Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (7)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (7)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (7)
... surprised _ his success A in B with C at D for C at D since 48 He was born _ 2nd May 198 7 A in B on 49 she doesn't enjoy looking _ the children A for B in C after D at 50 She is very _ ... ordinary D working 28: Ba said he some good marks last semester A gets B got C getting D to get 29: The farmers were working _ the farm when we came A on B in C at D from 30: People grew a big ... temple D church 38: The book _ of 254 pages and chapters A comprises B makes C has D consists 39: The students used to _ volleyball in that ground area A play B played C playing D be played...
  • 4
  • 58
  • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (7)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (7)
... A origin B original C originally D originated 10/ My son's teacher says that his work is often rather _ A care B careless C careful D carelessly ... police asked me to explain _ I hadn't reported the accident sooner A which B why C that D when 10/ He was quite shocked _ I told him A what B that C when D why III/ Find the one mistake (A, ... You (A) can't complain of (B) being lonely (C) where you don't make (D) any effort to meet people 10/ Bradford, (A) where Bren (B) comes from, (C) has (D) a lot good curry restaurants ...
  • 3
  • 46
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnTìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin,Thư Viện Học Viện Ngân HàngSKKN Biện Pháp Tổ Chức Chuyên Đề Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Mầm NonKế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương Anh Đắc Sơn (P2)Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)chuong 6 phan 3b 8173Luận anh văn (english composition) GS. Nguyễn Xuân KhánhTÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHAN TOÀN hệ điều HÀNHChế tạo bộ điều khiển cân đóng baoDùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt ngẫuPHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNHToán lớp 3 - So sánh diện tích giữa 2 hìnhMô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiLỄ hội ĐÌNH cả PHÙNG xá TRONG tâm THỨC NGƯỜI dân VÙNG đất tổGIÁO dục TÍNH tự TIN CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH ở TRƯỜNG mầm NONHoàn thiện hạch toán chuyen de chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển minh quân 2014Một số khái niệm cơ bản về viễn thám
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập