lets read 8

15450 lets read and write about 8 bmi

15450 lets read and write about 8 bmi
... Read the sentences and decide TRUE or FALSE If the sentences are FALSE give the correct answer BMI stands for Body Mature Index (………) ……………………………………………………………………………………… Everyone has the same BMI ... …………………………………………………………………………………………………… BMI isn’t an index that tells you everything about your health (… )…………………………………………………… If you BMI is under 18. 5 you should put on weight (…… ) ……………………………………………………………… If you BMI is 20 ... If you BMI is over 25 you should loose some weight (……… )…………………………………………………………… If you BMI is above 30 you have big problems with you weigh and health (……….) ……………………………… To measure you BMI you...
 • 2
 • 40
 • 0

3523 lets read and write about 4 family and friends my uncle

3523 lets read and write about 4 family and friends my uncle
... FAMILY AND FRIENDS MY UNCLE Read the text again and write the names to the table ANIMALS CLOTHES APPEARANCE …………………… ……………………… ... ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Read the text about Uncle Chris Write some sentences about your family member or a friend ...
 • 2
 • 79
 • 0

3588 lets read and write about 6 my school timetable

3588 lets read and write about 6 my school timetable
... SCHOOL MY SCHOOL TIMETABLE Read the text again and write Luke’s school timetable MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTime………-………………-………………………………-………………-………1 Now make your own school timetable ... school timetable MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTime………-………………-………………………………-………………-………1.2.34.5 .6. 7.8 ...
 • 2
 • 21
 • 0

3530 lets read and write about 5 my room

3530 lets read and write about 5 my room
... Look at the pictures and write the names: door / pot / chest of drawers / window / computer/ / window sill / shelf/ desk Read the text again and now try to describe your room ……………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 46
 • 0

3465 lets read and write about 2 everyday lifeplanning a week

3465 lets read and write about 2 everyday lifeplanning a week
... Everyday life – PLANNING A WEEK Answer the questions about Jeremy What does he need to do? Look at the diary and write the your plans Tell the class about them Monday ……………………………………………………… ... ……………………………………………………… Friday ……………………………………………………… Saturday ……………………………………………………… Sunday ……………………………………………………… Read the text about Jeremy’s week once again Write a similar text about yourself ... What is he doing on Monday ? ……………………………………………………… When is he going to a country house? ……………………………………………………… What will he watch and when? ……………………………………………………… What does he think about this week? ...
 • 2
 • 13
 • 0

3464 lets read and write about 1 everyday life

3464 lets read and write about 1 everyday life
... time you fall asleep? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Read the text about Jeremy once again Write a similar text about yourself ... 3 Answer the questions abort Jeremy What about YOU Answer What time does he get up? What time you get up? ……………………………………………………… ………………………………………………………...
 • 2
 • 15
 • 0

15509 lets read and write about 9 anorexia nervosa

15509 lets read and write about 9 anorexia nervosa
... Ex Read the sentences and decide TRUE or FALSE If the sentences are FALSE give the correct answer Anorexia Nervosa is a physical disease (………) ……………………………………………………… ……………………… Anorexia Nervosa ... )…………………………………………………………… People with anorexia avoid exercising and spot (……… )………………………………….…………………………… The treatment of anorexia is only a medical way (……….) ………………………………………………….……………… Anorexia is an eating ... …………………………………………………………………………… Anorexia can lead to death (… )……………………………………………………….…………………………………………… This disease is easy to observe (…… ) …………………………………….……………………………………………………… People with anorexia eat very...
 • 2
 • 16
 • 0

lets read 4

lets read 4
...
 • 1
 • 46
 • 0

E 8 Unit 5 Read

E 8 Unit 5 Read
... UNIT FIVE: STUDY HABITS LESSON: 04 (READ) GV:Leâ Ngoïc Lyù Warmer: Shark Attack A B CD E F G H I J K LM N O P Q R S T U VW XY Z Wednesday 7th November 2007 Lesson 4 (Read) Unit: five STUDY...
 • 4
 • 798
 • 11

Anh 9 Unit 8- Read

Anh 9 Unit 8- Read
... Listen to the tape and read in silence 1.How many passages are there in the text ? Which countries are mentioned in the...
 • 9
 • 641
 • 2

Unit 8 Listen and read

Unit 8 Listen and read
... this?  Many been to Kim and peaceful To has it’s very quietweekend was there for are Sheher,remote areasthe Lien village and there’s That means there are no TV, refrigerators and TV  People can ... quiet and peaceful and there’s nothing to d That means there are no TV, no movies, no zoos… to go e Many remote areas are getting electricity People can now have things like refrigerators and TV ... Hoa Who prefers country and who prefers city? Na Hoa - Things are changing in the countryside - Many remote areas are getting electricity progressive tense with get and become to express the...
 • 15
 • 283
 • 2

Unit 8 - Listen and Read

Unit 8 - Listen and Read
... accessible (adj.): - bình, hoà bình the synonym of - họ hàng quiet and calm example: uncles, - tiếp cận aunts and cousins medical facilities(n): - phương tiện y tế permanently (adv.): - vĩnh viễn, ... mentions? -Many remote areas are getting electricity People can now have things like refrigerators and TV, and medical facilities are more accessible a) Where has Na been? bình, hoà bình - Na has ... cận - She was there for the weekend medical facilities(n):phương tiện y tế c) What is her opinion of the permanently (adv.): vĩnh viễn, mãi countryside? - The countryside is peaceful and quiet and...
 • 21
 • 249
 • 0

Unit 8 - Listen and Read

Unit 8 - Listen and Read
... foods - hard life - traffic jams - kinds of goods - beautiful views - - unfriendly - modern life - friendly - entertainments Hoa Na peaceful (a): Thanh bình - peaceful (a): Thanh bình - permanently ... LIFE AND CITY LIFE * Making a list of the differences between the countryside and the city Country City - quiet - noisy/ busy - fresh air - small houses/cottages - polluted air - tall buildings - ... vĩnh viễn - peaceful (a): Thanh bình - permanently (adv): Mãi mãi, vĩnh viễn - medical facilities (n): Phương tiện y tế - peaceful (a): Thanh bình - permanently (adv): Mãi mãi, vĩnh viễn - medical...
 • 27
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 8 unit 11 getting started listen and readenglish 8 unit 11 readgiao an tieng anh 8 unit 7 readanh văn lớp 8 unit 7 readgiáo án tiếng anh lớp 8 unit 12 readgiáo án tiếng anh lớp 8 unit 11 readenglish 8 unit 11 listen and readenglish 9 unit 8 listen and readenglish 9 unit 8 readbài giảng điện tử tiếng anh 8 unit 6 readlets go 1b unit 8 lets talklets go 1b unit 8 lets singlets go 1b unit 8 lets movebai tap lets go 1b unit 8lets go 1b unit 8 animalsĐánh cá có trách nhiệm nguyễn long60 đề ôn thi HKI toán 12Đề cương ôn tập môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt NamBai giang cong nghe phan memĐề cương chi tiết môn học Thí nghiệm ô nhiễm đất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Khoá luận tốt nghiệp môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Công nghệ môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (đề tài khoa học)PHIẾU ĐIỀN THÔNG TINCÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCPR lí luận và ứng dụngPHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TRỰC TIẾP TRÊN GTGTThực hành nghề nghiệp thẩm định giá bất động sản nhà ởBài tập nhóm tố tụng dân sự Nhom 8Giáo án toán tiểu họcTiểu luận QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁOVẤN ĐỀ VỀ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀIĐề cương chi tiết môn học Thực hành hoá kĩ thuật môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 đến 2010 (đề tài khoa học)36 bài giảng dược lý của đại học y dược hà nộiĐỀ THI và đáp án THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH môn THI TRẮC NGHIỆM và tự LUẬN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập