ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... số minh họa hình đây: Một số yêu cầu thiết kế thiết kế kiến trúc phần mềm là: Yêu cầu: • Vạch thành phần phần mềm • Mô hình phần mềm • Giải thích, đặc tả mô hình • Dễ hiểu dễ đọc • Linh hoạt với ... dụng giao diện Phụ lục Chỉ mục Đánh giá yêu cầu Đánh giá yêu cầu phần mềm liên quan tới việc cho biết yêu cầu định nghĩa có đáp ứng đòi hỏi khách hàng không Nếu việc đánh giá không xác việc thiết ... hệ thống • Đánh giá cảm nhận qua giao diện tương tác • Đánh giá hệ thống qua chức cấu trúc Câu 10: Nêu sơ lược bước qui trình kiểm thử phần mềm Trả Lời : Quy trình kiểm thử phần mềm bao gồm bước...
 • 11
 • 1,167
 • 100

đáp án đề cương môn công nghệ phần mềm

đáp án đề cương môn công nghệ phần mềm
... mô t yc Tên công vi c #ng v i t-ng yêu c u Ng n công vi c t i ho c b ph n s) th c hi n công vi c c chuy n a i m th c hi n công vi c Th i gian th c hi n công vi c Cách th#c ti n hành công vi c v ... thành toán ho c tích viên h th ng ph i bi t ng th i ph i cl y d ng ch y u b c thi t k tr ng ho c phân c vai trò c a ph n m m c n phát tri n h th ng, ng công vi c, l p l ch bi u phân công công vi ... xác minh qua c,n c# sau ây: n c a thu t toán ng nh ng ch ng c a ch ng trình v i thu t toán Thu t toán có th ng trình l p không t ng úng ng v i thu t toán nên th c hi n s) cho k t qu sai Tính úng...
 • 21
 • 114
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... Kiến trúc phần mềm gì? Thế phần mềm tốt - - Kiến trúc phần mềm cấu trúc thành phần hệ thống Kiến trúc phần mềm bao gồm phần tử phần mềm, thuộc tính mối quan hệ chúng Tiêu chí đánh giá phần mềm tốt ... niệm kiến trúc phần mềm, vai trò kiến trúc phần mềm, mô hình kiến trúc phần mềm ?  Khái niệm kiến trúc phần mềm: - Kiến trúc phần mềm (Software Architecture) cấu trúc phần mềm qua cung cấp ... - Kiến trúc phần mềm hệ thống bao gồm thành phần phần mềm, thuộc tính chúng mối quan hệ thành phần  Vai trò kiến trúc phần mềm: - Có vai trò quan trọng p/triển phần mềm (PM):  Công cụ giao...
 • 17
 • 32
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... vi dự án: Đảm bảo thực công việc quy định công việc + Xác định cách tổ chức thực giai đoạn dự án ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CNT45DH GROUP + Xác định phạm vi công việc + Xác định sản ... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CNT45DH GROUP - Theo nội dung dự án + Ứng dụng CNTT công tác QL hoạt động nghiệp vụ + Xây dựng sở hạ tầng CNTT + Các dự án nhằm thực nhiệm vụ phân công ... chức lấy báo giá, mời thầu, + Lựa chọn nhà cung cấp (cung cấp hàng hoá dịch vụ) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM + Quản lý hợp đồng mua sắm: Kiểm soát đối tác thực hợp đồng ký kết CNT45DH...
 • 4
 • 1,087
 • 32

Đề cương ôn tập môn công nghệ phần mềm có đáp án

Đề cương ôn tập môn công nghệ phần mềm có đáp án
... tả công việc - Kỹ sư phần mềm nhận hiểu biết tốt môi trường công tác trình xử lý thông qua quan sát - Kỹ sư phần mềm tập trung vào vấn đề mà k bị ảnh hưởng người khác - Các ngăn cách kỹ sư phần ... trì:Kiểm tra xem phần mềm sửa theo yêu cầu đặt chưa?;sau sửa lại phần phần mềm phần mềm lại bị ảnh hưởng k?; Tài liệu báo cáo pha bảo trì: Các ghi chép sửa đổi thực với lý phần mềm sửa đổi cẩn ... hình thể rõ giai đoạn bảo trì Công việc bảo trì thường sửa lỗi cập nhật Nếu phần mềm vừa đưa vào sử dụng tác giả chịu trách nhiệm công việc vấn đề Tuy nhiên phần mềm sử dụng sau thời gian dài,...
 • 16
 • 296
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... cách xác minh thẩm định phần mềm? Độ tin cậy phần mềm gì? Trả lời: a, Các xác minh thẩm định phần mềm: CNT45DH GROUP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Xác minh phần mềm xem xây dựng có sản ... với phần tử thành phần CNT45DH GROUP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Độ kết dính phần tử thành phần chia thành loại theo mức kết dính tăng dần sau: + Kết dính gom góp: Các phần thành phần ... trình công nghiệp Câu 4: Các giai đoạn đời sản phẩm phần mềm? CNT45DH GROUP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Trả lời: * Tìm hiểu nhu cầu khách hàng: Đây giai đoạn thiếu việc xây dựng phần mềm...
 • 15
 • 81
 • 0

Đề cương ôn tập môn công nghệ phần mềm

Đề cương ôn tập môn công nghệ phần mềm
... minh phần mềm? Trình bày loai chiến lược kiểm thử phần mềm? Trả lời: *, Thẩm định phần mềm: Là xem phần mềm cho kết hay không có thỏa mãn yêu cầu người sử dụng hay không *, Xác minh phần mềm: ... thống thông tin Câu 10: Thế tránh lỗi thứ lỗi phát triển phần mềm? Trả lời: *, Tránh lỗi : Tất người muốn phát triển phần mềm lỗi, phần mềm tuân theo đặc tả Như vậy, phần mềm lỗi phần mềm thỏa ... cậy phần mềm: - Độ tin cậy phần mềm độ đo mức độ tốt dịch vụ mà hệ thống cung cấp - Độ tin cậy phần mềm đặc trưng hệ thống, hệ số tỉ lệ nghịch số thất bị phần mềm - Để đo độ tin cậy phần mềm...
 • 12
 • 99
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... trình công nghiệp Nhóm phần mềm thời gian thực Nhóm phần mềm nhúng Nhóm phần mềm thông minh Câu 2: Kiến trúc phần mềm gì? Thế phần mềm tốt? Khái niệm kiến trúc phần mềm: • Kiến trúc phần mềm (Software ... architecture • Kiến trúc phần mềm hệ thống bao gồm thành phần phần mềm, thuộc tính chúng mối quan hệ thành phần Câu 3: Khái niệm phần mềm? Vai trò đặc trưng phần mềm? Câu 4: Khái niệm phần mềm? Nêu vắn tắt ... triển phần mềm? Tiêu chí để đánh giá phần mềm tốt gì? Chương 2: Tiến trình phát triển phần mềm Câu 6: Vòng đời phần mềm? Mô hình vòng đời phần mềm Boehm? Vòng đời phần mền thời kỳ tính từ phần...
 • 20
 • 46
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM(CTB)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM(CTB)
... dưỡng, loại bỏ không người dùng) Mô hình vòng đời phần mềm Boehm: • Câu 7: Mô hình thác nước: • Phân tích: tập trung vào việc thu thập phân tích thông tin cần cho phần mềm, chức phần mềm cần phải ... Kiến trúc phần mềm: cấu trúc thành phần chương trình máy tính hay hệ thống tính toán Kiến trúc phần mềm bao gồm phần tử phần mềm, thuộc tính mối quan hệ chúng • • Vai trò kiến trúc phần mềm: ... - Có vai trò quan trọng p/triển phần mềm: + Công cụ giao tiếp người liên quan + Để phân tích hệ thống + Sử dụng lại quy mô lớn - Cho phép kỹ sư phần mềm thực công việc: + Tăng cường hiểu biết...
 • 12
 • 65
 • 0

Đề tài đồ án bộ môn công nghệ phần mềm

Đề tài đồ án bộ môn công nghệ phần mềm
... ảnh Đề tài tham khảo phần mềm mở Tesseract Mã số đề tài: CNPM090204 Xây dựng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng Việt từ ảnh Đề tài tham khảo phần mềm mở Tesseract, VnDoc Mã số đề tài: CNPM090205 Nhận ... ================================================================ Đề tài cô Võ Huỳnh Trâm + thầy Hồ Quang Thái Mã số đề tài: CNPM090214 Tên đề tài: Xây dựng phần mềm website quản lý khách hàng, sản phẩm công ty môi giới nhà đất Số ... số đề tài: CNPM090215 Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý công tác kinh doanh sản xuất cổ phần bao bì Sài Gòn SAPACO Số lượng SV tham gia: sinh viên Mô tả: - Phòng kinh doanh – sản xuất công...
 • 7
 • 974
 • 14

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN LÝ HỌC SINH ppt

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN LÝ HỌC SINH ppt
... hồ sơ học sinh D2 : Hồ sơ học sinh D3 : Qui định sĩ số số khối lớp, qui đđịnh tuổi học sinh D4 =D3 Người dùng D1 Lập danh sách lớp D3 D2 Xử tham số D4 1.3 Tra cứu học sinh : Nhập học sinh ... Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh D3 = D2 Người dùng D1 D2 Tra cứu học sinh D3 1.4 Nhập bảng điểm môn : Người dùng D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm tiết , điểm học ... điểm môn học: • Thiết kế liệu với tính đắn: -Biễu mẫu liên quan: BM4 Bảng điểm môn học Môn: Lớp : Stt Họ tên Học kỳ : Điểm 15 phút Điểm cuối học kỳ Điểm tiết QĐ4 : có học kỳ (1,2 ) Có môn học...
 • 20
 • 918
 • 8

Môn Công nghệ phần mềm Đề tài: quản lý cây gia phả

Môn Công nghệ phần mềm Đề tài: quản lý cây gia phả
... Tin Học Ứng Dụng 13 MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GIA O VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM QUANG SÁNG ĐỀ TÀI QUÁN LÝ CÂY GIA PHẢ, NHÓM GAMER THỰC HIỆN Sequence Báo cáo tăng gia m thành viên Trường ... Khóa 11 Lớp Tin Học Ứng Dụng 16 MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GIA O VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM QUANG SÁNG ĐỀ TÀI QUÁN LÝ CÂY GIA PHẢ, NHÓM GAMER THỰC HIỆN V GIAO DIỆN CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG ... Lớp Tin Học Ứng Dụng 18 MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GIA O VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM QUANG SÁNG ĐỀ TÀI QUÁN LÝ CÂY GIA PHẢ, NHÓM GAMER THỰC HIỆN FROM TĂNG GIA M THÀNH VIÊN FROM THÀNH...
 • 19
 • 939
 • 41

Đồ án môn công nghệ phần mềm đề tài quản lý nhà sách

Đồ án môn công nghệ phần mềm đề tài quản lý nhà sách
... Báo cáo đồ án Quản Nhà Sách 31 3.1.13 CT_PNS 3.1.14 HOADON 3.1.15 CTHD 3.1.16 KHACHHANG Báo cáo đồ án Quản Nhà Sách 32 3.1.17 PHIEUTHUTIEN 3.1.18 BANGTHAMSO Báo cáo đồ án Quản Nhà Sách ... PHÁT TRIỂN .75 Chương Tài LIỆU THAM KHẢO 75 Báo cáo đồ án Quản Nhà Sách CHƯƠNG THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1.1 HỆ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ SÁCH 1.1.1 Phân loại các yêu cầu ... Giá Bán QĐ2: Chỉ bán cho khách hàng nợ không 20.000 đầu sách có lượng tồn sau bán 20 Đơn giá bán = 105% x Đơn giá nhập Báo cáo đồ án Quản Nhà Sách 1.1.2.3 Biểu mẫu BM3 : ST T Danh Sách Sách...
 • 75
 • 1,225
 • 36

Báo cáo môn học các vấn đề hiện đại công nghệ phần mềm docx

Báo cáo môn học các vấn đề hiện đại công nghệ phần mềm docx
... Bộ môn : Các vấn đề đại công nghệ phần mềm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo môn học vấn đề đại công nghệ phần mềm cách hoàn chỉnh, chúng em xin bày tỏ lòng ... trình soạn thảo Emac, công cụ lập trình hay đời từ sớm, chạy nhiều hệ điều hành thông dụng 1.2 Nội dung báo cáo môn học Bộ môn : Các vấn đề đại công nghệ phần mềm Bài báo cáo trình bày ngôn ngữ ... mềm Phụ lục Bộ môn : Các vấn đề đại công nghệ phần mềm CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Trong công ty phát triển phần mềm hầu hết công việc kiểm thử kiểm thử viên thực thủ công tay Trong số lượng...
 • 31
 • 356
 • 2

Slide MÔN Công Nghệ Phần Mềm Đề Tài : Chiến lược kiểm thử từ trên xuống

Slide MÔN Công Nghệ Phần Mềm Đề Tài : Chiến lược kiểm thử từ trên xuống
... THIỆU KIỂM THỬ TÍCH HỢP TỪ TRÊN XUỐNG 2 CÁC BƯỚC KIỂM THỬ TÍCH HỢP TỪ TRÊN XUỐNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM KIỂM THỬ TÍCH HỢP TỪ TRÊN XUỐNG Top-down intergration ( Kiểm thử tích hợp từ xuông ) ∗ Kiểm thử tích ... trình kiểm thử từ xuống Vì thế, đáng kể chuyển lên cấu trúc chương trình Người kiểm thử có lựa chọn: ∗ Phương pháp : Hoãn kiểm thử lại mô đun phụ thay mô đun thực làm cho điều khiển kiểm thử cụ ... ∗ Kiểm thử hồi quy tiến hành để đảm bảo không xảy lỗi ∗ Quá trình tiếp tục từ bước thứ hai toàn cấu trúc chương trình xây dựng Các bước tích hợp theo hướng từ xuống kiểm thử điều khiển định phần...
 • 13
 • 1,549
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn công nghệ phần mềmđề tài môn công nghệ phần mềmcác đề tài môn công nghệ phần mềmđề cương chi tiết môn công nghệ phần mềmđề cương nhập môn công nghệ phần mềmđề thi nhập môn công nghệ phần mềmnhập môn công nghệ phần mềm thạc bình cườngđề thi trắc nghiệm môn công nghệ phần mềmđề thi nhập môn công nghệ phần mềm khtnđề tài nhập môn công nghệ phần mềmđề thi lý thuyết nhập môn công nghệ phần mềmđề thi trắc nghiệm nhập môn công nghệ phần mềmđề thi nhập môn công nghệ phần mềm bkhnđề thi nhập môn công nghệ phần mềm bach khoacác đề tài nhập môn công nghệ phần mềmXác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nayGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcGiải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápGiải pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở các trường phổ thông Thành phố Bắc GiangGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayGiải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà NộiHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mã Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tửHiện trạng và giải pháp về hoạt động quan hệ công chúng trong các ngân hàng tại Việt NamCăn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnPhân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt NamPhân tích mối quan hệ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các vùng kinh tế khác dựa trên mô hìNhững yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiNonlinear Analysis on Flutter of FGM Plates Using Ilyushin Supersonic Aerodynamic TheoryPhát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biếnXây dựng phần mở rộng kiểm chứng thuộc tính logic thời gian tuyến tính cho Java PathfinderQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánSome Difficulties and Suggestions for Sustainable Marine Eco-tourism in Vietnam and Japan Case Studies of Vân Đồn District, Quảng Ninh Province and Akkeshi Town, HokkaidoStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập