Level 7 passage 4

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 7) - P6.4

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 7) - P6.4
... CN-7 (14) -CN-16 (3) or CN-7 (16 )CN-16 (1) Open circuit or poor connection between CN-16 (3) -CN-51 (6) or CN-16 (1 )CN-51 (7) A C 16 + CN-142 CN-7 CN-16 CN-51 Replace or repair 21096MS04 6-4 6 ... poor connection between CN-1 (2)-CN-51(4) or CN-1 (4) - N-51 (5) NO Wiring diagram CN-51 CD-42 SUPPLY B SIG A C RETURN CN-1 MCU PUMP PRESSURE SENSOR 29 CN-52 21096MS06 6-5 0 2) TEST PROCEDURE SPEC ... poor connection between CN-1 (2)-CN-51 (4) or CN-1 (4) - N-51 (5) NO Wiring diagram CN-51 CD-43 SUPPLY B SIG A C RETURN CN-1 MCU PUMP PRESSURE SENSOR 38 CN-52 21096MS07 6-5 2 2) TEST PROCEDURE SPEC...
  • 40
  • 132
  • 2

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 4)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 4)
... = ∆ BEC b ) IC =ID c ) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC (H ∈ DC ) Chứng minh AH //BI ĐÁP ÁN ĐỀ KT HKI TOÁN I/ Trắc nghiệm: (4đ) Mỗi câu 0,5đ Câu Trả lời D D B A B C A D II/ Tự luận: Bài 1: a/ ... : 5 (0,25) b/ 7, 25 - |x| = 3,25  |x| = (0,25) (0,25)  x = x = -2 x = (0,25) Bài 3: (1đ) Gọi độ dài cạnh tam giác x,y,z (đơn vị cm ) Theo đề ta có : x : y : z = : : x + y + z = 27 Ta có x = y ...   3  (0,5đ) b/ (0,5đ) (0,5đ) b/ 7, 25 - |x| = 3,25 Bài : (1đ)Tìm x biết : a/ 3 :x= (0,5đ) Bài 3: (1đ) Ba cạnh tam giác tỉ lệ với ; ; Chu vi tam giác 27 cm Tính độ dài cạnh tam giác Bài :...
  • 3
  • 1,654
  • 59

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)
... số ? Tính mật độ dân số năm 20 01 nước bảng ? Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Viật Nam 3309 91 78 ,7 Trung Quốc 95 970 00 12 73 ,3 In-đô-nê-xi-a 19 19000 206 ,1 Câu : Vẽ biểu đồ thể dân số ... Câu Đáp án A B B Phần II : TL (6đ) Câu (2đ) Một số dân số VN : 23,8 người/ Km2 TQ : 13 ,3 người/ Km2 Inđônêxia : 10 ,5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1, 5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ ... số châu phi chiếm 13 ,4% dân số giới - Sản lượng công nghiệp châu phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp giới - Qua biểu đồ nêu nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu phi Đáp án Phần I : TN (4đ)...
  • 2
  • 248
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: IUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VON CO DINH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HACH TOAN THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namIUH FDI VA VAN DE VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC TIEM NANG DU LICH TAI VAN LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANIUH VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC TRANG SX MOT SO MAT HANG NONG THUY SAN TAI NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFIUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG THAM NHUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DONG HANH LANG TRONG VU KIEN BAN PHA GIA CA BASA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NGOAI HOI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHĐỀ THI hết môn MARKETING căn BẢN có đáp ánTrắc nghiệm Markrting căn bản theo từng chương Có đáp ánIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập