06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL
... Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi D Chọn lọc tự nhiên sàng lọc, giữ lại biến dị có lợi Câu 11 Quá trình hình thành quần thể thích nghi trình tích luỹ (1) ... quy định (2) thích nghi Lần lượt (1) (2) là: A đột biến kiểu hình B alen kiểu hình C đột biến kiểu gen D alen kiểu gen Câu 12 Yếu tố tạo nên kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi? A Đột biến B ... đặc điểm thích nghi sinh vật chịu chi phối nhân tố nào? 1: đột biến 2: giao phối 3: CLTN 4: cách li 5: biến động di truyền A 1,2,3 B 1,2,3,4 C 1,3,4 D 1,3,4,5 Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn...
 • 2
 • 189
 • 0

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL
... c m thích nghi sinh v t liên quan v i gen nh th nào? A Không ch liên quan đ n m t alen mà k t qu c a s kiên đ nh m t t h p gen thích nghi B Ch liên quan v i m t alen l n C Ch liên quan v i s ... ng ch mang tính t ng đ i C Ch n l c t nhiên t o đ c m thích nghi c a sinh v t nên đ c m thích nghi đ c trì qua th h D M i QT thích nghi s n ph m c a CLTN hoàn c nh nh t đ nh nên ch có ý ngh a ... Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Quá trình hì nh thành đ c m thích nghi A đ t bi n B giao ph i C CLTN D y u t ng u nhiên Câu 10 Quá trình hình thành qu n th thích nghi di n nhanh hay ch m...
 • 4
 • 111
 • 0

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... CLTN Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật kết trình lịch sử, chịu chi phối nhân tố chủ yếu:  - Quá trình đột biến - Quá trình giao phối - Quá trình CLTN Củng cố Câu Quá trình hình ... II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI KG Màu sắc hình dạng tự vệ sâu bọ a Màu sắc nguỵ trang Ví dụ: Sự hình thành màu xanh lục sâu ăn Chim ăn sâu ... hình thành đặc điểm thích nghi phối của: không chịu chi A Phân li tính trạng, B.CLTN C Đột biến D Giao ph ối Câu Sự phản ứng KG thành KH khác thay đổi môi trường gọi là: A Thích nghi KG B Thích nghi...
 • 9
 • 462
 • 10

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi
... thể có KH thích nghi tồn sẵn quần thể tăng cường mức độ thích nghi đặc điểm cách tích lũy alen tham gia qui định đặc điểm thích nghi III SỰ HỢP LÝ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI GV: đọc ví ... thích nghi sinh vật với môi - Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối trường nào? môi trường thích nghi Hãy lấy thêm ví dụ không hợp lí môi trường khác lại không thích đặc điểm thích nghi ... áp lực CLTN Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN GV: Liên hệ thực tế: Trong trồng trọt, trình hình thành quần thể thích nghi: người ta phải thay đổi thuốc trừ sâu theo chu a Thí nghi m: * Đối tượng:...
 • 3
 • 543
 • 1

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12
... - Bài 21 Tiết 39 - Bài 21  Mục tiêu : - Phân biệt thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình - Hiểu quan niệm đại hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen - Sự hợp lý tương đối đặc điểm thích nghi ... thích nghi I Thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình: 1) Thích nghi kiểu hình: 2) Thích nghi kiểu gen: II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi: 1)Ví dụ hình thành màu sắc, hình dạng tự vệ ... láC Thích xanh sinh thái, thích nghi sinh học có màu nghi D Rắn độcnghi sinhsắc c, thích môin có màu họ bật nghi di truyề D Thích trường Câu 3: Các nhân tố chi phối hình thành đặc điểm thích nghi...
 • 43
 • 817
 • 4

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... Lamac trình hình thành đặc điểm thích nghi Quan niệm Đacuyn trình hình thành đặc điểm thích nghi Ví dụ Sâu sồi a/ sâu sồi mùa xuân b/ sâu sồi mùa hè Em cho biết đặc điểm đặc điểm thích nghi sâu ... -Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối môi trường thích nghi môi trường khác không thích nghi -Không thể có sinh vật có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều môi trường khác Quá trình hình thành ... Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Môi trường không bị ô nhiễm Môi bị ô nhiễm Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Thí nghi m...
 • 23
 • 265
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps
... sau: - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc phần ghi nhớ sgk - Giải thích hình thành đặc điểm thích nghi - Nêu vai trò đột biến, giao phối, CLTN với hình thành đặc điểm thích nghi - Hiện tượng đa hình ... thể cho nó? Sâu ăn có màu bướm để thích nghi với môi trường xanh Cào cào đất có màu xám Giúp thích nghi với môi trường Đặc điểm thích nghi hình thành nào? Cho học sinh đọc ví dụ biến đổi màu sắc ... - Giải thích đặc điểm thích nghi hợp lí tương đối, tìm ví dụ minh hoạ - Phát triển lực tư lí thuyết ( phân tích tổng hợp, so sánh khái quát) II Phương tiện dạy học - sơ đồ giải thích tăng...
 • 16
 • 425
 • 4

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: 1)TN Kiểu hình + Quá trình hình thành 2) TN Kiểu gen  Trong đời sống cá thể, thích nghi thụ động  Trong lòch sử loài tác dụng chọn lọc tự nhiên, đặc ... trường thuộc hình thức thích nghi nào? 2 -Hình dạng bọ que thuộc hình thức thích nghi nào? 3 -Hình thức thích nghi quan trọng hơn? 4-Nói quần thể có tính đa gen, đa hình có khơng? -TK kiểu hình -TN ... thích Đây tượng đa hình cân di truyền III.Sự hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi Ví dụ: Có thể nói chim thích nghi cá ngược lại không ? Vì sao ? III Sự hợp lý tương đối -Những đặc điểm Cá thích...
 • 39
 • 212
 • 0

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx
... la` đa hình kiểu gen kiểu hình Quá trình đột biến trình giao phối làm cho cá thể quần thể loài sâu không đồng màu sắc Điều củng cố quan niệm Đacuyn giải thích màu sắc ngụy trang sâu kết trình ... đen, vàng va` đỏ (màu sắc báo hiệu) Đặc điểm hay thấy loài có nọc độc (ong bò vẽ) tiết mùi hăng mà chim không thích (bọ xít, bọ rùa) Trong trường hợp khó mà giải thích màu sắc loài ảnh hưởng thức ... nhầm Những trường hợp ngụy trang hình dạng thể bọ que, bọ giải thích ảnh hưởng trực tiếp môi trường mà phải chọn lọc cá thể đột biến biến dị tổ hợp quần thể đa hình 2 Sự tăng cường sức đề kháng...
 • 5
 • 286
 • 0

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... bảo thích nghi thụ động thể trước môi trường sinh thái Thích nghi kiểu gen (thích nghi lịch sử):  Là hình thành kiểu gen qui định tính trạng tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài  Là đặc điểm...
 • 17
 • 212
 • 0

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... lúc, quần thể sâu đa hình kiểu gen kiểu hình AABBCCDD < aaB-C-D-< aabbC-D- < aabbccD < aabbccdd …… I Thích nghi KH Thích nghi KG: II Quá trình hình thành ĐĐTN : A Màu sắc hình dạng tự vệ: B Sự...
 • 17
 • 291
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf
... i Quá trình hình thành ñ c ñi m thích nghi Quá trình ñ t bi n B Kh ñ kháng c a ru i mu i ñ i v i DDT do: Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh ch ng DDT phát sinh ... Câu 10 A) B) C S hình thành ñ c ñi m thích nghi th sinh v t (thích nghi ki u gen) k t qu c a c m t trình .(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: trình (B: bi n ... nh ng d ng thích nghi ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t K t qu c a v n gen ña hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi ñi u ki n s ng thay ñ i ð t bi n bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n...
 • 5
 • 310
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Cân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và bệnh thối rễ của cao lương ngọt tại thái nguyênQuản lý phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số huyện võ nhaiAn ninh thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh thái nguyênĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lí 10 THPTXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiSố cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasQuản lý phát triển chương trình nhà trường ở các trường THCS huyện vũ thư, tỉnh thái bìnhNghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh quảng ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tửVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN HỆ QTCSDL SQL SERVERNghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN JAVAthực tập công nghệ lên menNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhtài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập