ẨM THỰC CHAY HUẾ VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH

Ẩm thực chay huế khả năng khai thác trong du lịch

Ẩm thực chay huế và khả năng khai thác trong du lịch
... quan hệ ẩm thực ẩm thực chay với hoạt động du lịch 19 1.3.1 Khai thác ẩm thực phát triển du lịch 19 1.3.2.1 Ẩm thực chay với du lịch hành hương 20 1.3.2.2 Ẩm thực chay với ... sản văn hóa ẩm thực đặc sắc Huế đến với du khách, người viết lựa chọn đề tài Ẩm thực chay Huế khả khai thác du lịch cho khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Viết ẩm thực chay nói chung ... thoát”, ẩm thực chay dần không bó hẹp khuôn khổ giới hạn nhà chùa mà thực lan tỏa hòa lẫn vào dòng ẩm thực dân gian tạo nên nét đặc sắc văn hóa ẩm thực xứ Huế: văn hóa ẩm thực chay Huế Mối quan hệ ẩm...
 • 108
 • 917
 • 7

các món xôi ở nam bộ - những giá trị từ góc nhìn văn hóa ẩm thực khả năng khai thác trong du lịch

các món xôi ở nam bộ - những giá trị từ góc nhìn văn hóa ẩm thực và khả năng khai thác trong du lịch
... Phạm Văn Hiếu Trang 29 Luận văn tốt nghiệp Các xôi Nam Bộ Những giá trị từ góc nhìn văn hóa ẩm thực khả khai thác du lịch Chương KHAI THÁC MÓN XÔI TRONG DU LỊCH NAM BỘ 4.1 Đánh Giá Khả Năng Khai ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH Phạm Văn Hiếu MSSV: 6075759 CÁC MÓN XÔI NAM BỘ NHỮNG GIÁ TRỊ TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA ẨM THỰC VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH LUẬN VĂN TỐT ... Phạm Văn Hiếu Trang 20 Luận văn tốt nghiệp Các xôi Nam Bộ Những giá trị từ góc nhìn văn hóa ẩm thực khả khai thác du lịch Chương MÓN XÔI TRONG ẨM THỰC NAM BỘ 3.1 Quá Trình Xuất Hiện Của Món Xôi Ở...
 • 59
 • 144
 • 0

văn hóa ẩm thực của người khmer ở nam bộ khả năng khai thác trong du lịch

văn hóa ẩm thực của người khmer ở nam bộ và khả năng khai thác trong du lịch
... VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Chương KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ TRONG DU LỊCH 3.1 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM ... người Khmer Nam Bộ 27 Chương 3: KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ TRONG DU LỊCH 30 3.1 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ TRONG ... đưa ẩm thực người Khmer dần trở thành sản phẩm, dịch vụ ngành du lịch 3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ TRONG DU LỊCH Văn hóa ẩm thực người Khmer Nam Bộ...
 • 74
 • 612
 • 4

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch lễ hội đình chùa tại huyện kế sách khả năng khai thác trong du lịch

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch lễ hội đình chùa tại huyện kế sách và khả năng khai thác trong du lịch
... 35 LU N VĂN T T NGHI P L H I ĐÌNH CHÙA T I HUY N K SÁCH VÀ KH NĂNG KHAI THÁC TRONG DU L CH CHƯƠNG HI N TR NG VÀ Đ NH HƯ NG KHAI THÁC L H I ĐÌNH CHÙA TRONG VI C PHÁT TRI N DU L CH T I K SÁCH 3.1 ... N VĂN T T NGHI P L H I ĐÌNH CHÙA T I HUY N K SÁCH VÀ KH NĂNG KHAI THÁC TRONG DU L CH chùa không ch c u u may m n mà đư c gi i trí Xét v góc đ du l ch l h i chùa t i huy n K Sách m t s n ph m du ... N VĂN T T NGHI P L H I ĐÌNH CHÙA T I HUY N K SÁCH VÀ KH NĂNG KHAI THÁC TRONG DU L CH CHƯƠNG L H I ĐÌNH CHÙA T I HUY N K SÁCH 2.1 KHÁI QUÁT V HUY N K SÁCH 2.1.1 Ngu n g c tên g i Đ a danh K Sách...
 • 68
 • 209
 • 0

tìm hiểu về lễ hội của đồng bào khmer ở trà vinh khả năng khai thác trong du lịch

tìm hiểu về lễ hội của đồng bào khmer ở trà vinh và khả năng khai thác trong du lịch
... TÌM HIỂU VỀ LỄ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO KHMER TRÀ VINH VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 1.2.2.2 Tác động du lịch lễ hội 13 1.3 DU LỊCH LỄ HỘI 14 1.3.1 Khái niệm du lịch lễ hội ... lịch lễ hội lễ hội du lịch Ta hiểu cách sau đây: TRẦN HỒNG HUÂN (6106670) 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ LỄ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO KHMER TRÀ VINH VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Du lịch lễ hội ... NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ LỄ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO KHMER TRÀ VINH VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Du lịch quốc gia − Phân loại theo đặc điểm địa lý điểm du lịch Du lịch miền biển Du lịch núi Du lịch...
 • 91
 • 62
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch bánh tét trong văn hóa ẩm thực người dân nam bộ khả năng khai thác vào du lịch

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch bánh tét trong văn hóa ẩm thực người dân nam bộ và khả năng khai thác vào du lịch
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁNH TÉT TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI DÂN NAM BỘ VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀO DU LỊCH Chương KHAI THÁC BÁNH TÉT VÀO DU LỊCH Ở NAM BỘ 3.1 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC BÁNH TÉT VÀO DU ... 40 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁNH TÉT TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI DÂN NAM BỘ VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀO DU LỊCH giá trị bánh tét đưa vào khai thác hoạt động du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa ẩm thực Trong ... (6096231) 36 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁNH TÉT TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI DÂN NAM BỘ VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀO DU LỊCH bánh tét Nam Bộ nằm trường hợp Để biết mức độ phổ biến bánh tét du khách nước du khách...
 • 79
 • 1,874
 • 0

văn hóa ẩm thực đồng bằng sông cửu long khả năng khai thác vào du lịch

văn hóa ẩm thực đồng bằng sông cửu long và khả năng khai thác vào du lịch
... T NGHI P V N HOÁ M TH C DU L CH CH NG B NG S NG C U LONG VÀ KH N NG KHAI THÁC VÀO HO T NG NG 3: KH N NG KHAI THÁC M TH C VÀO DU L CH TH C TR NG KHAI THÁC VÀO HO T NG DU L CH M TH C 1.1 Vai trò ... T NGHI P V N HOÁ M TH C DU L CH CH NG B NG S NG C U LONG VÀ KH N NG KHAI THÁC VÀO HO T NG 2:V N HÓA M TH C VÀI NÉT V NG NG B NG SÔNG C U LONG NG B NG SÔNG C U LONG 1.1 Vài nét v ti n trình l ch ... NG 3: KH N NG KHAI THÁC M TH C VÀO DU L CH 34 TH C TR NG KHAI THÁC M TH C NG B NG SÔNG C U LONG VÀO HO T NG DU L CH 34 1.1 Vai trò c a m th c ho t 1.2 Tình hình khách du l ch 1.3 Kh...
 • 76
 • 220
 • 2

văn hóa ẩm thực đồng bằng sông cửu long vấn đề khai thác trong du lịch

văn hóa ẩm thực đồng bằng sông cửu long và vấn đề khai thác trong du lịch
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VĂN HÓA ẨM THỰC ĐBSCL VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH CHƯƠNG VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI DU LỊCH  2.1 KHÁI QUÁT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ... HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ – DU LỊCH DIỆP BẢO NGỌC MSSV: 6075785 VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH ... NGHIỆP VĂN HÓA ẨM THỰC ĐBSCL VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỐI VỚI DU LỊCH 2.3.1 Ảnh hưởng chung văn hóa ẩm thực du lịch Các nước phát triển du lịch tập trung...
 • 68
 • 675
 • 2

Tìm hiểu nghệ thuật ca trù đông môn thủy nguyên hải phòng định hướng khai thác trong du lịch

Tìm hiểu nghệ thuật ca trù đông môn  thủy nguyên  hải phòng và định hướng khai thác trong du lịch
... nghệ thuật Ca trù Đông Môn - Thủy Nguyên - Hải Phòng định hướng khai thác du lịch CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT CA TRÙ ĐÔNG MÔN - THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG 2.1 Vài nét huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng ... nghệ thuật Ca trù Chương 2: Tìm hiểu nghệ thuật Ca trù Đông Môn - Thủy Nguyên - Hải Phòng Chương 3: Một số đề xuất nhằm bảo tồn khai thác hiệu Ca trù Đông Môn phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng ... Hồi - VH1101 Tìm hiểu nghệ thuật Ca trù Đông Môn - Thủy Nguyên - Hải Phòng định hướng khai thác du lịch CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT CA TRÙ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ca trù 1.1.1 Câu...
 • 107
 • 478
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch lễ hội đình sóc trăng giá trị khai thác trong du lịch

luận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch lễ hội đình sóc trăng và giá trị khai thác trong du lịch
... giá trị lễ hội đình khai thác du lịch, em chọn đề tài Lễ hội đình Sóc Trăng giá trị khai thác du lịch Nghiên cứu góc độ lễ hội đình, để phân tích giá trị tiềm đƣa vào khai thác du lịch lễ hội ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỄ HỘI ĐÌNH Ở SÓC TRĂNG VÀ GIÁ TRỊ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Chƣơng TIỀM NĂNG THÁC LỄ HỘI ĐÌNH TRONG DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH SÓC TRĂNG VÀ DU LỊCH TỈNH SÓC ... việc sâu vào vấn đề nghiên cứu Lễ hội đình Sóc Trăng giá trị khai thác du lịch NGÔ VŨ PHƢƠNG (6086520) 11 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỄ HỘI ĐÌNH Ở SÓC TRĂNG VÀ GIÁ TRỊ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 1.2...
 • 82
 • 309
 • 0

ghe xuồng - nét đặc trưng của văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông cửu long phương hướng khai thác trong du lịch

ghe xuồng - nét đặc trưng của văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông cửu long và phương hướng khai thác trong du lịch
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GHE XUỒNG – NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA SÔNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long QĐ-UBND: ... VHTTDL: Văn hóa – Thể thao - Du lịch NGÔ HỒNG THÚY(6096229) ii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GHE XUỒNG – NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA SÔNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH ... ảnh ghe xuồng ngày bị mai Làm để văn hóa ghe xuồng nét đẹp vùng sông nước nét văn hóa đặc trưng ĐBSCL Chính chọn đề tài Ghe xuồng nét đặc trưng văn hóa sông nước vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long...
 • 75
 • 378
 • 1

văn hóa của người chăm ở ninh thuận – bình thuận vấn đề khai thác trong du lịch

văn hóa của người chăm ở ninh thuận – bình thuận và vấn đề khai thác trong du lịch
... NGHIỆP VĂN HÓA CỦA NGƢỜI CHĂM NINH THUẬN BÌNH THUẬN VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Chƣơng KHÁI QUÁT VĂN HÓA NGƢỜI CHĂM NINH THUẬN- BÌNH THUẬN 2.1 VÀI NÉT VỀ NGƢỜI CHĂM NINH THUẬN- BÌNH THUẬN ... NGHIỆP VĂN HÓA CỦA NGƢỜI CHĂM NINH THUẬN BÌNH THUẬN VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH 1.1.1 Khái niệm du lịch Ngày nay, du lịch trở ... hưởng đến văn hóa địa Nên việc tìm hiểu văn hóa người ĐẶNG THỊ CẨM TIÊN (6086526) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VĂN HÓA CỦA NGƢỜI CHĂM NINH THUẬN BÌNH THUẬN VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH Chăm Ninh...
 • 80
 • 284
 • 2

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH
... VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3.1 Thực Trạng Trong Vấn Đề Khai Thác Các giá trị văn hóa truyền thống Của Chợ Nổi Cái ... gian chợ 35 2.4 Tiềm Năng giá trị văn hóa truyền thống Chợ Nổi Cái Răng Trong Khai Thác Du Lịch 38 Chuong THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN ... VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 40 3.1 Thực Trạng Trong Khai Thác Các giá trị văn hóa truyền thống Của Chợ Nổi Cái Răng khai thac du lich ...
 • 59
 • 300
 • 0

các giá trị văn hóa truyền thống của chợ nổi cái răng vấn đề khai thác trong du lịch

các giá trị văn hóa truyền thống của chợ nổi cái răng và vấn đề khai thác trong du lịch
... VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3.1 Thực Trạng Trong Vấn Đề Khai Thác Các giá trị văn hóa truyền thống Của Chợ Nổi Cái ... gian chợ 35 2.4 Tiềm Năng giá trị văn hóa truyền thống Chợ Nổi Cái Răng Trong Khai Thác Du Lịch 38 Chuong THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN ... VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 40 3.1 Thực Trạng Trong Khai Thác Các giá trị văn hóa truyền thống Của Chợ Nổi Cái Răng khai thac du lich ...
 • 59
 • 132
 • 0

NGHỀ dệt THỔ cẩm của NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH

NGHỀ dệt THỔ cẩm của NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG và ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH
... TỐT NGHIỆP NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG, AN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 2.2 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG TRONG DU LỊCH ... NGHIỆP NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG, AN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 1.4 DU LỊCH LÀNG NGHỀ 1.4.1 Khái niệm du lịch làng nghề Du lịch làng nghề loại hình du lịch văn ... TỐT NGHIỆP NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA NGƯỜI CHĂM CHÂU PHONG, AN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TRONG DU LỊCH 2.2.3 Tiềm phát triển nghề dệt thổ cẩm người Chăm Châu Phong du lịch 2.2.3.1 Lịch sử hình...
 • 86
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ẩm thực chay huế và khả năng du lịchluận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch bánh tét trong văn hóa ẩm thực người dân nam bộ và khả năng khai thác vào du lịchnghệ thuật thưởng trà việt nam và khả năng khai thác phát triển du lịch nghệ thuật thưởng trà việt nam và khả năng khai thác phát triển du lịchtiềm năng và khả năng khai thác đất dốc ở các tỉnh miền núi phía bắctrữ lượng và khả năng khai thác thủy sảncác loại tài nguyên du lịch tự nhiên và khả năng khai thác phục vụ du lịch cuối tuânphương thức lây nhiễm và khả năng tồn tại trong tự nhiên của virus gây bệnh côn trùnglấy mẫu và khả năng khái quát hóanâng cao khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốnthực trạng cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt namcách thức tìm việc và khả năng tìm việccơ cấu đầu tư theo ngành chưa thực sự hợp lý chưa tạo ra được cơ cấu kinh tế có khả năng khai thác các thế mạnh trong từng ngànhnhững vấn đề thực hiện và khả năng bền vững của dự ánkhả năng khai thác và tỉ trọng hàng hóa xnk vận chuyển bằng đường biển tham gia bảo hiểm trong nướcBài 5 thao tác với bảng tínhBài 6 lực ma sátHÌNH HOC 6 bài 6 đoạn THẢNGBài 8 quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trờiBài 8 sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII XIXBài 13 cắm hoa trang trígiao an gia đình tuần 1 (1)giáo án tích hợp liên môn môi TRƯỜNG và sự PHÁT TRIỂN bền VỮNG (địa lí 10 – BAN cơ bản)Đề thi GK anh 11 thí điểmbài 4 an toàn lao động trong nấu ănbài 5 thực hành xây dựng thực đơn (tiết 1)Đề tài Lựa chọn một sản phẩm của 1 công ty kinh doanh cụ thể Phân tích nội dung quản trị kênh phân phối của công ty đóky sinh trung sach dao tao cu nhan dieu duong bộ y tếSinh ly benh mien dichBài 13 môi trường đới ôn hòaBài 14 một thứ quà của lúa non cốmBài 15 chỉnh sửa văn bảnBài 16 định dạng văn bảnBài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaHuong dan quy trinh cham soc nguoi benh tap II
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập