irregular verbs exercises fill in the blanks worksheet

55709 simple past regular irregular fill in the blanks

55709 simple past regular irregular fill in the blanks
... shout I _ (wave) my arms and flapped about But I couldn't scream, I couldn't shout The song was coming from my mouth ...
 • 2
 • 58
 • 0

Hoc T.a qua bai hat (fill in the blanks)

Hoc T.a qua bai hat (fill in the blanks)
... Modern Talking Deep in my heart - there's a fire - a burning …………… Deep in my heart - there's desire - for a …………… I'm dying in emotion It's my world in fantasy I'm living in my, living in my ……………………… ... before …………………… that I reminds me of you And the clothes you left, they lie on the ………………… And they smell just like you, I love the …………………… that you do* We were made for each other Out here forever ... soul That's the only thing I really ……………… Let's close the door and believe my ………………… heart Feeling alright come on open up your heart I ………………… the candles burning Let your body melt in mine...
 • 3
 • 219
 • 1

from bed to work in 27 easy steps fill in the blanks eg13

from bed to work in 27 easy steps fill in the blanks eg13
... Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks 15) I _ on a tape and _ up the volume 16) I _ in my mirrors; then _ up the drive and onto the road ... Your Grammar Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks 23 I got out and shut the door I locked my car door and then walked for about twenty minutes 24 I bought a ... Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks Answers (some answers may vary - check to see if the sentence makes sense!) I woke up at 6.50am when I heard the alarm clock...
 • 4
 • 65
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 01

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 01
... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first © http://www.englishteststore.net ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church...
 • 5
 • 38
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 02

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 02
... between Indian music and Jazz! Question 9: A continuing B continual C continous D continued © http://www.englishteststore.net Photocopiable 10 As we had(1) _ a long walk through one of the market ... our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We were very (7) _ surprised when the snake © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... covered with coins and opened one of the baskets (5) _ he began to play a tune We had our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We...
 • 6
 • 48
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 03

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 03
... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for ... jumped (7) _ the lake to look for it, but I didn’t find anything The next morning, I wasn’t able (8) _ the hotel I had no money to pay the bill and no plane ticket or passport to go (9) ... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for...
 • 6
 • 45
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 01

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 01
... _ They study and listen to music the same time _ literature, we learn about books and write essays _ 10 Will you be home dinner tonight ? _ © http://www.englishteststore.net...
 • 2
 • 29
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 02

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 02
... Farmers are very hard-working They work from morning _ night on their farms _ I like to live _the countryside because people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He ... people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He is _ work _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 23
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 03

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 03
... cheque or cash? _ How foolish _you to such a thing _ 10 We’ll agree _ your proposal if you lower the price _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 23
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 01

English grade 7  fill in the blanks test 01
... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And...
 • 4
 • 26
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 02

English grade 7  fill in the blanks test 02
... together It is especially fun (7) _ my father gets up to sing Please don’t tell him I said this, but he is a very bad (8) _ ! Once in a while I go to the (9) _ with my friends or my brother ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets...
 • 5
 • 31
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 03

English grade 7  fill in the blanks test 03
... Question 5: _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... capital Question 8: © http://www.englishteststore.net Photocopiable _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... places can be found in this capital Question 7: _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s capital was an...
 • 4
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhĐào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Khai thác và sử dụng tư liệu về di tích lệ chi viên trong dạy học lịch sử việt nam lớp 7 ở trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninhPhát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhQuản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền TrunQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú YênQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập