Cau hoi trac nghiem va tu luan su 12 lịch sử 12 nguyễn xuân trà

một số câu hỏi trắc nghiệm tự luận thi công chức

một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thi công chức
... Câu hỏi ôn tập Phần II: Hành nhà nước Công nghệ hành Chương trình Chuyên viên Tại nói quản lý Nhà nước dạng quản lý ... ban nhân dân tổ chức quyền địa phương nước ta Cải cách hành nhà nước gì? Anh/chị nội dung cải cách hành nhà nước Việt Nam liên hệ với thực tiễn cải cách quan/ đơn vị anh/chị công tác để phân...
 • 3
 • 1,703
 • 30

câu hỏi trắc nghiệm tự luận chủ nghĩa khoa học mác - lênin

câu hỏi trắc nghiệm và tự luận chủ nghĩa khoa học mác - lênin
... khỏi TLSX, nội dung giải pháp: a) Lĩnh vực kinh tế * b) Lĩnh vực trị c) Lĩnh vực xã hội d) Lĩnh vực văn hóa 9 Trang số CÂU HỎI TỰ LUẬN 1) Anh hay chị tự luận: Chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa ... Hãy luận giải quan điểm sở phân chia thời đại lịch sử 15) Anh chị tự luận: Mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư mâu thuẫn thời đại ngày 16) Anh hay chị tự luận: Tác động cách mạng khoa học ... chúng cách khoa học Anh hay chị xác định chân lý mà ba nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng tiên đoán 5) Anh hay chị luận giải: Chủ nghĩa xã hội khoa học đời kỷ XIX tất yếu lịch sử 6) C Mác, Ph Ăngghen:...
 • 16
 • 327
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tự luận ôn thi môn tài chính học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ôn thi môn tài chính học
... thế, đổi 38 Nguồn tài biểu dạng tiền tệ 16 Câu luận Phân tích vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động XH tài công chứng minh sách thu, chi tài công hành Nhận xét vai trò tài công Việt Nam thời ... toàn giống HH công túy không định phải khu vực công cung cấp Trung gian tài nhận tiền gửi khác trung gian tài không nhận tiền gửi nhận tiền gửi khách hang 10 Công ty bảo hiểm định chế tài trung gian ... loại HH quan trọng thuộc nhóm điều tiết NN thi t phải có can thi p từ công cụ tài công 20 Trong thị trường tiền tệ, tín phiếu công cụ an toàn 21 TC công có vai trò định hướng đầu tư ổn định kinh...
 • 17
 • 309
 • 1

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM tự LUẬN môn địa lí 9

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM và tự LUẬN môn địa lí 9
... vào bảng số liệu dới đây: Bảng 2.3 Tỉ suất sinh tỉ suất tử dân số nớc ta thời kì 197 9- 199 9( 0/00) Năm 197 9 199 9 Tỉ suất Tỉ suất sinh 32,5 19, 9 Tỉ suất tử 7,2 5,6 a- Tính tỉ lệ ( %) gia tăng tự ... tăng tự nhiên dân số nớc ta thời kì 197 9- 199 9 Trả lời +Tính tỉ lệ%: 32,5 0/00 -7,20/00 =25,3 0/00 =2,53% ( 197 9) lu ý : Chuyển từ phần nghìn sang phần trăm phải chuyển dấu phẩy lên trớc số 19, 9 ... Nguyên nớc, thời kì 199 5-2002( Nghìn tỉ đồng ) 199 5 2000 2002 Tây Nguyên 1,2 1 ,9 2,3 Cả nớc 103,4 198 ,3 261,1 a- Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp vùng TN nớc thời kì 199 5-2002? b- So sánh...
 • 5
 • 1,851
 • 3

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn toán lớp 8 phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... aătamăgiác, hình thang;ăđ iăx ngătr c, hình bìnhăhƠnh;ăđ iăx ngătơm; hình ch ănh t; hình thoi; hình vuông.ă - Ch ngă2:ă aăgiác.ăDi n tích đaăgiác bao g m các n iădungăki năth c:ă aă giác;ă đaă giácă ... đaă giácă đ u;ă di nă tích hình ch ă nh t;ă di nă tích tamă giác;ă di nă tích hình thang;ădi n tích hình thoi;ădi n tích đaăgiác - Ch ngă3:ăTamăgiácăđ ngăd ng bao g m các n iădungăki năth ... căxơyăd ng theo IRTăv i hình Raschăđaăchi uă ngăh păm tăchi uăCONQUESTăchoăphépăphơn tích c hình Raschăđ năgi năvƠ hình PCM,ătrongăđó hình tr călƠăm tătr ngăh pă riêngăc a hình sau...
 • 99
 • 42
 • 0

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn toán lớp 8 phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... A 0.00 2.63 -0.21 -1 .88 (.063) -0. 38 0.65 B 1.00 66 86 .84 0.32 2.90(.005) 0.65 0 .83 C 0.00 3.95 -0.09 -0.77(.442) 0.02 0.54 D 0.00 6. 58 -0.23 -2.00(.049) -0.16 0.74 =========================================================================== ... -0.14 -1.25(.217) 0.03 0.00 B 0.00 10.53 -0.31 -2 .85 (.006) -0.21 0. 48 C 0.00 7 .89 -0.20 -1.72(. 089 ) -0.01 0.47 D 1.00 61 80 .26 0.42 3.94(.000) 0.73 0 .85 =========================================================================== ... A 0.00 4.17 0. 08 0.71(. 480 ) 0.75 0.61 B 1.00 66 91.67 0.24 2.06(.044) 0.65 0.76 C 0.00 1.39 -0.24 -2.11(.0 38) -0 .84 0.00 D 0.00 2. 78 -0.33 -2.92(.005) -1.37 1.03 ===========================================================================...
 • 99
 • 62
 • 0

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN
... Thư XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC CHUYÊN NGÀNH : PHƯƠNG PHÁP TOÁN ... giá phần (partial credit model - PCM) giúp phân tích kết hợp trắc nghiệm với tự luận Chính lý mà em chọn đề tài "Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn Toán lớp phân ... tập cho b Xây dựng công cụ đánh giá Công cụ đánh giá theo phương pháp tự luận gồm hai phần: câu hỏi đề tự luận thang điểm, cách cho điểm * Xây dựng câu hỏi tự luận 15 Để có câu hỏi tự luận tốt...
 • 99
 • 66
 • 0

50 CÂU HỎI TRẮC NHIỆM TỰ LUẬN 10

50 CÂU HỎI TRẮC NHIỆM VÀ TỰ LUẬN 10
... = ; x +5y – 14 = Câu 12: Cho I( - , ) (d) : 4x – 3y +2 = Cho đáp án (d’) đối xứng với (d) qua I A 4x - 3y +18 = ; B 4x + 3y -18 = -3C 4x - 3y -18 = ; D 4x + 6y + = TỰ LUẬN Câu 13: Cho ∆ ABC ... (d ) 7x +2y-22 = lập pt AC, BC đường cao lại - 5Câu 26: Viết (d ) nđi qua giao điểm (d )3x+y-1 = 0và (d )3x+2y-5 = 0và song song với( ∆ )x-y+4 = Câu 37: Cho ∆ ABC biết (AB) x-y-2 = (BC) 3x-y-5 ... pt BC, AC đường cao lại Câu 28: Cho ∆ ABC biết B ( -4, -5 ) đường cao có pt (d )5x + 3y -4 = ; (d ) : 3x +8y +13 = Lập pt cạnh ∆ ABC Câu 29: Lập pt cạnh ∆ ABC biết A (2, )và đường caolà (d ) x...
 • 6
 • 168
 • 0

một số câu hỏi trắc nghiệm tình huống phạm có đáp án để kiểm tra năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi

một số câu hỏi trắc nghiệm và tình huống sư phạm có đáp án để kiểm tra năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi
... lên Câu 55: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên THPT tiêu chuẩn ? A/ B/ C/ D/ Câu 56.Theo điều lệ trường trung học hành Nếu học sinh lí đáng giáo viên chủ nhiệm ... với giáo viên chủ nhiệm sau học kỳ xếp loại hạnh kiểm D.Không ghi nhận xét vào sổ gọi tên ghi điểm,không ghi nhận xét vào học bạ,phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau học kỳ xếp loại hạnh kiểm Câu ... yêu quý bạn Tình 13 Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh phạm lỗi nhà học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện...
 • 21
 • 335
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm bài tập nâng cao 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch Sử, Địa lý Khoa Học lớp 4

câu hỏi trắc nghiệm và bài tập nâng cao 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch Sử, Địa lý và Khoa Học lớp 4
... Trên đôi cánh ước mơ Câu tục ngữ có tiếng? “Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân” a  12 tiếng b  14 tiếng c  16 tiếng Trong câu tục ngữ trên, tiếng đủ phận giống tiếng “nói”? a  ... khăn, gian khổ, gian lao, Câu hỏi “Vì bóng cánh mà bay được?” Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi hay hỏi người khác? a  Tự hỏi b  Hỏi người khác ĐÁP ÁN Câu ý a b c c a b b a ĐỀ SỐ 20 Dựa vào nội dung đọc “VĂN ... bà 10 Câu cầu khiến phù hợp với tình huống: Em muốn xin bố học hè a  Bố ơi, hè bố cho học thêm nhé! b  Bố cho học thêm đi! c  Bố cho học hè nghe! - 46 - Câu ý a b c a ĐÁP ÁN c a-3; b -4; c-1;...
 • 58
 • 1,169
 • 30

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng trên di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... TẮT MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG hình thức học tập sử dụng công nghệ thông tin Hình thức học tập lấy người học làm trung tâm hướng tới việc khuyến khích tự học, tự nghiên ... Các thông tin cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi...
 • 87
 • 107
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm án án về thu nhập từ tiền lương, tiền công

Câu hỏi trắc nghiệm và án án về thu nhập từ tiền lương, tiền công
... thúc năm kê khai toán thu c)  Câu a b THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Câu 71: Thu nhập cá nhân năm vừa có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, ... cảnh áp dụng thu nhập nào? a/  Thu nhập từ tiền lương, tiền công đầu tư chứng khoán b/  Thu nhập từ kinh doanh đầu tư chứng khoán c/  Thu nhập từ kinh doanh, tiền lương tiền công Câu 72: Trường ... phiếu Câu 15: Đối tượng trừ giảm trừ gia cảnh xác định thu nhập tính thu a)  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công b)  Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công...
 • 10
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: an toàn giao thông lop 5 câu hoi trac nghiêm va tu luande tuyen sinh trac nghiem va tu luanbài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng anh 12đề kiểm tra môn tin học 7 gom trac nghiem va tu luanđề thi hsg lớp 4 trắc nghiệm và tự luậncau hoi thi ly thuyet tu luan va co dap an mon quan tri ngan han thuong maibài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận phan thị huệmôn pháp luật đại cương câu hỏi học tập và thảo luận docxcau hoi nhan dinh va thao luan nha nuoccâu hỏi ôn tập và thảo luậncác câu hỏi cơ bản và kết luận tương ứng với từng đơn vị kiếnthức cần dạygiới thiệu bộ câu hỏi thực nghiệm và phân tích a priori bộ câu hỏicâu hỏi ôn tập và thảo luận chương 1câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 2câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 3Kĩ năng giao tiếp trong thời đại toàn cầu hóaMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trựcFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap001Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap004Bài tập hóa học chuyên đề điện phân dung dịchĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII hóa 10 có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10 đề chính thứcDE KT HKI hóa 10 1015Ôn thi hóa 10 kỳ 1 ban cơ bảnỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap012435 câu lý thuyết Vật Lý ôn thi THPT Quốc Gia hay có đáp ánFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap015Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap016Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap017Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap018Xây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng của công ty TNHH bigdigital việt nam sử dụng tường lửa ASAXây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập