Bai 2 TLBG 1

Bai 2 TLBG 1

Bai 2 TLBG 1
... H ng d n gi i: sin i1  0,58 = sin35,30  r1 = 35,30  r2 = A – r1 = 24 ,70; sini2 = nsinr2 = 0,63 = sin38,00 n  i2 = 38,80  D = i2 + i2 – A = 38,80 Ta có sin r1  Ví d 21 : M t l ng kính th ... sin i1  n.sin r1 ; 1  Tr ng h p t ng quát: A sin i  n.sin r2 ;   A  r1  r2 ;  3 i1 D  i1  i  A ;    Tr ng h p góc t i nh ta có công th c x p x sinx  x đ i1  n.r1   D  i1 ... vàng c c ti u nên i1 = i2 = i r1 = r2 = r = A /2 = 300  i  600 b) Khi góc l ch ng v i ánh sáng vàng góc l ch c c ti u Dmin = 2i – A = 12 0 0 – 600 = 600 Áp d ng công th c (1) ho c (2) v l ng kính...
 • 7
 • 63
 • 0

chương II-bài 2-tiết 1-hoán vị

chương II-bài 2-tiết 1-hoán vị
... hốn vị tên cầu thủ I HỐN VỊ Định nghĩa Cho tập A gồm n phần tử ( n ≥ ) Mỗi kết xếp thứ t vị phần tử Vậy hốn n tập hợp A gọi hốn vị n phần tử gì? Hãy nhận xét khác Hãy lấy ví dụ hai hốn vị khác ... línhiêu hốn vị ? HĐ 1: Chọn phần tử cho vị trí thứ nhất: Có n cách HĐ 2: Chọn phần tử cho vị trí thứ hai: Có n-1 cách Có cách HĐ n-1:Chọn phần tử cho vị trí thứ n-1: HĐ n: Chọn phần tử cho vị trí ... hốn vị = 24 (cách) tên bốn bạn khơng? A B C D Kí hiệu Pn số hốn vị n phần tử Ta có định lí sau ĐỊNH LÍ: Pn = n(n-1)(n-2) 2.1 Chứng minh: Để lập hốn n phần phần tử ta tiến hành lần Vậy vịminh...
 • 15
 • 197
 • 0

GDCD 11 Bài 2 tiết 1

GDCD 11 Bài 2 tiết 1
... Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: Nguyễn Văn Phong NỘI DUNG I HÀNG HÓA Hoạt động 1: Hàng hóa gì? Lịch sử XH loài người trải qua phương ... thuộc tính hàng hóa a Giá trị sử dụng (?) Công dụng bàn, ghế, quạt máy gì? -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong Vậy thấy rằng, hàng hóa có công dụng định Chính công ... loại vải có chất lao động hao phí để sản xuất hàng hóa -3- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong lượng để sản xuất mét vải thì: người - Người A có hao phí lao động cá...
 • 4
 • 1,670
 • 13

chuong II-bai 2-tiet 1-hoan vi

chuong II-bai 2-tiet 1-hoan vi
... A, B, C, D, E Huấn luyện vi n cần phân cơng người đá Quả 1, Quả 2, , Quả Chẳng hạn vi t EDCAB có nghĩa E đá Quả 1, D đá Quả 2, C đá Quả 3, A đá Quả 4, B đá Quả Mỗi kết vi c xếp thứ tự tên cầu ... nhân? Quy tắc nhân: Một cơng vi c hồn thành hai hành động liên tiếp Nếu có m cách thực hành động thứ ứng với có n cách thực hành động thứ hai có m.n cách hồn thành cơng vi c Ví dụ 1: tốn mở đầu ... Quy tắc cộng :Một công vi c hoàn thành hai hành động  Nếu hành động thứ có m cách thực hiện, hành động thứ hai có n cách thực không trùng với cách hành động thứ công vi c có m+n cách thực Câu...
 • 15
 • 125
 • 1

Bai 2 chuong 1 DS10

Bai 2 chuong 1 DS10
... ca bi 2) * GV c bi v gi 02 HS tr a Cỏc l: , {a},{b}, li {a;b} b Cỏc l: , {0}, {1} , {2} , * GV núi: Mt hp gm n phn {0 ;1} , {0 ;2} , {1 ;2} , {0 ;1 ;2} t cú s cỏc l: 2n Ni dung chớnh BI TP TRANG 13 (SGK) ... Gii bi 1; 2; trang 13 SGK Hot ng ca giỏo viờn * GV c bi v gi 02 HS tr li (Cõu c ta lit kờ tờn ca cỏc bn cao di 1m 60) Hot ng ca hc sinh a A = {0; 3; 6; 9; 12 ; 15 ;18 } b B = { x/ x = n (n + 1) ; ... = {0; 1; 2; 3} Hóy vit hp A bng cỏch ch rừ cỏc tớnh cht c trng cho cỏc phn t ca nú? * Yờu cu HS nờu cỏc cỏch xỏc nh mt hp ẹaùi soỏ 10 Hot ng ca hc sinh {1; 2; 3; 5; 6; 10 ; 15 ; 30} * 1 v {1; Ni...
 • 4
 • 98
 • 0

Bài 2 - phần 1: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến Định giá

Bài 2 - phần 1: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến Định giá
... Phần 1: Một số khái niệm liên quan đến Định giá Giá trị thời gian đồng tiền Định giá Dòng tiền chiết khấu ề ế ấ Mục tiêu học Có khả tính toán giá trị tương lai khoản đầu tư Có khả tính toán giá ... (1 + r)t Khi nói đến chiết khấu (discounting), muốn nói đến tìm giá trị số tiền tương lai đó Khi nói đến giá trị, điều ngầm hiểu giá trị nói rõ muốn nói đến giá trị tương lai 13 Giá trị tại: Ví ... nhân đôi số tiền mà bạn có sau năm Giả sử thêm hôm bạn có $10.000 để dùng cho việc đầu tư Lãi suất ngầm định dự án đầu tư chào bao nhiêu? r = (20 .000 / 10.000)1/6 – = 0, 122 4 62 = 12, 25% 23 12 Lãi...
 • 21
 • 199
 • 0

bai 2 tiet 1

bai 2 tiet 1
... số Năm 1 9 21 ông thi đỗ vào trường đại học Budapest, ngành hóa học nhận kĩ sư hóa học vào năm 1 925 .Ông trở lại với niềm đam mê toán học ban đầu sau hoàn tất luận văn tiến sĩ vào năm 1 928 Trong ... Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Bài 2: Thông tin biểu diễn thông tin 1. Các dạng thông tin 2. Biểu diễn thông tin 3.Biểu diễn thông tin máy tính Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Bài 2: Thông tin biểu diễn thông ... Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Bài 2: Thông tin biểu diễn thông tin 2. Biểu diễn thông tin Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Biểu diễn thông tin gì? Bài 2: Thông tin biểu diễn thông tin 2. Biểu diễn thông tin Ngoài...
 • 18
 • 200
 • 1

Bài giảng Bài 2 Chương 1-lớp 4

Bài giảng Bài 2 Chương 1-lớp 4
... Chương Khám phá máy tính Bài M¸y tÝnh ®Çu tiªn ®êi n¨m 1 945 M¸y tÝnh lµm viªc theo ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh lµ ng­êi viÕt Bé ... lµm viƯc theo ch­¬ng tr×nh vµ cã bé nhí nªn m¸y tÝnh trë thµnh m¸y tÝnh th«ng minh Máy tính xưa 27 15 kg Một số loại máy tính Máy trợ giúp cá nhân Máy tính bỏ túi Máy tính xách tay Liệt kê phận...
 • 7
 • 130
 • 0

Tài liệu Bài 2 Chương 1-lớp 4

Tài liệu Bài 2 Chương 1-lớp 4
... Chương Khám phá máy tính Bài M¸y tÝnh ®Çu tiªn ®êi n¨m 1 945 M¸y tÝnh lµm viªc theo ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh lµ ng­êi viÕt Bé ... lµm viƯc theo ch­¬ng tr×nh vµ cã bé nhí nªn m¸y tÝnh trë thµnh m¸y tÝnh th«ng minh Máy tính xưa 27 15 kg Một số loại máy tính Máy trợ giúp cá nhân Máy tính bỏ túi Máy tính xách tay Liệt kê phận...
 • 7
 • 198
 • 0

Bài soạn Bài 2 Chương 1-lớp 4

Bài soạn Bài 2 Chương 1-lớp 4
... Chương Khám phá máy tính Bài M¸y tÝnh ®Çu tiªn ®êi n¨m 1 945 M¸y tÝnh lµm viªc theo ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh lµ ng­êi viÕt Bé ... lµm viƯc theo ch­¬ng tr×nh vµ cã bé nhí nªn m¸y tÝnh trë thµnh m¸y tÝnh th«ng minh Máy tính xưa 27 15 kg Một số loại máy tính Máy trợ giúp cá nhân Máy tính bỏ túi Máy tính xách tay Liệt kê phận...
 • 7
 • 160
 • 0

Tài liệu bai 2 chuong 1

Tài liệu bai 2 chuong 1
... ước cách Quy ước: biểu diễn thông tin - Bật máy tính - Tắt Ý nghĩa Bật 11 Bật 1 Bật 10 Tắt Được từ A  B từ B  A Tắt 01 Bật Tắt 00 Tắt 0 Chỉ từ B  A Chỉ từ A  B Cấm lại Bài THÔNG TIN VÀ BIỂU ... Bài THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Biểu diễn thông tin máy tính Thông tin lưu trữ máy tính ( liệu) phải biểu diễn dạng phù hợp Thông tin biểu diễn máy tính nào? Bài THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG ... TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Biểu diễn thông tin máy tính Thông tin máy tính biểu diễn dạng dãy số 1, gọi dãy bit Bài THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Thông tin Thông BỘ dạng văn GIAO TIẾP tin dạng...
 • 8
 • 183
 • 0

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 1): Cực trị hàm số doc

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 1): Cực trị hàm số doc
... ) + 1) ) ( Trên kho ng 2; 2 : y ' < , kho ng 2; +∞ : y ' > i m c c ti u (2 2; y = 1   x − 12 − 3x  2  * Hàm s nh liên t c o n  2; 2    12 − 3x + 3x   , ∀x ∈ 2; 2 12 − 3x   o hàm ... −∞; 2 2; +∞ 2x − o hàm t i i m x = 2, x = ( )( ) Suy ra, kho ng −∞; 2 , 2; +∞ : y ' =   x ∈ −∞; 2 2; +∞ 0 ≤ x < ⇔ ⇔ ⇔x =2 2 x =  2x − = x   * B ng bi n thiên: x −∞ 2 2 + || ... m x = 2, x = ã cho xác 1 2 Hàm s * Ta có: y ' = ( ( ) ) Suy ra, kho ng 2; 2 : y ' = x ∈ 2; 2    2 < x ≤ ⇔ ⇔ ⇔ x = 1 x =  12 − 3x = −3x   * B ng bi n thiên: x −∞ 2 1 y' ||...
 • 12
 • 286
 • 2

tập đọc bài 2 tuần 1

tập đọc bài 2 tuần 1
... tháng năm 20 10 Tập đọc Tự thuật Thứ hai ngày tháng năm 20 10 Tập đọc Tự thuật *Đọc mẫu: Đọc rành mạch, nghỉ rõ phần yêu cầu trả lời Thứ hai ngày tháng năm 20 10 Tập đọc Tự thuật *Thi : *Đọc ttheo ... quê quán, nơi nay, học sinh lớp trường Thứ tư ngày tháng năm 20 10 Tập đọc Tự thuật * Luyện đọc lại Thứ , ngày tháng năm 20 10 Tập đọc Tự thuật Củng cố: Ai cần viết tự thuật: HS viết cho nhà trường, ... *Đọc ọcng đoạ: : nhóm: Luyện đọc – tự thuật – tiểu học – quê quán 19 96; 20 03 Cách đọc câu: Từ ngữ – tự thuật – quê quán – xã, huyện, tỉnh Họ tên: Bùi Thanh Hà Nam, nữ: nữ Ngày sinh: 23 – – 19 96...
 • 13
 • 167
 • 0

toán bài 2 tuần 1

toán bài 2 tuần 1
... ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 0 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 0 Số liền trước 72 số nào? Số liền sau 72 số nào? Học sinh đếm từ đến 99 Nêu số có chữ số ? Hoạt động : ... vị -85 = 80 + -HS làm : Miệng Bài : ( tương tự 1) HS làm tập HS làm bảng phụ Chốt : làm đọc, viết phân tích số có chữ số theo chục đơn vị Hoạt động 2: So sánh số Bài : Điền dấu > , < , = HS nêu ... sức : HS chọn dấu đính vào chỗ chấm Bài : Điền số 28 , 33, 54,45 theo thứ tự : - Từ lớn đến bé - Từ bé đến lớn Sửa Mỗi đội em lên đính bảng phụ 54, 45, 33, 28 28 , 33, 45, 54 Hoạt động 3: Trò chơi:...
 • 8
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chăm sóc người cao tuổi tại nhàDAP AN TOAN BANG a 2017HƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)kế hoạch kinh doanh siro sản xuất theo công nghệ isarelThẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tưMarcelo fernandes- Statistic for business and EconomicsTHAM LUẬN NÂNG CAO kết QUẢ THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2017Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp phát triển hàng hóa mang nhãn hiệu riêng tại Siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon TumGiải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình ĐịnNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namTổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt namastractHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy NhơnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Phú TàiHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy NhơnHoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú