KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CON NGƯỜI

Mẹ hút thuốc làm giảm khả năng sinh sản của con gái pps

Mẹ hút thuốc làm giảm khả năng sinh sản của con gái pps
... Những người mẹ mang thai có thêm lý để bỏ thuốc nhà nghiên cứu phát thấy điều giảm khả sinh sản gái họ Nghiên cứu nhà nghiên cứu thuộc đại học Toronto, ... nghiên cứu này, họ tiêm polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) – độc tố có thuốc – vào da chuột Kết cho thấy chuột đời có giảm sút rõ rệt số lượng nang phát triển sớm – nang có chứa trứng Các nghiên...
 • 3
 • 142
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc). docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc). docx
... sản lợn nái 39 Các nghiên cứu trước khả sinh sản lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) nhận định lợn nái lai F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) khả sinh sản tốt Kết lai kết hợp khả sinh sản tốt ... sinh trưởng lợn lai máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc) điều kiện chăn nuôi công nghiệp + Khảo sát chất lượng thịt lợn lai máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc) ... thịt lai máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc) - Mục tiêu đề tài: + X c định suất sinh sản lợn nái F 1(♀Landrace x ♂Yorkshire) điều kiện chăn nuôi công nghiệp + X c định khả sinh...
 • 64
 • 1,814
 • 6

nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái địa phương và sức sản xuất của con lai f1 nuôi tại nông hộ yên sơn - tuyên quang

nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái địa phương và sức sản xuất của con lai f1 nuôi tại nông hộ yên sơn - tuyên quang
... với lợn đực Rừng nuôi nông hộ Yên Sơn, Tuyên Quang 54 3.3 Khả sinh trưởng lợn lai F1( ♀ĐP x ♂R), Địa phương nuôi nông hộ Yên Sơn, Tuyên Quang 57 3.3.1 Khả sinh trưởng lợn F1( ♀ĐP ... Địa phương lứa đẻ thứ hai nuôi Yên Sơn - Tuyên Quang 50 3.1.4 Mối tương quan tiêu sinh sản lợn nái Địa phương nuôi Yên Sơn, Tuyên Quang 53 3.2 Khả sinh sản lợn nái Địa phương ... lợn nái Địa phương nuôi khu vực huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng thịt lai F1( ♀ĐP x ♂R) nuôi Yên Sơn - Tuyên Quang 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 2.3.2.1...
 • 92
 • 111
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
... Pharselenzym đến sức đề kháng, khả sinh sản lợn nái sinh trưởng lợn con, tiến hành đề tài: Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh sản lợn nái, sinh trưởng kháng bệnh lợn giai đoạn theo mẹ, ... sinh sản lợn nái ngoại - Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh trưởng lợn giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi - Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả kháng bệnh lợn giai ... mẹ, nuôi huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang * Mục tiêu đề tài: - Xác định ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh sản lợn nái - Xác định ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả...
 • 62
 • 61
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC PHARSELENZYM ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI, SINH TRƯỞNG VÀ KHÁNG BỆNH CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN THEO MẸ, NUÔI TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH, XÃ PHÙ LƯU TẾ, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC PHARSELENZYM ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI, SINH TRƯỞNG VÀ KHÁNG BỆNH CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN THEO MẸ, NUÔI TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH, XÃ PHÙ LƯU TẾ, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI
... đề tài: Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh sản lợn nái, sinh trưởng kháng bệnh lợn giai đoạn theo mẹ, nuôi Công ty CP Bình Minh, Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Nội ” 2.1 ... giai đoạn theo mẹ, tiến hành đề tài: Ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh sản lợn nái, sinh trưởng kháng bệnh lợn giai đoạn theo mẹ, nuôi Công ty CP Bình Minh, Phù ... Chăn nuôi Thú y, phân công thầy, cô giáo hướng dẫn tiếp nhận Công ty CP Bình Minh, Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Nội tiến hành đề tài: Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả sinh sản...
 • 74
 • 89
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm ADE selplex đến khả năng sinh sản của lợn nái ngoại và sinh trưởng của lợn con theo mẹ tại trang trại lợn Phùng Xuân Hà tỉnh Yên Bái

Ảnh hưởng của chế phẩm ADE selplex đến khả năng sinh sản của lợn nái ngoại và sinh trưởng của lợn con theo mẹ tại trang trại lợn Phùng Xuân Hà tỉnh Yên Bái
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN HIỆU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM ADE - SELPLEX ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NGOẠI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI LỢN PHÙNG XUÂN HÀ - TỈNH ... sức sản xuất khả kháng bệnh lợn nái 3.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm ADE - selplex tới sức sản xuất lợn nái 3.1.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm ADE - selplex tới khả sinh sản lợn nái Sức sản xuất lợn nái cấu thành ... Ảnh hưởng chế phẩm ADE - selplex đến sức đề kháng lợn .51 3.2.2 Ảnh hưởng chế phẩm ADE - selplex tới khả sinh trưởng lợn 57 3.2.3 Ảnh hưởng chế phẩm ADE - selplex đến khả chuyển hóa thức ăn lợn...
 • 101
 • 119
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Sản Của Lợn Nái Địa Phương Và Sức Sản Xuất Của Con Lai F1 (♀ Địa Phương X ♂ Rừng) Nuôi Tại Nông Hộ Yên Sơn - Tuyên Quang

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Sản Của Lợn Nái Địa Phương Và Sức Sản Xuất Của Con Lai F1 (♀ Địa Phương X ♂ Rừng) Nuôi Tại Nông Hộ Yên Sơn - Tuyên Quang
... trưởng lợn lai F1( ♀ĐP x ♂R), Địa phương nuôi nông hộ Yên Sơn, Tuyên Quang 57 3.3.1 Khả sinh trưởng lợn F1( ♀ĐP x ♂R )và Địa phương 57 3.3.2 Sinh trưởng tương đối lợn F1( ♀ĐP x ♂R )và Địa phương ... tiêu sinh sản lợn nái Địa phương nuôi Yên Sơn, Tuyên Quang 53 3.2 Khả sinh sản lợn nái Địa phương phối giống với lợn đực Rừng nuôi nông hộ Yên Sơn, Tuyên Quang 54 3.3 Khả sinh ... dục lợn Địa phương 43 3.1.2 Khả sinh sản lứa đầu lợn Địa phương nuôi Yên Sơn, Tuyên Quang 47 3.1.3 Năng suất sinh sản lợn nái Địa phương lứa đẻ thứ hai nuôi Yên Sơn - Tuyên Quang...
 • 92
 • 103
 • 1

Báo cáo tốt nghiệp đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1(♀landrace x ♂yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀landrace x ♂yorkshire) x ♂(♀landrace x ♂duroc)

Báo cáo tốt nghiệp đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1(♀landrace x ♂yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀landrace x ♂yorkshire) x ♂(♀landrace x ♂duroc)
... cứu: Đánh giá khả sinh sản lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) khả sinh trưởng chất lượng thịt lai máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc) - Mục tiêu đề tài: + X c định suất sinh sản ... cứu khả sinh sản lợn nái Các nghiên cứu trước khả sinh sản lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) nhận định lợn nái lai F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) khả 34 sinh sản tốt Kết lai kết hợp khả sinh sản ... hành để đánh giá khả sinh trưởng lợn thịt (♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)) 3. 1 .3 Khảo sát chất lượng thịt - Tiến hành mổ khảo sát lợn thịt giống nghiên cứu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire)...
 • 60
 • 203
 • 0

Theo dõi khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành

Theo dõi khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành
... Lợn giống Chăn nuôi lợn nói chung chăn nuôi lợn nái xã Ninh Sơn phát triển Với quy mô đàn lợn nái giống chủ yếu lợn nái lai (cái trắng) lợn nai ngoại dần thay đàn nái nội Nhng việc chọn lợn nái ... chăn nuôi lợn đực giống để phục vụ cho hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản Nhng giống việc phối giống cha đợc hiệu tốt Trong thời gian thực tập em đến nhà anh Trung có nuôi lợn đực giống để tham gia ... thời gian nuôi lại kéo dài Hiện xã dã có số gia đình đầu t vốn vào chăn nuôi gia cầm theo kiểu công nghiệp dới hình thức nuôi nhốt mà nguyên tắc nuôi nhốt vào đợc phổ biến Đây nguyên tắc chăn nuôi...
 • 46
 • 1,807
 • 3

Theo dõi khả năng sinh sản của gà Ross 208 bố mẹ từ 25 – 33 tuần tuổi nuôi tại Việt Nam

Theo dõi khả năng sinh sản của gà Ross 208 bố mẹ từ 25 – 33 tuần tuổi nuôi tại Việt Nam
... Theo dõi khả sinh sản Ross 308 bố mẹ từ 25 33 tuần tuổi nuôi Việt Nam II.Mục đích yêu cầu 1.Mục đích + Tiến hành nghiên cứu chuyên đề nhằm mục đích xác định lại số tiêu khả sinh sản Ross ... trứng Ross 308 máy ấp đơn kỳ + Khảo sát số tiêu khả sinh sản Ross 308 bố mẹ từ 25 33 tuần tuổi III.Cơ sở lý luận chuyên đề 1.Giải phẫu sinh sinh sản gia cầm Muốn nắm đợc khả sinh sản ... đựng VII Nội dung nghiên cứu Xác định số tiêu khả sinh sản Ross 308 từ 25 33 tuần tuổi Nghiên cứu trình tăng khả sinh sản Ross qua tuần tuổi từ đẻ trứng đến đỉnh đẻ VIII Các tiêu theo dõi...
 • 30
 • 942
 • 6

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người và các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người và các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ
... cứu khả ghi nhớ người giải pháp để nâng cao khả có ý nghĩa vô quan trọng, thu hút quan tâm từ cá nhân nhà khoa học B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận khái quát trí nhớ Khái niệm Có nhiều nghiên ... động tác động mạnh vào giác quan nhờ quên Các nghiên cứu cho não hoạt động theo hình ảnh Một nhà nghiên cứu hàng đầu não người Buzan cho có nhiều cách để cải thiện trí nhớ người, nói chung nên ... trí nhớ thân Mỗi người có cấu trúc não bộ, địa khác có chế ghi nhớ khác Do người cần có cách rèn luyện trí nhớ thích hợp để nâng cao khả Về phía mình, lựa chọn cho phương pháp rèn luyện trí nhớ...
 • 12
 • 251
 • 0

khả năng ghi nhớ của con người

khả năng ghi nhớ của con người
... Chính trí nhớ người khả nhớ hình ảnh nhớ từ nên xem phương pháp hiệu cho việc tăng cường khả ghi nhớ Việc chuyển kiến thức thành hình ảnh, làm cho chúng sống động bật não dễ ghi nhớ Chúng ... để người tồn phát triển Ta thấy trí nhớ có vai trò sau Nhờ có trí nhớ người tích lũy vốn kinh nghiệm Trong trình học tập, lao động trí nhớ giúp người lưu giữ lại kinh nghiệm, kiến thức mà người ... hay nhẹ đãng trí gặp phải Con người trí nhớ kinh nghiệm, kinh nghiệm thích nghi với môi trường xung quanh, đồng thời thực hành động nhân cách hình thành Trí nhớ giúp người thu gom, tiếp thu lưu...
 • 12
 • 265
 • 0

Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục và khả năng sinh sản của lợn nái thuộc 2 dòng lợn ông bà c1230 và c1050 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phương

Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục và khả năng sinh sản của lợn nái thuộc 2 dòng lợn ông bà c1230 và c1050 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phương
... C1050 C 123 0 51 Bảng 4: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 58 Bảng 5: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 63 Bảng 6: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 64 Bảng 7: Khả ... (20 03) điều kiện Trại lợn giống hạt nhân Ninh Bình Vì nghiên cứu đề tài: Khảo sát khả sinh tr ởng, phát dục khả sinh sản lợn nái thuộc dòng lợn ông C 123 0 C1050 nuôi Trung tâm nghiên cứu lợn ... bị ông dòng C1050: 60 - Lợn hậu bị ông dòng C 123 0: 37 Sơ đồ lai tạo dòng lợn ông C 123 0 C1050 đ ợc thể d ới đây: a/ Công thức tạo lợn ông dòng C 123 0 O dòng L06 x O dòng L95 Dòng C 123 0...
 • 113
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khả năng sinh tồn của con ngườikhả năng ghi nhớ của con ngườikhả năng sinh sản của lợn nái f1khả năng sinh sản của gàkhả năng sinh sản của mèokhả năng sinh sản của phụ nữkhả năng sinh sản của chuộtkhả năng sinh sản của lợn móng cáikhả năng sinh sản của dêkhả năng nhận thức của con ngườikhả năng sáng tạo của con ngườikhả năng trí tuệ của con ngườikhả năng tư duy của con ngườikhả năng linh cảm của con ngườibản năng sinh tồn của con ngườiBài giảng mechanism lắp ráp tạo chuyển động nguyễn minh tuân, 19 trangBộ khuôn mảng sàn xe nhiều tác giả, 89 trangBom máy nén quạt trong công nghệ gs ts nguyễn minh tuyển, 196 trangCông nghệ chế tạo bánh răng gs ts trần văn địch, 329 trangĐHCN giáo trình kỹ thuật nâng chuyển nhiều tác giả, 136 trangĐHCN giáo trình kỹ thuật robot nhiều tác giả, 148 trangĐề và đáp án chi tiết thi thử THPT Quốc gia môn vật lí năm 20172017 PROS thi online coban b010101 dieukienveluccuacacloaichuyendongcohinhdangkhacnhau2017 PROS thi online coban b010201 dieukienveluckeovetrongdaodongdieuhoaĐHĐN giáo trình cơ khí đại cương ths lưu đức hoà, 69 trang2017 PROS thi online coban b010102 khainiemdaodongcodieuhoa2017 PROS thi online b0102 conlacloxodaodongdieuhoa p12017 PROS thi online b0103 moiquanhedoclapthoigiantrongdaodongdieuhoa p22017 PROS thi online b010401 vietphuongtrinhdaodongdieuhoa2017 PROS thi online b0104 vietphuongtrinhdaodongdieuhoa p12017 PROS thi online CB b010604 BaiToanCucTriCuaThoiGianChuyenDongTrongDDDH (1)2017 pros cotrang thionline menhdetinhngu menhdequanhe de22017 pros NP 02 adjectiveclauses(tailieuhocbai)(1)2017 PROS thi online CB b0108 tonghopdaodongdieuhoacungtanso (1)2017 PROS thionline b011103 ConLacLoXoDDDHTrenPhuongThangDung (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập