Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (78)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (78)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (78)
... 7.D 17.C 27 B 37 D 47 B ( => built) 57 C 8.A 18.D 28 D 38 C 48 A ( => used to) 9. B 19. C 29 C 39 B 49 D ( => by) 58 C 59 C 10.A 20.B 30 C 40 B 50 C ( => was) 60 D ... B about to C coming to D already C told D wanted 28 We her a happy new year A wished B said 29 You can’t smoke in here It is the law A according to B again C against D opposite 30 Brown ... riding a motorbike Helmets are used our heads A to protect B protect C protecting D protected 39 I always read books before bedtime I reading books at night A am used for B used to C am used...
  • 7
  • 118
  • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (78)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (78)
... are often ugly and (9) ; they not only have bad air but are also noisy Everyone is always in (10) and this means that people have no time to know each other and make friends a scenery b surrounding...
  • 3
  • 50
  • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (78)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (78)
... (not wait), I (go) now If we (have) more reliable car, we .(drive) to Spain rather than fly 10 If Mr Morgan (be) still head teacher, he (not permit) such bad behaviour III Comment on these ... Scotland A: Is it going to be a big party? B: Yes, if most people (come), there .(be) about 100 of us A Let's go to the beach B: No, it's too cold If it (be) warmer, I (not mind) going...
  • 3
  • 66
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bản20 câu hỏi trắc nghiệm ExcelĐÁP án đề CƯƠNG KINH tế NÔNG lâm NGHIỆPTwo word verbs in english (heinle heinle 2002)Kỹ Năng Sinh Tồn Trong Rừng HoangNhật Kí Mĩ Thuật Lớp 1a+B: Chủ Đề 4: Những Con Cá Dáng YêuTài Liệu Hội Nghị Tập Huấn Nghiệp Vụ Công Tác Tuyên Truyền MiệngĐề Cương Chi Tiết Học Phần Hóa SinhTổ Chức Hướng Dẫn Chỉ Đạo Thực Tập Sư Phạm Mầm Non Hệ Tại Chức, Hình Thức Không Tập TrungXét nghiệm INRBÀI tổ CHỨC đám cướiMột Số Biện Pháp Chỉ Đạo Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Tiểu HọcMô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu HọcSáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Lớp 1Tổ Chức Dạy - Học Theo Nhóm Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy - Học Môn Thể Dục 2khai thác năng lượng sétBiên Bản VV Thống Nhất Mẫu Giáo Án Sau Tập Huấn BDCM Hè 2013Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn hóa tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn vật lý tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Tài liệu bđt cực hay của hsg quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập