cac nuoc chau phi va mi latinh lịch sử 12 huy quangthai

bài giảng lịch sử 12 bài 5 các nước châu phi latinh

bài giảng lịch sử 12 bài 5 các nước châu phi và mĩ latinh
... …thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (1 953 ) Ở An giê ri giành độc lập sau kháng chiến năm (1 954 - 1962)… Năm 1960 “Năm châu Phi 17 nước độc lập Năm 19 75 Môdămbích ĂngGôla … Sau 19 75 -Các nước lai hoàn ... tế xã hôi : - Các nước đạt nhiều thành tựu xây dưng đất nước song mặt Châu Phi chưa thay đổi -Nhiều nước Châu Phi tình trạng ngèo nàn ,lạc hậu ,bệnh tật ,mù chữ,bùng nổ dân số, nợ nước … -Hiện ... lại : -Các nước Châu Phi độc lập ,phong trào giành độc lập có đặc điểm riêng (Có tổ chức thống Châu Phi OAU lãnh đạo , mức độ độc lập phát triển đất nước sau độc lâp có khác …) - Châu phi phải...
 • 24
 • 1,630
 • 0

thuyết trình lịch sử- các nước châu phi latinh (2)

thuyết trình lịch sử- các nước châu phi và mĩ latinh (2)
... Chiến tranh Liberia Hạn hán Nạn đói châu Phi Ơ nhiễm mơi trường MŨI ĐẤT CỰC NAM CHÂU PHI BÀI I- Các nước châu Phi II- Các nước Mi la tinh Vì gọi nước latinh ? Mỹ latinh bao gồm khu vực sau ? A, ... trào châu Phi vói nước La tinh NỘI DUNG SO SÁNH Thời gian giành độc lập Mục tiêu đấu tranh Đối tượng đấu tranh Hình thức đấu tranh Kết CHÂU PHI CÁC NƯỚC MĨ LA TINH CHÂU PHI CÁC NƯỚC MĨ LA ... nhiệt đới II- Các nước Mi la tinh BÀI I- Các nước châu Phi II- Các nước Mi la tinh 1, Những nét q trình giành bảo vệ độc lập Trình bày nét giành độc lập - Nhiều nước Mỹ Latinh q trình giành từ...
 • 41
 • 873
 • 0

thuyết trình lịch sử- các nước châu phi latinh

thuyết trình lịch sử- các nước châu phi và mĩ latinh
... tộc châu Phi Những khó khăn châu Phi Hình 1: Lược đồ châu lục đại dương Vài nét trình đấu tranh giành độc lập Vài nét trình đấu tranh giành độc lập Những nét trình đấu tranh giành độc lập châu Phi? ... đói nghèo châu Phi Vài nét trình đấu tranh giành bảo vệ độc lập Lược đồ khu vực Latinh sau chiến tranh giới thứ hai Lược đồ khu vực Latinh sau chiến tranh giới thứ hai 26/7/1953 Phi đen chiến ... tộc Phi (ANC) Sau tù (1991) ông làm Chủ tịch ANC, sau Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi (1994 - 1999) 1 Vài nét trình đấu tranh giành độc lập Đặc điểm phong trào đấu tranh giành độc lập châu Phi? ...
 • 27
 • 880
 • 0

BÀI 5- CÁC NƯỚC CHÂU PHI LATINH

BÀI 5- CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH
... “năm châu Phi với 17 nước (Tây Phi, Đơng Phi Trung Phi) giành độc lập Tiết – Bài CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH I – CÁC NƯỚC CHÂU PHI Vài nét đấu tranh giành độc lập  - Năm 1975 cách mạng ... Guatemala Nicaragua Panama NAM MĨ Venezuela Peru Brazil Bolivia Chile Argentina Tiết – Bài CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH I – CÁC NƯỚC CHÂU PHI II – CÁC NƯỚC MĨ LATINH  Vài nét q trình giành bảo ... Tiết – Bài CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH I – CÁC NƯỚC CHÂU PHI II – CÁC NƯỚC MĨ LATINH  Vài nét q trình giành bảo vệ độc lập   - Từ thập niên 60 – 70, phong trào đấu tranh chống chế độ...
 • 64
 • 986
 • 0

Bài 5 các nước châu phi latinh

Bài 5 các nước châu phi và mĩ latinh
... giành độc lập cho đất nước Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 5: Các nước châu Phi Latinh - Cuộc cách mạng Cuba vào lịch sử “lá cờ đầu” phong trào giải phóng dân tộc Latinh, nguồn gốc cổ ... Bài 5: Các nước châu Phi Latinh thân Mỹ bùng nổ phát triển Để ngăn chặn phong trào quần chúng, tìm cách đàn áp phong trào thiết lập chế độ độc tài quân Cuba Tiêu biểu thắng lợi cách ... Ba-ti-xta lãnh đạo Phi- đen Caxtơrô + Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Cuba bùng nổ không ngừng phát triển + Ngày 26/7/1 953 , 1 35 niên yêu nước lãnh đạo Phi en Caxtơrô công vào pháo đài Môncađa...
 • 3
 • 147
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC CHÂU PHI MỸ LATINH pot

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LATINH pot
... Dẫn nhập vào mới: Nêu biến đổi chung PTGPDT sau chiến tranh giới II, có dân tộc châu Phi- My Latinh .Giáo viên dùng đồ giới, giới thiệu châu Phi: châu lục lớn thứ ba giới sau châu Á châu Mỹ, có 57 ... thống - Giáo viên hướng dẫn học sinh niên biểu thuộc địa thực dân tan rã châu kiện giành độc lập nước Phi châu Phi - Năm 1960 “Năm châu Phi  17 - Vì đấu tranh chống chủ nghĩa nước châu Phi giành ... 839 triệu dân - Vì từ sau chiến tranh giới II I/ Các nước châu Phi Phong trào GPDT châu Phi phát triển 1/ Vài nét đấu tranh giành mạnh ? độc lập - CNPX bị đánh bại  CNTD Âu, Mỹ suy yếu  CNXH...
 • 8
 • 1,245
 • 0

Bài 5. Các nước châu Phi la tinh

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ la tinh
... Nam, nhiều nước cợng hòa Trung Á, vùng Baltic, và Bắc Phi Chiến tranh Liberia II Các nước la tinh II CÁC NƯỚC MỸ LATINH • Vài nét trình đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc • - Sau ... I- Các nước châu Phi QUỐC KỲ TRUNG QUỐC I CÁC NƯỚC CHÂU PHI1 Vài nét đấu tranh giành độc lập a Từ 1945 – 1975: • - Sau CTTGT2, PTĐT giành độc lập pt mạnh CPhi • - Từ năm 50, phong ... đầu Tổng thống Nenxơn Manđ la Nelson Mandela- Tổng thống da đen Nam Phi Nelson Mandela hồi trẻ Tình hình phát triển kinh tế – xã hội: - Sau giành độc lập, nước châu Phi thu số thành tựu kinh...
 • 26
 • 1,119
 • 4

Các nước Á, Phi Latinh (1945 – 2000)

Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)
... Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh người da màu, Hiến pháp 11/1993 thức xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) V Các nước Latinh đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc - Latinh ... 33 nước, diện tích 20,5 triệu km2 dân số 531 triệu người (2002) Trước Chiến tranh giới thứ hai, hình thức nhiều nước Latinh quốc gia độc lập, thực tế lại bị lệ thuộc vào Mĩ, “sân sau”của nước ... trào đấu tranh giành độc lập Latinh - Phong trào năm 60 80 kỉ XX: • Dưới ảnh hưởng cách mạng Cuba, năm 60 70, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân khu vực ngày phát triển...
 • 9
 • 511
 • 3

Bai 5:Cac nuoc chau Phi va Mi la tinh

Bai 5:Cac nuoc chau Phi va Mi la tinh
... tranh Liberia Hạn hán Nạn đói châu Phi Ơ nhiễm mơi trường MŨI ĐẤT CỰC NAM CHÂU PHI BÀI I- Các nước châu Phi II- Các nước Mi la tinh Vì gọi nước Mĩ latinh ? Mỹ latinh bao gồm khu vực sau ? A, Mêhicơ, ... nhiệt đới II- Các nước Mi la tinh BÀI I- Các nước châu Phi II- Các nước Mi la tinh 1, Những nét q trình giành bảo vệ độc lập Trình bày nét giành độc lập - Nhiều nước Mỹ Latinh q trình giành từ ... châu Phi vói nước Mĩ La tinh NỘI DUNG SO SÁNH Thời gian giành độc lập Mục tiêu đấu tranh Đối tượng đấu tranh Hình thức đấu tranh Kết CHÂU PHI CÁC NƯỚC MĨ LA TINH CHÂU PHI CÁC NƯỚC MĨ LA TINH...
 • 41
 • 428
 • 0

tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi latinh từ 1918 - 1945

tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi và Mĩ latinh từ 1918 - 1945
... tộc Đ NI DUNG, C IM CH YU CA LCH S CC NC - PHI - M LATINH TRONG THI K 1918 - 1945 n trc Chin tranh th gii ln th nht, v c bn cỏc nc Chõu , Chõu Phi v M latinh ó tr thnh cỏc quc gia l thuc vo cỏc ... yu ca lch s cỏc nc , Phi, M latinh nhng nm 1918 - 1945 l lch s ca cuc u tranh chng li ỏp bc dõn tộc ca ch ngha thc dõn phng Tõy c im ni bt s phỏt trin ca cỏc nc , Phi, M latinh t sau cuc Cỏch ... , Phi, M latinh ó ho cựng vi cuc u tranh chng ch ngha phỏt xớt cỏc lc lng dõn ch ton th gii tin hnh Tuy nhiờn, s phỏt trin ca cuc u tranh vỡ c lp dõn tộc sut nhng nm 1918 - 1945 , Phi, M latinh...
 • 56
 • 1,102
 • 1

Các nước Châu Phi Châu La Tinh

Các nước Châu Phi và Châu Mĩ La Tinh
... Con đường phát triển châu Phi phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ Liên minh châu Phi triển khai nhiều chương trình chiến lược phát triển châu lục) II CÁC NƯỚC MỸ LATINH • Vài nét trình đấu tranh ... năm 1960, lòch sử ghi nhận "Năm châu Phi" với 17 nước trao trả độc lập • - Năm 1975, thắng lợi cách mạng Ăng-gô -la Mô-dăm-bích chấm dứt chủ nghóa thực dân cũ châu Phi • b Từ 1975 đến nay: • - Hoàn ... lập, nước châu Phi thu số thành tựu kinh tế – xã hội Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi tình trạng lạc hậu, không ổn đònh (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước...
 • 5
 • 797
 • 1

Bài 5 CÁC NƯỚC CHÂU PHI CHÂU MỸ LA-TINH.

Bài 5 CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA-TINH.
... lính Moncada bất thành năm 1 953 , Raul Castro bị tù 22 tháng với anh trai Năm 1 955 , hai thả đến Mexico trước tàu Granma trở nước tiến hành cách mạng vào cuối năm 1 956 Đây ảnh Raul Castro (giữa) ... Moncada Vào lúc năm sáng ngày 26-7-1 953 , lãnh đạo vị luật sư trẻ Fidel Castro, nhóm niên Cuba u nước (khoảng 100 người) nổ súng cơng vào pháo đài Moncada Đây tiếng súng mở đầu cho phong trào cách ... Bắc Phi AIDS Chiến tranh Liberia nạn đói châu Phi Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 chụp xảy nạn đói khủng khiếp Xuđăng, mơ tả em bé đói lả cố bò phía trại phân phát lương thực Liên Hợp Quốc, cách...
 • 21
 • 1,700
 • 2

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài docx

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài docx
... 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ quy định chi tiết số đi u Luật Thuế thu nhập cá nhân - Thông ... 30/9/2008 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số đi u Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết số đi u Luật Thuế ... 2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ quy định chi tiết số đi u Luật...
 • 2
 • 320
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Kế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiBảo vệ quyền cổ đông tại luật doanh nghiệp 2014 (tt)Pháp luật về quảng cáo thương mại trên truyền hình thực trạng và giải pháp (tt)Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghiệm cty olam12 thì trong tiếng anhDr martin slides ROTA VACCINEBài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (t)Bài giảng lớp lá chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (tt)CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH MŨ CỰC HAYCHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CỰC HAYMạch điều khiển quạt làm mát 4Mạch điều khiển quạt làm mát 1Mạch điều khiển quạt làm mát 2Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại KBNN huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Kỹ thuật biến đổi tâm tỷ cự và ứng dụng vào giải toán (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)USING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC베트남인을 위한 종합 한국어 4권 tiếng hàn tổng hợp 4베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập