Bai 6 BTTL DA

Bài 6 TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HOÀN HẢO (kinh tế vi mô 2)

Bài 6 TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HOÀN HẢO (kinh tế vi mô 2)
... trường cạnh tranh hoàn hảo 8.2 Tối đa hóa lợi nhuận 8.3 Doanh thu cận biên, chi phí cận biên, & tối đa hóa lợi nhuận 8.4 Lựa chọn sản lượng ngắn hạn 8.5 Đường cung ngắn hạn hãng cạnh tranh hoàn hảo ... tối đa hóa lợi nhuận Đường cầu d đối diện với hãng cạnh tranh hoàn hảo đồng thời đường doanh thu trung bình doanh thu cận biên mức giá cân thị trường Tối đa hóa lợi nhuận DN cạnh tranh hoàn hảo ... Competitive Supply Lợi nhuận ngắn hạn hãng cạnh tranh hoàn hảo Hãng có lợi nhuận >0 Trong ngắn hạn hãng cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận chọn mức SL q* MC =P (hoặc = MR) Lợi nhuận SABCD hãng =...
 • 23
 • 1,500
 • 1

CorelDRAW - Bài 6: Vẽ đa giác pptx

CorelDRAW - Bài 6: Vẽ đa giác pptx
... Công cụ Polygon Tool vẽ hình dạng: - Polygon - vẽ đa giác (hình 5) Hình - Star - vẽ (hình 6) Hình - Polygon As Star (vẽ đa giác có hình dáng giống sao) Để vẽ đa giác hay sao: - Trên công cụ chọn ... Tool - Chọn biểu tượng Polygon hay Star thuộc tính - Nhấp giữ chuột kéo đường chéo thả chuột (hình 7) Hình - Lưu ý: để chuyển đa giác thành hình sao, số cạnh đa giác phải lớn Để vẽ đa giác có ... - Nhập trực tiếp hay kéo trượt Sharpness để tạo độ nhọn cho góc đa giác - Ta có số kiểu đa giác (hình 9) Hình Hình dạng đa giác thay đổi công cụ Shape tạo hình dạng khác Để định số cạnh cho đa...
 • 5
 • 115
 • 0

Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 6: Diện tích đa giác
... S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S2 S3 S1 S3 A M Q B S2 S1 P N C SAMNPQ= SABC –(S1 + S2 ) S1 S2 S3 S4 Sđa giác= S1+ S2+ S3+ S4 I ) Giới Thiệu: S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = ... S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = Stam giác –(S1 + S2 ) S2 S3 S4 Sđa giác= S1+ S2+ S3+ S4 A II)Ví Dụ: B S2 S3 I Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 = 14 10 K H C4 D S1 6cm E G ( DE + ... 1,5 S2+ S3+ S4+ S5 + S6 = 8,5 cm2 Sđa giác= S1 - (S2 + S3 + S4 + S5 + S6) = 42 – 8,5 = 33,5 cm Sđa giác thực tế = 33,5 10 0002 = 350 000 000 cm2 = 335 000 m2 Bài 40/ (131) S1= cm S 4= S2= 10 S3=10,5...
 • 11
 • 1,078
 • 4

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức
... a-b4x4x -5 y-3yz+x-2 =+5y +3yz-x+2 a+(-b) 4x -yz+32 2 Vậy(4x Thu gọn đơn thức đồng dạng Bước 3: -yz+3 )-( 4x +5y -3 yz+x-2) 2yz-5y2-x+52-x+5 = 2yz-5y 2 Đ8: Cộng trừ đa thức Cộng đa thức Trừ đa thức ... gọn a)3x -5 x +7x -8 x +5x -8 x 5x 3x -5 x =-5 x +7x 22 33 2-y b)12xy -y -6 xy -5 y-2y 12xy -6 xy -2 y =6xy -3 y -5 y 44 Tính A+B Đ8: Đ8: Cộng vàvà đa thức A=3x2y-4y3z+2 Cộng trừ trừ đa thức Cộng đa B=xyz+y ... y-7xy -6 x 2 2y -2 x y+7xy (5x y-7xy -6 x )+(2y -2 x y+7xy ) 2 3 2 = 5x y-7xy -6 x +2y -2 x y+7xy 3 = 3x y-6x +2y 2 3 2 Đ8: Cộng trừ đa thức Cộng đa thức Tìm hiệu: 4x 2- yz+3 4x2+5y2 -3 y z+x-2 Trừ đa...
 • 20
 • 1,942
 • 8

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Chương IV - Bài 6: Cộng, trừ đa thức
... Thế bậc đa thức? Bậc đa thức bậc hạng tử có bậc cao đa thức dạng thu gọn Áp dụng: Viết đa thức P = x + x − x − x + − x thành tổng hai đa thức đa thức, hiệu hai đa thức? 4 Cộng hai đa thức: Ví ... A , đa thức C là: A x − xy + y + B −3 xy + y − C xy − y + D −3 xy − y + 2 2 - Học lại qui tắc cộng trừ đa thức -Chú ý bỏ dấu ngoặc đằng trước dấu trừ ta phải đổi dấu tất hạng tử dấu ngoặc -BTVN ... hai đa thức: *Các bước: - Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng - Áp dụng tính chất giao hốn kết hợp phép cộng - Thu gọn hạng tử đồng dạng Trừ hai đa thức: Ví dụ: Cho đa thức P = x y − xy + x −...
 • 14
 • 1,360
 • 6

Bai 6 Da thuc

Bai 6 Da thuc
... thức a) b) c) B= xy + xy2 + A= x + y + xy 2 xy + C= x y - 3xy + 3x y - + xy x +5 2 Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi ... x y xy x + 2 b) Thu gọn đa thức M = x y xy x y + xy + y +1 M = x y xy + y +1 Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi ... sau: Đa thức 10x3 có bậc 4 Bậc đa thức M = x y + x y + A: Bậc S B: Bậc S C: Bậc Đ Tiết 56 Tuần 26 Bài 6: đa thức I Đa thức Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý: Mỗi...
 • 8
 • 82
 • 0

Bài 6 Cộng trừ đa thức

Bài 6 Cộng trừ đa thức
... sức từ lòng ống dây TIẾT 32 BÀI DẠY BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI ( trang82 SGK) Treo nam châm ... câu trả lời em có không? Bài tập đề cập đến vấn đề gì? -Xác đònh chiều đường sức từ tên từ cực ống dây có dòng điện chạy qua -Tương tác nam châm với ống dây A B S N BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM ... lời em có không? Giải: a) Nam châm bò hút vào ống dây A B S S N N BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI ( trang82 SGK) Treo nam châm gần ống dây(hình 30.1 ) Đóng mạch...
 • 17
 • 611
 • 2

bai soan lop 5 tuan 5,6,7 da tich hop

bai soan lop 5 tuan 5,6,7 da tich hop
... 1m 100 dam **1 HS nêu YC -HS làm vào sau lên bảng chữa +)16dam91m=16 dam + =16 91 dam 100 +)32dam 5m=32dam+ V/Củng cố-dặn dò: GV nhận xét học Tiết Tiết 4: Tiết =32 91 dam 100 dam 100 dam 100 ... 222km *Cách làm: a) 85km < 850 ** Bài tập 3( KK học sinh khá) Ta có: 85km = 850 0 ha, 850 0ha > 850 Cho HS tự nêu yêu cầu làm chữa Khi chữa bài, yêu cầu HS ha, nên 85 km > 850 Vậy ta viết S vào ... đo có tên 35 = 350 000kg đơn vị đo sang số đo có tên đơn vị b) 430 kg = 43 yến đo ngợc lại 50 0 kg = 25 tạ 16 000kg = 16 c) 2kg326g=2 326g 6kg3g = 003g d) 4008 g = kg 8g 9 050 kg = 9tấn50 kg * *...
 • 78
 • 240
 • 0

Bài giảng Đề + ĐA HKI Lý 6 -2010-2011

Bài giảng Đề + ĐA HKI Lý 6 -2010-2011
... tính: m = D.V (1đ) Thay số và tính kết quả đúng: m = 7800 0,0002 = 1, 56 (kg) (1đ) Tính P = 10.m = 10 1, 56 = 15 ,6 (N) (1đ) Câu (1,5đ) Vì đường ngoằn ngoèo dài thì độ nghiêng của mặt ... HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ CHẴN: Câu 1: (2,5 điểm) Ý 1: điểm Ý 2: 1,5 điểm (Viết công thức: 0,75 điểm; Nêu tên, đơn vị: ... lực nâng ô tô đường đó nhỏ và ô tô dễ  Mỗi ý phần tô đậm cho 0,5 điểm HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ LẺ: Câu 1: (2 điểm) Trả lời ý cho điểm Câu 2: (3 điểm) Tính trọng lương vật: điểm Giải thích...
 • 2
 • 117
 • 0

Bài giảng Chương II.Tiết 36. Bài 6 diện tích đa giác

Bài giảng Chương II.Tiết 36. Bài 6 diện tích đa giác
... Tiết 36 TiẾT 36 Phương pháp tính diện tích đa giác -Để tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành tam giác tạo tam giác có chứa đa giác, tính diện tích tam giác -Để tính diện tích đa giác ta ... + S6) = 42 – 8,5 = 33,5 cm Sđa giác thực tế = 33,5 10 0002 = 350 000 000 cm2 = 335 000 m2 Củng cố S1 S1 S2 S3 Sđa giác = S1 + S2 + S3 S1 S2 Sđa giác = Stam giác –(S1 + S2 ) S2 S3 S4 Sđa giác= ... + S4 = 423 +60 +342+241,5 =1 066 ,5 mm2 38/130 Hãy tính diện tích phần đường EBGF (EF // BG) diện tích phần lại đám đất 150 m A E B 120 m D F 50 m G C Con đường hình bình hành có diện tích là: SEBGF...
 • 16
 • 818
 • 6

Bài giảng Chuong II Bai 6 Dien tich da giac

Bài giảng Chuong II Bai 6 Dien tich da giac
... - Tính diện tích hình thoi ABCD cạnh cm, góc có số đo 60 0 A B D C TiẾT 36 Phương pháp tính diện tích đa giác -Để tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành tam ... SEBGF = FG.BC = 50.120 = 60 00 (m2) B Diện tích đám đất hình chữ nhật là: 120 SABCD =AB.BC = 150.120 m 150 m E A D F G 50 m C = 18 000 (m2) Diện tích phần lại là: 18 000 - 60 00 = 12 000 (m2) Diện ... 100002 = 350 000 000 (cm2) = 335 000 (m2) ∧ A Hướng dẫn nhà: *Làm 41, 42, 43,44,45, 46. 47 sgk, tr 132,133 *Bài tập mới: Cho hình bình hành ABCD điểm O tùy ý thuộc miền hình bình hành Nối OA, OB,...
 • 9
 • 236
 • 0

Bài giảng ĐỀ THI THỬ DH SỐ 6DA

Bài giảng ĐỀ THI THỬ DH SỐ 6 CÓ DA
... công suất bao nhiêu? A 36 (mW) B 15 ,62 5 (W) D 1 56, 25 (W) C 36 (µW) Câu 24 Hai mạch dao động cuộn cảm giống hệt tụ điện C C2 tần số dao động lần (MHz) (MHz) Xác định tần số dao động riêng mạch ... 6, 625.10 -34 (Js), e = -1 ,6. 10-19 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35 Khi chiếu xạ bước sóng 0,405 (µm) vào bề mặt catốt tế bào quang điện tạo dòng quang điện mạch Người ta ... phôton tới Hãy đáp số SAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A x = B x = C x = D x = Câu 32 Chọn phương án SAI nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng thái lượng xác định B Trạng thái dừng lượng thấp bền...
 • 5
 • 218
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 120
 • 0

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganĐánh giá kết quả thắt tĩnh mạch tâm vị thực quản ở bệnh nhân xơ gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch maiMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜINĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập