conditionals if clause type 3 worksheet

review if clause type 1,2

review if clause type 1,2
... FORM OF IF CLAUSE (TYPE & 2)” IF CLAUSE MAIN CLAUSE TYPE IF S + V (S, ES) + O S + WILL/ CAN/ MAY + V +O TYPE IF S + V2, ED + O S + WOULD/ COULD/ MIGHT + V +O EX: If he isn’t busy, he ... be If I _ a flower, I _a sunflower a were / would be b am / will be c were / will be If I _ a cloud, I _a warm cloud a am / will be b were / would be c were / will be What _ if ... his bicycle c would repair his bicycle If she had enough time, she _ a would feed the dog b will feed the dog c feed the dog Choose the correct answer: If I _ a bird, I _a white pigeon...
 • 6
 • 80
 • 0

if clause- soan ky

if clause- soan ky
... clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if đặt ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 496
 • 23

if clause

if clause
... main clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 240
 • 11

IF CLAUSE

IF CLAUSE
... vào ngày mai Câu điều kiện thứ - If if not: Trong câu điều kiện, bạn không luôn sử dụng 'if' 'if not' Bạn sử dụng 'provided that' 'so long as' thay cho 'if' If you put down the gun, I won’t call ... I won’t call the police = (Provided that trang trọng if ) Nếu anh bỏ súng xụống, không gọi cảnh sát Bạn sử dụng 'unless' thay cho 'if not' If you don't put the gun down, I'll call the police = ... ràng I'm not feeling very well If it rains tomorrow, I’ll stay at home Tôi cảm thấy không khỏe Nếu trời mưa vào ngày mai, nhà I'm feeling fine and I've got a car If it rains tomorrow, I might...
 • 2
 • 234
 • 6

IF CLAUSE CUC HOT

IF CLAUSE CUC HOT
... D had done – would not be 24 If only I _ him now A see B saw C have seen D seen ’ 25 If I _, I ll let you know A am staying B will stay C stay D would stay 26 If only I _ you wanted to invest ... to take the bus.” “ _, we would have picked you up.” A Had we known B If we have known C We had known D If we did know 31 If I _ as young as you are, I _ in a boat round the world A were- would ... trouble over the years A Had I known B Did I know C If I know D If I would know 47 Do you think there would be less conflict in the world if all people _ the same language? A spoke B speak C...
 • 4
 • 130
 • 0

ôn tập if clause

ôn tập if clause
... > CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF > > > Đễ chuyễn câu so, because, câu bình thường sang câu If, cần phải ý số lưu ý sau • Thực việc lùi ... viết tiếp sau, bỏ BECAUSE • • Thực theo công thức If (tùy theo dạng 1, mà viết) **Ex1: I don’t have any motorbike, so I have to walk to university If I had any motorbike, I would not have ... to walk to university **Ex2: He was beaten by the dog because he had teased the dog before If he had not teased the dog before, he would not have been beaten by the dog ...
 • 2
 • 231
 • 7

Luận văn phân lập,xác định tính đặc sinh vật học,độc lực và định type 3 loại vi khuẩn pasteurrella, streptococus và actinobacillus từ phôi lợn trong đàn sảy ra hội chứng rối loạn

Luận văn phân lập,xác định tính đặc sinh vật học,độc lực và định type 3 loại vi khuẩn pasteurrella, streptococus và actinobacillus từ phôi lợn trong đàn sảy ra hội chứng rối loạn
... t - ; type , type , type 10 , type 11 type 12 (Nielsen, 1988) [35 ] xác ñ nh Trong biotype 2, serotype 2, 4, 7, có chung nhóm quy t ñ nh kháng nguyên biotype G n ñây biotype có serotype 13, 14 ... p sinh s n 3. 2 .3 Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh v t hoá h c c a ch ng vi khu n phân l p ñư c 3. 2.4 Xác ñ nh ñ c l c c a ch ng vi khu n phân l p ñư c 3. 2.5 Xác ñ nh serotyp c a ch ng vi khu n phân ... vi khu n phân l p ñư c 49 4.5 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi khu n phân l p ñư c 53 4.5.1 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi khu n P multocida phân l p ñư c 53 4.5.2 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi...
 • 80
 • 246
 • 0

Gián án If clause exercise (st)

Gián án If clause exercise (st)
... Please not go out if it……………… a rain b rains c rained d raining 60 If you ……………me with this exercise, I will the same for you one day a helped b would help c help d will help 51 If you listen to ... you won’t pass the final exam a unless b if c if not d without 62 If the weather………….fine, we will go on a picnic a is b were c would be d will be 63 If he………………….harder, the results will be ... ………….that coat if I were you a wouldn’t buy b didn’t buy c don’t buy d won’t buy 70 If you didn’t this, you ……………punished a are b will be c would be d should be Exercise 3: Identify the one that...
 • 10
 • 249
 • 0

Alzheimer có thể coi như tiểu đường type 3 doc

Alzheimer có thể coi như tiểu đường type 3 doc
... học đặt tên khác cho tiểu đường type Giới khoa học lần đề cập tới bệnh Alzheimer dạng khác bệnh tiểu đường vào năm 2005 Nghiên cứu tiến hành 54 tử thi, 28 người tử vong Alzheimer Kết cho thấy, ... insulin bị tổn hại, số cao Như vậy, bệnh suy giảm trí nhớ nguy trở thành đại dịch Trong đó, bệnh nhân mắc tiểu đường type 2, thường độ tuổi trung niên, béo phì, nguy cao mắc bệnh Mặc dù ... giàu chất béo đường gây ảnh hưởng tiêu cực tới não Theo nghiên cứu Đại học Brown (Mỹ), chế độ ăn giàu chất béo đường làm nhiễu chế đáp ứng tế bào não với insulin Với bệnh tiểu đường type 2, chế...
 • 5
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 95Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 96Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 99Ứng dụng SCADA kết nồi điều khiển hệ thống tải nhiệt với hệ thống trộn hóa chất qua mạng wifiĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học - vật lý 11Giải tích 1 ĐH KHTN ĐHQGHNCÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌCke hoach tin hoc 2016 2017OOP Lập trình hướng đối tượng Chương 1 : Tổng quan OOPVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode9 BS EN1999 1 2 e 2007 structural fire design Design of aluminum structures part 1.2: Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.5: Kết cấu tấm vỏ (Eurocode9 BS EN1999 1 5 e 2007 shell structures Design of aluminum structures part 1.5: Shell structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận triết học mác lêninTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nó
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập