Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ (có file cad)

Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ (có file cad)

Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ (có file cad)
... làm việc chi tiết II : Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết III : Xác định dạng sản xuất IV : Chọn phơng pháp chế tạo phôi ... V : Thứ tự nguyên công VI : Tính thiết kế đồ gá 40 Tài liệu tham khảo: - Hớng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy (Gs.ts Nguyễn ... ỳc =(3ữ6) % - S chi tit c ch to thờm d tr =(5ữ7)% Vy N = 5000.1(1 + 6+4 ) =5500 chi tit /nm 100 Trng lng ca chi tit c xỏc nh theo cụng thc Q1 = V. (kg) Trong ú Q1- Trng lng chi tit - Trng...
 • 48
 • 180
 • 0

Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ (có file cad)

Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ (có file cad)
... án Công Nghệ Chế Tạo Máy Thuyết minh đồ án môn học công nghệ chế tạo máy I-Phân tích chức điều kiện làm việc chi tiết Dựa vào vẽ chi tiết ta thấy giá đỡ chi tiết dạng hộp Do giá đỡ loại chi tiết ... CTM5-K47 Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy IV- Xác định phơng pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi 1.Xác định phơng pháp chế tạo phôi: Kết cấu chi tiết không phức tạp nhng vật liệu chi tiết gang ... phay thô Lập tiến trình công nghệ Trình tự nguyên công để gia công nửa giá đỡ tiến hành nh sau Thứ tự I II III IV V VI VII VIII Tên nguyên công Đúc chi tiết khuôn kim loại ủ chi tiết Phay mặt phẳng...
 • 37
 • 225
 • 0

đồ án kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.vật liệu gx 15-32.

đồ án kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.vật liệu gx 15-32.
... thiết kế sau thực tế sau hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Khoa Cơ khí  Đồ án công nghệ chế tạo máy THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN PHÂN TÍCH CHI TIẾT A ĐẦU ĐỀ THẾT KẾ Thiết ... thành trình công nghệ điển hình mang dấu hiệu đặc trưng cho loại Chi tiết ta cần gia công phân loại Chi tiết ta cần gia công dược phân loại thành chi tiết dạng hộp *Qui trình công nghệ chế tạo: -Lỗ ... tn  Đồ án công nghệ chế tạo máy IX- THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GÁ ĐẶT CHI TIẾT CHO NGUYÊN CÔNG GIA CÔNG LỖ ĐƯỜNG KÍNH Φ 65 Nguyên công gia công lỗ Φ40 phải qua bước : tiện thô,tiện tinh Vì tính toán đồ gá...
 • 42
 • 607
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ
... Bíh Ngọc Đồ án công nghệ chế tạo máy PHN I: PHN TCH CHI TIT GIA CễNG 1.1- Phõn tớch chc nng v iu kin lm vic ca chi tit Da vo bn v chi tit ta thy gi l chi tit dng hp Do gi l loi chi tit quan trng ... công nghệ chế tạo máy Dơng thị Bíh Ngọc A CHI TIếT CƠ BảN A-A CHI TIếT PHụ A PHN IV: THIT K QUY TRèNH CễNG NGH 4.1- Cỏc yờu cu v nguyờn tc chung chn chun 4.1.1- yờu cu chung: + m bo cht lng chi ... ỏn lm chun thụ - Chun cho chi tit ph : Lớp K39ME Khoa Cơ khí Dơng thị Bíh Ngọc Lớp K39ME Đồ án công nghệ chế tạo máy Khoa Cơ khí Dơng thị Bíh Ngọc Đồ án công nghệ chế tạo máy PHN VI: TH T CC...
 • 24
 • 289
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.Vật liệu GX 15-32.DOC

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.Vật liệu GX 15-32.DOC
... thành trình công nghệ điển hìnhmang dấu hiệu đặc trng cho loại Chi tiết ta cần gia công đợc phân loại Chitiết ta cần gia công dợc phân loại thành chi tiết dạng hộp *Qui trình công nghệ chế tạo: -Lỗ ... phơng pháp chế tạo phôi II.Tính giá thành phôi III.Bản vẽ lồng phôi Phần III :Thiết kế qui trình gia công chi tiết Phần IV: Tính toán thiết kế đồ gá nguyên công đợc giao Phần kết luận Tài liệu tham ... nguyên công Trongngành chế tạo máy tồn số lợng lớn loại chi tiết gia công cho phép tập hợp số lớn chi tiết nhóm mảytong khí thành số loại có hạn ,bảo đảm có khả chuyển từ trình công nghệ ơn thành trình...
 • 15
 • 777
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.Vật liệu GX 1532.

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ.Vật liệu GX 1532.
... trng cho loại Chi Khoa Cơ khí Đồ án công nghệ chế tạo máy tiết ta cần gia công đợc phân loại Chi tiết ta cần gia công dợc phân loại thành chi tiết dạng hộp *Qui trình công nghệ chế tạo: -Lỗ xác ... án công nghệ chế tạo máy Em xin chân thành cảm ơn Ngày 23 tháng 05 năm 2003 Thuyết minh đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Phần phân tích chi tiết A Đầu đề thết kế Thiết kế qui trình công nghệ ... đợc chế tạo gang 5.Xác định sai số chế tạo đồ gá Sai số chế tạo đồ gá cho phép theo yêu cầu nguyên công để quy định điều kiện kĩ thuật chế tạo lắp ráp đồ gá Khoa Cơ khí 25 Đồ án công nghệ chế tạo...
 • 28
 • 50
 • 0

Thiết kế và tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Gối đỡ

Thiết kế và tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Gối đỡ
... Thuỳ Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyên công VII : Gia công lỗ 40 Nguyên công VIII : Gia công lỗ Nguyên công IX : Kiểm tra 1/ Nguyên công I: Chế tạo phôi Bản vẽ chế tạo phôi vẽ chi tiết lồng phôi ... Đồ án công nghệ chế tạo máy Đàm Văn Thuỳ tài liệu tham khảo 1- Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy Pgs-Pts - Trần Văn Địch 1999 2- Sổ tay công nghệ chế tạo máy Pgs-Pts - Trần Văn Địch vàPgs-Pts ... []bu = 320 Mpa II Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết Từ vẽ chi tiết ta thấy : - Gối đỡ có kết cấu đủ độ cứng vững cần thiết để gia công không bị biến dạng nên dùng chế độ cắt cao, đạt suất...
 • 26
 • 58
 • 0

đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ

đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ
... 0,86 1,17 Tài liệu tham khảo: [1] .Thiết kế Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GS.TS TRẦN VĂN ĐỊCH NXB KHKT HN 2004 [2].Hướng dẫn Thiết kế Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GS.TS NGUYỄN ĐẮC LỘC –LƯU VĂN NHANG ... Gối đỡ đúc từ gang xám II PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT GỐI ĐỠ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CTM - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CTM - HOÀNG MINH TIẾN CTM6- K46 Gối đỡ chi tiết ... PHẦN I ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ. ( hình vẽ trang trước) Vật liệu: Gang xám GX15-32 PHẦN II SỐ LIỆU BAN ĐẦU: Sản lượng hàng năm : N1=6000 chi tiết Điều...
 • 48
 • 337
 • 0

thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ sản lượng 10 000 chi tiết đk sản xuất tự do

thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ sản lượng 10 000 chi tiết đk sản xuất tự do
... giáo trình công nghệ chế tạo máy hớng dẫn làm đồ án công nghệ chế tạo máy, ta lập thứ tự nguyên công nh sau: Nguyên công : Phay mặt đáy Nguyên công : Phay mặt Nguyên công : Khoan, khoét, doa ... môn công nghệ ctm - đại học bách khoa hà nội đồ án công nghệ ctm nguyễn đình cơng tin 1-k46 N : Số chi tiết đợc sản xuất năm N1: Số sản phẩm đợc( số máy ) đựơc sản xuất năm N1= 10 000 m : số chi ... 0,12% , P:0,05-1% II Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết giá đỡ - Giá đỡ chi tiết có kết cấu đơn giản, ta giảm lợc đựơc kết cấu nữa, phơng pháp đúc kết cấu với vật liệu gang xám hoàn toàn...
 • 39
 • 179
 • 0

đồ án công nghệ chế tạo máy THIẾT kế QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ tạo CHI TIẾT bạc đỡ

đồ án công nghệ chế tạo máy THIẾT kế QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ tạo CHI TIẾT bạc đỡ
... 2.1.1 S lng chi tit: Yờu cu sn lng hng nm l N1= 20.000 chi tit/nm s chi tit sn xut hng nm: N = N1.m1 + .1 + 100 100 ú: - N1: sn lng hng nm; N1=20.00 0chi tit/nm - m: s chi tit mt sn ... SN PHM 1.1 Phõn tớch chc nng lm vic Bc l mt chi tit thuc loi chi tit in hỡnh dng bc, c dựng nhiu ch to mỏy Chi tit cú hỡnh ng trũn, thnh mng, trờn chi tit cú mt bớch v cú l ngang 12 dn du bụi ... s chi tit mt sn phm; m=1 - : s chi tit ph phm; =5% - : s chi tit sn xut thờm d tr; =5% N = 20000.1.1 + ữ.1 + ữ = 22070 (chi tit) 100 100 2.1.2 Trng lng chi tit: Q=V. : trng lng riờng;...
 • 51
 • 245
 • 0

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ
... Phần I đầu đề thiết kế Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ. ( hình vẽ trang trớc) Vật liệu: Gang xám GX15-32 Phần II Số liệu ban đầu: Sản lợng hàng năm : N1=5000 chi tiết Điều ... IV Phơng pháp chế tạo phôi 4 39 Bộ môn công nghệ ctm - đại học bách khoa hà nội đồ án công nghệ ctm LÊ NGUYễN TUÂN ctm6- k47 V Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết Nguyên công :phay mặt ... lực chi tiết đặt - Gối đỡ chi tiết chịu nén ,do vật liệu để chế tạo gang xám GX 1532 hoàn toàn hợp lí Gối đỡ đợc đúc từ gang xám II Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết GốI Đỡ - Gối đỡ chi...
 • 40
 • 133
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ
... thành trình công nghệ điển hìnhmang dấu hiệu đặc trng cho loại Chi tiết ta cần gia công đợc phân loại Chitiết ta cần gia công dợc phân loại thành chi tiết dạng hộp *Qui trình công nghệ chế tạo: -Lỗ ... xoay phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết: Gối đỡ đợc kẹp chặt phận may nhờ bu lông lắp vào lỗ chân gối đỡ gân tăng cứng gối đỡ có tác dụng làm tăng cng vữngcho chi tiết làm việc Các lỗ ... toán: 1,phân tích chức làm việc chi tiét: Chi tiết ta cần thiết kế chi tiết gối đỡ, chức làm việc chủ yếu đỡ chi tiết khác nh trục động máy móc khác dùng để đỡ ,dầm ,khung Nó là phận ghép nối...
 • 19
 • 1,515
 • 8

Đồ Án CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : THiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết Gối Đỡ

Đồ Án CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : THiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết Gối Đỡ
... Dơng thị Bíh Ngọc Đồ án công nghệ chế tạo máy Phần iii: chọn phôI phơng pháp chế tạo phôi 3.1- phơng pháp chế tạo phôi Với chi tiết dạng hộp có nhiều phơng án chế tạo phôi: phôi đúc, phôi hàn, ... Ngọc Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyên công V: Gia công tinh lỗ 140,vát mép lỗ 130, 148 Nguyên công VI: Kiểm tra trung gian 7- Nguyên công VII: Gia công mặt đầu K 8- Nguyên công VIII: Gia công ... khuôn máy Sau đúc cần có nguyên công làm cắt ba via Bản vẽ lồng phôi A CHI TIếT CƠ BảN A- A CHI TIếT PHụ A Lớp K39ME Khoa Cơ khí Dơng thị Bíh Ngọc Đồ án công nghệ chế tạo máy Phần iv: thiết kế quy...
 • 21
 • 655
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết banh rangthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục then hoathiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạpthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục răngbài 2 thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạpđồ án thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết bích chặnthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biênthiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡthiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ h26thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết giá đỡ h26 spktquy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trụcquy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộplập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết chốttính toán thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động kiểu quay vòng tầng lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tiêu biểuthiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết nắp ổ đỡmau bao cao học phan foxproEbook Lasers in dermatological practice Part 1Ebook Introduction to sectional anatomy (3rd edition) Part 2Ebook Human anatomy physiology (9th edition) Part 2Ebook Neuroanatomy and pathology of sporadic alzheimer’s disease Part 2Ebook Medical microbiology Part 1Ebook Nelson’s pediatric antimicrobial therapy (20th edition) Part 1Ebook Molecular histopathology and tissue biomarkers in drug and diagnostic development Part 2Ebook Microbiology principles and explorations (8th edition) Part 2Ebook Oral medicine and pathology at a glance Part 2Chính sách phát triển ngành sản xuất thép việt nam (tóm tắt)Ebook Neurocritical care A guide to practical management Part 1Ebook Practical differential diagnosis in surgical neuropathology Part 1Ebook Practical cardiology (2nd edition) Part 1Ebook Pathology pretest self assessment and review (13th edition) Part 1Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nay (tóm tắt)Ebook Pathology of the maxillofacial bones A guide to diagnosis Part 1Ebook Fundamentals of investing (13th edition) Part 2Ebook Consumer behavior Building marketing strategy (13th edition) Part 2Ebook Strategic compensation A human resource management approach (8th edition) Part 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập