Teaching plan 12 tiếng anh 12 kieu van tinh

Teaching plan 12-Unit 1 (Kiều Tính)

Teaching plan 12-Unit 1 (Kiều Tính)
... Have you two met Did you meet Exercises Which answer best fit each … B C C B A 10 C A 11 B B 12 C B 13 C B 14 A 15 B B D 3.A ... vocabulary related to the topic of the lesson through exercise B Teaching aids: Pictures, poster, handouts and real objects C Teaching method: Communicative approach D Procedure: Class organization: ... answer and give feedbacks - Introduces the text *New words: - shift (n) : (explanation) - supportive of (n) : (explanation) - willing (to ST) : (action) STUDENTS’ ACTIVITIES - Greeting - Answering...
 • 11
 • 185
 • 1

Teaching plan 12 (trọn bộ) Kiều Tính

Teaching plan 12 (trọn bộ) Kiều Tính
... text *New words: - shift (n) : (explanation) - supportive of (n) : (explanation) - willing (to ST) : (action) - obedient (adj) : (action) - secure (adj) : (explanation) While-reading: - Asks Ss ... 200… Teaching date:……/……./ 200… A Aims: By the end of the lesson Ss will be able to: -understand more about home life -use vocabulary related to the topic of the lesson through exercise B Teaching ... meaning in the context Summarizing main ideas + Passage comprehension B Teaching aids: Pictures, poster, handouts and real objects C Teaching method: Communicative approach D Procedure: Class organization:...
 • 125
 • 38
 • 0

Teaching Plan 12 ( 3 years)

Teaching Plan 12 ( 3 years)
... Reach (v) - Man-made (adj) - Temperature (n) - Rise (v) - Source (n) ~ of energy - Nuclear (n) - Live on (v) - Type of protein - Reduce (v) - Preserve (v) - Forest (n) - Evaporate (v) - Melt (v) ... Throughout (prep) - Philosopher (n) - Emperor (n) - Battle (n) - Digestion (n) - Relativity (n) - Biologist (n) – biological (adj) - Cure (n/v) - Rabies (n) - Develop (v) - Read and as students to ... Physics (n) – Physicist (n) – Physical (adj) - Polish (n) - theory (n) - gravitation (n) - Theory of gravitation - Well-known = famous (adj) - Scottish (n) - Steam engine (n) - Throughout (prep)...
 • 73
 • 144
 • 0

Teaching plan 12

Teaching plan 12
... D (The Language focus part of Unit 2) E Comments: Theme: You and me P Syllabus: 12 Preparing date:……/……./ 200… Teaching date:……/……./ 200… Unit 2: cultural diversity Period - Language focus - ... For me ; I don't agree ; It's not true ; That's wrong " B Methods : Communicative approach C Teaching aids: Pictures, poster, handouts and real objects D Procedures: Class organization: Checking ... Listening part on page 27 - 28 E Comments: Theme: You and me P Syllabus: 10 Preparing date:……/……./ 200… Teaching date:……/……./ 200… Unit 2: cultural diversity Period - Listening - Time: 45 minutes A Aims:...
 • 10
 • 164
 • 0

Teaching plan 12

Teaching plan 12
... Comments: Theme: Education system Unit 4: School education P Syllabus: 22 Preparing date:……/……./ 200… Teaching date:……/……./ 200… Period - Speaking - Time: 45 minutes A Aims: By the end of the lesson, ... differences between the school system in Vietnam and in England B Methods : Communicative approach C Teaching aids: Pictures, poster, handouts and real objects D Procedures: Class organization: Checking ... Unit 4) E Comments: Theme: Education Unit 4: system P Syllabus: 23 Preparing date:……/……./ 200… Teaching date:……/……./ 200… School education Period - Listening - Time: 45 minutes A Aims: By the...
 • 8
 • 136
 • 0

teaching plan 12

teaching plan 12
... 117 • Speaking • 118 • Writing • 119 +120 • Language Focus • • 123 +124 • Reading • 125 • Listening • 126 • Speaking • 127 • Writing • 114+115 11 12 13 121 +122 14 15 true and false Listening to ... - Teaching Plan 12 (intensive) Tu Nghia High School No1 – Nguyen Vo van Lam – School-year: 2 012 - 2013 15 128 +129 • 130+131 • 132 • 133 • 134 • 135+136 ... - Teaching Plan 12 (intensive) Tu Nghia High School No1 – Nguyen Vo van Lam – School-year: 2 012 - 2013 10 • Listening • 110 • Speaking • 111 10 109 • Writing • • Language Focus • • 11 112+ 113...
 • 9
 • 133
 • 0

tiếng anh trong phỏng vấn xin việc

tiếng anh trong phỏng vấn xin việc
... tổng doang thu bán hàng biến động, qua chủ đề bạn nạp thêm kiến thức qua việc xoanh quanh phân tích chủ đề ,và mẫu câu tiếng anh Bên cạnh đấy, bạn ý đến cách phát âm từ branch, sale , foreign Các ... công việc giao work” work” 2.“and I think I will discuss it later with the boss” “ boss” Trước tiên bạn nên nói bạn thực công việc giao, sau bạn tranh luận với cấp Từ “discuss”có nghĩa tranh luận, ... owl?- Bạn người hay làm việc ban ngày hay làm việc đêm? user (female) I'm a morning person, well suited for work life.- Tôi người làm việc ban ngày, thích hợp với công việc user (female) I'm in...
 • 108
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết môn học Thực hành GIS (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm Vi sinh kĩ thuật môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm ô nhiễm đất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Công nghệ môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Môi trường và con người (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (đề tài khoa học)PHIẾU ĐIỀN THÔNG TINCÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCThực hành nghề nghiệp thẩm định giá bất động sản nhà ởPháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại Hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa Luật Vinh HĐ ĐDCTN 3 3giaoan dong vatPháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại Hợp đồng mẫu quảng cáo thương mại Luật Vinh 3Đề cương chi tiết môn học Thực hành xử lý nước cấp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thực hành hoá phân tích môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 đến 2010 (đề tài khoa học)TÀI LIỆU ÔN THI ANH VĂN C_IUHĐề cương chi tiết môn học Luật và chính sách môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thực hành mạng lưới cấp thoát nước (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)35 đề thi học sinh giỏi sinh học 12 có đáp áncatalogue DaiKin VRV IVHoàn thiện quá trình lên men kombucha từ trà phú thọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập