Đề thi chọn học sinh giỏi khối 12 lịch sử 12 nguyễn văn nhẫn

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014- 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: NGỮ VĂN - THPT Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề (Đáp án gồm 05 trang) A YÊU ... Học sinh trình bày theo nhiều cách khác cần đảm bảo ý sau: Ý Nội dung Điểm Dẫn dắt giới thi u vấn đề (0,5 điểm) Giải thích nhận định (1,5 điểm) - Khuynh hướng sử thi: Văn học đề cập đến vấn đề ... trò, giá trị lịch sử văn học dân tộc - Tuy nhiên khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn dẫn đến 0,25 hạn chế định văn học giai đoạn nhìn chiều số tác phẩm thi u tính nghệ thuật, thi n minh họa giản...
 • 6
 • 961
 • 1

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH pptx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH pptx
... with food and clothing > The victims THE END _ TRƯỜNG THPT DTNT QUẾ PHONG ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm ... one or the green she wanted → “Which …………………………………… .?” I haven’t eaten this kind of food before → This is the first……………………………… When he stops smoking, he’ll feel better ... pressure or run down you are more likely to get ill But is this really true (3) is it just an old wives' tale? The problem with old sayings like this is that it's often difficult to (4) whether they...
 • 6
 • 203
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9
... làm học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, điểm - Ngữ pháp: điểm The end - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ... ……………………………………………………………… …………… The end …………… KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM SECTION I: (4 đ) Question 1: ... conclusion, when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP – ĐỀ - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ SECTION TWO GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question Circle...
 • 26
 • 457
 • 6

Đề thi chọn học sinh giỏi khối 9

Đề thi chọn học sinh giỏi khối 9
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/ 292 /26012//DeHSgioitoan9%20Dapanbieudiem.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 184
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011
... GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: ĐỊA LÝ * Thời gian: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Nếu thí sinh làm theo cách riêng đáp ứng yêu cầu ... nhiệt độ trung bình năm: *Lượng mưa trung bình năm: - Hà Nội: 1.667 mm - Huế: 2.868 mm - TP.Hồ Chí Minh: 1.931 mm * Nhiệt độ trung bình năm: - Hà Nội: 23,50C - Huế: 25,10C - TP.Hồ Chí Minh: 27,50C ... 0,25 - Đều có ngày dài suốt 24 0,25 - Số ngày dài suốt 24 vĩ độ khác - Càng phía cực Bắc, số ngày dài suốt 24 nhiều 0,25 - Sự chênh lệch độ dài ngày, đêm tăng dần theo vĩ độ *Giải thích: - Do...
 • 6
 • 322
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌC NĂM 2010 - 2011
... SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 CHÍNH THỨC * Môn thi: HÓA HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (4 điểm): ... cis nên B cis-But-2-en 0,5 đ 0,5 đ b Cơ chế chuyển hóa - Đồng phân hóa vị trí 0,75đ 0,75đ - Đồng phân hóa không gian: Hai cation trung gian hình thành proton hóa A B đồng nên chuyển hóa A thành ... ) = 1 0-5 .y (mol) − Trộn dung dịch A với dung dịch B: H+ + OH- → H2O Dung dịch có pH = ⇒ [H+]C = 1 0-8 M ⇒ [OH-]C = 1 0-6 M 0,5đ 0,25 đ ⇒ nOH − (C ) = 1 0-6 (x+y) 0,5đ Ta có: 1 0-5 y – 1 0-5 x = 1 0-6 (x+y)...
 • 7
 • 293
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN LỊCH SỬ NĂM 2010 - 2011
... KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - ... chức Tâm Tâm Xã (0,5đ) - 2-1 925, chọn số niên Tâm Tâm Xã lập Cộng sản đoàn (0,25đ) - 6-1 925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên (0,5đ) - Hoạt động: + Mở lớp huấn luyện trị đào ... nhược,hàng ngày phải chầu chực Dinh Tổng đốc đợi lệnh (0,25đ) - 21 -1 2- 1788 (23 tết) Nguyễn Huệ nhân tin cấp báo chuẩn bị lực lượng lên đường.Ngày 22 -1 2 Nguyễn Huệ lên hoàng đế lấy hiệu Quang Trung đưa...
 • 5
 • 219
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN SINH HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN SINH HỌC NĂM 2010 - 2011
... điểm gì? - HẾT - SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: SINH HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG ... (0,5đ) Abd = aBD = 0,09 ABd = abD = 0,04 -TLKH: Fa: A-B-D- = aabbdd = 0,36 (0,5đ) A-bbD- = aaB-dd = 0,01 A-bbdd = aaB-D- = 0,09 A-B-dd = aabbD- = 0,04 - F1 x F1, Số loại kiểu gen tối đa F2: 36 ... tương đồng Có thể có dạng sau: - Thể không nhiễm 2n -2 - Thể nhiễm 2n -1 - Thể nhiễm kép 2n - 1- (0,5đ) - Thể ba nhiễm 2n + - Thể ba nhiễm kép 2n +1 +1 - Thể bốn 2n + - Thể bốn kép 2n + +2 Ở người...
 • 6
 • 346
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TIN HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TIN HỌC NĂM 2010 - 2011
... HẾT SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 CHÍNH THỨC (Gồm 03 trang) * Môn thi: TIN HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: ... số cộng có công sai d Input: DAYCON.INP - Dòng số N, d - Các dòng N số dãy, số cách dấu cách Output: DAYCON.OUT - Dòng đầu ghi số lượng phần tử dãy tìm - Dòng thứ ghi phần tử dãy tìm được(sắp ... điểm) 23 abbacdcbyieovhfskfjgucs 55 fghwwoert1234515424215fhgurbvbnfndhfoejrncncsdpwia15898 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40 10 11 12 17 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 34 35 36...
 • 5
 • 220
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TOÁN NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN TOÁN NĂM 2010 - 2011
... LIÊU KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH Đề thi thức NĂM HỌC 2010 - 2011 Đề thi trang (Không gồm trang phách) Môn thi: Tiếng Anh Lớp 10 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) LƯU Ý: THÍ SINH LÀM ... -Hết - SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH Đề thi thức NĂM HỌC 2010 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn thi: Tiếng Anh lớp 10 Part LISTENING I 0.2pt x = 1pt ... SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH Đề thi thức NĂM HỌC 2010 2011 Môn thi: Tiếng Anh lớp 10 Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Chữ ký, Họ tên Giám thị Chữ...
 • 49
 • 278
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiLES RELATIONS COOPERATIVES ENTRE LES ACTEURS DU CANAL MARKETING UNE ETUDE EXPLORATOIRE AU VIETNAMMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamBảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếNghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụngSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập