SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TÚI Ủ BIOGAS CÓ VẬT LIỆU NẠP LÀ PHÂN HEO VÀ BÈO TAI TƯỢNG (Pistia stratiotes) CANH TÁC CÂY ỚT (Capsicum frutescens L.)

sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (pistia stratiotes) tưới cây ớt (capsicum frutescens l.)

sử dụng nước thải túi ủ biogas với nguyên liệu nạp là bèo tai tượng (pistia stratiotes) tưới cây ớt (capsicum frutescens l.)
... Sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (Pistia stratiotes) tưới ớt (Capsicum frutescens L.) thực nhằm đánh giá khả phát triển ớt tưới nước thải túi biogas với nguyên ... tận dụng nguồn nước thải biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng để trồng ớt 5.2 Kiến nghị Nghiên cứu sử dụng nước thải túi biogas mức pha loãng 100% nước thải biogas phối trộn với tỷ lệ phân ... nhiễm môi trường nước nông thôn 1.3 Mục tiêu cụ thể Đánh giá sinh trưởng phát triển ớt (Capsicum frutescens L.) tưới nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (Pistia stratiotes) theo...
 • 43
 • 91
 • 0

sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (pistia stratiotes) tưới cây vạn thọ (tagetes patula l.)

sử dụng nước thải túi ủ biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (pistia stratiotes) tưới cây vạn thọ (tagetes patula l.)
... Sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (Pistia stratiotes) tưới vạn thọ (Tagetes patula L.) thực nhằm đánh giá khả sinh trưởng phát triển vạn thọ (Tagetes patula L.) ... lần so với trồng loại rau màu khác (Đặng Phương Trâm, 2005) Do đề tài Sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp bèo tai tượng (Pistia stratiotes) tưới vạn thọ (Tagetes patula L.) ... loãng nước thải biogas khác (100% nước thải biogas, 75% nước thải biogas, 50% nước thải biogas, 25% nước thải biogas ) - Theo dõi sinh trưởng phát triển vạn thọ (Tagetes patula L.), chiều cao cây, ...
 • 50
 • 143
 • 0

nghiên cứu sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp phân heo tưới cây vạn thọ (tagetes patula l.)

nghiên cứu sử dụng nước thải túi ủ biogas với nguyên liệu nạp phân heo tưới cây vạn thọ (tagetes patula l.)
... Nghiên cứu sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp phân heo tưới vạn thọ (Tagetes patula L.) thực 1.2 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Sử dụng nước thải túi biogas tưới cho vạn thọ (Tagetes patula ... KẾT LUẬN Kết đạt nghiên cứu sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp phân heo để tưới vạn thọ (Tagetes patula L.) sau:  Hàm lượng chất dinh dưỡng có nước thải túi biogas như: N-NH4+ ... PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn kèm theo đây, với đề tài Nghiên cứu sử dụng nước thải túi biogas với nguyên liệu nạp phân heo tưới vạn thọ (Tagetes patula L.) sinh viên Nguyễn...
 • 46
 • 74
 • 1

Nghiên cứu sử dụng nước xả khí sinh học từ nguyên liệu nạp phân lợn làm thức ăn bổ sung cho lợn thịt

Nghiên cứu sử dụng nước xả khí sinh học từ nguyên liệu nạp là phân lợn làm thức ăn bổ sung cho lợn thịt
... Nội dung nghiên cứu - Đánh giá giá trị dinh dưỡng nước xả khí sinh học từ nguyên liệu nạp phân lợn cho chăn nuôi lợn thịt - Đánh giá mức độ an toàn sử dụng nước xả khí sinh học cho lợn thông ... lý giải thích lợn lô (có sử dụng nước xả KSH) có khả tăng trọng hiệu chuyển hoá thức ăn cao so với lô (không sử dụng nước xả KSH) Việc sử dụng nước xả KSH làm thức ăn bổ sung cho lợn cải thiện ... Nguồn nước xả khí sinh học Nước xả khí sinh học lấy từ công trình khí sinh học hộ chăn nuôi Công trình khí sinh học vận hành theo qui trình hướng dẫn Dự án Hỗ trợ Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi...
 • 16
 • 104
 • 0

thực nghiệm sử dụng nước thải hầm biogas để cải tạo ph nước ao tại hòa an – hậu giang

thực nghiệm sử dụng nước thải hầm ủ biogas để cải tạo ph nước ao tại hòa an – hậu giang
... nước thải qua hầm Biogas để cải tạo ao nhiễm ph n, đề tài "Thực nghiệm sử dụng nước thải hầm Biogas để cải tạo pH nước ao Hòa An Hậu Giang" thực góp ph n vào việc xây dựng sở khoa học để ... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN PHAN HẢI ĐĂNG THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG NƯỚC THẢI HẦM BIOGAS ĐỂ CẢI TẠO pH NƯỚC AO TẠI HÒA AN HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... nước thải hầm Biogas để cải tạo pH nước ao Hòa An Hậu Giang thực từ tháng 3/2009 đến tháng 6/2009 Trung tâm Hòa An Đại học Cần Thơ Đề tài gồm thí nghiệm đánh giá chất lượng nước thải qua hầm...
 • 61
 • 132
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNGTHẢI túi BIOGAS lên SINH KHỐI cây RAU MUỐNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG bã THẢI túi ủ BIOGAS lên SINH KHỐI cây RAU MUỐNG
... khác hiệu sử dụng phân hữu số loại trồng khả quan Vì “ Đánh giá hiệu sử dụng thải túi biogas lên sinh khối rau muống nhằm đánh giá khả đáp ứng nhu cầu sinh trƣởng, phát triển rau muống ... tận dụng nguồn phân hữu Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá suất rau muống từ việc sử dụng nguồn thải túi biogas - Đánh giá hiệu phân bón loại thải túi biogas với nguyên liệu nạp khác - Đánh giá ... (i) Đánh giá suất rau muống từ việc sử dụng nguồn thải túi biogas; (ii) Đánh giá hiệu phân bón loại thải túi biogas với nguyên liệu nạp khác nhau; (iii) Đánh giá khả cải tạo đất sau sử...
 • 89
 • 157
 • 0

khảo sát khả năng xử lý nước thải sau túi biogas của bèo tấm (lemna minor), bèo tai chuột (salvinia cucullata) bèo tai tượng (pistia stratiotes)

khảo sát khả năng xử lý nước thải sau túi ủ biogas của bèo tấm (lemna minor), bèo tai chuột (salvinia cucullata) và bèo tai tượng (pistia stratiotes)
... tài Khảo sát khả xử nước thải sau túi biogas bèo (Lemna minor), bèo tai tượng (Pistia stratiotes) bèo tai chuột (Salvinia cucullata) thực nhằm mục tiêu khảo sát sinh trưởng loại bèo môi ... minor), bèo tai tượng (Pistia stratiotes) bèo tai chuột (Salvinia cucullata) môi trường nước thải sau túi biogas - Khảo sát khả xử nước thải bèo cám, bèo tai tượng bèo tai chuột - So sánh sinh ... sau: Bảng Kết khảo thích nghi bèo tấm, bèo tai chuột bèo tai tượng tỷ lệ nước thải nước máy khác Bèo 100% nước thải Bèo tai chuột Chết sau ngày Tai bèo chuyển sang Bèo tai tượng Chết sau ngày màu...
 • 85
 • 252
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình kết hợp nuôi bèo lục bình (Eichhornia crassipes) bèo tai tượng (Pistia stratiotes) để xử lý nước thải chế biến thủy sản

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình kết hợp nuôi bèo lục bình (Eichhornia crassipes) và bèo tai tượng (Pistia stratiotes) để xử lý nước thải chế biến thủy sản
... ứng dụng hình xử nước thải chế biến thủy sản bèo lục bình, bèo tai tượng hình bèo lục bình kết hợp bèo tai tượng Nội dung nghiên cứu Triển khai bố trí hình thực nghiệm quy phòng ... Nghiên cứu khả ứng dụng hình kết hợp nuôi bèo lục bình (Eichhornia crassipes) bèo tai tƣợng (Pistia stratiotes L.) để xử nƣớc thải chế biến thủy sản Mục đích đề tài Đánh giá hiệu khả ứng dụng ... MÔI TRƢỜNG  NGUYỄN DÂN DUY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP NUÔI BÈO LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) VÀ BÈO TAI TƢỢNG (Pistia stratiotes L.) ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY...
 • 90
 • 228
 • 1

Luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào canh tác nông nghiệp

Luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp
... thác, sử dụng chất hữu giải pháp để bảo tồn tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp bền vững Nước thải chứa chất hữu cung cấp đủ chất hữu vitamin cho trồng Việc tận dụng nước thải chứa chất hữu vào canh ... thời gian kiến thức khóa luận em chọn đề tài Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào canh tác nông nghiệp Công trình ứng dụng cho đề tài hệ thống xử lý nước thải Bãi lọc trồng 1.2 ... canh tác nông nghiệp cần khai thác sử dụng 1.3 Mục tiêu đề tài Sinh viên : Đặng Thị Ngọc Mai 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào...
 • 117
 • 280
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng chất thải hầm biogas lên ao nuôi cá

luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng chất thải hầm ủ biogas lên ao nuôi cá
... nước thải thực đề tài Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Chất Thải Hầm Biogas Lên Ao Nuôi nhằm xác định: - Đặc điểm môi trường nước - Sự tăng trưởng suất nuôi ao qua việc phân tích so sánh hiệu ... nâng cao chất lượng nước thải đầu hầm hạn chế phần chi phí thức ăn cho người dân nhằm để nghiên cứu học tập tiến hành đề tài nghiên cứu “ Đánh giá hiệu sử dụng chất thải hầm Biogas lên ao nuôi ... nhằm xác định đặc điểm môi trường nước, hiệu mô hình nuôi sử dụng sản phẩm sau hầm Biogas so với mô hình nuôi không sử dụng sản phẩm sau hầm Biogas thông qua tăng trưởng nuôi...
 • 78
 • 183
 • 1

luận văn tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường khảo sát chất lượng nước sau túi biogas với nguyên liệu một số loại cỏ vườn tại xã mỹ khánh, huyện phong điền, thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường khảo sát chất lượng nước sau túi ủ biogas với nguyên liệu một số loại cỏ vườn tại xã mỹ khánh, huyện phong điền, thành phố cần thơ
... Khảo sát chất lượng nước sau túi biogas với nguyên liệu số loại cỏ vườn Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thực từ ngày 31/12/2012 đến 15/05/2013 Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  PHAN THỊ YẾN PHI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU TÚI BIOGAS VỚI NGUYÊN ... trồng thủy sản Bắc Ninh Nguyễn Văn Kha, 2012 Khả sinh khí sinh học số loại cỏ vườn túi Biogas Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại học, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn...
 • 55
 • 179
 • 0

tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào canh tác cây trồng nông nghiệp

tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác cây trồng nông nghiệp
... thác, sử dụng chất hữu giải pháp để bảo tồn tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp bền vững Nước thải chứa chất hữu cung cấp đủ chất hữu vitamin cho trồng Việc tận dụng nước thải chứa chất hữu vào canh ... nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào canh tác nông nghiệp vấn đề nước ta Hệ thống Bãi lọc trồng công nghệ mới, hệ thống xử lý đơn giản ứng dụng vào phát triển nông nghiệp 1.7 Ý ... thải chứa chất hữu vào canh tác nông nghiệp cần khai thác sử dụng 1.3 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào việc tăng xuất trồng Bãi lọc trồng 1.4 Nội dung đề tài...
 • 105
 • 180
 • 0

luận văn tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường khảo sát chất lượng nước sau túi biogas với nguyên liệu lục bình tại xã mỹ khánh, huyện phong điền, tp.cần thơ

luận văn tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường khảo sát chất lượng nước sau túi ủ biogas với nguyên liệu lục bình tại xã mỹ khánh, huyện phong điền, tp.cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  NGUYỄN MỘNG NGHI Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Khoa học Môi trƣờng KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU TÚI BIOGAS VỚI NGUYÊN LIỆU LỤC BÌNH ... tài: Khảo sát chất lƣợng nƣớc sau túi biogas với nguyên liệu lục bình Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ đƣợc thực Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá chất lƣợng nƣớc sau túi biogas với nguyên ... trình học tập Cần Thơ, ngày 14 tháng 05 năm 2013 Nguyễn Mộng Nghi iv TÓM LƢỢC Đề tài: Khảo sát chất lƣợng nƣớc sau túi biogas với nguyên liệu lục bình Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ ...
 • 54
 • 244
 • 0

nghiên cứu sử dụng nước thải trong công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón

nghiên cứu sử dụng nước thải trong công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón
... đề tài Nghiên cứu sử dụng nước thải công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón tiến hành  Mục tiêu đề tài Nghiên cứu sử dụng nguồn nước thải thải trình sản xuất chitin để làm phân bón  Nội ... báu nghiệp giáo dục đào tạo Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Huỳnh Thị Thúy Hạnh TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu sử dụng nước thải công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón nhằm tận dụng nguồn nước thải ... 2.1.Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin từ vỏ đầu tôm 2.1.1 Đặc điểm chitin - chitosan 2.1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin nước 2.1.3 Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin nước ...
 • 70
 • 88
 • 0

nghiên cứu sử dụng nước thải trong công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón

nghiên cứu sử dụng nước thải trong công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón
... đề tài Nghiên cứu sử dụng nước thải công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón tiến hành  Mục tiêu đề tài Nghiên cứu sử dụng nguồn nước thải thải trình sản xuất chitin để làm phân bón  Nội ... báu nghiệp giáo dục đào tạo Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Huỳnh Thị Thúy Hạnh TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu sử dụng nước thải công nghiệp sản xuất chitin để làm phân bón nhằm tận dụng nguồn nước thải ... 2.1.Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin từ vỏ đầu tôm 2.1.1 Đặc điểm chitin - chitosan 2.1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin nước 2.1.3 Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin nước ...
 • 70
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học môi trường khả năng sinh khí của bèo tai tượng pistia stratiotes trong túi ủ biogas tại xã mỹ khánh huyện phong điền tp cần thơchất lượng và tình hình sử dụng nước thải biogastái sử dụng nước thảisử dụng nước thảitái sử dụng nước thải sinh hoạtkhả năng tái sử dụng nước thảitái sử dụng nước thải trong nông nghiệptái sử dụng nước thải sau xử lýtái sử dụng nước thải đô thịtái sử dụng nước thải công nghiệptái sử dụng nước thải ở hà tâytai su dung nuoc thai trong thuy santái sử dụng nước thải nuôi trồng thủy sảnsự cần thiết của việc tái sử dụng nước thảitổng quan về tình hình tái sử dụng nước thải trên thế giớiDi chứng thần kinh và tăng trưởng của trẻ non tháng xuất viện từ đơn vị hồi sức sơ sinh bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giangBài Giảng Quản Trị Chất LượngBài Giảng Kỹ Năng Phỏng VấnBài Giảng Đánh Giá Chiến Lược Khu Vực CôngBài Giảng Quản Trị Dự Án Trên Máy TínhBài Giảng Chức Năng Kiểm SoátTập quán kinh doanh và cuộc sống thực tế của người Nhật BảnSlike Lý Thuyết Về Hành Vi Của Người Tiêu DùngTục Ngữ Trung QuốcSlide MotivationBài Thuyết Trình Sách Suy Nghĩ Và Làm GiàuBài Thuyết Trình Nguyên Tắc Đồng Bộ, Dân Chủ Và Kế Hoạch Trong Tổ Chức Lao ĐộngXây Dựng Hệ Số Lương Theo Chức Danh Công ViệcBài Giảng Làm Việc Với Các Đối TượngPresentation 3Bài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu QuảStaying PositiveGiúp học sinh lớp 8 phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải bài tập đại số ở Trường THCS Nga Thanh, Huyện Nga SơnDạy một số khái niệm hình học 6 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở trường THCS Nga Thanh, huyện Nga SơnStaying Positive VN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập