Bài 26; 27 lịch sử việt nam lịch sử 12 hoàng thị anh

Bài 26; 27 lịch sử Việt Nam

Bài 26; 27 lịch sử Việt Nam
... Hoàng Thị Anh Giáo án Lịch sử lớp 12 tổng kết lịch sử việtnam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 2000 I mục tiêu Kiến thức -Nêu đợc hệ thống tổng quát trình phát triển lịch sử dân tộc từ 1919 đến ... để lấy điểm Giới thiệu Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 diễn trình liên tực với kiện lịch sử lớn Mỗi kiện lớn mốc đánh dấu thời kỳ phát triển dân tộc Để nhìn lại lịch sử cách khái quát từ 1919 ... Anh Giáo án Lịch sử lớp 12 +Nhắc lại nội dung học -Bài tập nhà: +Trả lời câu hỏi sách giáo khoa +Đọc trớc mới: Bài 27 Chữ ký ngời kiểm tra: Ngày soạn:10/04/2010 Ngày dạy: Tiết 47 27 Giáo viên:...
 • 9
 • 787
 • 0

Bài 26, 27. Sinh sản của vi sinh vật - Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26, 27. Sinh sản của vi sinh vật - Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
... Sinh sản vi sinh vật Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Nảy chồi Phân đôi Bào tử đốt Ngoại bào tử Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh sản bào tử Sinh sản bào tử vô tính 07/22/13 05:51 AM Nảy chồi Sinh ... 05:51 AM Nảy chồi Sinh sản bào tử hu tính Phân đôi iii Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trư ởng vi sinh vật: Chất hoá học Chất dinh dưỡng Chất ức chế sinh trưởng Nhiệt độ Yếu tố lí học 07/22/13 05:51 ... vi khun AM Nội bào tử Bên TB sinh dưỡng Có Có Ngoại bào tử Bên TB sinh dưỡng Không Không Ngoại bào tử Xạ khuẩn (Bào tử đốt) ii sinh sản vi sinh vật nhân thực (Vi Nấm, Vi Tảo, ộng vật nguyên sinh) ...
 • 18
 • 771
 • 13

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời
... thành Đảng lấy tên Đảng CS Việt KÕt qu¶ Nam ý nghĩa kiện thành lập Đảng: Đảng đời kiện vĩ đại, bước ngoặt lịch sử CMVN Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Ghi nhớ Ngày /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt ... Quốc thống tổ chức cộng sản Việt Nam thành Đảng Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930 Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP ĐẢNG - TỔ CHỨC CỘNG SẢN RA ĐỜI - THIẾU SỰ LÃNH ... di tích lịch sử thương cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước nơi ngày tháng năm 1911 Nguyễn Quốc tìm đường cứu nước Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đời Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN...
 • 18
 • 1,050
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời
... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 I .Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3): Cuộc khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3) tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Em biết tình hình giới từ năm 192 9- 193 3? Tiết 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Cuộc khủng hoảng kinh tế I .Việt Nam ... Câu hỏi: Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Trả lời: - Đảng đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại Là sản phẩm kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 19
 • 3,892
 • 2

bài giảng môn lịch sử 11 bài giảng về nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 - 1873)

bài giảng môn lịch sử 11 bài giảng về nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 - 1873)
... nhân việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Quá trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp kháng chiến chống xâm lược nhân dân ta từ năm 1858 đến 1962 I LIÊN QUÂN PHÁP – TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM ... Phần ba LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918) Chương I VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Tiết 24 Bài 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 - 1873) (Tiết 1) ... hình Việt Nam nửa đầu kỉ XIX đứng trước nguy nào? Theo em điều xảy thực dân phương Tây nổ súng xâm lược Việt Nam? Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam - Nguyên nhân: Từ kỉ XIX, CNTB Pháp...
 • 11
 • 2,434
 • 0

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp
... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến hội CƠ CẤU XÃ HỘI VIỆT NAM Trong khai thác lần thứ Cuối kỷ XIX Địa Nông chủ phong kiến Địa chủ dân phong ... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến về kinh tế Những chuyển biến hội Dưới chế độ khai Trong hội thác ta tồn dân nước Thực Pháp ... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Pháp khai thác thuộc địa Việt Nam Tiết 34-Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN...
 • 27
 • 3,105
 • 0

Lịch sử việt nam thời dựng nước bằng tiếng anh dễ học

Lịch sử việt nam thời dựng nước bằng tiếng anh dễ học
... that story, the Vietnamese called themselves the Dragon-Fairy History books tell us that the first Vietnamese family to dominate the country was the Hong Bang • Lac Long Quan named the country ... My Nuong During the last century, the Vietnamese have dug up many ancient copper drums with Lac birds and Hong birds engraved on them This is why Vietnamese also call themselves the Lac Hong • ... ruler dominate all the tribes in southern of VN The names of 18 king Hung is Duong , Hien, Lan, Viep, Hy, Huy Chieu, Vy, Dinh, Y, Trinh, Vo, Viet, Anh, Trieu, Tao, Nghi, Due • Van Lang was founded...
 • 8
 • 2,014
 • 18

Phân tích chiến lược marketing mix trong phát triển du lịch quốc tế của thái lan và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Phân tích chiến lược marketing mix trong phát triển du lịch quốc tế của thái lan và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... phát triển du lịch Việt Nam, nhóm 10 lựa chọn đề tài: Phân tích chiến lược Marketing mix du lịch quốc tế Thái Lan học kinh nghiệm với Việt Nam Qua việc nghiên cứu mô hình chiến lược Marketing ... tranh cho du lịch Trong đầu tư du lịch đầu tư cho sở hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch có yếu tố quan trọng đảm bảo thúc đẩy phát triển du lịch  Cần trọng đầu tư vào khu điểm du lịch quốc ... cứu thị trường du lịch quốc tế Thái Lan học kinh nghiệm với Việt Nam có thẻ tóm tắt điểm sau đây: Thứ nhất, thành công du lịch Thái Lan nằm kết hợp mô hình chiến lược Marketing Mix với: sản phẩm...
 • 36
 • 389
 • 1

tiểu luận Đánh giá chiến dịch truyền thông của nhật bản nhằm thu hút khách du lịch sau thảm họa động đất sóng thần (3 2011) và bài học kinh nghiệm cho việt nam

tiểu luận Đánh giá chiến dịch truyền thông của nhật bản nhằm thu hút khách du lịch sau thảm họa động đất sóng thần (3 2011) và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... tác truyền thông Nhật Bản nhằm thu hút khách du lịch sau thảm họa động đất sóng thần 2.1 Tổng quan ngành du lịch Nhật Bản 2.2 Thực trạng ngành du lịch Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần ... Việt Nam khách du lịch, đặc biệt khách du lịch quốc tế Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài Đánh giá chiến dịch truyền thông Nhật Bản nhằm thu hút khách du lịch sau thảm họa động đất sóng thần (3- 2011) ... nhạc tiếng Nhật làm đại sứ du lịch - Tổ chức hội chợ du lịch 2.3.3 Đánh giá hiệu chiến dịch truyền thông phủ Nhật Bản nhằm thu hút khách du lịch sau thảm họa động đất sóng thần Đánh giá thông qua...
 • 11
 • 205
 • 0

Khai thác và sử dụng các đoạn phim tài liệu khoa học trong dạy học lịch sử Việt Nam (19541975), lớp 12 THPT – chương trình chuẩn

Khai thác và sử dụng các đoạn phim tài liệu khoa học trong dạy học lịch sử Việt Nam (19541975), lớp 12 THPT – chương trình chuẩn
... biện pháp GV khai thác sử dụng đoạn phim tài liệu khoa học DHLS Hình thức, biện pháp GV khai thác sử dụng đoạn phim tài liệu khoa học Thầy (Cô) thường sử dụng phim tài liệu khoa học DHLS theo ... đề: Khai thác sử dụng đoạn phim tài liệu khoa học dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975), lớp 12 THPT chương trình chuẩn làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Lí luận Phương pháp dạy học ... tiết học 47 Đồng ý Tỉ lệ GV khai thác sử dụng phim tài liệu khoa học Mức độ sử dụng phim tài liệu khoa học DHLS Thầy (Cô) (%) nào? □ Thường xuyên (Bài có nguồn phim tài liệu khai thác sử dụng...
 • 164
 • 196
 • 4

Tác động của sự phát triển của hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ lên Việt Nambài học kinh nghiệp cho Việt Nam.docx

Tác động của sự phát triển của hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ lên Việt Nam và bài học kinh nghiệp cho Việt Nam.docx
... phát triển hai quốc gia tác động kèm Tác động phát triển hai kinh tế Trung Quốc Ấn Độ lên Việt Nam học kinh nghiệp cho Việt Nam Tác động phát triển hai kinh tế Trung Quốc Ấn Độ lên Việt Nam Bài ... đầu hai quốc gia, toán cho kinh tế giới III Tác động phát triển hai kinh tế Trung Quốc Ấn Độ lên Việt Nam học kinh nghiệp cho Việt Nam Tác động phát triển hai kinh tế Trung Quốc Ấn Độ lên Việt Nam ... quan phát triển hai quốc gia Trung Quốc Ấn Độ thời gian qua Trung Quốc Ấn Độ Đánh giá tác động tăng trưởng Trung Quốc Ấn Độ lên kinh tế giới 1 .Tác động vào tập đoàn lớn giới Quan hệ hai nước tổ...
 • 16
 • 560
 • 1

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng C2: Quần áo hình B1 khô nhanh quần áo hình B2, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào ... quần áo hình C1, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng Huỳnh Vĩnh Khang b Rút kết luận Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt ... phạt bớt mặt thoáng làm cho nước thân bay nhỏ lại, bị héo nước không bay C10: Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào rượng muối Nước nước biển bay hơi, muối đọng lại ruộng Thời tiết nhanh...
 • 4
 • 3,196
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Ôn tập hình học lớp 10 chương 1Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Bài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 3Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họpTập bài tập hóa học thcs ngô quyềnBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng đường lối phát triển giáo dục Việt Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcLý lịch Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuGiai toan co loi vanMột số tình huống sư phạm và cách giải quyết cực hayCâu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayTập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsBiên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập