Các thao tác trên mảng hai chiều các số nguyên

Các thao tác trên mảng hai chiều các số nguyên

Các thao tác trên mảng hai chiều các số nguyên
... xử lý mảng hai chiều số nguyên để làm đồ án sở ngành Nội dung đồ án gồm chương, chương thao tác xử lý mảng hai chiều số nguyên nhập mảng từ bàn phím gieo ngẫu nhiên, xuất mảng, thao tác tìm kiếm, ... MẢNG CHIỀU CÁC SỐ NGUYÊN 1.1 Nhập mảng 1.1.1 Nhập mảng từ bàn phím  Yêu Cầu: Nhập mảng hai chiều số nguyên gồm n dòng, m cột từ bàn phím • Input: Nhập m,n phần tử mảng hai chiều số nguyên • Output: ... phía trên, phía đường chéo chính, đường chéo phụ Chương chương trình minh họa với menu lựa chọn cho thao tác xử lý mảng hai chiều số nguyên Chương MẢNG CHIỀU VÀ CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÝ TRÊN MẢNG CHIỀU...
 • 165
 • 439
 • 0

Các thuật toán trên mảng hai chiều pptx

Các thuật toán trên mảng hai chiều pptx
... Nội dung Duyệt mảng chiều Tính tổng số, tích số Đế m Tìm kiếm Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ Duyệt hết phần tử mảng Mảng a[3][5]: so_dong = 3; so_cot = 5; 1 2 5 Duyệt hết phần tử mảng for(i = 0; ... a[i][j] > 0) dem++; } return dem; } Tìm kiếm Tìm xem số x có xuất phần tam giác phía đường chéo phụ mảng hay không #define SIZE int TimTrenCheo2 (int a[SIZE][SIZE], int x) { int i,j; for(i = 0; i ... for(j = 0; j < SIZE; j++) { if(i+j...
 • 16
 • 178
 • 1

QUAY LUI TRÊN MẢNG HAI CHIỀU

QUAY LUI TRÊN MẢNG HAI CHIỀU
... thử chương trình: Dưới đường quân mã: Ứng dụng quay lui để giải số toán xử lý mảng hai chiều 3.1 Ứng dụng quay lui để giải số toán xử lý mảng hai chiều kích thước NxN 3.1.1 Kiểm tra có đường đỉnh ... thức đệ quy quay lui (Back tracking) Bài toán kinh điển: Mã tuần Ứng dụng quay lui để giải số toán xử lý mảng hai chiều Kết luận PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG Nhắc lại kiến thức đệ quy quay lui (Back ... đệ quy quay lui − Áp dụng giải với số toán cụ thể IV Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài đệ quy quay lui ứng dụng quay lui để giải toán Tin học có liên quan tới mảng hai chiều tài...
 • 29
 • 185
 • 0

tinh tong cac phan tu tren duong cheo chinh va duong cheo phu mang hai chieu

tinh tong cac phan tu tren duong cheo chinh va duong cheo phu mang hai chieu
... end; Tong_ duong_ CC:=0; Begin for i:=1 to n for j:=1 to n if i=j then {phần tử có hàng cột } Tong_ duong_ CC: =Tong_ duong_ CC+A[i,j]; Writeln(' tong cac phan tu nam tren duong cheo chinh la' ,Tong_ duong_ CC); ... nh sau: {phần khai báo mảng hai chiều } Program Tong_ duong_ cheo_ chinh_ mang_ 2 _chieu; type mang= array[1 100,1 100] of integer; var Tong_ duong_ CC,i,j,n:integer; a :mang; Begin { Mảng hai chiều với ... nh sau: {phần khai báo mảng hai chiều } Program Tong_ duong_ cheo_ phu_ mang_ 2 _chieu; type mang= array[1 100,1 100] of integer; var Tong_ duong_ CP,i,j,n:integer; a :mang; Begin { Mảng hai chiều với số...
 • 9
 • 286
 • 0

Các cách thao tác trên biến

Các cách thao tác trên biến
... PB 210 TB = 250 Byte NMLT - Các kỹ thuật thao tác bit VC & BB Đơn vị đo thông tin bit 2 bit 22 23 bit n-1 n bit … 2n 0…000  1…111 = 2n – NMLT - Các kỹ thuật thao tác bit VC & BB Biểu diễn thông ... biểu diễn dạng số bù NMLT - Các kỹ thuật thao tác bit VC & BB Số bù số bù Số (byte) 0 0 1 Số bù 1 1 1 + Số bù 1 1 1 + Số 0 0 1 0 0 0 0 Kết NMLT - Các kỹ thuật thao tác bit VC & BB Biểu diễn số ... …) NMLT - Các kỹ thuật thao tác bit 18 VC & BB Ứng dụng số nguyên  Ứng dụng toán tử &, |, ^, ~ a Bật bit thứ i biến n (onbit) b Tắt bit thứ i biến n (offbit) c Lấy giá trị bit thứ i biến n (getbit)...
 • 28
 • 242
 • 0

Các thao tác trên Bảng - dữ dằn

Các thao tác trên Bảng - dữ dằn
... CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG Cập nhật liệu: -Thêm ghi -Chỉnh sửa -Xóa ghi In ấn Sắp xếp - Lọc 2/ 22 Tìm kiếm  Khi mở Table, Query Form, dòng cuối ... 17/  Các tùy chọn: +Look in: * Mặc đònh tìm field trỏ đứng; muốn tìm toàn bảng, click vào Look in chọn tên bảng 18/  Các tùy chọn: + Search: - Any part of field : cụm từ cần tìm phần field - Whole ...  - Là thay đổi liệu Bảng:  + Thêm Bản ghi  + Chỉnh sửa  + Xóa ghi 5/ 22   a Thêm Bản ghi mới:  + Cách 1: Dùng Form nhập liệu  Click vào ký hiệu tạo mẫu tin mới, nhập liệu 6/ 22  + Cách...
 • 22
 • 226
 • 1

Bài Thực hành số 3: các thao tác trên Bảng

Bài Thực hành số 3: các thao tác trên Bảng
... theo thứ tự tăng dần  d Sắp xếp theo ngày sinh tăng dần 6/  ?  Nắm vững thao tác Bảng  Nêu thắc mắc trình thực hành  7/  ... Tìm kiếm - search   Bài 1: Mở file  Mở File CSDL D:\BaiTHso3.mdb  Thực yêu cầu 4/   Bài 2: (Lọc - Filter)  Hiển thò danh sách học sinh:  a Là nam  b Là nữ  c Các bạn chưa Đoàn viên ... MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ý nghóa biểu tượng status Làm lại Trở rec Trở rec trước rec Đến rec STT rec Tổng số rec có Đến rec cuối Thêm rec 2/  MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ý nghóa số biểu tượng...
 • 7
 • 868
 • 3

bai 5 tiet 13 Các thao tác trên bảng

bai 5 tiet 13 Các thao tác trên bảng
... giản Các hình thức tìm kiếm liệu? -Tìm -Tìm thay 1- Tìm (Các bước thực hiện?) B1: Cách 1: Chọn Edit\Find Cách 2: Nhay vào nút Cách 3: Bấm CTRL_F B2: Trong hộp thoại Fìnd and Replace (các cách ... trở liệu ban (các cách xếp liệu?) đầu * Các bước thực hiện? 2) lọc liệu? Lọc tìm ghi thỏa Các hình thức lọc liệu? mãn điều kiện phục vụ + Chọn ô công việc tìm kiếm + Lọc theo mẫu Tit 13 III- Tìm ... Tit 13 I- Cập nhật liệu B1: thay đổi liệu bảngchuột Là Vào Access\mở tệp\Kích đúp Cập nhật liệu? vào tên bảngbản ghi bảng\ Kích chọn gồm: Thêm (Hay chọn , Chỉnh...
 • 7
 • 225
 • 1

Bai 5 Cac thao tac tren bang

Bai 5 Cac thao tac tren bang
... Tất phương án Câu hỏi củng cố Câu 4: Một bảng có tối đa trường a 55 2; b 255 ; c 52 5; d Chỉ bị giới hạn nhớ Câu hỏi củng cố Câu 5: Để định khóa cho bảng, sau chọn trường, ta thực hiện: a Chọn Edit...
 • 23
 • 211
 • 0

Các thao tác trên Word

Các thao tác trên Word
... trống Số Dấu â đ • Đáp án: Số Dấu sắc hỏi â ă nặng huyền ngã đ Bài 3: Các thao tác chung • 1 .thao tác khối: • a) Chọn khối: • Có cách chọn khối: Chọn khối phím: Giữ phím Shift gõ phím mũi tên Chọn ... Có cách: C1: FileOpen C2: Ctrl + O C3: Nhấp vào biểu tượng Standard  Xuất hộp thoại: Chọn nơi chứa VB • Look in: Nơi chứa VB Chọn VB cần mở  Nhấp Open d) Trở lại Thao tác trước • Có cách: ... • • • • • Sao chép Lưu VB Mở VB Mở tập Dán Trở lại thao tác Xoá File Save Ctrl + V Ctl + C File Open Delete Ctrl + Z File New NHẮC NHỞ • Các bạn nhớ học Ngày mai kiểm tra Thực hiện: • Vũ Đình...
 • 16
 • 275
 • 0

Bài 5 - Các thao tác trên bảng

Bài 5 - Các thao tác trên bảng
... CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG Cập nhật liệu: - Thêm ghi - Chỉnh sửa - Xóa ghi In ấn Sắp xếp - Lọc Tìm kiếm Khi mở Table, Query Form, dòng cuối cửa ... next Các tùy chọn: + Look in: in * Mặc đònh tìm field trỏ đứng; muốn tìm toàn bảng, click vào Look in chọn tên bảng Các tùy chọn: + Match: - Any part of field : cụm từ cần tìm phần field - Whole ... chọn biểu tượng máy in công cụ:  Củng cố - dặn dò o Thao tác cập nhật liệu ? o Cập nhật liệu làm việc chế độ nào? o Có cách để thêm ghi mới? o Nêu thao tác xoá ghi (nhiều ghi liên tiếp nhau) ?...
 • 23
 • 204
 • 1

CÁC THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH DỮ LIÊU

CÁC THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH DỮ LIÊU
... 6.4.Sử dụng [Data]Forms Danh sách liệu tổ chức theo hàng cột, bình thường ta làm việc với toàn danh sách Trong trường hợp cần làm việc với hàng (record) ta gặp khó khăn danh sách có nhiều trường ... lọc danh sách đặt chỗ (tương tự AutoFilter) () Copy to another location ® cho phép copy liệu sau lọc sang vùng khác * Trong hộp [List range] (vùng danh sách) , ta chọn vùng liệu lọc, nhập tên danh ... theo kiểu danh sách với hàng chứa nhãn mà Excel sử dụng làm tên trường (field) forms Tối đa Excel hiển thị đồng thời 32 trường Các chức dùng Forms gồm: a [New] thêm record vào cuối danh sách (chèn...
 • 11
 • 655
 • 0

tiết 14: Các thao tac trên bảng

tiết 14: Các thao tac trên bảng
... CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG Cập nhật liệu: - Thêm ghi - Chỉnh sửa - Xóa ghi In ấn Sắp xếp - Lọc Tìm kiếm Cập nhật liệu: - Là thay đổi liệu bảng:  Thêm Bản ghi  Chỉnh ... tìm vào Find What click vào Find next Các tùy chọn: + Look in: in * Mặc đònh tìm field trỏ đứng; muốn tìm toàn bảng, click vào Look in chọn tên bảng Các tùy chọn: + Match: - Any part of field ... nhật liệu: a Thêm ghi mới: Cách 1: Chọn Insert  New Record Nháy nút công cụ gõ liệu tương ứng vào trường Cách 2: Nháy nút chuột trực tiếp vào ghi trống trường cuối bảng gõ liệu tương ứng vào...
 • 20
 • 186
 • 1

CÁC THAO TÁC TRÊN FILE

CÁC THAO TÁC TRÊN FILE
... dung file xuống đĩa, đóng file thành công Nếu CF = đóng file không thành công (handle file không hợp lệ) Xóa file: AH = 41h Input: DS:DX trỏ đến đường dẫn file cần xoá Output: Nếu CF = xoá file ... Ngữ File Output: Nếu CF = AX chứa số byte thật ghi Nếu CF = thông báo lỗi ghi file, xét AX Nếu AX = 5: file không phép ghi Nếu AX = 6: thẻ chưa mở giá trị Đóng file: AH = 3Eh Input: BX = file ... = 5: đường dẫn không hợ p lệ hay file không tìm thấy Nếu AX = 6: đường dẫn đến thư mục hay file đọc Di chuyển trỏ file (đọc/ghi): AH = 42h Input: BX chứa thẻ file CX:DX chứa khoảng di chuyển...
 • 3
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thao tác trên mảngmảng và thao tác trên mảng khai báo mảngmảng và thao tác trên mảng làm việc với mảngmột số thao tác trên mảngcác thao tác trên mô hình khối dữ liệu đa chiềucác thao tác trên các chiều của mddmcác thao tác trên tệpcác thao tác trên cửa sổcác thao tác trên khối nhớcác thao tác trên bảngcác thao tác trên adobe photoshop 70phần mềm ghi lại các thao tác trên máy tínhtin học 12 các thao tác trên bảngcác thao tác trên bảng tính excelcác thao tác trên excel 2003Phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8lý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Tư tưởng triết học chính trịGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập