GIÁO TRÌNH CORELDRAW

Giáo trình CorelDraw - Bài 7

Giáo trình CorelDraw - Bài 7
... Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… - Mục Map Nodes : biến dạng đoạn Blend Mục Plit : tạo đối tượng di chuyển Blend thưc hành: -2 - ...
 • 2
 • 371
 • 7

Giáo trình CorelDraw - Bài 8

Giáo trình CorelDraw - Bài 8
... Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………………… - Mục Link ;tạo kết nối khoảng cáh va tô màu - Mục Object điều chỉnh khoảng cách giừa đối tượng - Mục Color : điều chỉnh tô màu đối tượng Bài ... điều chỉnh khoảng cách giừa đối tượng - Mục Color : điều chỉnh tô màu đối tượng Bài thực hành: -2 - ...
 • 2
 • 256
 • 6

Giáo trình CorelDraw - Bài 9

Giáo trình CorelDraw - Bài 9
... kiểu xuất -2 - Giaùo trình corel Vidụ : PSD: dịnh dạng photoshop, mục Color hệ màu –RGB Size ; Kích Thước tilệ 1:1 Resol Tion : 300 dpi – Nhấn Export – Nhấn OK Bài thực hành -3 - ... chương trình khác – Chọn File Corel – Vào Menu / File / Export / Làm xuất hộp thoại – Mục : Save in : tên địa xuất – Mục File Name : tên File xuất – Mục Files of Type : dịnh dang kiểu xuất -2 - Giaùo ... Giaùo trình corel Chức tạo vát cạch cho khối(Extude Bevel) – Mục Use Bevel : điều chỉnh cá giá trị : mục...
 • 3
 • 245
 • 4

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 1 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 1 doc
... Page 2/7/2 014 1 Giáo trình corel draw - Chọn công cụ Zoom tool, Property xuất hai loại kính :1 loại kính núp Mang dấu cộng(+) chọn Click lên hình phóng lớn hình , loại Mang dấu trừ (-) tức thu ... Giáo trình corel draw 2- Thanh thực đơn; chứa lệnh file ,… 3Thanh property bar ,dùng hỗ trợ công cụ vẽ 4- Thanh công cụ vẽ-Toolbox 5Thanh thước; gồm thước ngang thước dọc 6-Thanh Palettes(bảng ... trái mouse kéo hình, (fím tắt:fím chữ H) Page 2/7/2 014 1 Giaùo trình corel draw CÁC THAO TÁC TRÊN ĐỐI TƯỢNG Pick Tool; Chức để chọn đối tượng - Muốn chọn đối tượng chọn công cụ click trái Mouse...
 • 6
 • 392
 • 8

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt
... property: - Thanh Property - Free Rotation- xoay tự Cách sử dụng – chọn công cụ ,chọn đối tượng ,lick trái tâm đối tượng - Free Angle Relefition, -công cụ tạo đối xứng ( lật đối tượng) - Free Scale ... lick lần thứ dể kết thúc lệnh Lúc đối tượng cắt , bạn việc chọn kéo chỗ khác Công Cụ Esaser -2 - Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… Công cụ để xóa đối tượng bạn chọn công ... Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… - Vào Menu / Arrange / Convert To Curves Công cụ Spiral: Chức tạo nét...
 • 3
 • 274
 • 5

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 ppt
... tong nhóm - Chọn đối tượng cần nhóm …, - vào menu /Arrange/ Group Giã nhóm (Ungroup) - Chọn nhóm cần giã : - Vào Menu / Arrange/ Ungroup - Ungroup All: giã tất khóa đối tượng (lock object) - Chọn ... object) - Chọn đối tượng cần khóa - Vào Menu / Arrange / Lock object Mở khóa (Un Lock All Object) - Vào Menu / Arrange / unLock All Objects Chức Lớp (Order) A-cách sử dung : chọn đối tượng /vào ... lớp Combine chức đục thủng phần giao Cách sử dụng – tạo đối tượng chồng lên / vào Menu / Arrange -2 - ...
 • 2
 • 226
 • 1

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 doc
... : Tô thảng 2Radial : Tô dạng tròn -3 - 3- Conical : Tô theo dạng hình chóp Kiểu tô chuyển góc tô chuyển Kiểu tô chuyển nhiều màu Thư viện màu chuyển màu 4- A- B- Square : Tô theo dạng hình vuông ... Color / mục –Font & Back - Khung thoại : Zize –Width , Higth ( phóng to thu nhỏ mẫu họa tiết ) - Khung thoại : Transform :- Skew : kéo xiên họa tiết - Rotato : xoay họa tiết - Muc :Row Color kéo ... Mục Pen Zize : kiểu vẽ • thư viên mẫu vật liệu ; Version – mục :Textur lit ; danh sách tên vật liệu • chọn vật liệu / lick trái chọn PreView / OK -5 - ...
 • 5
 • 235
 • 10

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 4 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 4 ppt
... PATH * Đưa chữ lên đường path - Cách sử dụng – tạo đoạn văn , - Tạo đường Path : - Chọn vào Menu / Text / chọn lệnh Fit Text To Path - Thanh Property -3 - Giaùo trình corel draw Löu Quang Vinh ... Sentece case : ký tự đầu dòng chữ hoa * Lưu ý : không làm chữ biến dạng Bài Thực Hành: -4 - Giaùo trình corel draw Löu Quang Vinh -5 - ... tháo rời ký tự - Chọn đoạn văn cần tháo - vào Menu / Arrange // Break Arttic Text Lúc nhóm chữ tháo dời, bạn lại chọn nhóm chữ vào lại lệnh lần thứ ,lúc tháo dời từ -2 - Giaùo trình corel draw...
 • 5
 • 258
 • 4

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 5 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 5 doc
... tiện xác - Horizontal Dimension Tool ;-công cụ đo chiều ngang đối tượng - Vertical Dimension Tool .- Công cụ đo chiều đứng - Callout Tool ; công cụ tạo- thích - Slanted Dimension Tool -công cụ ... cụ bên trái hình -2 - Giaùo Trình Corel Draw Property : Addnode Jiontwo Nodes Auto Close Align nodes Delete Node - Nốt : Addnode ; Chức để thêm nốt - Delete Node ; Chức bớt nốt - Jiontwo Nodes ... Dimension Tool -công cụ đo đương chéo - Angle Dimension Tool ;-công cụ đo góc đối tượng - Interactiver Carnne Line Tool- công cụ để nối đoạn thẳng riêng biệt -4 - ...
 • 4
 • 219
 • 5

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 6 docx

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 6 docx
... chuyển làm suốt(mờ) -2 - Giaùo trình corel………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thanh Property –Line ; tạo suốt theo dang ngang 2-Radial ; tạo suốt theo dang tròn 3- Connial ; tạo ... hộp thoại - Mục : Addnew : tạo mẫu đường bao - Mục kiểu khung bao tạo sẵn - Mục kiểu khung bao kết hợp vẽ tự - Mục Addpreset; Thư viện mãu đường bao - Mục keep line ; Interaction Transparency Công ... Giaùo trình corel………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chức tạo đối tượng theo đường bao Cách sử dụng - Tạo đoạn văn / vào menu / effect / Envelope –xuất hộp thoại - Mục :...
 • 3
 • 237
 • 4

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 1 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 1 potx
... thực nhanh Để chuyển đổi qua lại chế độ vào [M]View-WireFrame [M]view-Normal IV/ Giới thiệu tổng quát chức Menu Bar: Trong CorelDraw8 menu Bar có 11 thực đơn Sau công dụng chung thực đơn:  File: ... GV: Lê Hùng Tú C1 .CorelDraw8 ÷ Property Bar: Thanh thuộc tính, giúp cho việc thực công việc cách nhanh chóng, giảm bớt ... Layout: Gồm lệnh điều khiển môi trường vẽ, quản lý trang, lớp đối tượng Trang : GV: Lê Hùng Tú C1 .CorelDraw8  Arrange: Chứa lệnh liên quan đến phép biến đổi hình học như: tònh tiến, quay, co giãn,...
 • 3
 • 128
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 2 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 2 potx
... Property Bar: Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 Điều chỉnh số đỉnh đỉnh nối kết VI/ Vẽ hình đa giác sao: B1: Double click Icon Polygon Xuất cửa sổ Option B2: Chọn mụïc Polygon as Star Tại Number ... cột trước vẽ CorelDraw không cho bạn hiệu chỉnh số hàng, cột sau vẽ ÷ Hình lưới ô nhiễm group hình chữ nhật Bạn tách thành nhiều phần tử riêng biệt Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 IX/ Vẽ đường ... đònh dạng để chọn hình Cách 1: chọn nút Cách 2: Chọn Ctrol Point Cách 3: Chọn đường cong kéo rê chuột * Ứng dụng: Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 Bạn sử dụng công công vẽ đường cong Bezier...
 • 5
 • 247
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3 potx
... sẵn CorelDraw Muốn lưu màu bạn tạo Nhập tên vào mục Presets nhấn nút + Muốn xóa chọn tên danh sách nhấn nút - Trang : 13 GV: Lê Hùng Tú C3 .CorelDraw8 Pattern Fill: Tô màu chuyển sắc : màu (Two-color), ... Tú C3 .CorelDraw8 * Sử dụng Palette màu: Các Palettes màu sử dụng phổ biến Hiệu cách dùng màu nhanh chóng in giấy màu sắc giống y nguyên hình không giống - Thao tác: [M]View- Color Palette- Chọn ... mặc đònh [M]Tool-Option-Display-Preview Fountain steps) ÷ Bạn chọn Edge pad dung kiểu tô Lienar, Square, Radial ÷ Hãy chọn mục để tăng lượng màu đầu cuối dãy tô Giá trò đạt từ 0-4 9 ÷ Bạn mở nút...
 • 7
 • 174
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4 ppsx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4 ppsx
... Text gán Path B2: click [M]Text- Straighten Trang: 23 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Trang: 24 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Trang: 25 ... tơí Trang: 20 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Lưu ý: - Khi Paragraph Text đầy tràn Frame text đổ vào frame khác, Obj khác Để biết Text đầy, nút ô hình vuông tô đen - Bạn liên kết với Frame, Obj ... đònh hướng cho Text- đònh vò trí dọc, ngang cho Text- Text Placement chọn vi trí phía cho Text theo Path đóng Dùng cửa sổ Fit Text To Path: Trang: 22 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Thao tác tương...
 • 9
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình coreldraw x5giáo trình coreldraw 12giáo trình coreldraw x5 tiếng việtgiáo trình coreldraw 12 miễn phígiáo trình coreldraw 12 toàn tậpgiáo trình coreldrawGiải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeDÒNG TIỀN dự án xây DỰNGDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018On thi HKI li 9 li thuyetSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPBÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhĐề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 2436 THÁNG HỨNG THÚ LÀM QUEN VĂN HỌC – THỂ LOẠI TRUYỆNHãy hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật thống kê kế toán kinh doanh) nâng cấp và sửa chữa TSCĐ trong công tyTNHH may tinh lQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập