06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL
... Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi D Chọn lọc tự nhiên sàng lọc, giữ lại biến dị có lợi Câu 11 Quá trình hình thành quần thể thích nghi trình tích luỹ (1) ... quy định (2) thích nghi Lần lượt (1) (2) là: A đột biến kiểu hình B alen kiểu hình C đột biến kiểu gen D alen kiểu gen Câu 12 Yếu tố tạo nên kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi? A Đột biến B ... đặc điểm thích nghi sinh vật chịu chi phối nhân tố nào? 1: đột biến 2: giao phối 3: CLTN 4: cách li 5: biến động di truyền A 1,2,3 B 1,2,3,4 C 1,3,4 D 1,3,4,5 Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn...
 • 2
 • 157
 • 0

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL
... c m thích nghi sinh v t liên quan v i gen nh th nào? A Không ch liên quan đ n m t alen mà k t qu c a s kiên đ nh m t t h p gen thích nghi B Ch liên quan v i m t alen l n C Ch liên quan v i s ... ng ch mang tính t ng đ i C Ch n l c t nhiên t o đ c m thích nghi c a sinh v t nên đ c m thích nghi đ c trì qua th h D M i QT thích nghi s n ph m c a CLTN hoàn c nh nh t đ nh nên ch có ý ngh a ... Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Quá trình hì nh thành đ c m thích nghi A đ t bi n B giao ph i C CLTN D y u t ng u nhiên Câu 10 Quá trình hình thành qu n th thích nghi di n nhanh hay ch m...
 • 4
 • 78
 • 0

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... CLTN Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật kết trình lịch sử, chịu chi phối nhân tố chủ yếu:  - Quá trình đột biến - Quá trình giao phối - Quá trình CLTN Củng cố Câu Quá trình hình ... II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI KG Màu sắc hình dạng tự vệ sâu bọ a Màu sắc nguỵ trang Ví dụ: Sự hình thành màu xanh lục sâu ăn Chim ăn sâu ... hình thành đặc điểm thích nghi phối của: không chịu chi A Phân li tính trạng, B.CLTN C Đột biến D Giao ph ối Câu Sự phản ứng KG thành KH khác thay đổi môi trường gọi là: A Thích nghi KG B Thích nghi...
 • 9
 • 418
 • 10

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi
... thể có KH thích nghi tồn sẵn quần thể tăng cường mức độ thích nghi đặc điểm cách tích lũy alen tham gia qui định đặc điểm thích nghi III SỰ HỢP LÝ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI GV: đọc ví ... thích nghi sinh vật với môi - Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối trường nào? môi trường thích nghi Hãy lấy thêm ví dụ không hợp lí môi trường khác lại không thích đặc điểm thích nghi ... áp lực CLTN Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN GV: Liên hệ thực tế: Trong trồng trọt, trình hình thành quần thể thích nghi: người ta phải thay đổi thuốc trừ sâu theo chu a Thí nghi m: * Đối tượng:...
 • 3
 • 499
 • 1

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12
... - Bài 21 Tiết 39 - Bài 21  Mục tiêu : - Phân biệt thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình - Hiểu quan niệm đại hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen - Sự hợp lý tương đối đặc điểm thích nghi ... thích nghi I Thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình: 1) Thích nghi kiểu hình: 2) Thích nghi kiểu gen: II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi: 1)Ví dụ hình thành màu sắc, hình dạng tự vệ ... láC Thích xanh sinh thái, thích nghi sinh học có màu nghi D Rắn độcnghi sinhsắc c, thích môin có màu họ bật nghi di truyề D Thích trường Câu 3: Các nhân tố chi phối hình thành đặc điểm thích nghi...
 • 43
 • 800
 • 4

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... Lamac trình hình thành đặc điểm thích nghi Quan niệm Đacuyn trình hình thành đặc điểm thích nghi Ví dụ Sâu sồi a/ sâu sồi mùa xuân b/ sâu sồi mùa hè Em cho biết đặc điểm đặc điểm thích nghi sâu ... -Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối môi trường thích nghi môi trường khác không thích nghi -Không thể có sinh vật có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều môi trường khác Quá trình hình thành ... Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Môi trường không bị ô nhiễm Môi bị ô nhiễm Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Thí nghi m...
 • 23
 • 247
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps
... sau: - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc phần ghi nhớ sgk - Giải thích hình thành đặc điểm thích nghi - Nêu vai trò đột biến, giao phối, CLTN với hình thành đặc điểm thích nghi - Hiện tượng đa hình ... thể cho nó? Sâu ăn có màu bướm để thích nghi với môi trường xanh Cào cào đất có màu xám Giúp thích nghi với môi trường Đặc điểm thích nghi hình thành nào? Cho học sinh đọc ví dụ biến đổi màu sắc ... - Giải thích đặc điểm thích nghi hợp lí tương đối, tìm ví dụ minh hoạ - Phát triển lực tư lí thuyết ( phân tích tổng hợp, so sánh khái quát) II Phương tiện dạy học - sơ đồ giải thích tăng...
 • 16
 • 408
 • 4

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: 1)TN Kiểu hình + Quá trình hình thành 2) TN Kiểu gen  Trong đời sống cá thể, thích nghi thụ động  Trong lòch sử loài tác dụng chọn lọc tự nhiên, đặc ... trường thuộc hình thức thích nghi nào? 2 -Hình dạng bọ que thuộc hình thức thích nghi nào? 3 -Hình thức thích nghi quan trọng hơn? 4-Nói quần thể có tính đa gen, đa hình có khơng? -TK kiểu hình -TN ... thích Đây tượng đa hình cân di truyền III.Sự hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi Ví dụ: Có thể nói chim thích nghi cá ngược lại không ? Vì sao ? III Sự hợp lý tương đối -Những đặc điểm Cá thích...
 • 39
 • 197
 • 0

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx
... la` đa hình kiểu gen kiểu hình Quá trình đột biến trình giao phối làm cho cá thể quần thể loài sâu không đồng màu sắc Điều củng cố quan niệm Đacuyn giải thích màu sắc ngụy trang sâu kết trình ... đen, vàng va` đỏ (màu sắc báo hiệu) Đặc điểm hay thấy loài có nọc độc (ong bò vẽ) tiết mùi hăng mà chim không thích (bọ xít, bọ rùa) Trong trường hợp khó mà giải thích màu sắc loài ảnh hưởng thức ... nhầm Những trường hợp ngụy trang hình dạng thể bọ que, bọ giải thích ảnh hưởng trực tiếp môi trường mà phải chọn lọc cá thể đột biến biến dị tổ hợp quần thể đa hình 2 Sự tăng cường sức đề kháng...
 • 5
 • 281
 • 0

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... bảo thích nghi thụ động thể trước môi trường sinh thái Thích nghi kiểu gen (thích nghi lịch sử):  Là hình thành kiểu gen qui định tính trạng tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài  Là đặc điểm...
 • 17
 • 206
 • 0

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... lúc, quần thể sâu đa hình kiểu gen kiểu hình AABBCCDD < aaB-C-D-< aabbC-D- < aabbccD < aabbccdd …… I Thích nghi KH Thích nghi KG: II Quá trình hình thành ĐĐTN : A Màu sắc hình dạng tự vệ: B Sự...
 • 17
 • 274
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf
... i Quá trình hình thành ñ c ñi m thích nghi Quá trình ñ t bi n B Kh ñ kháng c a ru i mu i ñ i v i DDT do: Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh ch ng DDT phát sinh ... Câu 10 A) B) C S hình thành ñ c ñi m thích nghi th sinh v t (thích nghi ki u gen) k t qu c a c m t trình .(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: trình (B: bi n ... nh ng d ng thích nghi ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t K t qu c a v n gen ña hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi ñi u ki n s ng thay ñ i ð t bi n bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n...
 • 5
 • 299
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATALựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập