09 lien ket gen hoan vi gen TLBG

09 lien ket gen hoan vi gen TLBG

09 lien ket gen hoan vi gen TLBG
... ki u gen đ ng h p ho c d h p c p gen - Hoán v gen hi n t ng m i x y ra, không ph bi n nh liên k t gen - T n s hoán v gen th hi n kho ng cách t ng đ i gi a gen NST: gen n m xa t n s hoán v gen ... Hoán v gen: gen c p NST có th đ i ch cho s trao đ i chéo gi a cromatit làm xu t hi n t h p gen m i - T n s hoán v gen đ c tính b ng t l ph n tr m s cá th có tái t h p gen - T n s hoán v gen dao ... Liên k t gen hoán v gen - Hoán v gen có th ch x y gi i đ c ho c ch x y gi i ho c x y c gi i tùy loài sinh v t Ví d : ru i gi m ch hoán v gen cái, t m dâu ch hoán v gen đ c - Hoán v gen ý ngh...
 • 4
 • 71
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12-Liên kếthoán vị Gen ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12-Liên kết và hoán vị Gen ppt
... xảy hoán vị gen - Tỉ lệ loại giao tử mang gen hoán vị phản ánh tần số HVG Tần số hoán vị gen tính tổng tỉ lệ loại giao tử mang gen HV C s t ế bòa h ọc c hi ện t ượng hoán v ị gen? Hoán v ị gen ... K ẾT GEN VÀ HOÁN V Ị GEN Hoán v ị gen 2.1 Thí nghi ệm Moocgan: 2.2 Gi ải thích 2.3 Đ ặc ểm : - Các gen nằm NST liên kết không hoàn toàn với nhau, xảy hoán vị gen - Các gen nằm xa lực liên kết ... LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN LIÊN KẾT GEN HOÁN VỊ GEN 1.1 Thí nghiệm Moocgan 2.1 Thí nghiệm Moocgan 1.2 Giải thích 2.2 Giải thích 1.3 Đặc điểm 2.3 Đặc điểm 1.4 Cơ sở tế bào học 2.4 Cơ sở tế bào học...
 • 25
 • 213
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kếthoán vị Gen Bài 3 (Nâng cao) docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kết và hoán vị Gen Bài 3 (Nâng cao) docx
... 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Nội dung học I Liên kết gen Thí nghiệm Nhận xét giải thích thí nghiệm Đặc điểm liên kết gen Ý nghĩa liên kết gen II Hoán vị gen Thí nghiệm Morgan tượng hoán vị gen ... Giao tử nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn đến liên kết trao đổi (hoán vị) gen. Giao t gen Các hoán vị xa lực liên kết yếu, dễ xảy HVG Giao tử hoán vị Giao tử liên kết Đặc điểm II Hoán vị gen * ... gen Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen Ý nghĩa hoán vị gen I .Liên kết gen Thí nghiệm Nhận xét giải thich Đặc điểm Ý nghĩa II .Hoán vị gen Thí nghiệm Cơ sở TBH Ý nghĩa I Liên kết gen Thí nghiệm ...
 • 24
 • 252
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kếthoán vị Gen pot

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kết và hoán vị Gen pot
... liên kết gen hoán vị gen 1 .Liên kết gen 2 .Hoán vị gen - Làm tăng biến dị tổ hợp - Hạn chế xuất Tăng tính đa dạng sinh biến dị tổ hợp giới - Đảm bảo di - Nhờ có hoán vị gen, truyền bền vững gen ... f % cao nhng không vợt 50% B b 17% V v III ý nghĩa tợng liên kết gen hoán vị gen Liên kết gen bv bv Pa: Fa: 50% BV bv BV X ab Hoán vị gen Pa BV bv X bv bv (F ) Nhận xét số tổ hợp LKG HVG rồiFa ... kiu gen no cú th to s tỏi t hp gia cỏc gen khụng alen (hoỏn v gen cú hiu qu)? AB Ab (d hp cp gen) aB ab Hoỏn v gen cú hiu qu cỏc gen liờn kt phi cha ớt nht cp gen d hp 4 Kết luận - Hoán vị gen...
 • 31
 • 100
 • 0

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-Thi giáo viên giỏi-Liên kếthoán vị Gen docx

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-Thi giáo viên giỏi-Liên kết và hoán vị Gen docx
... nghiệm liên kết gen ta dùng ♂) Fb: 965 xám, dài : 944 đen, cụt : 206 xám, cụt : 185 đen, dài Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen Giao tử liên kết Giao tử hoán vị Giao tử hoán vị Giao tử liên kết -Trong ... giao tử cái, số tế bào, NST tương đồng tiếp hợp trao đổi chéo  gen đổi vị trí cho làm xuất tổ hợp gen Người ta gọi tượng hoán vị gen -Kết quả: cho loại giao tử với tỉ lệ không nhau: + Giao tử ... ab ab Cơ sở tế bào học  Các gen NST thường di truyền giảm phân thụ tinh  liên kết gen (Vd: gen A B; gen a b di truyền nhau)  Số nhóm gen liên kết số NST đơn bội n A a giao tử b Vd: ruồi giấm...
 • 18
 • 110
 • 0

Liên kếthoán vị gen

Liên kết và hoán vị gen
... khác biệt hai quy luật liên kết gen hoán vị gen di truyền thể ở: A vị trí gen NST B Tính đặc trưng nhóm liên kết gen C khả tạo tổ hợp gen mới: liên kết gen hạn chế, hoán vị gen làm xuất h biến dị ... thước gen NST Bản đồ di truyền gì? Sơ đồ xếp vị trí tương đối gen tế bào Sơ đồ xếp vị trí tương đối gen nhóm gen liên kết Sơ đồ xếp vị trí xác gen tế bào Sơ đồ xếp vị trí xác gen nhóm gen liên kết ... tâm động xảy hoán vị gen gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hoàn toàn hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, loài, cá thể Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết cặp gen quy định cặp...
 • 10
 • 418
 • 1

LIÊN KẾT GENHOÁN VỊ GEN 12(CB)

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 12(CB)
... gen/ NST lớn lực liên kết nhỏ TSHVG cao không vượt quá 50% TSHVG phản ánh khoảng cách tương đối gen/ NST III Ý nghĩa của tượng liên kết gen hoán vị gen: Ý nghĩa của tượng liên kết gen: + Hạn ... giao tử Kết luận: Hoán vị gen ? gen- alen HVG tượng ……………… nằm cặp NST tương đồng đổi chỗ …………………… cho ……………………………… các Sự trao đổi chéo crômatit quá trình phát sinh giao tử Khoảng cách gen/ NST ... 1/4Aabb ?: 1/4aabb :1/4aaBb TLKH : 1/4 V – T ; F2 : I LIÊN KẾT GEN: 1/4 V – N ; 1/4 X – T ; 1/4 X – N Thí nghiệm : Chứng minh tượng liên kết gen PTC : Thân xám Cánh dài  F1 : Thân đen Cánh ngắn...
 • 15
 • 819
 • 17

Nguyệt Nga- Bài 11: Liên kết genhoán vị gen

Nguyệt Nga- Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
... biết hoán vị xảy kiểu gen tạo tái tổ hợp gen không alen (hoán vị gen có hiệu quả)? AB ab Ab aB (dị hợp cặp gen) II HOÁN VỊ GEN Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen: Hoán vị gen có hiệu gen liên kết ... loài (n) I LIÊN KẾT GEN Ví dụ: người có 2n = 46 có phải gen NST lúc di truyền nhau? Vậy người có nhóm gen liên kết ? Có 23 nhóm gen liên II HOÁN VỊ GEN 1.Thí nghiệm Moocgan tượng hoán vị gen: a ... làm xuất BDTH •Tần số hoán vị gen: khái niệm phản ánh khoảng cách tương đối gen NST II HOÁN VỊ GEN Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gen tính theo công...
 • 22
 • 706
 • 5

bài 11 lien kết genhoán vị gen

bài 11 lien kết gen và hoán vị gen
... - Đảm bảo di truyền bền vững nhóm TT mà gen quy định chúng nằm NST Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN II- HOÁN VỊ GEN 1- Thí nghiệm Morgan tượng hoán vị gen P tc ♀ Thân,Xám Cánh, Dài F1 Fa: X ... ab ab Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 3- Kết luận: (Bổ sung cho ĐL PLĐL của Menđen) -Trên NST, Các gen phân bố thành hàng dọc, gen vị trí Ở ngườicó 23 xác định : locút Nên gen cặp ... KG,2 KH với TL 3:1 Các gen PLĐL & tổ hợp Cùng gphân Với n cặp gen dị hợp: F1 cho loại G F2 cho kiểu tổ hợp G KG, KH với TL:3:1,hoặc 1:2:1 Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 4- Ý nghĩa LKG - Hạn...
 • 10
 • 747
 • 7

LIEN KẾT GEN - HOÁN VỊ GEN. SINH 12 MỚI

LIEN KẾT GEN - HOÁN VỊ GEN. SINH 12 MỚI
... tớnh hoa - thõn cú lụng Cho F1 giao phn vi c F2 gm: - 114 cõy hoa - thõn khụng lụng - 221 cõy hoa - thõn cú lụng - 103 cõy hoa trng thõn cú lụng Bit rng cp tớnh trng ny c qui nh bi cp gen (A, ... 50% Hai gen cng xa thỡ tn s HVG cng ln v ngc li III í ngha ca hin tng LKG v HVG í ngha ca LKG - Duy trỡ s n nh ca loi - Nhiu gen tt c hp v lu gi trờn 1NST - m bo s di truyn bn vng ca nhúm gen quý ... ngha trng chn ging í ngh ca HVG - To ngun bin d t hp, nguyờn liu cho tin hoỏ v chn ging - Cỏc gen quý cú c hi c t hp li gen - Thit lp c khong cỏch tng i ca cỏc gen trờn NST n v o khong cỏch c...
 • 19
 • 270
 • 7

liên kết genhoán vị gen

liên kết gen và hoán vị gen
... gen/ NST lớn lực liên kết nhỏ TSHVG cao không vượt quá 50% TSHVG phản ánh khoảng cách tương đối gen/ NST III Ý nghĩa của tượng liên kết gen hoán vị gen: Ý nghĩa của tượng liên kết gen: + Hạn ... giao tử Kết luận: Hoán vị gen ? gen- alen HVG tượng ……………… nằm cặp NST tương đồng đổi chỗ …………………… cho ……………………………… các Sự trao đổi chéo crômatit quá trình phát sinh giao tử Khoảng cách gen/ NST ... 1/4Aabb ?: 1/4aabb :1/4aaBb TLKH : 1/4 V – T ; F2 : I LIÊN KẾT GEN: 1/4 V – N ; 1/4 X – T ; 1/4 X – N Thí nghiệm : Chứng minh tượng liên kết gen PTC : Thân xám Cánh dài  F1 : Thân đen Cánh ngắn...
 • 15
 • 355
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập LIÊN kết GENHOÁN vị GEN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN
... thấp, bầu, chín muộn II PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN (Mỗi gen quy định tính trạng thường) DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ A Các kiến thức bản: - Tần số hoán vị gen (TSHVG) tỉ lệ phần ... di truyền hoán vị gen Bước Xác định tần số hoán vị gen từ suy KG P tần số hoán vị gen: Dùng phương pháp phân tích giao tử để xác định tần số HVG (p) - Từ tỉ lệ phân tính hệ lai (thường vào tỉ lệ ... loại giao tử hoán vị, tính tổng số giao tử sinh ra: - Tần số hoán vị gen ≤ 50 % - Gọi x tần số HVG , trường hợp xét cặp alen + Tỉ lệ giao tử hoán vị = x/2 + Tỉ lệ giao tử không hoán vị = (1 – x)/2...
 • 9
 • 29,878
 • 1,462

Bài 11. Liên kết genhoán vị gen

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
... tích Thân đen Cánh ngắn Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN * Trường hợp PB : ♂ Xám-Dài  ♀ Đen-Ngắn FB Tỉ lệ KH 50% Xám-Dài 50% Đen-Ngắn Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN * Trường hợp PB : ♀ ... Nên gen NST phân li có thành DT nhóm TT nhóm đơn bội - Số nhóm gen liên kết loài ứng với số NSTgen liên loài kết? - Khi gen liên kết hoàn toàn giao tử đực tỉ lệ phân tính KH F2 gen nhóm lên kết ... TRA BÀI CŨ Ở ruồi giấm: P t/c Thân xám, cánh dài x thân đen, cánh ngắn F1: Thân xám, cánh dài F1 x Thân đen, cánh ngắn Kết F B nào? Vì sao? Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁNVào năm1909-1911 VỊ GEN...
 • 14
 • 424
 • 4

Bài 11, Tiết 11: LIÊN KẾT GENHOÁN VỊ GEN

Bài 11, Tiết 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
... gen gen liên kết - Thế liên kết gen? Đặc điểm? - Làm nhận biết liên kết gen? * Một loài có NST 2n= 24 có nhóm gen liên kết? * GV: Có phải gen NST lúc di truyền GV yêu ... a) Khái niệm: -Liên kết gen tượng gen NST di truyền b) Đặc điểm: - Các gen NST di truyền gọi nhóm gen liên kết Số nhóm gen liên kết số NST NST đơn bội loài II Hoán vị gen Thí nghiệm ♀ F1 thân ... chứa gen hoán vị - Ở số tế bào thể giảm phân chiếm tỉ lệ xảy TĐC NST tương đồng chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí gen nhỏ  Chỉ có crômatit có xuất tổ hợp gen (HVG) TĐC, gen xa Tần số hoán vị gen: ...
 • 3
 • 2,794
 • 23

Bài 11. Liên kết gen & hóan vị gen

Bài 11. Liên kết gen & hóan vị gen
... ct: 0.09 xỏm ct: 0.09 en di: BI 11 : LIấN KT GEN V HON V GEN I / Lờn kt gen II/ Hoỏn v gen III/ íngha ca hin tng liờn kt gen v hoỏn v gen I/ Liờn kt gen 1.Thớ nghim: Pt/c : X F1 : PB : FB : (100% ... gen tng ng mt cp NST tng ng cú th i ch cho Khong cỏch gia hai cp gen cng ln thỡ sc liờn kt cng v ngc li * Tn s hoỏn v gen c xỏc nh bng tng t l phn trm cỏc giao t mang gen húan v Tn s hoỏn v gen ... v thc tin Sơ đồ tượng liên kết hoàn toàn có hoán vị gen Nhn xột v s khỏc ca c s t bo hc hin tng liờn kt hon ton v khụng hon ton Liờn kt hon ton l: A Trng hp gia cỏc gen tri trờn cỏc NST khỏc...
 • 28
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Sống đời đáng sống phần 2 (tái bản có sửa chữa)Xuân quỳnh thơ và đời phần 2 vân longCô hương fiona hệ thống câu hỏi tiếng anh 12 theo chủ điểm SGK phần 3De KT HK2 toan l2Em phải đến harvard học kinh tế (tập 2) phần 1Giáo án mầm non khám phá khoa học GV đặng thị giangLưu quang vũ thơ và truyện ngắn phần 1 lưu khánh thơ (biên soạn)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)FT JGCS AC00 f 0010sổ tay Văn học phiên bản mới(Tiếng Anh) Hướng dẫn ôn tập nhanh kỳ thi THPT Quốc Gia và các thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm môn Tiếng AnhNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập