đề ôn thi tiếng anh tốt nghiệp cấp 3

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT
... at the mouth Im miệng , John Không cần nói chứng 83 Run the good race: làm tốt mà Ex: He didn’t get what he want, but he ran the good race Anh anh mướn, anh làm tốt mà S 84 Seeing is believing ... chưa thấy anh giận đến 29 Get worked up about something: bực bội, cáu giận Ex: They get worked up about these things very easily Họ dễ cáu giận vấn thứ 30 Gild the lily: tìm cách làm cho tốt đẹp ... Vấn đề anh nêu không liên quan đến vấn đề thảo luận B Beat the clock: gắng hoàn thành trước quy định EX: The paper went...
 • 26
 • 231
 • 1

đề thi tiếng anh tốt nghiệp THPT có đáp án

đề thi tiếng anh tốt nghiệp THPT có đáp án
... gạch chân cách phát âm khác với từ lại A practice B device C service D office A accurate B accept C accident D happy A low B know C now D slow Chọn từ trọng âm nhấn vào âm tiết vị trí ... to work Eat something different for breakfast Change your routine You never know, it could change your life 36 This passage is mainly concerned with a our usual ways of doing things b our daily ... Routines make us the same things day after day b Routines make a habit of never thinking before doing c Routines may change our life d Routines make us unable to create things or to have new ideas...
 • 24
 • 540
 • 0

CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2015
... độ âm phương phức phát âm Ngữ pháp – Từ - Danh từ/ động từ (thời hợp thời) /đại từ/ tính vựng từ / trạng từ/ từ nối/ v.v… - Cấu trúc câu - Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage) ... mệnh đề - phụ -Tính quán (mood, voice, speaker, position…) - Tương phản - Hòa hợp chủ - vị - Sự mập mờ nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) - … Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi ... phán/tổng hợp/suy diễn; text khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông Kĩ viết Phát lỗi cần sửa cho câu (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ viết) Viết gián tiếp Cụ thể vấn đề có kiểm tra viết bao gồm: - Loại câu -...
 • 3
 • 297
 • 4

chủ đề ôn thi tiếng anh 4 đại học CÔNG NGHIỆP

chủ đề ôn thi tiếng anh 4  đại học CÔNG NGHIỆP
... 4 When was the first commercial espresso machine manufactured? It was manufactured in 1905 How long ... country is the world’s largest importer of coffee? – The USA Suggested questions and answer (Topic 4) Interviewer: What would you if you were responsible for traffic congestion in cities? Interviewee: ... welcome Suggested answers (Topic 6) Duncan: Hello, is that James? James: Yes, speaking Duncan: James This is Duncan I’m phoning about our project Are you free on Monday afternoon or Tuesday afternoon?...
 • 4
 • 70
 • 0

Cấu trúc đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT và Đại học cao đẳng

Cấu trúc đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT và Đại học cao đẳng
... câu /cấu trúc cận nghĩa II Cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng Đề thi ĐH-CĐ môn tiếng Anh bao gồm 80 câu trắc nghiệm dành cho tất thí sinh phần riêng Dưới cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học ... vấn đề cho thi Trên cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Đại học cao đẳng bạn cần biết Hy vọng viết giúp bạn định hình thi mình, từ xếp ôn tập cách phù hợp VnDoc chúc bạn luyện thi hiệu quả! ... mệnh đề - phụ - Tính quán (mood, voice, speaker, position…) - Tương phản - Hòa hợp chủ - vị - Sự mập mờ nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) vv Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi...
 • 3
 • 71
 • 0

Đề thi Tiếng anh tốt nghiệp 2017

Đề thi Tiếng anh tốt nghiệp 2017
... what to A in order to B so as not to forget anything C so that D not to 28 I can’t this noise any longer I’m going to write a letter of complaint about this problem A get back to B take away from ... B identified C avoided D triggered 39 What can be inferred about babies from this passage? A They can eat almost anything B They should have a carefully restricted diet as infants C They gain ... Other researchers have had mixed results when testing whether the diet is effective 35 The topic of this passage is A reactions to foods B food and nutrition C infants and allergies D a good diet...
 • 7
 • 178
 • 0

ôn thi vat li tôt nghiep cấp tốc

ôn thi vat li tôt nghiep cấp tốc
... khối lượng m, kéo lắc khỏi VTCB góc α0 thả không vận tốc đầu Lập BT vận tốc tương ứng với li độ góc α suy BT vận tốc cực đại Lập bt lực căng dây ứng với li độ góc α Suy tab t lực căng dây cực đại, ... vận tốc ban đầu v0 lực cản coi dao động lắc dao động nhỏ Lập bt tính vận tốc vật nặng lực căng dây treo theo li độ góc α Xét trường hợp để vận tốc lực căng đạt cực đại cực tiểu Lời giải * Vận tốc ... mảnh, không dãn, chiều dài l = 1m VTCB không cầu cách mặt đất nằm ngang khoảng 0,8m Đưa cầu khỏi VTCB cho sợi dây lập với phương thẳng đứng góc α0 = 600 buông cho chuyển động không vận tốc ban...
 • 112
 • 198
 • 8

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2
... ÁN BỘ ĐỀ SỐ 15 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I (3m) Mỗi câu trả lời 0 ,25 m: 1.d , 2. c , 3.a , 4.c , 5.b , 6.a , 7.d , 8.c , 9.a , 10.c , 11.b , 12. b II.(4,5m) 1.(2m) Mỗi câu trả lời 0 ,25 m: ... ============ HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 11 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I.Mỗi câu đúng; 0 ,25 đ 1B, 2B, 3D, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B II Mỗi câu đúng: 0 ,25 đ A/ 1.D, 2B, 3A, 4D, 5B, 6D, 7A, 8D B/ ... ? ============ HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I.Chọn từ(0 .25 ) 1a 2a 3c 4b 5a 6b 7b 8c 9b 10b II, Đúng câu(0.5) 1T 2F 3F 4T Tape script Are you looking for...
 • 31
 • 434
 • 1

bộ đề ôn thi tiếng anh vào lớp 10

bộ đề ôn thi tiếng anh vào lớp 10
... Although we (7 be) _ in this village for six years so far, we (8 not know) _ many people yet But many next door- neighbors (9 be) _ very helpful when we first (10 move) _ in 10 - Before (11 print) ... If/it/fine/tomorrow/we/fishing He/late/school/as/miss/bus 10 We/talk/him/when/he/come/in 10 III Lm nh hng dn ngoc 11 They sweep this street everyday, but nobody 11 swept it last week.(Chuyn ... anything (45) _ energetic 44 VIII in vo mi ch trng mt gii t thớch hp hon thnh cỏc cõu sau 46 Hes very brave Hes not afraid _ anything 47 Im surprised _ the amount of traffic today I didnt think...
 • 11
 • 1,007
 • 31

Đề ôn thi Tiếng Anh lớp 9

Đề ôn thi Tiếng Anh lớp 9
... roof United have won h.lost $ 30 million this year Their houses i the cup again 10.These books j.the hose next door *Answers: 1-… 2-… 3-… 4-… 5-…6-…7-…8- 9- …10-… ... cooking today I (cook)………………………all the meals yesterday In fact, I (cook)…………………….most of the meals this week C©u 6: Nối câu cột bên trái với cột bên phải cho thích hợp: BEGINNINGS ENDS A parachutist...
 • 2
 • 467
 • 16

de on thi tieng anh

de on thi tieng anh
... (3) A this nation has the most population in the world B this nation is one of the countries that have the least population C this nation has less population than its neighbors D this nation has ... root one : (2) How long have you done their homework? a How long have their work been done? b How long has their work be done? c How long has their work been done? d How long have their work done? ... root one : (2) How people pronounce this word? a How is this word pronounce by people? b How this word is pronounced? c How is this word pronounced? d How is this word pronounced by people? Answer...
 • 66
 • 241
 • 0

Chuyên đề ôn thi tiếng anh

Chuyên đề ôn thi tiếng anh
... Vi t Trang Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao ng 2009 Ü Only in this way: Ch b ng cách Only in this way could the problem be solved Ü In no way: Không có th In no way could ... không Under no circumstances should you lend him the money Ü On no account: Dù b t c lý c ng không On no accout must this switch be touched Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên ... Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao ng 2009 No sooner had he finished dinner than she walked in the door (Khi anh y v a m i n t i xong ch ta b...
 • 6
 • 177
 • 2

de on thi tieng anh vao lop 10

de on thi tieng anh vao lop 10
... department stores this year A Two department stores this year have been built B Two department stores have to be built this year C Two department stores are built this year D Two department stores ... Malaysia? 29 This is Mr Smith His son Bill plays in our team A This is Mr Smith whose his son Bill plays in our team B This is Mr Smith whose son Bill play in our team C This is Mr Smith whose son Bill ... khác từ lại cách khoanh tròn chữ A, B, C D A design B consist C risen D musician A lively B tradition C opinion D confident A cycle B primary C paddy D lucky A intersection B eraser C bookstore...
 • 16
 • 364
 • 21

Đề ôn thi tiếng anh lớp 9 pps

Đề ôn thi tiếng anh lớp 9 pps
... Jack if he liked playing football Making suggestions: Đề nghò, yêu cầu Suggest + V-ing……: Ex: I suggest using banana leaves to wrap things (Tôi đề nghò sử dụng chuối để gói thứ) => S + suggest + ... hai chấm, bỏ dấu ngoặc kép - Chuyển đại từ nhâân xưng tính từ sở hữu , cần thi t theo nghĩa câu (  ngooi3; theo O mệnh đề tường thuật) Ví dụ : I -> He/She ; me -> his , her Direct speech Indirect ... now then tomorrow morning the next morning here there ago/last before yesterday the day before this that these those Statements in indirect speech: tense changes necessary Direct speech Indirect...
 • 4
 • 333
 • 11

Đề ôn thi tiếng anh(trình độ A)

Đề ôn thi tiếng anh(trình độ A)
... when d where a 34 “Japanese is hard-working and industrious” “I……………” a think it’s, too b too think c think so, too d think it’s also c 35 He drew a lot of money the bank yesterday a from ... compared d compare d 17 Peter won't be home for dinner this evening a this b a c no word is needed d the c 18 Let me …… a look at this picture a had b has c is having d have d 19 My mother ... b practises c practising d practice a 43 “I think we’d better bring John …… this discussion.” the teacher said “He’s got a lot of experience in this field.” a up against b in on c round to...
 • 500
 • 1,223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de on tap tieng anh tot nghiep dai hoc 2015đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2014cấu trúc đề thi tiếng anh tốt nghiệpcấu trúc đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2014đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2013đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012giải đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2012đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp năm 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp phổ thông 2012Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ KAMAZ 740 31 240Topic 1 three phase induction motorsĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TRONG XÂY DƯNGCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAYtiểu luận: vấn đề sử dụng tài chính công ở Việt Nam hiện nayTăng cường quản lý vốn huy động tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lai châuGIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN Ở CẤP SƠ THẨM TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤPPHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNGNghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thành phố sông công đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân giai đoạn 2011 2015Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúcSinh hoạt chuyên đề 87 năm thành lập Đảng 32Đê xuất đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Bài giảng: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ẮC QUYThuyết mình đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Hợp đồng thực hiện đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Bước đầu đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác đá trên địa bàn xã đông sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bìnhNghiên cứu đặc điểm và khả năng sản xuất của lợn đen địa phương nuôi tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bìnhNghiên cứu mức dinh dưỡng hợp lý cho bê cái sinh ra từ tinh phân ly giới tính nuôi tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập