TADA 8 HK1 GIUA KY b

Đề Thi KSCL Giữa Kỳ I Môn Anh 8

Đề Thi KSCL Giữa Kỳ I Môn Anh 8
... opposite / desk . . Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo Trờng THCS Nhân Hoà =====*****==== Đề II B i thi khảo sát chất lợng kỳ I Môn :Tiếng Anh (Th i gian 45 phút không kể th i gian giao đề) ( Học sinh ... had a nice day 1.Where did Nam go last Sunday? 2.How did he go there? 3.Where did he visit ? 4.Did he meet foreigners in the bookshop? 5.Who did he practice speaking English with ? III Choose ... window.The wordrobe is opposite the desk Listening for E My name is Tim I am 25 years old and I am a dotor I am not married .I live at 34 Tran Phu street in HaNoi With my parents, my younger sister.I...
 • 5
 • 2,748
 • 48

Đe thi giua ky 2 Toan 8

Đe thi giua ky 2 Toan 8
... hs tổ : Theo ta có PT: 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ x4 hs 0 ,25 đ x4 x - =2 0 ,25 đ - Giải PT tìm x=40 -Đối chiếu ĐK trả lời 0,5đ 0 ,25 đ Bài 5(3điểm) K A B a) Cho0,75 ( Mỗi ý cho 0 ,25 đ) M H B C A = H = 1v - ... - Giải PT tìm x=3 cho 0 ,25 đ -Đối chiếu ĐKXĐ ttrả lời cho 0 ,25 đ Bài 4 (2 iểm) Giải toán cách lập phơng trình Gọi số hs lớp 8Alà x hs (xthuộc tập N) Thì số hs ban đầu lớp 8a :x-4 x - số hs tổ lúc ... Phần II Tự luận ( điểm) Bài 3 (2 điểm )Giải phơng trình a) 5( x-1) (2x 5) = 16- x b) x 11 = x +1 x ( x +1)( x 2) Bài 4 (2 iểm) Giải toán cách lập phơng trình : Lớp 8A ban đầu dự định chia thành...
 • 4
 • 658
 • 13

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 -Văn 8

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 -Văn 8
... Nguyên xâm lợc nớc ớc ta lần thứ ( 125 7 ) ta lần thứ ba ( 1 28 7 ) B : Trớc quân Mông Nguyên xâm lợc nớc D : Sau chiến thăng quân Nguyên Mông lần ta lần thứ hai ( 1 28 5 ) thứ hai Câu : Hịch tớng sĩ ... tớng sĩ , Trần Quốc Tuấn vận dụng sáng tạo kết cấu chung thể hịch nh ? A : Không nêu phần đặt vấn đề riêng C : Không nêu giải pháp lời kêu gọi chiến đấu B : Không nêu truyền thống vẻ vang sử D : ... đâm thủng áo giáp giặc kiểu câu ? A :Câu nghi vấn Câu phủ định B ;Câu càu khiến Câu cảm thán Câu 12 Hành động nói Phần II :Tự luận Giới thiệu loài mà em yêu thích ...
 • 2
 • 213
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 - Tiếng Anh 8

Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 - Tiếng Anh 8
... and Past Participle ( V- ing / V-ed ) The girl is singing on the stage She is my neighbor - The girl The vase was broken yesterday It was my favorite one - The vase The ... trip.( Use the information below ) - Place: name of the place you visit - How you feel about the people: friendly , hospitable, helpful sociable, humorous -What the weather is like: warm, cold, ... The motor cars are very cheap They were made in China - The motor cars The teacher is Mr Hai He is teaching in that class - The teacher V Imagine you are a tourist on...
 • 3
 • 365
 • 2

Đề khảo sát giữa kỳ 2 - Lý 6,7,8,9

Đề khảo sát giữa kỳ 2 - Lý 6,7,8,9
... tôn.(1điểm) Câu 2. Khi đun nớc nóng lên nở nế đổ thật đầy ấm nớc tràn gây tắt bếp gây bỏng. (2 iểm) Trờng:THCS Tự Lạn A-Trắc nghiệm: đề kiểm tra khảo sát Môn: Vật Thời điểm kiểm tra: Hết tuần 25 Thời ... THCS tự lan Môn: Thời điểm kiểm tra: Thời gian làm bài: đề kiểm tra khảo sát lần Vật l - Lớp Hết tuần 25 45 Phút I /- Chọn câu trả lời đúng: (2 đ) Thể tích miếng sắt dm, lực đẩy AcSiMét tác dụng ... Đơn vị: Trờng THCS Tự Lạn b d = 12cm Đáp án đề khảo sát kì II Phần I Trắc nghiệm.(5 điểm) Trả lời câu đợc 0,5 điểm I - Câu 1.B II - 1.Luân phiên Câu 2. D 2. Số đờng sức từ xuyên qua S cuộn dây biến...
 • 8
 • 423
 • 0

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Ngữ Văn 8 _Lẻ

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Ngữ Văn 8 _Lẻ
... Trong nhà d Em bé 1 .8 1 .8 Nhà văn Nam cao sinh năm nào? a 1919 – 1951 b 1915 – 1961 c 1917 – 1971 d 19 18 – 1 981 Điền từ(cụm từ) thiếu vào chỗ trống (…)(1 điểm): 2.1 Viết từ ngữ địa phương:……………… ... từ ngữ địa phương:……………… ……………………… ……….……………… 2.2 Viết từ biệt ngữ xã hội học sinh sử dụng: …………………………………………… II Tự luận(7 điểm): Đề bài: Kể việc em làm khiến bố mẹ vui lòng C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ... tròn chữ đứng trước câu trả lời nhất(2 điểm) Mỗi đáp án 0,25đ Câu 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 .8 Đáp án d b c b c d b Điền từ(cụm từ) thiếu vào chỗ trống (…)(1 điểm): 2.1 má, bắp, 2.2 gậy, ngỗng,...
 • 3
 • 725
 • 2

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Ngữ Văn 8 _Chẵn

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Ngữ Văn 8 _Chẵn
... điểm): 2.1 Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương từ ngữ sử dụng ở…………………… 2.2 Khác với từ ngữ toàn dân, biệt ngữ xã hội dùng trong…………………… …… II Tự luận(7 điểm): Đề bài: Kể lần em mắc khuyết ... câu trả lời nhất(2 điểm) Mỗi đáp án 0,25đ Câu Đáp án 1.1 a 1.2 c 1.3 a 1.4 d 1.5 b 1.6 a 1.7 c 1 .8 b Điền từ(cụm từ) thiếu vào chỗ trống (…)(1 điểm): 2.1 Một số địa phương định 2.2 Một tầng lớp ... *Yêu cầu: 1.Hình thức: ( điểm) - Chữ viết đẹp, trình bày rõ ràng, tả, mạch lạc… - Xác định dạng đề - Bố cục ba phần rõ ràng: mở bài, thân bài, kết 2.Nội dung( điểm) a.Mở bài: (0.5 điểm)Nêu lên...
 • 2
 • 612
 • 2

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Toán 8 _Chẵn

Đề kiểm tra giữa kỳ I_ Toán 8 _Chẵn
... x3 – 2x2 + x – m + x3 + 3x2 x+3 x2 – 5x + 16 - 5x2 + x – m + - 5x2 – 15x 16x – m + 16x + 48 - m – 46 Đề x – 2x + x – m + chia hết cho x + - m – 46 = => m = - 46 ( 0.75 điểm ) Câu 2(1,5 điểm)...
 • 3
 • 152
 • 0

De kiem tra giua ky Toan 8 (Lop chon)- Hay

De kiem tra giua ky Toan 8 (Lop chon)- Hay
... NP(gt) I trung điểm IM, hay D, I, M thẳng hàng c, - Kẻ DH EF (1,5đ) - Trong DHM có: DM DH (T/c đờng xiên, đờng vuông góc) Vậy NP nhỏ M H Khi NP= DH = DE. DF 12.16 48 = = = 9, EF 20 0,5đ 0,5đ ... = 2m ( 2m + ) = 4m ( m + 1) Vì m(m + 1) tích số nguyên liên tiếp nên chia hết cho Do 4m(m + 1) M8 - Vẽ hình xác, ghi GT, KL (4đ ) 0,5đ 0,5đ x = 6; x = 2(2 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... Đáp án biểu điểm Toán 8A Câ u ý Nội dung a, (1đ) 1(2 đ) ( x 2) + ( 5x ) = ( x + 5x ) 2 Điểm + ( 6x 2) ( 5x ) 0,5đ...
 • 3
 • 1,128
 • 18

De KT giua ky I Toan 8- Hay

De KT giua ky I Toan 8- Hay
... (2x- 0,25 )2+ 19 19 4 0,25 Vậy giá trị lớn A 8040 đạt đợc x = 19 -Khi chấm GV cần làm biểu i m chi tiết -HS làm cách khác mà cho i m t i đa - Đúng sáng thứ hai ngày 1/11/2010 nộp Đ/c Mạnh ... giác MEQ m(3) L i có MNEF hình bình hành (CMa) E F //MN Mà MN MQ E F MQ E F đờng cao tam giác MEQ (4) - Từ (3) (4) có F trực tâm tam giác MEQ c/ Góc NEQ góc vuông - Do F trực tâm tam giác ... Xét tam giác HPQ có: HE=EP; HF=FQ E F i ng TB tam giác HPQ E F //PQ; E F = PQ (2) - Từ (1) (2) E F // MN; E F =MN Vậy MNEF hình bình hành 0,25 b/ F trực tâm tam giác MEQ - Xét tam giác MEQ...
 • 4
 • 176
 • 0

Đề kiểm tra AV 8 giữa kỳ lần 2 - HKI

Đề kiểm tra AV 8 giữa kỳ lần 2 - HKI
... ………………………………………………………………………………………………………… THE END OF THE TEST ! KiểmTra Giữa Học Kỳ I– Lần - Năm học 20 10 - 20 11 Môn : Tiếng Anh - Lớp Họ Tên : …………………………………………… Số Báo Danh : ………… SỐ MẬT MÃ SỐ ... phrase that best fits the blank space in the following passage : (1 ,25 pts) sentence words or and to but address alphabet I have a little notebook It’s an ( ) …… book with the letters of the ( ... the translation, and a short ( )………… as an example I try to learn ten new words a day ……………… ……………… VI Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence : (2pts)...
 • 4
 • 434
 • 23

Bài giảng Đề KT giữa kỳ 1 toán 8

Bài giảng Đề KT giữa kỳ 1 toán 8
... II Phần tự luận : (8 điểm) Câu (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ x2 – 2xy + 5x – 10 y b/ x2 - z2 – 2xy + y2 Câu 10 (2 điểm) Cho hai đa thức : A = 2x3 – 3x2 ... x2 + a/ Thực phép chia đa thức A cho đa thức B b/ Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B Câu 11 (3 điểm) Cho ∆ABC vuông A, đường cao AH Gọi E, F chân đường vuông góc hạ từ H đến AB, AC a/ Tứ ... giác AEHF hình vuông c/ Qua A kẻ đường vuông góc với EF cắt BC I Chứng minh I trung điểm BC Câu 12 (1 điểm) Cho a + b + c = Chứng minh a3 + b3 + a2c + b2c – abc = = = = Hết = = = ...
 • 2
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm giữa kỳ ii tiếng anh 8bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2 toán 2bài kiểm tra giữa kỳ môn thống kê doanh nghiệpđăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân việt nam tạm trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoàiquyển sách kỳ bí 2 chap 8quyển sách kỳ bí 2 tập 8kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảngbài kiểm tra toán lớp 8 hk1bộ đề thi giữa kỳ 2 lớp 1những bài toán nâng cao lớp 8 hk1quyển sách kỳ bí phần 2 vol 8đọc truyện quyển sách kỳ bí 2 tập 8các dạng bài tập hóa học lớp 8 hk1đề thi giữa kỳ giải tích 1 bách khoaphân tích 8 câu giữa bài chinh phụ ngâmNghiên cứu đặc điểm dịch tễ, xác định một số loại giun tròn gây bệnh đường tiêu hóa ở gà thả vườn tại thành phố hải phòng và biện pháp phòng trịĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn học và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người cao tuổiNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ kiểm lâm địa bàn xã góp phần phát triển tài nguyên rừng tại tỉnh thái nguyêntài liệu tập huấn giáo viên ôn ngư văn hè 2017Quản lý nhà nước về 2 thu phí, lệ phí hàng hải tại các cảng biển việt nam (tt)Các nhân tố ảnh hưởng khi vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế bất động sản, nhà xưởng, thiết bị vào việt namQUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ HÀNG HẢI TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAMGiải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh cà mau (tt)Sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của phụ nữ xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang (tt)Giáo trình pháp luật lâm nghiệpGiáo trình pháp luật về tài nguyênTập bài giảng chuyên đề triết họcTập bài giảng xử lý tình huống chính trịPhương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS36Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục quốc phònggiáo án tu chon văn 12Nhật bản Duy Tân 30 nămLàng chiến đấu vùng đồng bằng bắc bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1945 – 1954) (tt)
Đăng ký
Đăng nhập