tapescript 12 unit 5 8 tiếng anh 12 võ xuân quang

unit 5 read tieng anh 8

unit 5 read tieng anh 8
... house 5. Listen to English songs 6 .Read stories in English 7.Put new words into pocket to learn everywhere Nga … … -Write the ways of learning words that you think are the best for you -Prepare Unit5 ... in learning new words Sorry You lost your turn Put new words into pockets to learn every where read stories in English Listen to English songs Stick new words somewhere in the house Write example ... in order to / so as to remember how to use the word in the right way => Purpose Monday ,October18th,2010 Vocabulary: -mother tongue (n): tiÕng mÑ ®Î -underline (v): g¹ch d­íi -highlight (v): lµm...
 • 25
 • 985
 • 2

unit 5 b1234,tieng anh 6

unit 5 b1234,tieng anh 6
... Time Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 IV Practice: Pair work ( B3-b ) Ask and answer about yourself Ex: A: What time you get up? B: I get up at half past six Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 IV ... Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 IV Practice: Free talk: Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 IV Practice: Free talk: Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 Homework: - Learn the vocabulary by heart - Write ... S1: What time does Ba get up ? Eg : S2: He gets up at o clock Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56 -57 III Reading * B.1 My Routine / P . 56 Answer the questions: Lucky numbers 10 What time does Ba go to...
 • 25
 • 288
 • 0

tapescript 12 - unit 5 - 8

tapescript 12 - unit 5 - 8
... expectancy in Europe was 45 Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like butter, alcohol and cigarettes, we can add nearly 35 years to that figure Interviewer: ... diseases like cancer and Dr Davis: Right Nowadays, about 50 % of cancers are curable, and I really believe that within 30 years this will increase to 80 % And in ten years' time Aids will also be brought ... contrary, the fact that the drug was illegal encouraged people to take it more They put the drug-takers into prison But this did not have any effect, there were not enough prisons for them Eventually,...
 • 3
 • 406
 • 0

Bài soạn Unit 8 Tieng Anh 12 chuan

Bài soạn Unit 8 Tieng Anh 12 chuan
... home Period: UNIT 8: life Topic: Future Life Date: in the future Speaking Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An Giáo án Tiếng Anh 12ctc Theme 3: Community Topic: ... … Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An Giáo án Tiếng Anh 12ctc - Give the true answers Theme 3: Community After you read : (8 minutes) - Ask students to work ... Period: UNIT 8: -Listen to the teacher and write down homework to at home Date: life in the future Writing Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An Giáo án Tiếng Anh 12ctc...
 • 12
 • 482
 • 11

Unit 7-Speaking-Tiếng Anh 12

Unit 7-Speaking-Tiếng Anh 12
... Group B 30 80 60 40 20 10 50 90 70 100 Unit 7: ECONOMIC REFORMS Period 40: SPEAKING TASK 1: Study the pictures and choose the best answer the question Unit 7: ECONOMIC REFORMS What the pictures ... Vietnamese 40:education before Doi Moi SPEAKING B They tell us about Vietnamese education after Doi Moi Unit 7: ECONOMIC REFORMS Period 40: SPEAKING TASK 1: Study the pictures and choose the best answer ... about Vietnamese education before Doi Moi B They tell us about Vietnamese education after Doi Moi Unit 7: ECONOMIC REFORMS Period 40: SPEAKING TASK 1: Study the pictures and work in group to answer...
 • 39
 • 313
 • 0

Unit 10 Litening Tiếng Anh 12 cb

Unit 10 Litening Tiếng Anh 12 cb
... Unit 10 Endangered species Lesson: Listening Unit 10: Endangered species – listening I love you all, my students Unit 10: Endangered species – listening What ... they? - 1.7 m high How much they weigh?? - 180 kg How long can they live? - More than 30 years Unit 10: Endangered species – listening Vocabulary: - Gorilla [gə'rilə] (n) - Bared teeth (n) [beəd ... [reindʒə] Khỉ đột Răng hở Dễ gần Khỉ đầu đàn Chưa trưởng thành Nội chiến Tổ Nhân viên kiểm lâm Unit 10: Endangered species – listening – Task Listen and choose the best answer Answer 1.A 2.B 3.D...
 • 10
 • 1,122
 • 6

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 5 MÔN: TIẾNG ANH 12 Năm học : 2010 – 2011 pdf

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 5 MÔN: TIẾNG ANH 12 Năm học : 2010 – 2011 pdf
... END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời gian: 60 phút không tkể thời gian phát đề) ĐỀ 357 I Read ... enough D so 50 A whose B whom C which D who ……………………………THE END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời ... enough D so 50 A who B whose C whom D which ……………………………THE END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời...
 • 17
 • 161
 • 0

Ôn tập UNIT 1 - 3 tiếng Anh lớp 12

Ôn tập UNIT 1 - 3 tiếng Anh lớp 12
... know you bought a motorbike 36 Body language is known as non-verbal ……………………………… A exchange B communication C expression D mention 37 Speaking is not a ……………………………… of non-verbal communication A ... had B had C have D am having 32 Understanding and appreciating culture differences can help people avoid……………………… A accidents B faults C errors D misunderstanding 33 Cultural differences can make ... unreasonable 34 TONNY: “I have never seen such a perfect thing on you” .- CLARE: “……………………………………………………………… ” A Haven’t you? B I am so happy C Really? D Thank you That’s nice compliment 35 TOM: “…………………………………………………………….”...
 • 4
 • 472
 • 7

Ngữ pháp và bài tập unit 1 môn tiếng anh lớp 12 (có đáp án)

Ngữ pháp và bài tập unit 1 môn tiếng anh lớp 12 (có đáp án)
... family” officially used? A in 19 47 B in 19 60 C in 19 70 D until the 19 6 019 70 The word “millennia” in paragraph means A 200 years B 500 years C about 10 000 D about 10 00 years years According to ... she has seen that boy here 10 The last time she wrote to us was last year 11 It’s years since she learned / learnt English 12 It’s ages since he (last) laughed so much 13 It’s years since I (last) ... _ 10 She hasn’t written to us since last year → The last time _ 11 She started to learn English years ago → It’s _ 12 He hasn’t laughed...
 • 19
 • 499
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngPhương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại công ty TNHH grant thornton việt namHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể khoản mục doanh thu và khoản phải thuGiáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sởGiáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt NamChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong grapheneCông tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( nghiên cứu tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức, thành phố hà nội)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 28Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại tập đoàn tân á đại thành ở thành phố hồ chí minh đến2020