7556 test3

Model Test3.pdf

Model Test3.pdf
... your test book (A) Stairs go up the storage tank √ (B) The roof is pointed (C) It's a scientific model of the sun (D) The barbed wire fence keeps out trespassers 13 Look at the picture marked number...
 • 19
 • 1,041
 • 2

Test3 (lop9)

Test3 (lop9)
...
 • 13
 • 186
 • 0

Written test3

Written test3
...
 • 3
 • 135
 • 0

ON THI HKI-TEST3

ON THI HKI-TEST3
... started playing the piano months ago A Mary played the piano months B Mary has played the piano for months C Mary had played the piano months D Mary have played the piano for months 37 They say the ... - Nguyen Thi Ngoc Bich Page Chu Van An Highschool ĐỀ A CONSOLIDATION FOR THE FIRST TERM EXAMINATION Grade 12 (BASIC) - TEST TIẾNG ANH 12 CB C D C D 21 C 22 C 23 B 24 A Nguyen Thi Ngoc Bich ... CONSOLIDATION FOR THE FIRST TERM EXAMINATION Grade 12 (BASIC) - TEST 24 25 26 27 28 29 30 A interview B interviewer C interviewee D to interview A to apply B applying C apply D application...
 • 3
 • 122
 • 0

test3 k6

test3 k6
...
 • 1
 • 73
 • 0

Unit 4-SCHOOL EDUCATION SYSTEM test3

Unit 4-SCHOOL EDUCATION SYSTEM test3
... carefully and choose the correct answer Vietnam's education system can be divided into categories: preprimary, primary, intermediate, secondary, and higher education Public kindergartens usually admit ... the alphabet and basic math This level of education is only popular in major cities Children normally start their primary education at the age of six Education at this level lasts years and it ... students from grade to This educational level is generalized throughout most of the country - except in very remote provinces, which expect to popularize and standardize middle education fully within...
 • 6
 • 1,035
 • 7

Test3

Test3
...
 • 1
 • 92
 • 0

How to prepare for the TOEIC Test Model Test3 potx

How to prepare for the TOEIC Test Model Test3 potx
... (C) The bottles are on the shelf in the laboratory (D) The scientist performs an experiment √ 12 Look at the picture marked number 12 in your test book (A) Stairs go up the storage tank √ (B) The ... wetter 60 M: How long will the repairs to the television set take? W: We'll send the order today It will take two weeks to get the replacement parts, and another week to install them M: That's ... at the train station M: Thank you That sounds easy to fine Where does the man want to go? (A) The park (B) The capitol building (C) The train station (D) The history museum √ 66 M: I try to exercise,...
 • 19
 • 243
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN - Practice Test3 doc

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN - Practice Test3 doc
... Romeo and Juliet is a play ………… William Shakespeare a in b by c on d from 28 ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I……… my report.’ a am writing b write c will write d wrote 29 Please go out … ... for d on 34 The meeting was held …………Tuesday a on b of c for d in 35 All of the clothes sold in this store were made …… hand a in b with c on d by 36 She is interested …… making money a of b at ... being 46 To my ………., John is very good at Vietnamese a amazing b amazed c amaze d amazement 47 This movie is the most ……… a entertaining b entertained c entertain d entertainment 48 He is proud...
 • 6
 • 117
 • 0

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST3 ppt

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST3 ppt
... as though c although d as C u 17: You will have to work hard if you want to _ a success b succeed c successful d successfully C u 18: If had time, I _ to the beach with you this weekend ... that c despite d because C u 21: I asked her _ she understood the leson a if not b if c if only d even if C u 22: London is of England a a capital b capital c one capital d the capital C u ... Internet C u 46 : It _ to learn to use Internet sevirce a in easy b is difficult c takes a few minutes d takes a very long time C u 47 : According to the acticle by Michael Specter, you...
 • 4
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênGiải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngBài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Tiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcPhân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập