Tài liệu về : “goc co dinh ben trong duong tron

GÓC ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN ...

GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN ...
... Vậy những góc có đỉnh ở bên trong và góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn sẽ có số đo như thế nào ? . . BAØI MÔÙI BAØI MÔÙI • BAØI 5 TI T :44Ế I – Góc có đỉnh bên trong đường tròn . · · ADC ... Góc AEC có đỉnh E nằm ở đâu đối với ( O )? Góc AEC có đỉnh E nằm ở bên trong ( O ) - Vậy góc AEC gọi là góc có đỉnh ở bên trong ( O) Góc đối đỉnh với góc AEC là góc nào ? Góc đối đỉnh với góc ... Nối A với D (Góc ngoài tam giác AED) I – Góc có đỉnh bên trong đường tròn .  Qua công thức trên em cho biết số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có số đo như thế nào với 2 cung bò chắn...
 • 22
 • 104
 • 1

Góc đỉnh bên trong đuong tròn

Góc có đỉnh bên trong đuong tròn
... . H3 Gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®­êng trßn Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn I - Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn . O m ... có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn Chứng minh C Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn I - Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. ... trong đường tròn . O m n t q A B D E BEC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn BEC chắn 2 cung BnC AmD , Gt Kl (o), có đỉnh nằm bên trong đường tròn BEC BEC = BnC Sđ AmD Sđ + 2 Nối B,D (định lý...
 • 8
 • 64
 • 0

goc co dinh ben trong duong tron..

goc co dinh ben trong duong tron..
. bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn Đònh nghóa Đònh lí I: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Đònh nghóa I: Góc có đỉnh ở bên trong. đường tròn. A D C B E Góc BEC có đỉnh E nằm bên bên trong đường tròn (O) được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Hai cung bò chắn của góc BEC là...
 • 10
 • 55
 • 0

Góc đỉnh bên trong đường tròn hay bên ngoài đường tròn

Góc có đỉnh bên trong đường tròn hay bên ngoài đường tròn
. Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN VÀ GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN A E D C B I. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn I.Đònh lí: Số đo góc có đỉnh ở bên trong. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIUỘC GVdạy: Huỳnh Thò Thuỷ O x A C B Trong các góc sau đây : góc nào là góc nội tiếp , góc nào là góc có ở tâm ,...
 • 13
 • 178
 • 2

GÓC ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
. trong ng trũn. Trong hỡnh v bờn, gúc BEC cú nh E nm trong ng trũn c gi l gúc cú nh nm bờn trong ng trũn. ta quy c rng mi gúc cú nh nm bờn trong ng trũn. đỉnh bên trong đường tròn, hình d là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. GểC Cể NH BấN TRONG NG TRềN. GểC Cể NH BấN NGOI NG TRềN. 1. Gúc cú nh bờn trong ng...
 • 11
 • 144
 • 0

Tiết 44. Góc đỉnh bên trong đường tròn. Góc đỉnhbên ngoài đường tròn

Tiết 44. Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
... Gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®­êng trßn. Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn. TiÕt 44 Sè ®o cña gãc cã ®Ønh ë bªn Sè ®o cña gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®­êng trßn b»ng nöa tæng trong ®­êng trßn b»ng ... 36 (SGK- Tr. 82) Bài tập 36 (SGK- Tr. 82) Chứng minh: Chứng minh: Theo định lí góc có đỉnh ở bên trong đường tròn ta có: Mà (gt) Nên Vậy AEH cân tại A à = 1 E ằ AN sđ ằ MB sđ+ 2 ả = 1 H ằ NC sđ ... S O N µ » ¼ · » ¼ − = + = 2 2 CN BM A CN BM BSM s® s® s® s® s® s® s® s® (®.l gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®­êng trßn) (®.l gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn) µ · » ¼ » ¼ » − + + + = = 2 CN BM CN...
 • 13
 • 176
 • 1

góc đỉnh bên trong đường tròn

góc có đỉnh bên trong đường tròn
... vững định lý góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn. • Bài tập : Làm các bài sgk 2. Cho tam giác ABC nội tiếp trong một đường tròn (O). Các đường phân giác trong của tam giác ABC cắt đường ... Bích Vân Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng 1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn: (sgk) * Định lí: ?1 ?1 GT BEC là góc có đỉnh bên trong đường tròn KL sđBEC = m n E O D C A B sđ BnC+ sđ DmA 2 2. ... góc có đỉnh bên ngoài đường tròn KL sđBEC = sđ BnC- sđ DmA 2 D A O E B C n m Áp dụng góc có đỉnh trong đường tròn: AEF = ; AFE = F E N M C A B sđ AN+ sđ MB 2 sđ NC+ sđ AM 2 Mà AN = NC, AM = MB...
 • 7
 • 34
 • 0

Tiết 44. Góc đỉnh bên trong đường tròn. Góc đỉnhbên ngoài đường tròn

Tiết 44. Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
... Cho hình vẽ:Tit 44 Đ5. GểC Cể NH BấN TRONG NG TRềNGểC Cể NH BấN NGOI NG TRềNHèNH HC1. GểC Cể NH BấN TRONG NG TRềNVD: Góc BEC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.Hai cung BnC v AmD gọi ... nh bờn trong ng trũn bng na tng s o hai cung b chnGóc BEC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (o) Chng minh: GT:KL:c im:Hỡnh 31( S dng gúc ngoi ca tam giỏc) Cú nh nm bờn trong ng ... trũn;cú hai cung b chnH33 GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒNnmEOCABD* Đặc điểm:-Có đỉnh nằm bên trong đường tròn-Có 2 cung bị chắn* Đặc điểm:-Có...
 • 10
 • 147
 • 0

goc co dinh o trong duong tron

goc co dinh o trong duong tron
... C' A' d ) D' F' E' e ) Trong c¸c tam gi¸c d­íi ®©y nh÷ng cÆp tam gi¸c nµo ®ång d¹ng víi nhau ? 40 0 70 0 70 0 60 0 60 0 50 0 Trong c¸c tam gi¸c d­íi ®©y nh÷ng cÆp tam gi¸c ... B' C' A' d ) D' F' E' e ) Trong c¸c tam gi¸c d­íi ®©y nh÷ng cÆp tam gi¸c nµo ®ång d¹ng víi nhau ? B B a). Trong hình vẽ trên có bao nhiêu tam giác ? Có cặp tam giác ... bị chắn. chắn. c) So sánh các góc đó. c) So sánh các góc đó. bài toán Tiết 44 Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. C O A B x Cho hình vẽ: a) Hãy xác định góc...
 • 23
 • 77
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP