dhcp –Tạo DHCP pool cho mạng 10.0.0.0, tên pool network-10 RouterA(config) #ip dhcp ... địa IP RouterA(config) #ip dhcp pool network-10 RouterA (dhcp- config)#default-router 10.0.0.1 RouterA (dhcp- config)#dns -server 10.0.0.3 RouterA (dhcp- config)#netbios-name -server 10.0.0.4 RouterA (dhcp- config)#domain-name ... RouterA (dhcp- config)#default-router 192.168.3.1 RouterA (dhcp- config)#dns -server 10.0.0.3 RouterA (dhcp- config)#netbios-name -server 10.0.0.4 RouterA (dhcp- config)#domain-name xyz.net Cấu hình cho DHCP...
 • 5
 • 296
 • 0

Cài đặt cấu hình DHCP server trên windows server 2012

Cài đặt và cấu hình DHCP server trên windows server 2012
... Ấn Next Install để cài đặt Chờ cho trình cài đặt hoàn tất, ấn Close để kết thúc Tiếp theo, vào Tools > DHCP để cấu hình Trước tiên, phải xác thực với DC để có quyền ... gõ lệnh ipconfig/release để bỏ IP cũ gõ ipconfig/renew để xin cấp phát lại IP Như trình cài đặt cấu hình DHCP hoàn tất Chúc bạn thành công! ... khai báo cấp phát bên trên, làm dải địa mà bạn gõ vào không cấp phát cho máy mạng họ xin IP Thời gian sống IP Chúng ta chọn Yes, I want to configure these options now để cấu hình Scope vừa tạo Gõ...
 • 18
 • 271
 • 0

Bài tập cấu hình e bảng tuần hoàn.doc

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc
... Cation M+ có cấu hình e : 1S22S22P63S23P6 Trong bảng tuần hoàn M thuộc a Chu kỳ , nhóm VIIA b Chu kỳ , nhóm VIA c Chu kỳ , nhóm IA d Chu kỳ , nhóm IA 2 Câu 23: anion X có cấu hình e 1S 2S 2P 3S23P6 ... A , B c B , C d A , C n+ Câu 33 : Cation M có cấu hình e phân lớp 2p Cấu hình e phân lớp M : a 3S1 b 3S2 c 3P1 d 3P5 Câu 34 : Tổng số hạt p , n , e ion X2- 27 Trong MĐ lớn không MĐ Ký hiệu X2- ... Nguyên tử nguyên tố B trạng thái có số e độc thân phân lớp 3d cực đại, có nguyên tố thoả tính chất a b c d Câu 36 : X có cấu hình e lớp NC 4S2 Có thể có n cấu hình phù hợp với X, n : a 11 b 10 c...
 • 2
 • 4,367
 • 148

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router IP các máy

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router Và IP các máy
... trình cài đặt * Nhưng em cài em áp dụng cài Windows 2003 trực tiếp từ đĩa CD cho máy công ty III/ TRiển Khai 1 /TRiển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router IP máy: ... 1 /Cấu hình máy tính .Trang15 2/Mô hình mạng công ty Trang15 3/ Các thức cài đặt hệ điều hành Trang15 III/ Triển Khai Trang16 1 /Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, ... mềm ứng dụng: 3.1/ Các thức cài đặt hệ điều hành: Có nhiều cách Cài đặt hệ điều hành cho mạng em nêu số cách chính: 3.1.a/ Cài đặt hệ điều hành khác : Nếu máy tính bạn có hệ điều hành bạn muốn...
 • 34
 • 240
 • 0

ập trình song song sử dụng PVM, cấu hình PVM chạy một ví dụ ứng dụng

ập trình song song sử dụng PVM, cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng
... sẵn thành chuẩn ngôn ngữ lập trình thư viện OpenMP C/C++, Fortran,…Trong khuôn khổ khóa luận em tìm hiểu lập trình song song sử dụng PVM, cấu hình PVM chạy dụ ứng dụng Nội dung khóa luận bao ... cài đặt kiến trúc song song khác 1.3 Kỹ thuật lập trình song song 1.3.1 Những mô hình lập trình song song 1.3.1.1 Mô hình lập trình chia sẻ nhớ Mô hình chia sẻ nhớ: Hình 1.4 Mô hình chia sẻ nhớ ... lý song song lớn xử lý nhiều, tập trung chủ yếu phương diện trao đổi liệu đồng tiến trình Để cài đặt thuật toán song song máy tính song song phải sử dụng ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình song...
 • 64
 • 389
 • 3

Cấu hình DHCP

Cấu hình DHCP
... Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn Finish Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn ... trị DHCP Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page ... Chọn Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) 172.16.0.241 172.16.1.30 Page of 12 Chọn Next > Chọn  Yes, I want to configure there options now Chọn Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page...
 • 12
 • 179
 • 0

CẤU HÌNH DHCP SERVER

CẤU HÌNH DHCP SERVER
... Remove Sau chọn OK Để thay đổi tên miền,vào Server Options chọn 015 DNS Domain Name chọn Properties Tại mục String value gõ tên miền vào chọn OK CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP ĐỘNG TRÊN MÁY CLIENT Chọn ... IP ĐỘNG TRÊN MÁY CLIENT Chọn Obtain an IP address automatically Obtain DNS server address automatically Thử ping tới server ...
 • 6
 • 315
 • 2

23 cấu hình quota file screening

23 cấu hình quota và file screening
... Reports, Quota Usage nhấn OK để tiếp tục Nhấn chuột phải vào Quota chọn Create Quota Tại hộp thoại Create Quota, định thư mục đích lựa chọn Quota for User Thông tin cấu hình Quota Cấu hình giới ... file: exe, audio, video File Screening Management > File Screens > Nhấn chuột phải vào Create File Screen Tại cửa sổ Create File Screen định đường dẫn nhấn Create để tạo Nhấn phải chuột lên File ... Start > Program Files > Administrative Tools > File Server Resource Manager > Quota Management > nhấn chuột phải Quota Templates chọn Create Quota Template Tại cửa sổ Create Quota Template nhập...
 • 14
 • 594
 • 0

24 cấu hình backup shadows copy

24 cấu hình backup và shadows copy
... trình cài đặt Thiết lập Backup đặt lịch tự động Backup cho Server Start > Administrative Tools > Windows Server Backup Tại cửa sổ “Windows Server Backup , chọn tab Action, chọn Backup Schedule… Tại ... cửa sổ “Select backup configuration”, chọn Custom > chọn Next Tại cửa sổ “Select backup items”, chọn ổ backup ổ C > chọn Next Tại cửa sổ “Specify backup time” đặt lịch tự động thưc Backup > chọn ... Available Disks”, chọn ổ để lưu liệu Backup > chọn OK Tại cửa sổ “Select destination disk”, chọn ổ để lưu file backup > chọn Next Tại cửa sổ “Windows Server Backup , chọn Yes Tại cửa sổ “Label...
 • 12
 • 680
 • 0

TUTORIAL JOOMLA:Mail Settings - Cấu hình gửi nhận mail trong Joomla doc

TUTORIAL JOOMLA:Mail Settings - Cấu hình gửi và nhận mail trong Joomla doc
... xong gửi/ nhận email bình thường Mặc định cấu hình mail sau: Ở Administration Page, vào Site → Global Configurations → Server → Mail Settings để cấu hình mail cho Joomla Cấu hình mặc định Mail Settings ... TUTORIAL JOOMLA :Mail Settings - Cấu hình gửi nhận mail Joomla Cấu hình mail cho Joomla việc đơn giản quan trọng Đây việc làm cần thực sau ... ta gửi email chứa thông tin cần thiết tới đối tượng nhận cách tự động, với tên mail, tên người gửi tuỳ chọn Ý nghĩa thông tin cần khai báo Joomla Mail Settings Thông thường, cấu hình mail Joomla...
 • 8
 • 327
 • 0

Cấu hình DHCP trên linux

Cấu hình DHCP trên linux
... LU NƯỚC DANH SÁCH NHÓM DHCP Khởi độngkết Giới thiệu dịch vụ Cài tác mở Các Cấu hìnhdịchrộng thao đặt DHCP Thực Kiểm trahành vụ DHCP Online Offline CÀI ĐẶT DHCP CẤU HÌNH DHCP THIẾT ĐẶT IP CHO SERVER ... KIỂM TRA KẾT QUẢ KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 KIỂM TRA KẾT QUẢ 11 CẤU HÌNH DHCP 12 Restart dịch vụ Stop dịch vụ CÁC THAO TÁC MỞ RỘNG 13 Kiểm tra phiên DHCP cài Remove dịch vụ CÁC THAO TÁC MỞ RỘNG 14 Cấp phát...
 • 16
 • 145
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cài đặt và cấu hình dhcp server trong windows server 2008cài đặt và cấu hình dhcp server trên windows server 2008cài đặt và cấu hình dhcp server trong windows server 2003cài đặt và cấu hình dhcp server trên windows server 2003cách cài đặt và cấu hình dhcpcài đặt và cấu hình dhcp server trên ubuntu in nghiêngcài đặt và cấu hình dhcp server in nghiêngcài đặt và cấu hình dhcp servercấu hình dhcpcấu hình dhcp serverhướng dẫn cấu hình domain và hostingcấu hình dhcp trên win server 2003cấu hình dhcp windows server 2003video hướng dẫn cấu hình routing và nat trên win2k3cấu hình router và các máy trong mạngPhân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánHoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênHanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcTìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênNghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập