đề cương MÔN CƠ SỞ NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG môn cở sở NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG môn cở sở NGÀNH
... triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội địa bàn quận, huyện phù hợp với tiêu sử dụng đất ngành, xã, phường cụ thể đến cuối kỳ quy hoạch tương lai xa - Khoanh định, phân bố tiêu sử dụng đất cho ngành, ... hành nhằm định hướng cho cấp, ngành địa bàn lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết mình, từ xác lập ổn định mặt pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đất đai, làm sở để giao đất đầu tư để phát ... bước ổn định tình hình quản lý sử dụng đất - Tạo khung chung làm sở cho việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã, phường quy hoạch ngành, lĩnh vực địa bàn Quận, huyện - Phân bố lại quỹ đất hợp...
 • 21
 • 29
 • 0

đề cương MÔN SỞ NGÀNH

đề cương MÔN CƠ SỞ NGÀNH
... Đối với ngành phi nông lâm nghiệp: công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng an ninh quốc phòng, Đất sở không gian, vị trí, nguyên liệu, kho tàng chứa khoáng sản… Đất sở thiếu đc cho ngành nghề, ... hệ keo gọi mixen keo Một mixen keo có cấu tạo gồm lớp: Nhân mixen: tập hợp phân tử vô cơ, hữu hay hữu cơ- cơ, có cấu tạo tinh thể hoạch vô định hình: axit mùn; hydroxit sắt; nhôm, silic phân ... khác Có cấp hạt là: cấp hạt cát, cấp hạt limông cấp hạt sét Tỷ lệ tương đối phân tử giới có kích thước khác đất gọi thành phần giới đất Thành phần giới đất đề cập đến tỷ lệ khác loại hạt: cát, thịt...
 • 32
 • 15
 • 0

Đề cương môn sở hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Đề cương môn cơ sở hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
... đói – Môi trường cho kế hoạch ứng phó khí hậu, lên ngân sách, giám sát, điều phối 5.1 Chia sẻ kinh nghiệm thông tin 6.1 Tăng cường lực thể chế địa phương Tài nguyên khoáng sản, tác động môi trường ... trường - KN: Tài nguyên khoáng sản tích tụ vật chất dạng hợp chất đơn chất vỏ trái đất, mà điều kiện người có đủ khả lấy nguyên tố có ích sử dụng trực tiếp chúng đời sống hàng ngày - Tài nguyên khoáng ... sản - Tác động môi trường việc khai thác mỏ khoáng sản: • Tác động môi trường hoạt động khai thác khoáng sản + tạo bụi khí thải độc hại: bụi phóng xạ, SO2, CO… + tác động tới môi trường nước mặt:...
 • 4
 • 1,350
 • 11

Đề cương môn sở tin học (2)

Đề cương môn cơ sở tin học (2)
... sách môn học o Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học o Chuẩn bị trước đến lớp theo hướng dẫn đề cương môn học 10 Phương pháp đánh giá, hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập môn học ... Các tiện ích Bảo mật Học liệu Học liệu bắt buộc: [1] Giáo trình tin học ứng dụng – Khoa Công nghệ thông tin, 2012 [2] Các thực hành Tin học ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân Học liệu tham khảo: ... www.internet4classrooms.com Hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học môn học STT Lên lớp Nội dung LT BT Thảo luận TH Tự học Tổng Phần 1 Ôn tập Excel 2.0 2.0 4.0 sở liệu hàm sở liệu 3.0 4.0 7.0 Biểu đồ...
 • 7
 • 411
 • 1

Đề cương môn sở kỹ thuật điện tử

Đề cương môn cơ sở kỹ thuật điện tử
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Biểu mẫu 3a KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MƠN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào ... 6,85 mA Xác định điện áp ngõ Vo dòng điện qua diode mạch sau Bỏ qua điện trở thuận diode dẫn Si 2KΩ +10V Đáp án G e Vo 2KΩ Dòng điện qua nhánh diode Ge I1=2,47 mA Trang 16 1KΩ Dòng điện qua nhánh ... Dòng điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Cho sơ đồ diode sau , vẽ mạch tương đương, bỏ qua điện trở thuận diode ,tính dòng điện qua diode điện...
 • 55
 • 794
 • 2

Đề cương môn sở kỹ thuật điện-Chương 1 pdf

Đề cương môn Cơ sở kỹ thuật điện-Chương 1 pdf
... mạch điện Biết: R1 = ; R2 = ; L = 0,00955H;  = 314 rad/s; e = 14 1sint V Vẽ đồ thị vectơ u, i, e VI Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng -NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần ... tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng - NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần Minh Sơ - NXBGD - 2000 Kỹ thuật điện: Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh NXBKH KT - 19 98 PHẦN 2: MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 1: KHÁI ... phức? VI Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng - NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần Minh Sơ - NXBGD- 2000 Kỹ thuật điện: Đặng Văn Đào- Lê Văn Doanh NXBKH- KT 19 98 BÀI 3: Dòng điện hình...
 • 46
 • 348
 • 1

Đề cương môn sở dữ liệu

Đề cương môn cơ sở dữ liệu
... 5, 6) - Ngôn ngữ định nghĩa liệu (DDL) - Ngôn ngữ thao tác liệu (DML) - Ngôn ngữ truy vấn liệu (SQL) o Truy vấn đơn giản o Subquery o Sử dụng hàm tính toán o Gom nhóm liệu Bài 6: Ngôn ngữ tân từ ... hợp (buổi 9)  Do diện chu trình o Phụ thuộc hàm Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi (buổi 10) - Đặt vấn đề - Nguyên tắc tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi o Biểu thức tương đương  Định nghĩa  Tính chất ... 2000 (7.0) - Hướng dẫn sử dụng Query Analyzer, cách kết nối - Cách sử dụng Help - Giới thiệu kiểu liệu - Các lệnh tạo database,table,primary key, foreign key - Giới thiệu lệnh sp_help, sp_tables,...
 • 3
 • 178
 • 0

Đề cương môn: sở viễn thông pps

Đề cương môn: cơ sở viễn thông pps
... tần số tín hiệu băng gốc 10KHz Vậy băng thông FM: a 10KHz b ≥15KHz c ≤15KHz d 20KHz 21 Cho điều chế FM băng rộng, biết tần số tín hiệu băng gốc 5KHz băng thông gấp lần tần số băng gốc Vậy hệ số ... điều chế tín hiệu là: a Cho phép sử dụng hữu hiệu kênh truyền b Tăng khả chống nhiễu cho hệ thống thông tin c Có thể xạ tín hiệu vào không gian dạng sóng điện từ d Tất 23 Các hệ thống điều chế biên ... sóng mang =104 kHz, bề rộng phổ tín hiệu tin tức 300÷3,4 kHz Vậy máy thu tín hiệu cần bề rộng dãi thông : a B=6,6 kHz b B=6,7 kHz c B=6,8 kHz d B=6,9 kHz 27 Máy phát làm việc hệ điều chế AM, f sóng...
 • 9
 • 133
 • 3

Đề cương môn sở pháp lý của QLNN về GD&ĐT

Đề cương môn Cơ sở pháp lý của QLNN về GD&ĐT
... Hãy vẽ sơ đồ cấu tổ chức máy hành Nhà nước GD & ĐT nay? b Hãy làm rõ vị trí , chức , sở pháp quan quản nhà nước GD & ĐT nay? Câu 10 : Hãy trình bày khái quát nhi ệm v ụ & quy ền h ạn c ... dung chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến việc giải số vấn đề xúc GD & ĐT giai đoạn , phân tích sao? Câu : Về cấu tổ chức máy hành nhà nước giáo dục đào tạo Việt Nam: a Hãy vẽ sơ ... vụ , quyền hạn giáo viên môn , giáo viên chủ nhi ệm , Hiệu trưởng TH ( theo quy định quy định Điều lệ nhà tr ường năm 2007) Câu : Hãy trình bày khái quát nội dung quản nhà n ước giáo dục giai...
 • 2
 • 130
 • 0

Đề cương môn sở lý luận báo chí truyền thông

Đề cương môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
... quan hệ pháp luật báo chí Nội dung luật pháp báo chí hệ pháp luật báo chí - Biết đƣợc sở - Phân tích đƣợc sở - sở pháp luật sở pháp pháp luật báo chí pháp luật báo chí báo chí Việt Nam dựa ... dung môn học Môn học sở luận báo chí truyền thông giúp cho sinh viên Biết đƣợc vấn đề bao gồm khái niệm, thuyết phạm trù, thuyết nội dung môn học nhƣ quan niệm chung báo chí truyền thông, ... báo chí chất truyền thông Báo chí pháp luật báo chí truyền thông, hệ thống đại chúng Hệ thống mối quan hệ pháp luật báo chí luật pháp pháp luật pháp luật báo chí với Mối quan hệ báo báo chí Mối...
 • 28
 • 590
 • 1

ĐÊ CƯƠNG môn sở di truyền và Chọn giống

ĐÊ CƯƠNG môn cơ sở di truyền và Chọn giống
... thường vào quần thể để có phương pháp chọn lọc sau: a Chọn lọc theo thân hay chọn lọc quần thể Chọn lọc thân gọi chọn lọc cá thể hay kiểm tra suất, chọn lọc kiểu hình Chọn lọc thân phương pháp vào ... thải Chọn lọc gia súc lựa chọn cá thể đực để giử lại làm giống (làm bố, mẹ) đồng thời loại bỏ vật không làm giống Chọn lọc biện pháp để cải tiến di truyền giống vật nuôi Chọn lọc không tạo kiểu ... khác, hệ số di truyền thấp Chọn lọc gia đình có hiệu tốt môi trường sống gia đình giống Nếu môi trường sống gia đình khác che khuất khác di truyền gia đình, lúc chọn lọc theo gia đình hiệu Chọn lọc...
 • 20
 • 95
 • 0

Đề cương môn sở môi trường

Đề cương môn cơ sở môi trường
... môi trường 19 Câu 16: Mục tiêu quan trắc môi trường đất? Nêu thông số quan trắc môi trường đất? Phương pháp lấy mẫu đất trường? TL: * Mục tiêu quan trắc môi trường đất: - Đánh giá trạng môi trường ... quản lí môi trường + Kiểm soát đánh giá chất lượng môi trường = máy móc thiết bị dấu hiệu thị + Giáo dục môi trường cấp để thiết lập tảng đạo đức môi trường hành vi thân thiên với môi trường cách ... lượng môi trường tác động xấu môi trường ( Luật bảo vệ môi trường năm 2005 ) * Mục tiêu: - Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường quy mô quốc gia - Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường...
 • 26
 • 146
 • 1

Đề cương môn sở đo ảnh

Đề cương môn cơ sở đo ảnh
... điểm ảnh đo mặt phẳng ảnh Hình ảnh Trong hệ toạ độ mặt phẳng ảnh - Muốn xác định vị trí điểm ảnh, trớc hết phải đo đợc toạ độ x, y hệ toạ độ mặt phẳng ảnh Toạ độ điểm ảnh ảnh đợc đo trục toạ độ ảnh ... độ thi dai điểm ảnh cặp ảnh lập thể ph ơng pháp đo ảnh, nhiệm vụ quan trọng xác định vị trí điểm ảnh ảnh đò - vị trí điểm ảnh ảnh hàng không đợc biểu diễn vec tơ điểm ảnh x' x ' r = ( y' y'0 ... chùm tia chụp ảnh Các yếu tố bao gồm - Tạo độ điểm ảnh hệ toạ độ mặt phẳng ảnh Điểm ảnh giai đo n chùm tia sáng mặt phẳng ảnh, thờng ký hiệu o + Đối với ảnh hàng không: toạ độ điểm ảnh (x o, Yo)...
 • 19
 • 164
 • 1

Đề cương môn SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Đề cương môn CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... Vấn đề phát triển bền vững: Khái niệm, mô hình, mục tiêu, nguyên tắc PTBV II TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Đức Hải (2008), sở khoa học môi trường , NXB ĐHQG Hà Nội Lê Văn Khoa (chủ biên) (2008), Khoa ... Tích cực: - Cải tạo môi trường - Tạo kinh phí cần thiết cho cải tạo môi trường tự nhiên + Tiêu cực: - Gây ô nhiễm môi trường - Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên Ảnh hưởng môi trường tới phát triển ... trống +Phân loại CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 18 Vấn đề dân số: Phân tích tác động gia tăng dân số đến môi trường Tác động môi trường gia tăng dân số giới mô...
 • 29
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn cơ sở khoa học môi trườngđề cương môn cơ sở lập trìnhđề cương môn cơ sở dữ liệu nâng caođề cương môn cơ sở văn hóađề cương môn cơ sở văn hóa việt namde cuong mon co so van hoa vnđề cương môn cơ sở địa lý tự nhiênđề cương môn cơ sở viễn thông ppsđề cương môn cơ sở thông tin vô tuyếnđề thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành kế toánđề cương môn cơ lý thuyếtđề thi môn cơ sở dữ liệuđề thi môn cơ sở tự độngđề thi môn cơ sở văn hóa việt namđề cương môn cơ học kết cấuchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNMột số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà NộiTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁchương 3 cơ học vật rắnBiện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninhMột số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONĐề thi thử THPT quốc gia môn vật lý cấu trúc đề theo quy chế thi THPT quốc gia mới 2017Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổiMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời của trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm nonMột số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm nonHướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănSo sánh thơ thiên nhiên lí bạch và đỗ phủThực hành giải toán tiểu học tập 1Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý cấu trúc đề theo quy chế thi THPT quốc gia mới 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập