7556 test3

Model Test3.pdf

Model Test3.pdf
... your test book (A) Stairs go up the storage tank √ (B) The roof is pointed (C) It's a scientific model of the sun (D) The barbed wire fence keeps out trespassers 13 Look at the picture marked number...
 • 19
 • 709
 • 2

Test3 (lop9)

Test3 (lop9)
...
 • 13
 • 164
 • 0

Written test3

Written test3
...
 • 3
 • 102
 • 0

ON THI HKI-TEST3

ON THI HKI-TEST3
... started playing the piano months ago A Mary played the piano months B Mary has played the piano for months C Mary had played the piano months D Mary have played the piano for months 37 They say the ... - Nguyen Thi Ngoc Bich Page Chu Van An Highschool ĐỀ A CONSOLIDATION FOR THE FIRST TERM EXAMINATION Grade 12 (BASIC) - TEST TIẾNG ANH 12 CB C D C D 21 C 22 C 23 B 24 A Nguyen Thi Ngoc Bich ... CONSOLIDATION FOR THE FIRST TERM EXAMINATION Grade 12 (BASIC) - TEST 24 25 26 27 28 29 30 A interview B interviewer C interviewee D to interview A to apply B applying C apply D application...
 • 3
 • 90
 • 0

test3 k6

test3 k6
...
 • 1
 • 58
 • 0

Unit 4-SCHOOL EDUCATION SYSTEM test3

Unit 4-SCHOOL EDUCATION SYSTEM test3
... carefully and choose the correct answer Vietnam's education system can be divided into categories: preprimary, primary, intermediate, secondary, and higher education Public kindergartens usually admit ... the alphabet and basic math This level of education is only popular in major cities Children normally start their primary education at the age of six Education at this level lasts years and it ... students from grade to This educational level is generalized throughout most of the country - except in very remote provinces, which expect to popularize and standardize middle education fully within...
 • 6
 • 799
 • 7

Test3

Test3
...
 • 1
 • 71
 • 0

How to prepare for the TOEIC Test Model Test3 potx

How to prepare for the TOEIC Test Model Test3 potx
... (C) The bottles are on the shelf in the laboratory (D) The scientist performs an experiment √ 12 Look at the picture marked number 12 in your test book (A) Stairs go up the storage tank √ (B) The ... wetter 60 M: How long will the repairs to the television set take? W: We'll send the order today It will take two weeks to get the replacement parts, and another week to install them M: That's ... at the train station M: Thank you That sounds easy to fine Where does the man want to go? (A) The park (B) The capitol building (C) The train station (D) The history museum √ 66 M: I try to exercise,...
 • 19
 • 198
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN - Practice Test3 doc

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN - Practice Test3 doc
... Romeo and Juliet is a play ………… William Shakespeare a in b by c on d from 28 ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I……… my report.’ a am writing b write c will write d wrote 29 Please go out … ... for d on 34 The meeting was held …………Tuesday a on b of c for d in 35 All of the clothes sold in this store were made …… hand a in b with c on d by 36 She is interested …… making money a of b at ... being 46 To my ………., John is very good at Vietnamese a amazing b amazed c amaze d amazement 47 This movie is the most ……… a entertaining b entertained c entertain d entertainment 48 He is proud...
 • 6
 • 85
 • 0

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST3 ppt

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST3 ppt
... as though c although d as C u 17: You will have to work hard if you want to _ a success b succeed c successful d successfully C u 18: If had time, I _ to the beach with you this weekend ... that c despite d because C u 21: I asked her _ she understood the leson a if not b if c if only d even if C u 22: London is of England a a capital b capital c one capital d the capital C u ... Internet C u 46 : It _ to learn to use Internet sevirce a in easy b is difficult c takes a few minutes d takes a very long time C u 47 : According to the acticle by Michael Specter, you...
 • 4
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)skkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnPhân vùng chức năng môi trườngBảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựGiáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập