Bai 4 TLBG

Bai 4 TLBG

Bai 4 TLBG
... i 7.i  V i vân t i b c n u ch n k d ng l y k = 3, x t (4)   2.3  1  2 i 7.i  N u ch n theo chi u âm l y k = 4, x t (4)   2. 4   1   2 Rõ ràng t a đ ch trái d u đ l n b ng Ví ...  T n s c a b c x đ n s c f  D a.i 2.103.0,2.103      0 ,4. 106 (m)  0 ,4 ( m) a D c 3.108   7,5.10 14 (Hz) 6  0, 4. 10 Ví d 3: Trên (E) ng i ta nh n đ c vân giao thoa c a ngu n sáng ... khác phía so v i vân sáng gi a L i gi i: D Ta có: i  = mm; L = (9 – 1)i = 16 mm; x8 + x4 = 8i + 4i = 12i = 24 mm a IV NG D NG C A HI N T Hi n t NG GIAO THOA ÁNH SÁNG ng giao thoa sóng m t b ng...
  • 5
  • 168
  • 0

Bai 16 TLBG cac van de ve khoang cach phan 4 hocmai vn

Bai 16 TLBG cac van de ve khoang cach phan 4 hocmai vn
... 'C ' tính d(AM; B’C) Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng Nguồn: Hocmai. vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai. vn - Trang | - ...
  • 2
  • 126
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập