5 đề KT lần 2 (2) tiếng anh 12 lê ngọc thạch

kiem tra 1tiet lan 2 tieng anh 12

kiem tra 1tiet lan 2 tieng anh 12
... study their own language, and mathematics … and English In England, America, or Australia, many boys and girls study their own language, which is English ,and mathematics… and another language perhaps ... have to study their own language No 40 In American or Australia many school children study…………… A English as a foreign language B English and mathematics only C Such foreign languages as French, ... No 27 : If I had known you were in hospital, I to see you A Will go B Would have gone C Would go D Has gone No 28 : The famous product is named after the...
 • 2
 • 104
 • 1

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 TIẾNG ANH 8

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 TIẾNG ANH 8
... …………… this semester A hardly B harder C hardest D hard My train ……………… at 11 .30, so I need to be at the station by 11 .15 A is leaving B will leave C leaves D left She advised me ………………… late A ... Tháp BÀI KIỂM TRA SỐ Môn: tiếng Anh Thời gian: 45’ Điểm Lời phê thầy, cô Đề ch½n I/ Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (2. 0pts) A A A A fire my hour ... to fill in the blank ( 2, 0pts) I……………… tennis a lot, but I don’t play very often now A used to play B was playing C am used to play d play th She was born ……………… June 26 , 19 90 A of B at C on D...
 • 4
 • 1,536
 • 75

de kt lan 2 lop 12 MÔN TIẾNG ANH

de kt lan 2 lop 12 MÔN TIẾNG ANH
... Name ……………………………… ĐỀ KIỂM TRA LẦN HK II NĂM 20 12- 2013 Date: / /20 13 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm : 45 phút A Trắc nghiệm Choose the word whose underlined part is pronounced differently from ... Đáp án môn tiếng Anh lớp 11 lần hk II A TRẮC NGHIỆM 1.D 6.A 2. C 7.B 3.B 8.D 4.C 9.D 5.B 10.B 11.A 12. D 13.C 14.B 15.B B TỰ LUẬN I came / had gone don’t know /are II 1.who 2. whom 3.whose ... batteries at the landfill pollute the underground water? #A/0/ They break open at the landfill #A/1/ Their poison moves to the bottom of the landfill #A/0/ They move to the underground water #A/0/...
 • 12
 • 221
 • 0

ÔN TẬP KT 45'''' LẦN 2 TIẾNG ANH 11

ÔN TẬP KT 45'''' LẦN 2 TIẾNG ANH 11
... present B gift C prize D award 22 A sports competition involving a number of teams or players who take part in different games A match B tournament C game D play 23 Do you like -in competitions? ... D can 27 How volunteers help disadvantaged and handicapped children -their difficulties? A to get B to overcome C to know D to pass 28 Do you volunteer work? ( enjoy ) 29 Have ... part B to take part C being taken partD taking part 24 Where is the Boston Marathon every year? A hold B holding C held D to hold 25 The loving-peace people have been working for the...
 • 8
 • 518
 • 5

đề thi hk 2 tiếng anh lớp 6,đề tham khảo số 5

đề thi hk 2 tiếng anh lớp 6,đề tham khảo số 5
... a b 21 Which language you speak? A Half a dozen 22 What you want to do? B Vietnamese 23 How many oranges does he want? C To go to Hue 24 What’s there to drink? D Some water 21 + 22 + 23 + 24 + ... going to what on the weekend? (19 ,20 ) Chọn cách trả lời cho câu hỏi sau (0 ,5) 19 How much is this dictionary? - A Seventy-five B 1000 m C 50 km D 60,000 dong 20 Where your grandparents live? ... FALSE (F) (2, 0 điểm) with always weekend camp Minh likes walking On the ( 25 ) , he often goes walking in the mountains He usually goes (26 ) _ two friends Minh and his friends (27 ) wear...
 • 3
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Xây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Giáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)NHẬT KÝ CỦA DZUKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000QUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Đăng ký
Đăng nhập