60978 days months and seasons review (1)

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 13. ACTIVITIES AND SEASONS Lesson 1 A1-2 (P134-135) pdf

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 13. ACTIVITIES AND SEASONS Lesson 1 A1-2 (P134-135) pdf
... Concept check: - muốn hỏi thời tiết ta dựng từ hỏi nào? ( what) - what’s the form? What + is + the weather like in + mựa? It’s + be + adj Practice A1 a→d P134 Example exchange: A2 P135 S 1: What’s ... is yellow… III HOME WORK: - Learn by heart vocabulary - Do A1 (workbook) - Write about the spring in VN - Prepare lesson A2-3 (p135) IV TEACHER'S REMARKS SELF EVALUATION AND ... núng (situation)  Matching: Cold spring June, July Cool summer September Warm fall October, November Hot December winter Presentation A1 P134 Model sentences A2 P135 What’s the weather like...
 • 4
 • 1,397
 • 0

báo cáo khoa học: " Lyme neuroborreliosis in HIV-1 positive men successfully treated with oral doxycycline: a case series and literature review" ppsx

báo cáo khoa học:
... at 180 cells/μL ART was started with lamivudine, zidovudine and ritonavirboosted lopinavir for one year and was re-started after four years with efavirenz, abacavir and lamivudine One year later, ... published cases of HIV-1 and LNB co-infection presented with typical symptoms of LNB, including bilateral facial palsy [5], headache [4], meningoradiculitis [3], and facial palsy and meningoradiculitis ... intravenous gammaglobulin, and ART was started with stavudine, lamivudine, saquinavir and nelfinavir given for eight months The Guillain-Barré symptoms resolved [7] He was admitted with slowly increasing...
 • 5
 • 97
 • 0

Báo cáo y học: "Statistics review 1: Presenting and summarising data" pptx

Báo cáo y học:
... between 5.0 and 5.9 g/dl, two patients with haemoglobin between 6.0 and 6.9 g/dl, four patients with haemoglobin between 7.0 and 7.9 g/dl, and so on) These categories can be defined in any way and need ... Discrete Continuous Ventilatory support Severity of illness Days in ICU Blood pressure Critical Care February 2002 Vol No Whitley and Ball Figure Table Mean, median and mode of haemoglobin measurements ... median, the interquartile range is not influenced by unusually high or low values and may be particularly useful when data are not symmetrically distributed Ranges based on alternative subdivisions...
 • 6
 • 73
 • 0

Prevalence of obesity and associated risk factors in chinese pre school children aged 6 to 72 months old in singapore 1

Prevalence of obesity and associated risk factors in chinese pre school children aged 6 to 72 months old in singapore 1
... young preschool -aged children to our knowledge Our study aims to determine the prevalence of obesity in Singapore Chinese preschoolers aged 6 72 months 32 Table Obesity and associated risk factors ... children aged 6 12 months, OR=0. 86, 95%CI: 0.37,2. 01 in children aged 1 3 years and OR =1. 31, 95%CI: 0.75,2.29 in children aged 3–5 years) 1. 3 .10 Limitations of the studies regarding risk factors The ... of the prevalence of obesity in preschool children was conducted in China in 2000 Liu et al (2007)54 found a prevalence of 7.4% of overweight and obesity in a large population of 262 ,738 preschool...
 • 33
 • 41
 • 0

Unit 13 Activities and the seasons lesson 1 A1-2

Unit 13 Activities and the seasons lesson 1 A1-2
... is cool in the fall English 11 Giíi thiÖu mÉu c©u hái ®¸p vÒ thêi tiÕt c¸c mïa * What is the weather like in the spring? It is warm It is warm = The weather is warm * What is the weather like ... English 12 * Practice • Summer • Fall • Ha Noi • Ho Chi Minh • Winter • Spring English 13 * Dialouge: 1- Ha: What’s the weather like in the spring? Cong: It is warm 2- Lan: What’s the weather like ... hoÆc ( What is the weather like in the )  It is … English 15  Home work • Learn by heart the new vocabulary and structures • Do exercises A1, A2 in work book • Prepare the next lesson A3, A4,...
 • 16
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế Toán Tài Sản Cố Định Công Cụ Dụng CụGIỚI THIỆU LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAMVấn đề “tự do”, “mở” và “khuôn dạng” cho Phần mềmKế Toán Kết Quả Kinh Doanh- Phân Phối Lợi NhuậnChiến Lược Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Ở Việt Nam, Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Thông Tin, Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Đối Với Công Nghệ Thông TinCông Cụ Tham Vấn Sự Phù Hợp Và Tính Hiệu QuảBài giảng DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNGBài giảng TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCHBài Giảng Giám Sát Hoạt Động Đầu Tư-Xây DựngXây dựng chiến lược hoạt động của Viện kinh tế sinh thái ( Eco-Eco)Tính tiên phong đi trước đối thủ trong các hoạt động kinh doanh của doanh nhân việt namPhân tích tất cả các tác phẩmPhối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NaySứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. liên hệ thực tiễn Việt namCách làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2017Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 20162017 có đáp ánTHUYẾT TRÌNH BIẾN ĐỔI VĂN HÓA ĐÔ THỊgiáo án thể dục lớp 3 tuần 26TÀI LIỆU CHUYÊN đề CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨACác bài tiểu luận văn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập