Chương trình phương trình bậc 2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN JAVA Tìm hiểu về lập trình tạo giao diện người sử dụng (GUI) trong Java. Viết chương trình giải phương trình bậc 2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN JAVA Tìm hiểu về lập trình tạo giao diện người sử dụng (GUI) trong Java. Viết chương trình giải phương trình bậc 2
... KeyListener Các giao diện định nghĩa số phương thức để xử lý mỗi kiện Những phương thức sẽ nạp chồng lớp mà cài đặt giao diện 5 Thực đơn (menu) Ngôn ngữ Java tập hợp lớp đối tượng để tạo menu ... Label 2. 2 Ô văn (TextField) - Một Textfield vùng chứa dòng văn bản, văn có thể hiển thị hay nhập vào người dùng Trong Java, constructor sau có thể sử dụng để tạo Textfield: + TextField(): Tạo ... có thể đặt giao diện người dùng, có thể thay đổi kích thước hay làm cho nhìn thấy, ẩn 2. 1 Nhãn (Label): Lớp sử dụng để trình bày String Nó không thể sửa đổi Đây chuỗi đọc Sử dụng constructor...
 • 24
 • 398
 • 0

Tìm hiểu về lập trình tạo giao diện người sử dụng (GUI) trong Java. Viết chương trình giải phương trình bậc 2

Tìm hiểu về lập trình tạo giao diện người sử dụng (GUI) trong Java. Viết chương trình giải phương trình bậc 2
... A - Tìm hiểu lập trình tạo giao diện người sử dụng (GUI) Java: Các ứng dụng phần mềm thân thiện trình bày nhiều hình giao diện đồ họa đẹp mắt Các ngôn ngữ lập trình cung cấp đối ... khác Những lớp sử dụng để tạo Menubar, Menu, MenuItem CheckboxMenuItem chương trình B- Viết chương trình giải phương trình bậc import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; ... thường sử dụng: 2. 1 Nhãn (Label) Lớp sử dụng để trình bày String Nó sửa đổi Đây chuỗi đọc Sử dụng constructor sau để tạo label:  Label(); / /Tạo Label trống  Label(String labeltext); / /Tạo Label...
 • 26
 • 265
 • 0

cong thuc nghiem cua phuong trinh bac 2

cong thuc nghiem cua phuong trinh bac 2
... a + 4a2 b ⇔ (x + 2a ) = b2 – 4ac 4a2 Đặt ∆ = b2 – 4ac (∆: Đọc Đen ta) ta có: b ∆ (x + 2a )2 = 4a2 b ∆ (x + 2a )2 = 4a2 Nếu ∆ > Khai hai vế ta có:  x +   x +  b Δ = 2a 2a b − Δ = 2a 2a ⇔ ... Nhóm 1: 2x2 – 5x – = Nhóm 2: y2 – 5y + = Đáp án: Nhóm 1: ∆ = b2 – 4ac = (-5 )2 – 4 .2. (-3) = 25 + 24 = 49 -(-5) + x1 = =3 ⇒ ∆ =7 -(-5) - x2 = =4 Nhóm 2: ∆ = b2 – 4ac = (-5 )2 – 4.1.1 = 21 ⇒ ∆ = 21 -(-5) ... Giải phương trình sau: x2 – 4x – 12 = ⇔ x2 – 4x = 12 Hãy định nghĩa phương – 4x + =hai có4 ⇔ x2 trình bậc 12 + ẩn số? ⇔ (x - 2) 2 = 16 = 42  x -2= 4 x=6 ⇔  ⇔ x - = -4  x = -2       Vậy phương...
 • 12
 • 3,577
 • 6

Phương trình bậc 2 có chứa tham số

Phương trình bậc 2 có chứa tham số
... Giải phương trình cho biết giá trị tham số Ví dụ: Giải phương trình sau m = -2: 1/ x2 +2( m +3)x +2m +5 =0 2/ x2 - (m +2) x +2m = 3/ x2 +2( m +2) x +2m +3 =0 4/ 2x2 +8x +3m =0 Hướng dẫn : 1/ m = -2 ... Tìm m để phương trình sau nghiệm 1/ mx2 + 2( m+1)x + m – = 2/ (m-1)x2 – 2mx + m +2 = Hướng dẫn: 1/ Lập Δ‘ = b 2 – ac = (m+1 )2 – m(m -2) = m2 + 2m +1 – m2 +2m = 4m + Để phương trình nghiệm ... +x +m =0 2/ x2 +mx +2 =0 x2 +x +2m =0 3/ x2 +mx - m +2 =0 x2 +2mx -5 =0 *Hướng dẫn : 2/ Gọi x0 nghiệm chung phương trình, ta x 02 +mx0 +2 = x 02 +x0 +2m (m -1) x0 =2( m -1) =>x0 =2( m -1)/(m...
 • 17
 • 13,852
 • 86

Công thức nghiệm TQ phương trình bậc 2

Công thức nghiệm TQ phương trình bậc 2
... (b2 4ac)/4a2 (2) Tiết 53 : Công thức nghiệm phương trình bậc hai Nội dung 1 /Công thức nghiệm 1/ Công thức nghiệm : [x + (b/2a) ]2 = (b2 4ac)/4a2 (2) Nhận xét vế trái,vế phải phương trình (2) ? ... c = -25 17 = 02 4.3915.( -25 17) = 3941 622 0 => Phương trình nghiệm phân biệt: x1 = (0 - 3941 622 0)/ (2. 3915) = x2 = (0 + 3941 622 0)/ (2. 3915) = Công thức nghiệm Tiết 53 : phương trình bậc hai ... 1/ Công thức nghiệm : 1 /Công thức nghiệm 2/ áp dụng 2/ áp dụng : a/ 5x2 - x + = a = 5; b = -1; c = = 12 4.5 .2 = 40 = -39 < => Phương trình nghiệm Công thức nghiệm Tiết 53 : phương trình bậc...
 • 19
 • 571
 • 1

Phuong trinh Bac 2

Phuong trinh Bac 2
... Chiều dài 32 - 2x (m) ; Chiều rộng 24 - 2x (m) ; Diện tích ( 32 - 2x) (24 - 2x) (m2) Theo ta có phương trình ( 32 - 2x) (24 - 2x) = 560 hay x2 - 28 x + 52 = Trên đất hình chữ nhật có chiều dài 32 m, chiều ... 4) 5) 6) 7) 8) 9) Phương trình - x2 - 2x + = x2 - 2= y3 + 4y2 - = 2t2 + 5t = 4x - = - 0,3x2 = 2x + 3y = 5x2+2x= - x (m-3)x2+2x+ 1= (m tham số) 10) (m2+1)x2+2x+ =0 (m tham số) PT BH Hệ số Đ3: ... trước gọi 2) hệ số a 3) Ví dụ: (SGK) 4) 5) 6) 7) 8) - x2 - 2x + = x2 - 2= y3 + 4y2 - = 2t2 + 5t = 4x - = - 0,3x2 = 2x + 3y = 5x2 + 2x = - x ax2 + bx + c = 0, PT BH Hệ số a=-1,b = -2, c=5 a=1,b=...
 • 15
 • 312
 • 0

Phuong trinh Bac 2 mot an file Word

Phuong trinh Bac 2 mot an file Word
... rộng là: 24 - 2x Diện tích là: ( 32 - 2x) (24 2x Theo ta có PT: ( 32 - 2x) (24 - 2x) = 560 hay x2 - 28 x + 52 = x2 - 28 x + 52 = ? Hãy thu gọn phơng trình ? GV: Nhấn phơng trình x2 -28 x+ 52 = đợc ... < 2x < 24 ? Lập PT biểu thị mối quan hệ đại lợng? HS: ( 32 - 2x) (24 - 2x) = 560 1> Bài toán mở đầu gọi bề rộng mặt đờng x(m).(0 < 2x ...
 • 6
 • 479
 • 6

Phương trình bậc 2(ôn thi 10)

Phương trình bậc 2(ôn thi 10)
... phơng trình bậc hai cho nghiệm y1, y2 nó: a.gấp lần nghiệm (1) b số đối nghiệm (1) tập 17 a lập phơng trình bậc hai có hai nghiệm b lập phơng trình bậc hai có hai nghiệm gấp đôi nghiệm phơng trình ... giải phơng trình x2+6x+8 =0 lập phơng trình bậc hai khác có hai nghiệm: gấp đôi nghiệm phơng trình cho nửa nghiệm phơng trình cho số nghịch đảo nghiệm phơng trình cho lớn nghiệm phơng trình cho ... phơng trình nghịch đảo nghiệm phơng trình m2x2+10x-1= trờng hợp m0 c với giá trị m phơng trình có nghiệm thoả mãn điều kiện 6x1+x2= tập 13 cho phơng trình: x2-2(m-1)x+2m-5= a chứng minh phơng trình...
 • 16
 • 457
 • 6

Sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2

Sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2
... đồ thuật toán giải phư ơng trình bậc I Lưu đồ thuật toán II Các ví dụ A.ví dụ B ví dụ C ví dụ D ví dụ III Thư giãn tin hoc kim Băt đầu Nhập a,b,c Trả lời: Không phải Phương trình bậc - ... X1:=(-b+sqrt(delta))/ (2* a) + Delta=0 - X2:=(-b-sqrt(delta))( /2* a) X:=-b /2* a Trả lời :phương trình có hai nghiệm x1,x2 tin hoc KếT kim THúC Trả lời phương trình cónghiệm kép Trả lời phương trình vô nghiệm ... b: = c: = Trả lời : phương trình bậc KếT THúC tin hoc kim ví dụ Nhập vào a : = b:=3 c : = -5 Delta : = 3*3 4 *2* (-5) = 49 Trả lời : phương trình có hai nghiệm : x1 : = -5 /2 x2 : = kết thúc tin...
 • 8
 • 15,656
 • 101

T51 - Phương trình bậc 2 một ẩn

T51 - Phương trình bậc 2 một ẩn
... 51: Phương trình bậc hai ẩn Bài toán mở đầu Bài toán: Ta phương trình: x2 28 x + 52 = gọi phương trình bậc ẩn Tiết 51: Phương trình bậc hai ẩn Bài toán mở đầu Bài toán: Định nghĩa: ? Phương trình ... trình bậc hai ẩn Bài toán mở đầu Bài toán: Định nghĩa: Ví dụ: Hệ số Phương trình Là pt bậc hai a b c 50 -1 5 2x2 + x = -2 x2 = -2 -8 x2 + 50x 15 = Tiết 51: Phương trình bậc hai ẩn Bài toán mở ... tập ?1: Phương trình x2 = x3 + 4x2 - = Là pt bậc hai Hệ số a b c -4 -3 0 Không 2x2 + 5x = 4x = Không -3 x2 = Tiết 51: Phương trình bậc hai ẩn Bài toán mở đầu Bài toán: Định nghĩa: Một số ví...
 • 10
 • 242
 • 0

chuyên đề phương trình bậc 2

chuyên đề phương trình bậc 2
... nghiệm thõa mãn hệ thức x 12+ x 22 = 10 HD: ∆ = a2-4a 28 PT có hai nghiệm a2-4a 28 ≥ Biến đổi x 12+ x 22 = 10 (x1+x2 )2 –2x1x2 = 10 Thay tổng tích giải PT tìm m Ví dụ 5: 2 x  x  Cho PT x +ax ... môn Tóan lớp -20 02_ 2003) 2 Gọi x1, x2 nghiệm phương trình: x + ( m + ) x + m − 3m + = , m tham số 2 Xác đònh m cho x1 + x2 = mx 12 mx2 121 + +8 ≤ Chứng minh rằng: < − x1 − x2 Bài 20 : (Thi chọn ... Chứng minh phương trình bậc hai: x + p1 x + q1 = x + p2 x + q2 = có hệ số thỏa mãn điều kiện p1 p2 ≥ ( q1 + q2 ) phương trình có nghiệm 2 2 HD: ∆1 = p1 − 4q1 , ∆ = p2 − 4q2 ⇒ ∆1 + ∆ = p1 + p2 − (...
 • 11
 • 2,700
 • 37

Phương trình bậc 2

Phương trình bậc 2
... dụ phương trình bậc Nếu x1, x2, x3, x4 nghiệm phương trình công thức Viète (sau chia hai bên cho a4 tức a, chuyển dấu trừ có qua vế phải) cho ta: [sửa]Áp dụng Trong trường hợp phương trình bậc ... để tính nhẩm nghiệm số nguyên (nếu có) phương trình Thí dụ: Có thể nhẩm tính phương trình x2 - 5x + = có hai nghiệm 2+ 3=5 = Định lý Viète cho phương trình bậc hay cao thường thấy toán học nghiên...
 • 2
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bệnh Parkinson và các rối loạn vận độngPhòng ngừa HIV cho bệnh nhân và cộng đồngLuận Văn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Cảng Cửa CấmCác bệnh lý tuyến yên và thượng thận thường gặpBài giảng HỆ SINH DỤC NỮSơ cứu bất động tạm thời xương gẫyBài giảng Bệnh án nội khoaMở rộng điều trị thuốc kháng RETROVIRUS ở Việt NamARTERIAL BLOOD GAS MADE EASYNghiên Cứu Triệu Chứng Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng, Giá Trị Kỹ Thuật GENNE XPERT MTBRIF Trong Chẩn Đoán Lao Phổi AFB (-) Ở Người Nhiễm HIVMô hình giải pháp và bài học thực tiễn trong phát triển ứng dụng CNTT-TT nông thônBài tập nhóm THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠI TRÀNGBáo Cáo Thực Phẩm Chức Năng Và Bệnh Mạch VànhĐồng Thuận Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tiêu Chảy Cấp Ở Trẻ EmBài Giảng An Ninh Mạng Cục Bộ Không DâyNâng cao chất lượng quản lý mối quan hệ với các nhà cung ứng của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí - CTCP (DMC)Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý sản xuất tinh gọn tại Xí nghiệp cơ khí Quang Trung - Ninh BìnhNghiên cứu đề xuất và phân tích hiệu quả giải pháp đổi mới công nghệ sản xuất gạch xây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn đến năm 2020Nghiên cứu quá trình triển khai áp dụng và duy trì hệ thống ISO 15189-2007 tại Khoa Hóa sinh - Bệnh viện Bạch MaiNghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị ung thư biểu mô nguyên phát đường tiết niệu trên
Đăng ký
Đăng nhập