ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT đất ĐAI
... nhóm đất nông nghiệp; d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất ... dụng đất nông thôn, đất đô thị Điều 143 Đất nông thôn Đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn, ao đất thuộc khu dân cư nông ... hủy hoại đất đai, làm đất bạc màu,… 1.3.2 Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai a) Cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật đất đai - Quyết định giao đất quan Nhà...
 • 40
 • 30
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
... dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật này” Sự thống quản lý đất đai Nhà nước đất đai thể mặt sau: - Đất đai xem thể đối tượng quản lý - Sự thống nội dung quản lý đất đai, coi đất tài ... hợp pháp đất đai - Được bồi thường Nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật này.Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất 10 10 hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai ... ích hợp pháp đất đai - Được bồi thường Nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai *...
 • 20
 • 17
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
... nhóm đất nông nghiệp; d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất ... dụng đất nông thôn, đất đô thị Điều 143 Đất nông thôn Đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn, ao đất thuộc khu dân cư nông ... định khoản Điều 147 Luật đất đai ; Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; Đất sở tôn giáo quy định Điều 159 Luật đất đai ; Đất tín ngưỡng; Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch...
 • 37
 • 43
 • 0

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương
... quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp sở pháp lý cho tất văn qui phạm pháp luật hệ thống pháp luật Việt Nam Bộ luật , Luật văn quy phạm pháp luật ban hành sở hiến pháp , quy định vấn đề quan trọng ... triển pháp luật hình thái kinh tế xã hội định Trong lịch sử tồn kiểu pháp luật tương ứng với kiểu nhà nước là: kiểu pháp luật chủ nô, kiểu pháp luật phong kiến, kiểu pháp luật tư sản kiểu pháp luật ... bậc hiệu lực pháp lý văn hệ thống văn quy phạm pháp luật, văn quy phạm pháp luật chia thành văn luật (gồm Hiến pháp, Bộ luật luật Quốc hội ban hành) văn luật (gồm văn quy phạm pháp luật quan nhà...
 • 25
 • 565
 • 3

đề cương ôn tập pháp luật đại cương

đề cương ôn tập pháp luật đại cương
... nghĩa thực pháp luật: Thực pháp luật trình hoạt động có mục đích mà chủ thể pháp luật hành vi thực qui định pháp luật thực tế đời sống *Các hình thức thực pháp luật: + Tuân thủ pháp luật: hình ... vụ công dân pháp luật nói chung luật hình nói riêng + Sử dụng pháp luật: hình thức thực qui định quyền chủ thể pháp luật, chủ thể pháp luật chủ động, tự định việc thực hay không thực điều mà pháp ... hành pháp luật với đời văn pháp luật mới, nhiều ngành luật đời Sự đa dạng ngành luật hệ thống pháp luật tiền đề làm phát sinh đa dạng hành vi định pháp lí Và đến lượt nó,sự đa dạng hành vi định pháp...
 • 18
 • 64
 • 0

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương
... vấn đề đất nước + Một hệ thống pháp luật thống với Hiến pháp, hiệu lực Hiến pháp pháp luật trải rộng phạm vi toàn quốc Các quan nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ có quyền ban hành văn quy phạm pháp ... hành văn quy phạm pháp luật sở cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, phù hợp với Hiến pháp pháp luật + Nhà nước Việt Nam nhà nước thống dân tộc lãnh thổ Việt Nam Nhà nước thực sách đại đoàn kết dân tộc, ... thực tốt chức lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng bộ, phù hợp + Chính phủ quan quản lý mặt đời sống xã hội + Tòa án tuân theo pháp luật, phụ thuộc vào pháp luật để thực chức...
 • 4
 • 27
 • 0

Đề cương ôn tập Pháp luật đại cương

Đề cương ôn tập Pháp luật đại cương
... quan hệ pháp luật mang quyền nghĩa vụ pháp lý quy phạm pháp luật nói quy định + Thành phần quan hệ pháp luật: Là : Chủ thể quan hệ pháp luật Nội dung quan hệ pháp luật Khách thể quan hệ pháp luật ... ? trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Trả lời: + Văn quy phạm pháp luật: Là loại văn pháp luật Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật Văn pháp luật hiểu định quan nhà nước người ... pháp luật nhằm điều chỉnh loại quan hệ xã hội định + Hệ thống quy phạm pháp luật nước ta : Hiến pháp văn quy phạm pháp luật cao nhà nước Hiến pháp quy định vấn đề hệ thống văn quy phạm pháp luật...
 • 33
 • 691
 • 0

Đề cương ôn tập Pháp Luật Đại Cương + Đáp án

Đề cương ôn tập Pháp Luật Đại Cương + Đáp án
... trúc pháp luật) : hệ thống pháp luật -> ngành luật -> chế định pháp luật -> quy phạm pháp luật -> - Hình thức bên ngoài( nguồn góc pháp luật) : tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn quy phạm pháp luật Tập ... hoạt động nhà nước công tác pháp chết - Đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN: thường xuyên Câu 30: Thế vi phạm pháp luật? ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG | 13 ĐTĐ56HĐ2 [ĐĂNG ... nhiễm pháp lý ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG | 14 ĐTĐ56HĐ2 [ĐĂNG HỒNG ĐỨC] Câu 33: Khái niệm hệ thống pháp luật? - Đ/n: tổng thể quy phạm pháp luật, nguyên tắc, định hướng mục đích pháp luật có...
 • 18
 • 43
 • 0

Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương

Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương
... hay ko) TH6 Giăng dây điện bảo vệ cái, thông báo miệng cho hàng xóm xung quanh (không thông báo gì, ) TH7 Tham gia giao thông buổi tối, chủ quan không tập trung điều khiển phương tiện, chủ quan(vô ... Nhũng nhiễu vụ lợi - Không thực nhiệm vụ, công cụ vụ lợi; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vụ lợi, - Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm ... tin nhân dân vào chế độ pháp luật Câu Trách nhiệm công dân phòng chống tham nhũng Liên hệ với thân - Trách nhiệm công dân (bình thường) - Trách nhiệm công dân cán bộ, công chức, viên chức (bình...
 • 4
 • 836
 • 0

Đề cương ôn tập Pháp luật kinh tế

Đề cương ôn tập Pháp luật kinh tế
... lệ công ty Nếu Điều lệ công ty không quy định việc nộp đơn thực theo Quyết định Đại hội đồng cổ đông Nếu Điều lệ công ty không quy định không tiến hành Đại hội đồng cổ đông, cổ đông nhóm cổ đông ... quyền cổ đông sáng lập  Bảo vệ quyền lợi người nắm giữ cổ phiếu công ty năm đầu Câu 40: Sự cần thiết phải quản lý nhà nước kinh tế pháp luật? Sự cần thiết phải quản lý nhà nước kinh tế pháp luật: ... thường xuyên kinh tế, Nhà nước phải quản lý kinh tế pháp luật Từ ưu nhà nước: Nhà nước chủ thể có quyền lực đặc biệt kinh tế, trị, có quyền ban hành sử dụng pháp luật Mọi thông tin trình bày...
 • 18
 • 339
 • 14

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG và AN SINH xã hội

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG và AN SINH xã hội
... chủ thể quan hệ pháp luật lao động Chủ thể quan hệ pháp luật lao động bên tham gia quan hệ pháp luật lao động gồm: người lao động người sử dụng lao động a) Người lao động Điều 55 Hiến pháp 1992 ... nghề Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động tranh chấp tập thể lao động với người sử dụng lao động Thực tế cho thấy, tranh chấp lao động ... thuận Tranh chấp lợi ích phát sinh vi phạm pháp luật lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thoả thuận hợp pháp khác tập thể lao động với người sử dụng lao động...
 • 33
 • 296
 • 0

Đề cương ôn thi pháp luật

Đề cương ôn thi pháp luật
... phạm pháp luật: biểu bên vi phạm pháp luật, bao gồm: hành vi trái pháp luật, thi t hại vật chât tinh thân, mối quan hệ nhân qua hành vi trái pháp luật thi t hại + Mặt chủ quan vi phạm pháp luật: ... đông, ky luật lao đông theo quy đinh pháp luật, thỏa ước lao đông tập thể (nếu co) nôi quy lao đông doanh nghiệp Đ i ề u : Điều khoản thi hành - Những vân đề lao đông không ghi hợp đồng lao đông ... thể vi phạm pháp luật: quan hệ xã hôi pháp luật bao vệ lại bi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến Những yếu tố câu thành vi phạm pháp luật noi làm rõ nghiên cứu loại vi phạm pháp luật chế đô...
 • 6
 • 492
 • 2

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế (phần lý thuyết).doc

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế (phần lý thuyết).doc
... có kinh doanh (kể DN dịch vụ công ích, hiệp hội ngành nghề) - Cá nhân: có kinh doanh (kể hộ cá thể có không đăng kí) Lưu ý: Luật CT gọi Cá nhân kinh doanh DN; Luật CT không áp dụng Hiệp hội không ... (1) Về quản : Kiểm soát tập trung kinh tế; (2) Về tố tụng : Thụ lí; Điều tra vụ việc (CT không lành mạnh Hạn chế CT); Đề xuất Bộ/CP phương án xử lý/ miễn trừ; Xử lý/ xử phạt (CT không lành mạnh); ... Tập trung kinh tế - Trình tự, thủ tục giải vụ việc cạnh tranh - Biện pháp xử vi phạm Luật CT Cơ quan quản HĐ CT 2.1 Cơ quan quản CT - Vị trí: Do Chính phủ thành lâp; Trực thuộc Bộ công...
 • 32
 • 4,138
 • 16

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế

Đề cương ôn tập môn luật kinh tế
... có kinh doanh (kể DN dịch vụ công ích, hiệp hội ngành nghề) - Cá nhân: có kinh doanh (kể hộ cá thể có không đăng kí) Lưu ý: Luật CT gọi Cá nhân kinh doanh DN; Luật CT không áp dụng Hiệp hội không ... loại trọng tài theo Luật VN: + Trọng tài kinh tế theo Nghị định 20/TTg, 14/1/1960 cuối pháp lệnh TT kinh tế, 10/1/1990: trọng tài Nhà nước , tổ chức từ TW đến địa phương TT kinh tế chấm dứt hoạt ... quản lý : Kiểm soát tập trung kinh tế; (2) Về tố tụng : Thụ lí; Điều tra vụ việc (CT không lành mạnh Hạn chế CT); Đề xuất Bộ/CP phương án xử lý/miễn trừ; Xử lý/xử phạt (CT không lành mạnh); Các...
 • 32
 • 1,009
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn luật đất đaiđề cương ôn tập pháp luật đại cươngđề cương ôn tập pháp luậtđề cương ôn thi môn luật đất đaiđề cương ôn tập pháp luật cộng đồng aseanđề cương ôn tập pháp luật kinh tếđề cương ôn thi pháp luật đại cương trắc nghiệmđề cương ôn tập môn luật hiến pháp việt namđề cương ôn tập môn luật hiến phápđề cương ôn thi pháp luật đại cươngđề cương ôn thi pháp luật đại cương đại học bách khoa hà nộiđề cương ôn tập cơ học đấtđề cương ôn tập môn luật chứng khoánđề cương ôn tập môn thủy lực đại cươngđề cương ôn tập môn tin học đại cươngNâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEONghiên cứu xây dựng chương trình quản trị quan hệ khách hàng cho công ty cổ phần công nghệ DKT tại hà nộiLập trình điều khiển và giám sát mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTTXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLXây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyêncbáo cáo thực tập tham quan khu liên hợp xử lý chất thải nam bình dươngde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs tien tienThiết kế hệ thống trang bị điện cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTT TTXây dựng hệ thống phun sươngThiết kế và thi công hệ thống xe tự cân bằngThiết kế thi công hệ thống chuông giường bệnh hỗ trợ công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnoThiết kế phần mềm hệ thống trên nền tảng android hỗ trợ công tác chăm sóc và phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnXây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa qua mạng điện thoại di độngỨng dụng công nghệ internet of things trong thu thập và đánh giá nhiệt độ, độ ẩm môi trườngThiết kế mạch điều khiển led matrix 8x16, led đơn, phím bấm sử dụng bộ vi xử lý intel galileo 2 0Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dâyNghiên cứu quy trình kiểm tra, bảo dưỡng động cơ ô tô và ứng dụng với động cơ ô tô toyota 3s FEXây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nộiĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Bắc Giang.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập