Bai 6 BTTL DA

Bài 6 TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HOÀN HẢO (kinh tế vi mô 2)

Bài 6 TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HOÀN HẢO (kinh tế vi mô 2)
... trường cạnh tranh hoàn hảo 8.2 Tối đa hóa lợi nhuận 8.3 Doanh thu cận biên, chi phí cận biên, & tối đa hóa lợi nhuận 8.4 Lựa chọn sản lượng ngắn hạn 8.5 Đường cung ngắn hạn hãng cạnh tranh hoàn hảo ... tối đa hóa lợi nhuận Đường cầu d đối diện với hãng cạnh tranh hoàn hảo đồng thời đường doanh thu trung bình doanh thu cận biên mức giá cân thị trường Tối đa hóa lợi nhuận DN cạnh tranh hoàn hảo ... Competitive Supply Lợi nhuận ngắn hạn hãng cạnh tranh hoàn hảo Hãng có lợi nhuận >0 Trong ngắn hạn hãng cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận chọn mức SL q* MC =P (hoặc = MR) Lợi nhuận SABCD hãng =...
 • 23
 • 1,722
 • 1

CorelDRAW - Bài 6: Vẽ đa giác pptx

CorelDRAW - Bài 6: Vẽ đa giác pptx
... Công cụ Polygon Tool vẽ hình dạng: - Polygon - vẽ đa giác (hình 5) Hình - Star - vẽ (hình 6) Hình - Polygon As Star (vẽ đa giác có hình dáng giống sao) Để vẽ đa giác hay sao: - Trên công cụ chọn ... Tool - Chọn biểu tượng Polygon hay Star thuộc tính - Nhấp giữ chuột kéo đường chéo thả chuột (hình 7) Hình - Lưu ý: để chuyển đa giác thành hình sao, số cạnh đa giác phải lớn Để vẽ đa giác có ... - Nhập trực tiếp hay kéo trượt Sharpness để tạo độ nhọn cho góc đa giác - Ta có số kiểu đa giác (hình 9) Hình Hình dạng đa giác thay đổi công cụ Shape tạo hình dạng khác Để định số cạnh cho đa...
 • 5
 • 149
 • 0

Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 6: Diện tích đa giác
... S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S2 S3 S1 S3 A M Q B S2 S1 P N C SAMNPQ= SABC –(S1 + S2 ) S1 S2 S3 S4 Sđa giác= S1+ S2+ S3+ S4 I ) Giới Thiệu: S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = ... S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = Stam giác –(S1 + S2 ) S2 S3 S4 Sđa giác= S1+ S2+ S3+ S4 A II)Ví Dụ: B S2 S3 I Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 = 14 10 K H C4 D S1 6cm E G ( DE + ... 1,5 S2+ S3+ S4+ S5 + S6 = 8,5 cm2 Sđa giác= S1 - (S2 + S3 + S4 + S5 + S6) = 42 – 8,5 = 33,5 cm Sđa giác thực tế = 33,5 10 0002 = 350 000 000 cm2 = 335 000 m2 Bài 40/ (131) S1= cm S 4= S2= 10 S3=10,5...
 • 11
 • 1,191
 • 4

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức
... a-b4x4x -5 y-3yz+x-2 =+5y +3yz-x+2 a+(-b) 4x -yz+32 2 Vậy(4x Thu gọn đơn thức đồng dạng Bước 3: -yz+3 )-( 4x +5y -3 yz+x-2) 2yz-5y2-x+52-x+5 = 2yz-5y 2 Đ8: Cộng trừ đa thức Cộng đa thức Trừ đa thức ... gọn a)3x -5 x +7x -8 x +5x -8 x 5x 3x -5 x =-5 x +7x 22 33 2-y b)12xy -y -6 xy -5 y-2y 12xy -6 xy -2 y =6xy -3 y -5 y 44 Tính A+B Đ8: Đ8: Cộng vàvà đa thức A=3x2y-4y3z+2 Cộng trừ trừ đa thức Cộng đa B=xyz+y ... y-7xy -6 x 2 2y -2 x y+7xy (5x y-7xy -6 x )+(2y -2 x y+7xy ) 2 3 2 = 5x y-7xy -6 x +2y -2 x y+7xy 3 = 3x y-6x +2y 2 3 2 Đ8: Cộng trừ đa thức Cộng đa thức Tìm hiệu: 4x 2- yz+3 4x2+5y2 -3 y z+x-2 Trừ đa...
 • 20
 • 2,354
 • 9

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức
... Thế bậc đa thức? Bậc đa thức bậc hạng tử có bậc cao đa thức dạng thu gọn Áp dụng: Viết đa thức P = x + x − x − x + − x thành tổng hai đa thức đa thức, hiệu hai đa thức? 4 Cộng hai đa thức: Ví ... A , đa thức C là: A x − xy + y + B −3 xy + y − C xy − y + D −3 xy − y + 2 2 - Học lại qui tắc cộng trừ đa thức -Chú ý bỏ dấu ngoặc đằng trước dấu trừ ta phải đổi dấu tất hạng tử dấu ngoặc -BTVN ... hai đa thức: *Các bước: - Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng - Áp dụng tính chất giao hốn kết hợp phép cộng - Thu gọn hạng tử đồng dạng Trừ hai đa thức: Ví dụ: Cho đa thức P = x y − xy + x −...
 • 14
 • 1,597
 • 6

Bai 6 Da thuc

Bai 6 Da thuc
... thức a) b) c) B= xy + xy2 + A= x + y + xy 2 xy + C= x y - 3xy + 3x y - + xy x +5 2 Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi ... x y xy x + 2 b) Thu gọn đa thức M = x y xy x y + xy + y +1 M = x y xy + y +1 Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi ... sau: Đa thức 10x3 có bậc 4 Bậc đa thức M = x y + x y + A: Bậc S B: Bậc S C: Bậc Đ Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi...
 • 8
 • 107
 • 0

Bài 6 Cộng trừ đa thức

Bài 6 Cộng trừ đa thức
... sức từ lòng ống dây TIẾT 32 BÀI DẠY BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI ( trang82 SGK) Treo nam châm ... câu trả lời em có không? Bài tập đề cập đến vấn đề gì? -Xác đònh chiều đường sức từ tên từ cực ống dây có dòng điện chạy qua -Tương tác nam châm với ống dây A B S N BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM ... lời em có không? Giải: a) Nam châm bò hút vào ống dây A B S S N N BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI ( trang82 SGK) Treo nam châm gần ống dây(hình 30.1 ) Đóng mạch...
 • 17
 • 713
 • 2

bai soan lop 5 tuan 5,6,7 da tich hop

bai soan lop 5 tuan 5,6,7 da tich hop
... 1m 100 dam **1 HS nêu YC -HS làm vào sau lên bảng chữa +)16dam91m=16 dam + =16 91 dam 100 +)32dam 5m=32dam+ V/Củng cố-dặn dò: GV nhận xét học Tiết Tiết 4: Tiết =32 91 dam 100 dam 100 dam 100 ... 222km *Cách làm: a) 85km < 850 ** Bài tập 3( KK học sinh khá) Ta có: 85km = 850 0 ha, 850 0ha > 850 Cho HS tự nêu yêu cầu làm chữa Khi chữa bài, yêu cầu HS ha, nên 85 km > 850 Vậy ta viết S vào ... đo có tên 35 = 350 000kg đơn vị đo sang số đo có tên đơn vị b) 430 kg = 43 yến đo ngợc lại 50 0 kg = 25 tạ 16 000kg = 16 c) 2kg326g=2 326g 6kg3g = 003g d) 4008 g = kg 8g 9 050 kg = 9tấn50 kg * *...
 • 78
 • 296
 • 0

Bài giảng Đề + ĐA HKI Lý 6 -2010-2011

Bài giảng Đề + ĐA HKI Lý 6 -2010-2011
... tính: m = D.V (1đ) Thay số và tính kết quả đúng: m = 7800 0,0002 = 1, 56 (kg) (1đ) Tính P = 10.m = 10 1, 56 = 15 ,6 (N) (1đ) Câu (1,5đ) Vì đường ngoằn ngoèo dài thì độ nghiêng của mặt ... HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ CHẴN: Câu 1: (2,5 điểm) Ý 1: điểm Ý 2: 1,5 điểm (Viết công thức: 0,75 điểm; Nêu tên, đơn vị: ... lực nâng ô tô đường đó nhỏ và ô tô dễ  Mỗi ý phần tô đậm cho 0,5 điểm HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ LẺ: Câu 1: (2 điểm) Trả lời ý cho điểm Câu 2: (3 điểm) Tính trọng lương vật: điểm Giải thích...
 • 2
 • 135
 • 0

Bài giảng Chương II.Tiết 36. Bài 6 diện tích đa giác

Bài giảng Chương II.Tiết 36. Bài 6 diện tích đa giác
... Tiết 36 TiẾT 36 Phương pháp tính diện tích đa giác -Để tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành tam giác tạo tam giác có chứa đa giác, tính diện tích tam giác -Để tính diện tích đa giác ta ... + S6) = 42 – 8,5 = 33,5 cm Sđa giác thực tế = 33,5 10 0002 = 350 000 000 cm2 = 335 000 m2 Củng cố S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = Stam giác –(S1 + S2 ) S2 S3 S4 Sđa giác= ... + S4 = 423 +60 +342+241,5 =1 066 ,5 mm2 38/130 Hãy tính diện tích phần đường EBGF (EF // BG) diện tích phần lại đám đất 150 m A E B 120 m D F 50 m G C Con đường hình bình hành có diện tích là: SEBGF...
 • 16
 • 947
 • 6

Bài giảng Chuong II Bai 6 Dien tich da giac

Bài giảng Chuong II Bai 6 Dien tich da giac
... - Tính diện tích hình thoi ABCD cạnh cm, góc có số đo 60 0 A B D C TiẾT 36 Phương pháp tính diện tích đa giác -Để tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành tam ... SEBGF = FG.BC = 50.120 = 60 00 (m2) B Diện tích đám đất hình chữ nhật là: 120 SABCD =AB.BC = 150.120 m 150 m E A D F G 50 m C = 18 000 (m2) Diện tích phần lại là: 18 000 - 60 00 = 12 000 (m2) Diện ... 100002 = 350 000 000 (cm2) = 335 000 (m2) ∧ A Hướng dẫn nhà: *Làm 41, 42, 43,44,45, 46. 47 sgk, tr 132,133 *Bài tập mới: Cho hình bình hành ABCD điểm O tùy ý thuộc miền hình bình hành Nối OA, OB,...
 • 9
 • 281
 • 0

Bài giảng ĐỀ THI THỬ DH SỐ 6DA

Bài giảng ĐỀ THI THỬ DH SỐ 6 CÓ DA
... công suất bao nhiêu? A 36 (mW) B 15 ,62 5 (W) D 1 56, 25 (W) C 36 (µW) Câu 24 Hai mạch dao động cuộn cảm giống hệt tụ điện C C2 tần số dao động lần (MHz) (MHz) Xác định tần số dao động riêng mạch ... 6, 625.10 -34 (Js), e = -1 ,6. 10-19 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35 Khi chiếu xạ bước sóng 0,405 (µm) vào bề mặt catốt tế bào quang điện tạo dòng quang điện mạch Người ta ... phôton tới Hãy đáp số SAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A x = B x = C x = D x = Câu 32 Chọn phương án SAI nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng thái lượng xác định B Trạng thái dừng lượng thấp bền...
 • 5
 • 252
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 163
 • 0

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bước đầu nghiên cứu sử dụng phương pháp xẻ hình sao trong sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tai tượng (acacia mangium willd)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNoPTNT việt nam chi nhánh thanh hóaBài 53. ChimBài 52. CáHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN của KIỂM TOÁN NHÀ nước KHU vực XIHoàn thiện công tác quản lý bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn minh hòaHoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thừa thiên huếBài 53. ChimNâng cao chất lượng nguồn nhân lực của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế thanh hóaNâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị big c thanh hóaBài 60. Sự chuyển động của Trái ĐấtNghiên cứu nhân giống một số giòng keo tai tượng (acacia mangium willd) ưu trội bằng phương pháp giâm homQuản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huếĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG với CÔNG VIỆC của CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP sản XUẤT tại CÔNG TY TNHH SHAIYO AA VIỆT NAMHoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóaHoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóaHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuốc sát trùng việt namBài 58. Mặt Trời
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập