nhận dạng tiếng nói dùng giải thuật trích đặc trưng mfcc và lượng tử vector trên kit dsktms320c6713 của ti

Nhận dạng tiếng nói dùng giải thuật trích đặc trưng MFCC lượng tử vector trên KIT DSKTMS320C6713 của TI

Nhận dạng tiếng nói dùng giải thuật trích đặc trưng MFCC và lượng tử vector trên KIT DSKTMS320C6713 của TI
... tách từ, trích đặc trưng ti ng nói, thực huấn luyện nhận dạng ti ng nói dùng thuật toán trích đặc trưng ti ng nói MFCC thuật toán lươ ̣ng tử vectơ VQ Cụ thể có bước chính: - Trích đặc trưng: ... học, kỹ thuật nhận dạng ti ng nói đư có ti n vượt bậc, thực phương pháp giải thuật đại hiệu ngày cao Nhận dạng ti ng nói trình nhận dạng mẫu, với mục đích phân lớp (classify) thông tin đầu vào tín ... sử dụng ti ng nói cách diễn đạt đơn giản hiệu u điểm giao ti p ti ng nói, trước ti n tốc độ giao ti p, ti ng nói từ người nói người nghe hiểu sau phát Bên cạnh đó, ti ng nói cách giao ti p sử...
 • 102
 • 86
 • 0

Một số đánh giá về hiệu quả nhận dạng tiếng nói dùng kỹ thuật phân tích băng con

Một số đánh giá về hiệu quả nhận dạng tiếng nói dùng kỹ thuật phân tích băng con
... A2 cho kết nhận dạng tốt toàn băng A0 (với tiếng nói có nhiễu chí băng A3 cho kết nhận dạng tốt toàn băng A0) Các băng tần A4 A5 cho kết nhận dạng thấp Với tiếng nói kết nhận dạng băng A1 (0 ... không làm giảm tỉ lệ nhận dạng mà nâng cao hiệu nhận dạng Các kết thực nghiệm làm sở để xây dựng kỹ thuật đặt trọng số phù hợp phương pháp nhận dạng tiếng nói dùng phân tích băng nghiên cứu II ... này, sử dụng phân tích đa phân giải DWT phân tích tiếng nói thành mức sau tái tạo thành băng tần thấp khác Để đánh giá ảnh hưởng băng tần tới kết nhận dạng, mô hình âm cho băng tần nhận dạng thử...
 • 6
 • 349
 • 3

Thiết kế SOPC cho ứng dụng nhận dạng mặt người dùng phân tích thành phần chính (PCA) lượng tử hóa vector (VQ)

Thiết kế SOPC cho ứng dụng nhận dạng mặt người dùng phân tích thành phần chính (PCA) và lượng tử hóa vector (VQ)
... THỐNG SOPC CHO ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI 4.1 THUẬT TOÁN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI Toàn thuật toán cho hệ thống nhận dạng mặt người mô tả theo hình 4.1 Hình 4.1: Thuật toán phần ... TOÁN NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI 10 1.5 ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH 11 2.1 THÀNH PHẦN CHÍNH 11 2.2 CHỌN THÀNH PHẦN CHÍNH ... dạng mặt người dùng phân tích thành phần (PCA) lượng tử hóa vector (VQ) Tác giả hi vọng với đề tài tạo hệ thống nhận dạng mặt người với tốc độ xử lý nhanh, tích hợp chip nhất, giá thành thấp kết...
 • 35
 • 127
 • 0

Nhận dạng tiếng nói dùng mạng neural

Nhận dạng tiếng nói dùng mạng neural
... Vi t r t cần thi t Trang Vì nh ng lí trên, chọn đ tƠi Nhận dạng tiếng nói dùng mạng Neural , nhằm nghiên c u ph ng pháp nh n d ng ti ng nói ti ng Vi t th nghi m xây d ng h thống nh n d ng c nhỏ ... n cao 260 ậ 1200 Hz Công su t c a ti ng nói, nói to nhỏ khác Khi nói thầm công su t 10-3mW, nói bình th ng 10 mW, nói to 103mW 2.1.4 C ch t o l p ti ng nói c a ngư i Các c quan phát ơm c a ng ... nói Mạng Neural đ c áp d ng nh n d ng ti ng nói t nh ng năm 1980 với mong muốn s d ng kh phơn lớp m nh c a m ng M ng Neural truy n thẳng đa lớp perceptron th ng đ c s d ng nh n d ng ti ng nói...
 • 95
 • 60
 • 0

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng trong điều khiển

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 402
 • 10

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói là ứng dụng trong điều khiển pot

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói là ứng dụng trong điều khiển pot
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 164
 • 0

MẠNG NEURAL – ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI

MẠNG NEURAL – ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI
... thức ứng dụng PHẦN III: ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI I Xử lý tín hiệu tiếng nói Quá trình tiền xử lý tín hiệu chuyển tiếng nói từ dạng sóng (wave form representation) sang dạng ... thức ứng dụng Mục lục HVTH: Nguyễn Siêu Đẳng Trang Báo cáo chuyên đề: Cơ sở tri thức ứng dụng LỜI MỞ ĐẦU  N hận dạng tiếng nói ứng dụng thành công mạng Neural Đã nghiên cứu lĩnh vực nhận dạng ... thức cho mạng, làm sở cho việc nhận dạng tiếng nói cách tra cứu topo mạng để đưa kết luận tiếng nói cần nhận dạng đưa vào hệ thống Thực tế hệ thống thử nghiệm nhận dạng số nguyên âm tiếng việt...
 • 25
 • 69
 • 0

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ứng dụng trong công nghiệp

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ứng dụng trong công nghiệp
... nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 13 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp Trong thực t , mỗiăng ng h GVHD: PGS.TS TR N THU HÀ i có m t gi ng nói khác ... Ng i nói khác s phát âm khác Cểương Mô ểìnể nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 14 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp Thuănh nă d ăli u L i nói X ... ti ng nói Cểương Mô ểìnể nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 33 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp GVHD: PGS.TS TR N THU HÀ 3.7.3 Đo đ méo: Thành...
 • 95
 • 131
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 2

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 2
... hợp mẫu để nhận dạng tiếng nói III Kết luận sơ bộ: Luận văn thực việc :mở rộng nhớ cho DSP560 02, nhận liệu âm từ qua giao tiếp SSI DSP560 02 CS 421 5, thực trích formant tín hiệu tiếng nói dùng giải ... trình bày sơ đồ mạch DSP56002EVM, nhớ mở rộng, sơ đồ điều khiển động DC linh kiện sử dụng mạch Các chương sau giới thiệu công cụ toán học phương pháp nhận dạng tiếng nói Chương giới thiệu phép ... formant tín hiệu tiếng nói dùng giải thuật STFT Cuối thực việc nhận dạng tiếng nói ứng dụng để điều khiển SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 1 -2 ...
 • 2
 • 307
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 3

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 3
... (D0-D 23) •Bus điều khiển Các tín hiệu điều khiển chia thành nhóm  Điều khiển ghi đọc (RD~/WR~)  Lựa chọn không gian đòa (bao gồm chọn nhớ chương trình PS~, chọn nhớ liệu DS~, chọn X/Y~)  Điều khiển ... đồng bộ, chân sử dụng cho cờ nối tiếp nhận Trong chế độ bất đồng bộ, chân thu xung nhòp xuất nhập 6.2 Điều khiển nối tiếp (SC1): SSI sử dụng chân hai hướng để điều khiển cờ đồng khung 6 .3 Điều ... xử lí chủ, điều khiển DMA, điều khiển bên đơn giản 4.5 Chủ chấp nhận (HACK): Đầu vào có hai chức Nó cung cấp tín hiệu bắt tay chủ chấp nhận cho việc truyền DMA có thu ngắt chủ chấp nhận tương...
 • 9
 • 378
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 4

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 4
... khiển nối tiếp (SC0)  Điều khiển nối tiếp (SC1)  Điều khiển nối tiếp (SC2) PC0 C Ổ N G C PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Chân điều khiển Chân điều khiển Chân xung Chân nhận liệu Chân truyền ... kiện : GDB 24 Bộ đònh thời đếm kiện bao gồm ghi điều khiển trạng thái, đònh thời 24- bit đọc/ ghi (TCSR), ghi đếm kiện 24bit đọc / ghi (TCSR), đếm 24- bit logic lựa 24 n xung nhòp cấp chọ 24 ngắt DSP56002ghi ... phép DSP56002 nhận xung clock nối tiếp tín hiệu đồng cấu trúc từ CS4215 Trong chế độ, hướng truyền chân SCK SC2 điều khiển CRB VI THANH GHI ĐIỀU KHIỂN CỔNG SSI “B” (CRB): CRB điều khiển tính chất...
 • 44
 • 206
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 5

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 5
... DO LC LA nén vào hệ thống Stack (SS), cho phép vòng lặp DO phần cứng ngắt hay chèn Chúng đẩy khỏi vùng Stack lệnh RET hay ENDDO 6./ Các lệnh điều khiển chương trình: Các lệnh điều khiển chương ... Y0,Y:(R7)- D TẬP LỆNH DSP56002 : Tập lệnh DSP56002 chia thành nhóm sau :  Truyền liệu  Số học  Logic  Thao tác bit  Vòng lặp  Điều khiển chương trình SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4 -59 GVHD:Thầy Lê Tuấn ... ngắt Trở từ chương trình Ngừng xử lí Ngắt phần mềm Chờ ngắt SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4- 65 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Tập Lệnh DSP56002 BẢNG NHÓM CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH Mã nguồn REP Phép toán...
 • 10
 • 187
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 do sở kế hoạch và đầu tưgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000225 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa cấpphần iii ứng dụng trong kỹ thuật nhận dạng tiếng nóiứng dụng nhận dạng tiếng nóiứng dụng nhận dạng giọng nói tiếng việt cho iphoneứng dụng nhận dạng giọng nói tiếng việt cho androidxây dựng và khảo sát độ dài từ khóa trong nhận dạng người nói phụ thuộc vào từ khóa tiếng việt theo mô hình markov ẩnxây dựng nhận dạng tiếng nóimang neuron va ung dung trong nhan dang tieng noi complete pdfxay dung chuong trình nhan dang tieng noi bang mang neural pdfứng dụng của nhận dạng tiếng nói trong thực tếáp dụng hmm vào nhận dạng tiếng nói12 phạm văn tuấn hoàng lê uyên thục giải pháp giảm nhiễu trong miền wavelet để nâng cao hiệu suất nhận dạng tiếng nói tự động số 4 39 2010nhận dạng tiếng nóinhận dạng tiếng nóiquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayThực trạng bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hà nộiQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013giai toan olimpic lop 4TƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnlý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửĐề thi tiếng nhật JTEST AD 108Đề thi tiếng nhật JTEST AD 109Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập