Câu trực tiếp câu gián tiếp tiếng anh 12 tony chan

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 doc

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 doc
... B.on C.about D.at 11 The coat is………….for me to wear A.too large B.so much C.very much D.too much 12 The children enjoy ……….football after school A.to play B.play C.playing D.played 13 I can ………...
  • 7
  • 192
  • 3

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 -Phần 2 docx

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 -Phần 2 docx
... 25 I won’t accept unless …… A.Tom to apologize B.Tom apologizes C.when Tom apologizes D.Tom is apologizing 26 Some planets are so small that …… with ... seeing them D.it is possible to see them 27 …….if you take a map A.You would have got lost B.you’ll get lost C.you would get lost D.You won’t get lost 28 We would save thousands of lives if……… ... lives if……… the remedy for the flu A.we find out B.we found C.we will find D.we had not found out 29 It is seven years since we…………… A.talked to last Daisy B.have talked to Daisy C.last talked to...
  • 5
  • 221
  • 2

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12- Phần 3 doc

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12- Phần 3 doc
... B 29 C 30 B 31 D 32 A 33 D 34 D 35 D 36 A 37 C 38 C 39 D 40 D 41 A 42 D (?) 43 C 44 D 45 D 46 C 47 A 48 B 49 D 50 C 51 D 52 D 53 D 54 C 55 D 56 B 57 C 58 C 59 B 60 S 61 S 62.C 63 D 64 B 65 C ... hopeless 65 The animals gathered closely together for……… A.warmed B.warm C.warmth D.warmly Đáp án: B A D B C C D D B (?) 10 D 11 A 12 C 13 A 14 B 15 B 16 A 17 B 18 D 19 C 20 C 21 C 22 C 23 D 24 ... object in its path A When in flying B While it is flying C when they are flying D Once flying 53 AIDS is a(n)……….disease A.endanger B.danger C.endangered D.dangerous 54 Whether we go out will...
  • 11
  • 351
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai tap cau gian tiep tieng anh 12lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tiếng anhbáo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tiếng anh1000 câu trắc nghiệm tiếng anh 12câu trực tiếp gián tiếp tiếng anhcách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tieng anhbai tap cau truc tiep gian tiep tieng anhbai tap cau truc tiep gian tiep tieng anh lop 8bai tap cau truc tiep va gian tiep tieng anh 8cấu trúc câu gián tiếp tiếng anhcâu gián tiếp tiếng anhbai tap ve cau gian tiep tieng anh co dap anbai tap ve cau gian tiep tieng anhdang bai tieng anh 12 ve cau gian tiepbài tập câu gián tiếp tiếng anh 8Orientation Slide 2014Tiêu chuẩn Châu Âu EC2 phần 1.2 (Eurocode2 BS EN1992 1 2 e 2004 Design of concrete structures part 1.2: Structural fire design)Chiến lược phát triển nhân sự tại công ty cổ phần mondaySlide Deck 2016SujitsMathsTalksVisual Arts 2016Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của IntelStereotypes GenderHoạt Động Và Kinh Nghiệm Truyền Giáo Của Dòng Tên Tại Việt Nam Giai Đoạn 1615-1773STATE OF THE PROVINCE: MPUMALANGABài Giảng Tìm Hiểu Về Năng Lượng Hạt NhânSuy nghĩ về cho và nhậnLuyện viết ielts Task 2giáo án văn 12 theo chuyên đềbài tập chuyên đề lượng tử ánh sáng lý 12Bài Giảng Ngoại Khóa Văn Học Dân GianDavis Externshipintro to Documentationlarry crumbley presentationThe International Association of Emergency Managers
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập