GIÁO TRÌNH CORELDRAW

Giáo trình CorelDraw - Bài 7

Giáo trình CorelDraw - Bài 7
... Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… - Mục Map Nodes : biến dạng đoạn Blend Mục Plit : tạo đối tượng di chuyển Blend thưc hành: -2 - ...
 • 2
 • 407
 • 7

Giáo trình CorelDraw - Bài 8

Giáo trình CorelDraw - Bài 8
... Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………………… - Mục Link ;tạo kết nối khoảng cáh va tô màu - Mục Object điều chỉnh khoảng cách giừa đối tượng - Mục Color : điều chỉnh tô màu đối tượng Bài ... điều chỉnh khoảng cách giừa đối tượng - Mục Color : điều chỉnh tô màu đối tượng Bài thực hành: -2 - ...
 • 2
 • 293
 • 6

Giáo trình CorelDraw - Bài 9

Giáo trình CorelDraw - Bài 9
... kiểu xuất -2 - Giaùo trình corel Vidụ : PSD: dịnh dạng photoshop, mục Color hệ màu –RGB Size ; Kích Thước tilệ 1:1 Resol Tion : 300 dpi – Nhấn Export – Nhấn OK Bài thực hành -3 - ... chương trình khác – Chọn File Corel – Vào Menu / File / Export / Làm xuất hộp thoại – Mục : Save in : tên địa xuất – Mục File Name : tên File xuất – Mục Files of Type : dịnh dang kiểu xuất -2 - Giaùo ... Giaùo trình corel Chức tạo vát cạch cho khối(Extude Bevel) – Mục Use Bevel : điều chỉnh cá giá trị : mục...
 • 3
 • 280
 • 4

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 1 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 1 doc
... Page 2/7/2 014 1 Giáo trình corel draw - Chọn công cụ Zoom tool, Property xuất hai loại kính :1 loại kính núp Mang dấu cộng(+) chọn Click lên hình phóng lớn hình , loại Mang dấu trừ (-) tức thu ... Giáo trình corel draw 2- Thanh thực đơn; chứa lệnh file ,… 3Thanh property bar ,dùng hỗ trợ công cụ vẽ 4- Thanh công cụ vẽ-Toolbox 5Thanh thước; gồm thước ngang thước dọc 6-Thanh Palettes(bảng ... trái mouse kéo hình, (fím tắt:fím chữ H) Page 2/7/2 014 1 Giaùo trình corel draw CÁC THAO TÁC TRÊN ĐỐI TƯỢNG Pick Tool; Chức để chọn đối tượng - Muốn chọn đối tượng chọn công cụ click trái Mouse...
 • 6
 • 435
 • 8

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt
... property: - Thanh Property - Free Rotation- xoay tự Cách sử dụng – chọn công cụ ,chọn đối tượng ,lick trái tâm đối tượng - Free Angle Relefition, -công cụ tạo đối xứng ( lật đối tượng) - Free Scale ... lick lần thứ dể kết thúc lệnh Lúc đối tượng cắt , bạn việc chọn kéo chỗ khác Công Cụ Esaser -2 - Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… Công cụ để xóa đối tượng bạn chọn công ... Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… - Vào Menu / Arrange / Convert To Curves Công cụ Spiral: Chức tạo nét...
 • 3
 • 312
 • 5

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 ppt
... tong nhóm - Chọn đối tượng cần nhóm …, - vào menu /Arrange/ Group Giã nhóm (Ungroup) - Chọn nhóm cần giã : - Vào Menu / Arrange/ Ungroup - Ungroup All: giã tất khóa đối tượng (lock object) - Chọn ... object) - Chọn đối tượng cần khóa - Vào Menu / Arrange / Lock object Mở khóa (Un Lock All Object) - Vào Menu / Arrange / unLock All Objects Chức Lớp (Order) A-cách sử dung : chọn đối tượng /vào ... lớp Combine chức đục thủng phần giao Cách sử dụng – tạo đối tượng chồng lên / vào Menu / Arrange -2 - ...
 • 2
 • 258
 • 1

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 3 doc
... : Tô thảng 2Radial : Tô dạng tròn -3 - 3- Conical : Tô theo dạng hình chóp Kiểu tô chuyển góc tô chuyển Kiểu tô chuyển nhiều màu Thư viện màu chuyển màu 4- A- B- Square : Tô theo dạng hình vuông ... Color / mục –Font & Back - Khung thoại : Zize –Width , Higth ( phóng to thu nhỏ mẫu họa tiết ) - Khung thoại : Transform :- Skew : kéo xiên họa tiết - Rotato : xoay họa tiết - Muc :Row Color kéo ... Mục Pen Zize : kiểu vẽ • thư viên mẫu vật liệu ; Version – mục :Textur lit ; danh sách tên vật liệu • chọn vật liệu / lick trái chọn PreView / OK -5 - ...
 • 5
 • 272
 • 10

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 4 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 4 ppt
... PATH * Đưa chữ lên đường path - Cách sử dụng – tạo đoạn văn , - Tạo đường Path : - Chọn vào Menu / Text / chọn lệnh Fit Text To Path - Thanh Property -3 - Giaùo trình corel draw Löu Quang Vinh ... Sentece case : ký tự đầu dòng chữ hoa * Lưu ý : không làm chữ biến dạng Bài Thực Hành: -4 - Giaùo trình corel draw Löu Quang Vinh -5 - ... tháo rời ký tự - Chọn đoạn văn cần tháo - vào Menu / Arrange // Break Arttic Text Lúc nhóm chữ tháo dời, bạn lại chọn nhóm chữ vào lại lệnh lần thứ ,lúc tháo dời từ -2 - Giaùo trình corel draw...
 • 5
 • 295
 • 4

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 5 doc

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 5 doc
... tiện xác - Horizontal Dimension Tool ;-công cụ đo chiều ngang đối tượng - Vertical Dimension Tool .- Công cụ đo chiều đứng - Callout Tool ; công cụ tạo- thích - Slanted Dimension Tool -công cụ ... cụ bên trái hình -2 - Giaùo Trình Corel Draw Property : Addnode Jiontwo Nodes Auto Close Align nodes Delete Node - Nốt : Addnode ; Chức để thêm nốt - Delete Node ; Chức bớt nốt - Jiontwo Nodes ... Dimension Tool -công cụ đo đương chéo - Angle Dimension Tool ;-công cụ đo góc đối tượng - Interactiver Carnne Line Tool- công cụ để nối đoạn thẳng riêng biệt -4 - ...
 • 4
 • 259
 • 5

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 6 docx

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 6 docx
... chuyển làm suốt(mờ) -2 - Giaùo trình corel………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thanh Property –Line ; tạo suốt theo dang ngang 2-Radial ; tạo suốt theo dang tròn 3- Connial ; tạo ... hộp thoại - Mục : Addnew : tạo mẫu đường bao - Mục kiểu khung bao tạo sẵn - Mục kiểu khung bao kết hợp vẽ tự - Mục Addpreset; Thư viện mãu đường bao - Mục keep line ; Interaction Transparency Công ... Giaùo trình corel………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chức tạo đối tượng theo đường bao Cách sử dụng - Tạo đoạn văn / vào menu / effect / Envelope –xuất hộp thoại - Mục :...
 • 3
 • 272
 • 4

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 1 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 1 potx
... thực nhanh Để chuyển đổi qua lại chế độ vào [M]View-WireFrame [M]view-Normal IV/ Giới thiệu tổng quát chức Menu Bar: Trong CorelDraw8 menu Bar có 11 thực đơn Sau công dụng chung thực đơn:  File: ... GV: Lê Hùng Tú C1 .CorelDraw8 ÷ Property Bar: Thanh thuộc tính, giúp cho việc thực công việc cách nhanh chóng, giảm bớt ... Layout: Gồm lệnh điều khiển môi trường vẽ, quản lý trang, lớp đối tượng Trang : GV: Lê Hùng Tú C1 .CorelDraw8  Arrange: Chứa lệnh liên quan đến phép biến đổi hình học như: tònh tiến, quay, co giãn,...
 • 3
 • 138
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 2 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 2 potx
... Property Bar: Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 Điều chỉnh số đỉnh đỉnh nối kết VI/ Vẽ hình đa giác sao: B1: Double click Icon Polygon Xuất cửa sổ Option B2: Chọn mụïc Polygon as Star Tại Number ... cột trước vẽ CorelDraw không cho bạn hiệu chỉnh số hàng, cột sau vẽ ÷ Hình lưới ô nhiễm group hình chữ nhật Bạn tách thành nhiều phần tử riêng biệt Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 IX/ Vẽ đường ... đònh dạng để chọn hình Cách 1: chọn nút Cách 2: Chọn Ctrol Point Cách 3: Chọn đường cong kéo rê chuột * Ứng dụng: Trang: GV: Lê hùng Tú C2 .CorelDraw8 Bạn sử dụng công công vẽ đường cong Bezier...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3 potx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3 potx
... sẵn CorelDraw Muốn lưu màu bạn tạo Nhập tên vào mục Presets nhấn nút + Muốn xóa chọn tên danh sách nhấn nút - Trang : 13 GV: Lê Hùng Tú C3 .CorelDraw8 Pattern Fill: Tô màu chuyển sắc : màu (Two-color), ... Tú C3 .CorelDraw8 * Sử dụng Palette màu: Các Palettes màu sử dụng phổ biến Hiệu cách dùng màu nhanh chóng in giấy màu sắc giống y nguyên hình không giống - Thao tác: [M]View- Color Palette- Chọn ... mặc đònh [M]Tool-Option-Display-Preview Fountain steps) ÷ Bạn chọn Edge pad dung kiểu tô Lienar, Square, Radial ÷ Hãy chọn mục để tăng lượng màu đầu cuối dãy tô Giá trò đạt từ 0-4 9 ÷ Bạn mở nút...
 • 7
 • 185
 • 0

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4 ppsx

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4 ppsx
... Text gán Path B2: click [M]Text- Straighten Trang: 23 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Trang: 24 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Trang: 25 ... tơí Trang: 20 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Lưu ý: - Khi Paragraph Text đầy tràn Frame text đổ vào frame khác, Obj khác Để biết Text đầy, nút ô hình vuông tô đen - Bạn liên kết với Frame, Obj ... đònh hướng cho Text- đònh vò trí dọc, ngang cho Text- Text Placement chọn vi trí phía cho Text theo Path đóng Dùng cửa sổ Fit Text To Path: Trang: 22 GV: Lê Hùng Tú C4 CorelDraw8 Thao tác tương...
 • 9
 • 171
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập