02 on tap kien thuc ve protein TLBG

02 on tap kien thuc ve protein TLBG

02 on tap kien thuc ve protein TLBG
... thích s n xu t ch t truy n tín hi u th hai Prôtêin mang thông tin Bao g m hormone prôtêin khác Insulin, glucagon, hormone (ch t ch v n, ch t đ i mà ho t đ ng, chúng t o ho t v n) đ ng sinh lý, ... Kháng th , interferon, nh p c a vi khu n h p ch t đ c interleukin Prôtêin th th Các prôtêin xuyên màng phân t truy n Các th th insulin adrênalin thông tin trung gian t hormone ho c b m t t bào...
 • 2
 • 67
 • 0

02 on tap kien thuc ve protein BTTL

02 on tap kien thuc ve protein BTTL
... tử prôtêin đ- ợc tổng hợp? A B C D Câu 19 Vựng mó húa c a gen (khụng k codon k t thỳc) g m 735 c p baz nit Tớnh kh i l protein gen mó húa bi t kh i l ng phõn t trung bỡnh c a axit amin d ng ch ... prôtêin nói là: A 269 B 268 C 270 D 538 D ki n sau c s d ng cho cõu 17,18: Gen dài 0,1989 micromet Trong trình dịch mã giải phóng khối l- ợng phân tử n- ớc 17370 đvC Cõu 17 Quá trình cần đ- ợc môi ... trình tự axit amin nào? A Met-leu-his-val B Met-his-val-leu C Met-val-his-leu ễn t p ki n th c v protein D Met-his-leu-val Cõu 12 Một chuỗi pôlipeptit có axit amin đ- ợc bắt đầu trình tự sau:...
 • 3
 • 76
 • 0

02 on tap kien thuc ve protein DABTTL

02 on tap kien thuc ve protein DABTTL
... phân t protein : - = 299 aa  S protein t o thành : 2990 : 299 = 10  Ta có s phân t protein = sô riboxom.s l n tr t c a m i riboxom  10 = 1.10 = 2.5 = 5.2 = 10.1  áp án D Câu 22 250 Chu i protein ... cung c p aa cho trình t ng h p protein Gi s mARN mARN t o x y protein => 249x + 199y = 1593 Gi i ph nguyên tìm đ c nghi m nh t :  X = y = => T o t t c phân t protein ng trình nghi m Câu 21 D ... h c (Th y Nguy n Quang Anh) Ôn t p ki n th c c t l õi v protein => t o 245 aa Câu 19 S b ba tham gia t ng h p protein :  S aa phân t protein hoàn ch nh = 245 – = 244 ( c t b aa m đ u )  S phân...
 • 2
 • 69
 • 0

on tap kien thuc ve hon hop

on tap kien thuc ve hon hop
... Đ/s:mFe=56g;mAl =5.4g Vdd =1.6lit Bài7 Hòa tan 3,93g hh MgCl2 KCl thành 500ml dd (A).Muốn kết tủa hết ion clorua (Cl-) có 25ml dd A cần 60ml dd AgNO3 0,05M Tìm khối lợng muối hh ban đầu Đ/S:mKCl=2,98g;mMgCl2=0,95g ... Cu Cho hh X VàO Cốc dd HCl.Khuấy dd tới khí ngừng thoát thu đợc chất rắn Y nặng a gam.Nung Y Trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu đợc 1,35a gam oxit.Tính % khối lợng Cu hỗn hợp Y Đ/S:84,48%...
 • 3
 • 277
 • 0

Tài liệu Ôn tập kiến thức về hóa đại cương ppt

Tài liệu Ôn tập kiến thức về hóa đại cương ppt
... thủy phân muối hỗ trợ nhau, hầu hết dùng kiến thức để trả lời cho kiến thức ngược lai Nhưng có số trường hợp mà giải dùng hai kiến thức Như dd KHSO4 coi không thủy phân tạo từ bazơ mạnh, axit mạnh, ... không? NaCl, MgCl2, CH3COONa, KHSO4, (NH4)2SO4, K2CO3, Cu(NO3)2, KAlO2, Ba(HCOO)2, BaCl2, Na2SO3, CH3COONH4, CH3NH3Cl, Fe2(SO4)3, KCl Để đầy đủ kiến thức hóa học chương trình trung học phổ thông, ... Ar gần BPLTH) Do Cl phi kim mạnh, có tính oxi hóa mạnh, có hóa trị I, có số oxi hóa −1 thường gặp hợp chất C.8 H (hidrogen, Hiđro, Z = 1) có điện tử hóa trị phi kim Các nguyên tố áp cuối cuối phân...
 • 24
 • 415
 • 4

VẬT LÝ THPT - ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

VẬT LÝ THPT - ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
... dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng công suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 25: Khi đặt hiệu điện không ... B Dòng điện xoay chiều pha tạo máy phát điện xoay chiều pha C Dòng điện xoay chiều pha tạo ba máy phát điện xoay chiều pha tần số, cường độ D Cả A C 26 Một mạng điện ba pha hình có hiệu điện pha ... nói dòng điện xoay chiều ba pha? A Khi cường độ dòng điện pha không cường độ dòng điện hai pha lại khác không B Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay π C Dòng điện xoay chiều ba...
 • 12
 • 141
 • 0

Ôn tập kiến thức về bộ môn Thuế

Ôn tập kiến thức về bộ môn Thuế
... thức đánh thuế 1.1 Thuế trực thu: Ở Việt Nam, sắc thuế trực thu bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất 1.2 Thuế ... nặng thuế 21 Tránh thuế trốn thuế Tránh thuế việc người nộp thuế xếp công việc làm ăn theo luật thuế để đóng thuế Tránh thuế liên quan đến hội hoạch định thuế Ví dụ: tận dụng khoản ưu đãi thuế ... thống sách thuế hành Việt Nam bao gồm sắc thuế sau: Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế xuất khẩu, thuế nhập Thuế tài nguyên Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử...
 • 11
 • 97
 • 0

01 on tap kien thuc cot loi ve ADN ARN TLBG

01 on tap kien thuc cot loi ve ADN ARN TLBG
... có ARN m ch kép * C u trúc b c 2: nhi u phân t ARN có th u n cong g p khúc thành nh ng d ng đ c bi t t o nên c u trúc b c ( tARN ) Ngoài có c u trúc b c 2.2 Phân lo i ARN : - ARN di truy n : ARN ... lo i ADN- polimeraza(I , II ,III ) -C n có enzim tham gia vào trình m xo n ADN helicaz , protein SSB -C n n ng l ng ATP cung c p * s virus, v t ch t di truy n ARN ADN đ c t ng h p t khuôn ARN ... Ribôtimindin , Inozin , , t l baz hi m ARN nhi u h n ADN * C u trúc b c 1: phân t ARN c u t o b i chu i poliribonuclêotit n i v i b i liên k t photphođieste.Các phân t ARN th ng ch chu i m ch đ n ch...
 • 6
 • 74
 • 0

Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng
... ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mp( ABC ) mp(a, b) mp( A, d ) mp(a, b) AB CD ; AC BD ; AD BC đường...
 • 103
 • 3,605
 • 15

01 on tap kien thuc cot loi ve ADN ARN BTTL

01 on tap kien thuc cot loi ve ADN ARN BTTL
... AND, ARN C 2030 D 3120 sinh v t nhân chu n 5100 Å T ng s nu c a đo n intron b ng 400 Chi u dài c a mARN thành th c đ c t ng h p t gen là: A 8840Å B 3740Å C 5100Å D 6460Å Câu 29: M t phân t ADN ... 2430 liên k t Câu 27: Trên m t phân t mARN ch a tr ng thành sinh v t nhân chu n có đo n intron, đo n có 120 nu, đo n có 150 nu, đo n có 200 nu Chi u dài c a mARN tr ng thành 6902 Å S nu c a gen ... %G = %X = 35% D %A = %T = 20 %; %G = %X = 30% Câu 25: Phân t mARN đ c t gen có 20% Uraxin T l l ng lo i ribônuclêôtit c a phân t mARN: A %U =20%, %rA = 20%, %rG = 25%, %rX = 35% B %U =20%, %rA...
 • 4
 • 68
 • 0

Đề cương ôn tập Kiến thức chuyên môn chuyên ngành mạng máy tính hệ trung cấp

Đề cương ôn tập Kiến thức chuyên môn chuyên ngành mạng máy tính hệ trung cấp
... Phần Quản trị mạng Kiến thức hệ thống Active Directory (AD): chức AD mô hình quản lý mạng Windows Server Cấu trúc AD: OU, Domain, Tree, Forest, Sites; ... phạm vi nhóm Các kiến thức sách nhóm (Group policy) Quản lý quyền truy cập vào tài nguyên (phân quyền truy cập vào tài nguyên người dùng nhóm) Cài đặt, cấu hình sử dụng số dịch vụ mạng (dịch vụ ... Sites; chức thành phần AD Các đối tượng AD: User, Printer, Contact, Group…; chức đối tượng AD Chức máy quản lý miền (Domain Controller), chức Schema, Chức Global Catalog Server Khái niệm người dùng...
 • 2
 • 888
 • 3

Ôn tập kiến thức hóa học

Ôn tập kiến thức hóa học
... Tiết PPCT:02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức đơn chất halogen, oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng Kỹ năng: - vận dụng kiên thức lý thuyết để làm số dạng tập II Phương ... suất phản ứng ? học Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân hoá học ? Nguyên lý chuyển dịch cân hoá học Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Xem lại kiến thức oxi, lưu ... đầu Hoạt động Bài tập Hoạt động Bài tập 3 Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị nội dung “Sự điện li” Chương I: SỰ ĐIỆN LI Tiết PPCT:03 §1 SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái...
 • 94
 • 2,101
 • 6

Ôn tập kiến thức cơ bản Ngữ văn 7 (Bằng hệ thống bài tập trắc nghiệm)

Ôn tập kiến thức cơ bản Ngữ văn 7 (Bằng hệ thống bài tập trắc nghiệm)
... lớn mênh mông Câu 27: Từ câu ca dao sau có vai trò ngữ pháp gì? Ôn tập Ngữ Văn -3- Quất Thị Thúy Qua đình ngả nón trông đình, Đình ngói thơng nhiêu A Chủ ngữ B Vị ngữ C Định ngữ D Bổ ngữ Câu 28: ... Câu 17: Trong từ ngữ sau,từ ngữ không thuộc chín chữ cù lao? Ôn tập Ngữ Văn -2- Quất Thị Thúy A Sinh đẻ B Nuôi dỡng C Lối so sánh ví von D Dựng vợ gả chồng Câu 18: Đặc sắc nghệ thuật ca dao Công ... phần văn C Là vấn đề chủ yếu đợc thể văn D Là cách bố cục văn Câu 15: Các việc văn Cuộc chia tay cuả búp bê đợc liên kết với chủ yếu theo mối liên hệ nào? A Liên hệ thời gian B Liên hệ không gian...
 • 8
 • 2,946
 • 60

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)
... lai tơi sáng đất nớc D Gồm hai ý A B Câu 34: Trong từ sau từ không đồng nghĩa với từ Sơn hà? A Giang sơn B Sông núi C Nớc non D Sơn thủy Câu 35: Trong nhận xét sau đây, nhận xét cho hai ài thơ ... Vẻ đẹp số phận long đong Câu 61: Thành ngữ sau có nghĩa gần với thành ngữ Bảy ba chìm? A Cơm niêu nớc lọ B Lên thác xuống ghềnh C nhà rách vách nát D Cơm thừa canh cạn Câu 62: Trong dòng sau, dòng ... lẽ ầm ĩ Câu 104: Cặp từ trái nghĩa phù hợp để điền vào chỗ trống câu sau? Non cao tuổi cha già, Non sao.nớc, nớc mànon A xa gần Ôn tập Ngữ Văn B - 11 - C nhớ quên D cao thấp Quất Thị Thúy...
 • 14
 • 1,109
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Bảng giá dây cáp CADIVINghiên cứu sản xuất trà thảo mộcĐề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 12Bộ tài liệu câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức năm 2017đề cương ôn tập đề CƯƠNG ôn tập thi công chức môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNĐề cương ôn tập thi công chức ngành công thương vị trí QUẢN lý THƯƠNG mại năm 2016Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức vị trí HC tổng hợp môn chuyên ngành năm 2016Đề cương chi tiết ôn thi công chức vị trí quản lý đất đai năm 2016đề cương ôn thi công chức ngành công nghệ thông tin 2016Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn majestic saigonPhân tích tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải DươngMột số giải pháp góp phần phát triển công ty điện thoại tây thành phố (WHTC) đến năm 2015Xây dựng hệ thống phân ngành các công ty niêm yết phục vụ cho sự phát triển thị trường chứng khoán việt namGiải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại công ty tư vấn xây dựng sino pacificPhân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng naiMột số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)Mức độ hài hòa của kế toán công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại việt nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chínhPhân tích các nhân tố tác động đến việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minhĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sử dụng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP HCMĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ khai thuế qua mạng nghiên cứu tình huống chi cục thuế quận phú nhuận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập