irregular verbs exercises fill in the blanks worksheet

55709 simple past regular irregular fill in the blanks

55709 simple past regular irregular fill in the blanks
... shout I _ (wave) my arms and flapped about But I couldn't scream, I couldn't shout The song was coming from my mouth ...
 • 2
 • 104
 • 0

Hoc T.a qua bai hat (fill in the blanks)

Hoc T.a qua bai hat (fill in the blanks)
... Modern Talking Deep in my heart - there's a fire - a burning …………… Deep in my heart - there's desire - for a …………… I'm dying in emotion It's my world in fantasy I'm living in my, living in my ……………………… ... before …………………… that I reminds me of you And the clothes you left, they lie on the ………………… And they smell just like you, I love the …………………… that you do* We were made for each other Out here forever ... soul That's the only thing I really ……………… Let's close the door and believe my ………………… heart Feeling alright come on open up your heart I ………………… the candles burning Let your body melt in mine...
 • 3
 • 240
 • 1

from bed to work in 27 easy steps fill in the blanks eg13

from bed to work in 27 easy steps fill in the blanks eg13
... Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks 15) I _ on a tape and _ up the volume 16) I _ in my mirrors; then _ up the drive and onto the road ... Your Grammar Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks 23 I got out and shut the door I locked my car door and then walked for about twenty minutes 24 I bought a ... Skills How to Get from Bed to Work in 27 Easy Steps! Fill in the Blanks Answers (some answers may vary - check to see if the sentence makes sense!) I woke up at 6.50am when I heard the alarm clock...
 • 4
 • 83
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 01

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 01
... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first © http://www.englishteststore.net ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church...
 • 5
 • 65
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 02

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 02
... between Indian music and Jazz! Question 9: A continuing B continual C continous D continued © http://www.englishteststore.net Photocopiable 10 As we had(1) _ a long walk through one of the market ... our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We were very (7) _ surprised when the snake © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... covered with coins and opened one of the baskets (5) _ he began to play a tune We had our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We...
 • 6
 • 60
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 03

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 03
... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for ... jumped (7) _ the lake to look for it, but I didn’t find anything The next morning, I wasn’t able (8) _ the hotel I had no money to pay the bill and no plane ticket or passport to go (9) ... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for...
 • 6
 • 55
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 01

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 01
... _ They study and listen to music the same time _ literature, we learn about books and write essays _ 10 Will you be home dinner tonight ? _ © http://www.englishteststore.net...
 • 2
 • 42
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 02

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 02
... Farmers are very hard-working They work from morning _ night on their farms _ I like to live _the countryside because people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He ... people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He is _ work _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 32
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 03

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 03
... cheque or cash? _ How foolish _you to such a thing _ 10 We’ll agree _ your proposal if you lower the price _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 32
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 01

English grade 7  fill in the blanks test 01
... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And...
 • 4
 • 36
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 02

English grade 7  fill in the blanks test 02
... together It is especially fun (7) _ my father gets up to sing Please don’t tell him I said this, but he is a very bad (8) _ ! Once in a while I go to the (9) _ with my friends or my brother ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets...
 • 5
 • 41
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 03

English grade 7  fill in the blanks test 03
... Question 5: _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... capital Question 8: © http://www.englishteststore.net Photocopiable _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... places can be found in this capital Question 7: _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s capital was an...
 • 4
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phóng đại VIDEO cầm tay để trợ thị nhìn gần cho người khiếm thịNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Vai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namNghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngĐánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai langĐề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcsan xuat giong cap I,II,III,namgiáo trình chuẩn bị trồng nấm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập