Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (62)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (62)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (62)
... brother, Nam Phuong is ………………… 15 My father usually drives to work My father usually goes ………… 16. There are forty students in my class My class has 17 The flower garden is in front...
 • 3
 • 212
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 7 (62)

Bài tập môn tiếng anh lớp 7 (62)
... is an engineer 10 What time does Lan go to school ? 1…h…… J Yes, it is 2…a……… 6……e… 3……j… 4…f……… 7 …i… 8……c…… d………10…g… III Match the word in column A with the word(s) in column B A B Answer key ... c the teeth 3.i take d to music 4.b go e the housework 5.g start f the face 6.a watch g to bed 7. h eat h television 8.j wash i sports 9.f 10 brush j a big breakfast 10.c IV Choose the correct...
 • 3
 • 112
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (62)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (62)
... _my English A to improve B improving C improved D improve My grandparents have lived there _ 197 5 A in B on C since D for 10 Mai speaks English _ than you A more fluent B more fluently C more ... Many tourists enjoy festivals in Vietnam _ they don’t speak Vietnamese A although B when C if 19 That city _by the fire in the 17th century D because A is destroyed B was destroyed C had been ... interested in protecting the environment, his sister takes no interest in it A and B so C or D but 29 Tet is a festival which gives us a chance to have family A congratulations B reunions C relatives...
 • 6
 • 214
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (62)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (62)
... seen c will not see d has not ever seen What you learn English ? a since b as c for d then 10 The United Nations of about 160 nations a consist b consists c consisting d have consisted ... practises (7) for about two years can take part (8) a marathon (9) But remember (10) so fast just about or km per hour a fast b fastly c slow d slowly a much and more b much ... and c a jog b to jog c jogging d jogged a of b in c at d from a driving b walking c diving d race 10 a not run b not running c not to run d not run ...
 • 4
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnRecommender systems handbookAuto entrepreneur fiscalTHUẬT TOÁN CHƯƠNG 5 THUẬT TOÁN QUAY LUI SLIDE GIẢNG DẠYTăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh nam địnhQuản lý vốn kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên than khánh hòaGiải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty nano thái nguyênThiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núiBIG JAVA, 3rd edition by cay horstmann, wiley 2008BIG JAVA, 3rd edition by cay horstmann, wiley 2008 pdfCCNA complete guide 2nd edtionApplied combinatorics, tucker, 6thAnthology of classical myth primary sources in translationEthics technology and engineering an introductionA first course in probability 8th ROSSNghiên cứu đặc trưng, cấu trúc và tính chất của gốm hàm lượng oxit nhôm caoSkkn phương pháp luyện tập đội tuyển việt dã ở rường THCSEssentials of management 9e andrew dubrin 1nguồn phát quang trong thông tin sợi quangMạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụngPrinciples and practice of physics global edtion eric mazur 1BỘ THU QUANG, hệ thống thông tin quang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập