CHƯƠNG 3 TÍNH CHẤT ĐỐNG HẠT

CHƯƠNG 3 TÍNH CHẤT ĐỐNG HẠT

CHƯƠNG 3 TÍNH CHẤT ĐỐNG HẠT
... hạt tính hạt ướt (Whạt )và chất khơ hạt Bảng 3. 14: Mối tương quan độ ẩm hạt tính hạt ướt (Whạt )và chất khơ hạt (Wkho) Hình 3. 5: Whạt% Wkho% Whạt% Wkho% Whạt% Wkho% 10.0 11.0 17.0 20.5 24.0 31 .6 ... Cao lương 3243 Lúa W = 13% 37 Độ ẩm Tăng tăng tăng giảm Lúa W = 18% 41 133 hạt Lúa mì W = 13% Lúa mì W = 18% 34 39 3. 3 .3 Tính tự phân loại đống hạt: Khối hạt tập hợp hạt có hình dạng, kích thước, ... sống đống hạt 3. 3 Tính chất vật lý 126 Các tính chất vật lý có ảnh hưởng đến trình vận chuyển, bảo quản, gia công chế biến hạt Tính chất vật lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố Tính chất vật lý giống hạt...
 • 107
 • 265
 • 0

Tài liệu Chương 3: TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ ppt

Tài liệu Chương 3: TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ ppt
... tích đất đá trạng thái tự nhiên, trọng lượng đơn vị thể tích đất đá tính đến lực đẩy nước γ đn γ k (∆ − 1) = ∆ 3.2 Thủy tính đất đá 3.2.1 Độ ẩm đất đá Độ ẩm đất đá tỷ số trọng lượng nước có đất ... 200 Thấm tốt 3.2.6 Tính hóa mềm tan rã a Tính hóa mềm Do tiếp xúc với nước, đất đá không bị trương nở cường độ chúng giảm đi, tính chất gọi tính hóa mềm đất đá Chỉ tiêu để đánh giá mức độ hóa ... 3.1.1 Độ lỗ rỗng đất đá, n Độ rỗng n đất đá : tỷ số thể tích lỗ rỗng đất đá thể tích toàn mẫu đất đá Vr n = 100% V Hệ số rỗng ε tỷ số thể tích lổ rỗng (Vr)...
 • 17
 • 1,349
 • 22

Chương 3: Tính chất vật lý và chỉ tiêu đánh giá dầu thô pptx

Chương 3: Tính chất vật lý và chỉ tiêu đánh giá dầu thô pptx
... nhiều so với giá trị thu cách tính theo trung bình thể tích Tuy nhiên, hỗn hợp hai phân đoạn, mà số lại chứa chất nhựa-asphalten, 14 Tính chất vật tiêu đánh giá dầu thô số lại có đặc tính naphtenic ... so với độ dẩn nhiệt áp suất thường 19 Tính chất vật tiêu đánh giá dầu thô III.11 Cặn Cacbon Để đánh giá khả tạo cặn loại sản phẩm dầu mỏ người ta sử dụng tiêu chuẩn hàm lượng cặn cacbon lượng ... mang tính chất cộng tính tuyền tính xuất phát từ nhiệt độ chớp cháy thành phần phân đoạn mà tính nhiệt độ chớp cháy hỗn hợp cách tính trung bình theo hàm lượng chúng 13 Tính chất vật tiêu đánh...
 • 21
 • 118
 • 0

Môn: Toán Lớp: 6 Bài 3 chương 3: Tính chất cơ bản của phân số I. Yêu cầu potx

Môn: Toán Lớp: 6 Bài 3 chương 3: Tính chất cơ bản của phân số I. Yêu cầu potx
... Trình bày Trình bày Nắm tính Nắm vững tính chất tính chất chất của phân số phân số phân số nhầm lẫn Không thực Kỹ Thực được phép tính phép tính nhầm lẫn Thực thành thạo phép tính nắm vững quy tắc ... aaa  63 I aaa  22  11 121 C 36  aaa 84 E 11 44  25 aaa K 16  aaa N 18  aaa 54 Bµi ch­¬ng III: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 20 20 18 -27 24 25 -2 45 25 32 20 18 -27 25 -35 18 100 18 64 -2 ... cháu điều ? Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số Sau viết chữ tương ứng với số tìm vào ô hai hàng dưới, em trả lời câu hỏi nêu A 15  aaa M aaa  13 39 G  aaa  12 36 T   28  aaa...
 • 6
 • 511
 • 0

bài 3 - chương 3, tính chất cơ bản của phân số

bài 3 - chương 3, tính chất cơ bản của phân số
... Bài 3: Tính chất phân số Tính chất phân số: : (-5 ) −10 = :-4 −1 -4 : (-5 ) = −2 :-4 Nếu ta chia tử mẫu phân số với số nguyên khác ta phân số phân số cho a a:n = b b:n By ... ƯC(a,b) Bài 3: Tính chất phân số Hệ quả: a) Viết phân số có mẫu âm -> mẫu dương cách nhân tử mẫu với (-1 ) Ví dụ: 5.( −1) −5 = = 3 ( 3) .( −1) b) Mỗi phân số có vô số phân số Ví dụ: 3 −6 −9 ... −8 By head not by foot −6 ( −6).( −1) = = −7 ( −7).(−1) Hết ??? By head not by foot Bài 3: Tính chất phân số By head not by foot ...
 • 5
 • 96
 • 0

Bài giảng hóa keo chương 3 tính chất của các hệ keo

Bài giảng hóa keo  chương 3 tính chất của các hệ keo
... keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Kính siêu vi Hạt keo không nhìn ...  Chương 3: Tính chất hệ keo  (1)   (2)    B Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Các tượng điện động học Điện di Điện li dịch chuyển hạt keo ... vi TÍNH CHẤT ĐIỆN - Cấu tạo hạt keo - Cấu tạo lớp điện kép - Các tượng điện động học Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính chất hệ keo Sự khuếch tán Chương 3: Tính chất hệ keo Chương 3: Tính...
 • 48
 • 326
 • 0

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 3 Tính toán cho dòng thấm NDĐ pdf

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 3 Tính toán cho dòng thấm NDĐ pdf
... ngang, dòng thấm ổn định h x h1 hx x1 x2 x l1-x h2 l 1-2 x Nước không áp, đáy cách nước nằm ngang, dòng thấm ổn định  Tại tiết diện F = H.B Q = k.B.hx.I I=-dh/dx   q = -khxdh/dx q.dx = -k.hx.dh ... ngang, dòng thấm ổn định  Lưu lượng đơn vị từ mặt cắt đến mặt cắt 2 q 1-2   h2 2l12  Lưu lượng đơn vị từ mặt cắt đến mặt cắt x q1-x  h k h k  h2 x 2l1-x Dòng thấm ổn định q 1-2  q1-x  ... H2, x, tính Hx II Môi trường thấm không đồng  Đối với nước ngầm   Khi dòng thấm song song với mặt phân lớp Khi dòng thấm vuông góc với mặt phân lớp III Một số toán ứng dụng    Dòng thấm vào...
 • 33
 • 1,091
 • 9

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
... ?2 Xem hình 23 a Bài 15-SGK/67 Bài 17-SGK/68 Hướng dẫn nhà: 1.Về nhà học kỉ lí thuyết 2.Xem kỉ tập giải lớp 3.Chuẩn bị tiết...
 • 9
 • 2,554
 • 21

Chương III - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Chương III - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
... hai phân số nhau? Viết dạng tổng qt? (6đ) 2.Giải thích 2 = Vì 1.4 = 2.2 ( =4 ) (4đ) Tiết 71 Bài 3: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I\Nhận xét: ?1 Giải thích : -1 = -4 -6 = -2 -1 0 : (-4 ) : (-4 ) = -1 ... mẫu phân số cho ước chung chúng phân số phân số cho a b = a:n b:n với n∈ƯC(a,b) Slide DD Last slide ?3 Viết phân số sau thành phân số có mẫu dương: , -1 7 Ta có : -1 7 a b -4 , -1 1 = -5 17 -a = -b ... (-4 ) : (-4 ) = -1 ?2 Điền số thích hợp vào trống : -3 -1 = -6 -3 : -5 -1 = -1 0 : -5 II/TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè Nếu ta nhân tử mẫu phân số với số ngun khác phân số phân số cho a b = a.m b.m...
 • 17
 • 685
 • 8

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
... ra: AB = BD C AC DC Đònh lý: Trong tam giác, đường phân giác góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn GT KL VABC · AD tia phân giác BAC ( D ∈ BC ) DB AB = DC AC A ... ∈ BC ) DB AB = DC AC A Chứng minh: B C D E A ?2 Xem hình 23a x a/ Tính y b/ Tính x y = 3,5 B 7,5 x D Bài làm a/ AD tia phân giác góc A Ta có hệ thức: AB DB 3,5 x = ⇔ = AC DC 7,5 y b/ Thay y = ... = AB CỦNG CỐ Bài 15/67 A 4,5 B 3,5 7,2 x D C AD tia phân giác góc A Nên ta có hệ thức: AB = DB ⇔ 4,5 = 3,5 AC DC 7, x 7, ∗ 3,5 ⇔x= 4,5 ⇔ x = 5, P 8,7 6,2 M Q 12,5 x N PQ tia phân giác góc P Nên...
 • 11
 • 1,317
 • 8

Chương III - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Chương III - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
... dụng: ; - ; a Với a, b Z, b < 17 -1 1 b a =a (-1 ) =- a b b (-1 ) -b ?2 * Viết phân số phân số =- =- =-1 0 15 Điền số thích hợp vào ô vuông: 1= -4 = = -4 - = 10 = -8 10 Tính chất phân số có tác ... b:n Tính chất phân số có tác dụng nào? 2/ Các ứng dụng tính chất: ?1 * Hãy viết phân số sau thành phân số có mẫu số dương cách sử dụng tính chất phân số: = (-1 ) =- - (-1 ) = (-1 ) =4 (-1 ) ... 35 84 45 72 = :3 15 24 Em điền số thích hợp vào ô vuông -3 = -3 :5 -6 10 = -1 :5 Với cách làm em viết phân số với ? Bài 3: Tính chất phân số 1/ Tính chất phân số: a = a m Với m Z m b b.m a...
 • 8
 • 408
 • 3

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương III - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
... AD C Các Quan sát Quan sát Quan sát Tính chất đường phân giác tam giác Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Hướng dẫn nhà Học kĩ tính chất đường phân giác tam giác • Làm tập 15 17 ... biểu hệ đinh lý Ta-let A Quan sát hình vẽ cho biết: -Các góc ? · · BAD = DAC · µ DAC = E · µ ⇒ BAD = E -Các đoạn thẳng ? -AB = BE ( ABE cân B) -Vì BE // AD: Theo hệ dònh lí Ta-let ta có: BE BC...
 • 5
 • 737
 • 2

Tài liệu Chương 3: Tính toán mạch động lực ppt

Tài liệu Chương 3: Tính toán mạch động lực ppt
... Chính ta không lựa chọn sơ đồ chỉnh lưu điều khiển cầu pha đối xứng làm mạch van động lực 24 Chương Tính toán mạch động lực 3.2.2 Sơ đồ cầu chỉnh lưu không đối xứng (chỉnh lưu bán dẫn) T1 T2 R ... = 50Hz Thay số: Q Fe = K Q S ba 19, = = 3,8cm m.f 1.50 30 Chương Tính toán mạch động lực - Tính kích thước mạch từ: Hình 3.4 Kết cấu mạch từ + Chọn hình dáng trụ  Do công suất máy biến áp nhỏ ... số mạch từ : Loại lõi 20x20 a= 20mm b=25mm c=20mm C=80mm h=50mm H=70mm Thông số phụ thép: Qt=4,55cm2 Qg=11cm2 31 Chương Tính toán mạch động lực Ltb=13,7cm Qt.Qc=50cm4 Vt=78,1cm3 3.3.3 Tính toán...
 • 12
 • 337
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuơng 3 cơ sở động lực học chất lỏnghoạt động 3 tính chất cơ bản của vật liệu cơ khítt 3 tính chất sinh hóa 4 khả năng sinh độc tố nội độc tố chòu nhiệt tác động lên hệ thần kinhtính chất dầu hạt điềutính chất động vật thủy sảnchương 3 bản chất các quá trình chuyển hóatính chất của hạt nhântrình bày tính chất sóng hạt của ánh sángtính chất sóng hạt của ánh sáng3 tính chất của thuật toánbài 3 tính chất nóng chảy của chấttính chất của hạt nano kim loạibài 3 tính chất cơ bản của phân sốhóa học lớp 9 bài 3 tính chất hóa học của axitnghiên cứu khái quát về truyền động điện cho cơ cấu nâng hạ xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nângĐề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn vật lýkế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụĐánh giá Thương hiệu tuyển dụng từ nội bộ tại Viettel Thái NguyênTổng hợp các đề thi tuyển vào lớp 10 môn toán có đáp án chi tiết, tài liệu sưu tầm tuyển chọnBAI GIANG BAI CHON LAPNghệ thuật tự sự trong văn xuôi đỗ kim cươngNghệ thuật truyện ngắn nguyễn hiếuThế giới nhân vật trong truyện ngắn xuân thiềuTài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và GV về dạy và kiểm tra Môn Tin Học,đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lựcĐề tài thế sự nông thôn trong tiểu thuyết việt nam sau 1975 (qua hai tiểu thuyết mảnh đất lắm người nhiều ma của nguyễn khắc trường và bến không chồng của dương hướng)Truyện ngắn hồ anh thái nhìn từ góc độ thi pháp thể loạiôn tập trắc nghiệm sử 12Kịch bản diễn án hình sự 06 vai Kiểm sát viênBài giảng về rủi ro môi trườngBí quyết xin việc cho sinh viên kế toán mới ra trường và những điểm cần lưu ý cho các bạn xin việc ngành kế toánQuản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường tiểu học huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngThực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằngĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế thành phố thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tỉnh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và giám sát vi rút cúm a h5n1 gây bệnh cúm gia cầm tại tỉnh lạng sơn từ năm 2011 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập