Nien bieu lich su lịch sử 12 vũ đức hùng

Niên biểu lịch sử Việt Nam

Niên biểu lịch sử Việt Nam
... 1 VĂN LANG ÂU LẠC VẠN XUÂN ĐẠI CỒ VIỆT ĐẠI VIỆT (đời Trần) ĐẠI NGU (đời Hồ Quý Ly) ĐẠI VIỆT (đời Lê Lợi) VIỆT NAM ĐẠI NAM 10 VIỆT NAM (1945) ...
 • 2
 • 574
 • 9

Nien bieu Lich su

Nien bieu Lich su
... hoàn toàn miền Nam Chiến tranh đờng 14 Phớc Long quân ta giành thắng lợi hoàn toàn Giúp Bộ trị bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân ta giành thắng lợi hoàn...
 • 6
 • 182
 • 1

Nien bieu lich su VN 1919-1945

Nien bieu lich su VN 1919-1945
... -Tĩnh 10/1930 Hội nghị ban chấp hành Trung ơng Đảng họp Hơng Cảng Trung Quốc định đổi tên Đảng CSVN thành Đảng Cộng sản Đông Dơng để đoàn kết dân tộc Đông Dơng chống kẻ thù chung Thông qua Luận ... đấu tranh mới-đấu tranh vũ trang Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ VII Hội nghị bổ sung cho chuyển hớng đạo chiến lợc Cách mạng Việt Nam Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ Đã thành lập ... chủ trì Hội nghị thành lập Mặt trận Việt Minh Nó hoàn chỉnh chuyển hớng đạo chiến lợc cách mạng VN đề từ H/nghị VI Mặt trận Việt Minh đợc thành lập nhằm Liên hiệp tất tầng lớp nhân dân, đảng phái...
 • 4
 • 160
 • 10

Niên biểu lịch sử Việt Nam 1945-1975

Niên biểu lịch sử Việt Nam 1945-1975
... kiện biệt niềm Nam Việt Nam chiến lợc thực dân kiểu Mỹ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời nhằm phát triển khối đoàn kết toàn dân mặt trận Trung ơng cục miền Nam Việt Nam đợc thành ... dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam 1969 1973 Thời kỳ Tổng thống Mỹ Ních Xơn thực chiến lợc Việt Nam hoá (Miền Nam) chiến tranh miền Nam Việt Nam, hình thức chiến tranh thực dân kiểu ... vấn đề Việt Nam họp phiên họp bên Cuộc đấu tranh diễn gay gắt nhng cha giải đợc vấn đề 6/1969 Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam họp bầu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Có...
 • 6
 • 1,107
 • 26

Nien bieu lich su Viet Nam

Nien bieu lich su Viet Nam
... 1883, triều đại Tự Đức - 1858 Pháp nổ súng xâm lược Nam Kỳ - 1883 hòa ước Quý Mùi - 1885 hòa ước Patơnốt, Việt Nam bị chia làm ba miền: Bắc, Trung, Nam, chịu bảo hộ Pháp - 1883, triều Dục Đức, tồn ... Ngày 30-1-1973, ký hiệp định Hòa bình chấm dứt chiến tranh Việt Nam Mỹ rút quân - 30.4.1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng - Ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa VI, kỳ ... khóa VI, kỳ họp thứ định đổi tên nước ta thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - 1986 đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, đề đường lối đổi (Almanach Kiến thức văn hóa - NXB Văn hóa Thông tin)...
 • 3
 • 333
 • 13

Niên biểu lịch sử pdf

Niên biểu lịch sử pdf
... Nam Niên biểu lịch sử Việt Nam sửa Niên biểu lịch sử Việt Nam Niên biểu lịch sử Việt Nam hệ thống kiện lịch sử Việt Nam bật theo thời gian từ thời tiền sử, huyền sử, cổ đại, trung đại, cận đại lịch ... quốc gia cổ người Chăm thời kỳ chưa coi lịch sử Việt Nam, cần kể đến lịch sử quốc gia nằm hoàn toàn lãnh thổ Việt Nam ngày người Chăm dân tộc Việt Nam ngày [sửa] Thời kỳ độc lập, (938 ÷ 1883) Sự ... súng lật đổ Pháp toàn Đông Dương Thời kì Pháp thuộc kết thúc [sửa] Thời kỳ Chiến tranh Đông Dương 1945-1975 Bài chi tiết: Niên biểu lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1975 • năm 1945 : Nạn đói gây chết...
 • 11
 • 252
 • 2

Niên biểu lịch sử VN

Niên biểu lịch sử VN
... khởi nghĩa đương đầu với Tây Bắc Sơn đó, Đô Lương đây! Kéo cờ khởi nghĩa, đánh Tây bạo tàn Xét lịch sử Việt Nam, Dân ta vốn vẻ vang anh hùng Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông, Oanh oanh liệt liệt Rồng ... chúa triều đình, Khư khư tưởng khôn ngoai ta nước nhà tan Cũng lũ vua quan ngu hèn Năm Tự Đức thập niên, Nam Kỳ lọt quyền giặc Tây Hăm lăm năm sau trận này, Trung Kỳ mất, Bắc Kỳ tan, Ngàn năm gấm ... Mười hai đời hiển vinh, Đến Trần Phế Đế nước suy vi Cha nhà Hồ Quý Ly, Giết vua tiếm vị kỳ bảy niên Tình hình nước không yên, Tàu qua xâm chiếm giữ quyền lâu, Bao nhiêu cải trân châu, Chúng vơ...
 • 3
 • 103
 • 1

Niên biểu Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam_2 pptx

Niên biểu Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam_2 pptx
... Đàng (chúa Trịnh + Vua Lê) lấy sông Gianh làm giới tuyến * 1782 loạn kiêu binh Sự kiện miêu tả rõ tiểu thuyết lịch sử - "Hoàng Lê thống trí" * 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam ... quân Trịnh chiếm Phú Xuân đặt quan cai trị Thuận Hóa Nguyễn Phúc Thuần chết, kết thúc giai đoạn lịch sử chúa Nguyễn Đàng * Từ 1778 - 1802, triều đại Tây Sơn * Năm 1771, anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, ... quốc Lê Chiêu Thống quyền lợi cá nhân sang cầu viện nhà Mãn Thanh Quân Thanh kéo quân vào xâm lược Việt Nam * Năm 1789, trận Đống Đa Quân Tây Sơn huy Nguyễn Huệ chiến thắng quân Thanh, giành độc...
 • 8
 • 251
 • 0

Niên biểu Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam_1 pps

Niên biểu Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam_1 pps
... khẳng định chủ quyền, cương vực, đánh dấu phát triển lịch sử dựng giữ nước * Từ 1433 - 1442, triều đại Lê Thái Tông Thời kỳ có vụ án lịch sử lớn: "Tru di Tam tộc" Nguyễn Trãi * Từ 1442 - 1459, ... lên vua Triệu Việt Vương * Từ 571 - 602, Lý Phật Tử, họ hàng với Lý Nam Đế tiêu diệt Triệu Việt vương lên Thời kỳ phong kiến phương Bắc nhà Tùy sang xâm lược Lý Phật Tử đầu hàng, Việt Nam bị nhà ... đánh Nam Việt đổi tên Nam Việt thành Giao Chỉ * Từ năm 207 TCN - 39 SCN, Việt Nam sống ách đô hộ nhà Hán * Từ 40 - 43, khởi nghĩa Hai Bà...
 • 9
 • 159
 • 0

Lược Khảo Niên Biểu Lịch Sử Cổ Đại Và Phong Kiến Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)

Lược Khảo Niên Biểu Lịch Sử Cổ Đại Và Phong Kiến Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)
... tộc người Việt cổ (Bách Việt) - Các sách cổ nói đến nhiều nhóm người Việt, có Câu Ngô, Ư Việt, Dương Việt, Mân Việt, Nam Việt, Đông Việt, Sơn Việt, Lạc Việt Âu Việt (còn gọi Tây Âu) - Vào đầu thời ... II/ Các quốc gia cổ lịch sử Việt Nam: Trên lãnh thổ nước Việt Nam đại, bên cạnh Văn Lang quốc gia tiền thân Việt Nam, có mặt vương quốc cổ tiểu quốc cổ khác bị diệt vong: • Nam Việt: (207 - 111 ... Tiểu quốc Mạ: vùng nam Tây Nguyên Nguồn: "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" Nhà xuất Văn hoá - Thông tin ấn hành, người biên soạn Hà Văn Thư Trần Hồng Đức “Các triều đại Việt Nam Nhà xuất Văn...
 • 11
 • 222
 • 0

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
... dân ta Lời giới thiệu Lịch sử khoa học kéo dài theo thời gian, người đọc dễ bị lôi chìm kiện nối tiếp nhau, đan xen lớn, nhỏ vô phong phú Cuốn "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" Hà Văn Thư Trần ... Thành hoàng Chưởng sử quan Lê Văn Hưu Tháng giêng năm Nhâm Thân (1272) triều Vua Trần Nhân Tông, Chưởng sử quan Lê Văn Hưu hiến dâng quốc sử lấy tên Đại Việt sử ký Đây sử nước Đại Việt ta gồm 30 ... khác Phần đọc thêm - Nhân vật lịch sử tiếng thời Trần Đất nước Việt Nam ta, thời sản sinh anh hùng dân tộc danh nhân đất nước, xin giới thiệu số "nhân vật lịch sử tiếng thời Trần" Linh Từ quốc...
 • 149
 • 364
 • 2

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
... 1945-1975 >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT Thầy Cô uy tín, tiếng đến từ trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, Trường THPT Chuyên Trường Đại học ...
 • 5
 • 627
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: niên biểu lịch sử việt nam khu vac dong nam a den giua the ki xixnien bieu lich su chong giac ngoai xam viet namniên biểu lịch sử thế giới từ 1945 đến 2000niên biểu lịch sử việt namniên biểu lịch sử ấn độnien bieu nhung su kien tieu bieu lich su viet nam tu 19192000Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các công ty cổ phần xây lắp đã niêm yết thuộc Tổng công ty cổ phần XNK Xây dựng Việt nam - VinaconexHoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty viễn thông Quân đội ViettelIUH TTCK DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LY THUYET TUAN HOAN VA CHU CHUYEN TB DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DAO TAO NGHE VOI VIEC CHUYEN DICH CO CAU LD TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty thông tin viễn thông Điện lựcIUH DAO TAO CAN BO QL KT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XU HUONG PHAT TRIEN TRONG XK HANG THUY SAN VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TAC DONG TRAN CUA FDI DOI VOI KHU VUC KT TRONG NUOC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAT TRIEN TT TAI CTY DET MAY HUY HOANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAT DONG THUE MUA TAI CHINH TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XNK UY THAC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHAT LUONG NHAN LUC TRONG DN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà NộiIUH HOAT DONG MAR TRONG LINH VUC NGAN HANG TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DA056 DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Dệt Vĩnh PhúcIUH HOAT DONG KD XNK TAI CTY DONIMEX DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LAM PHAT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH SU PHAT TRIEN CUA KT TG VA VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập