VOCABULARY tong hop tiếng anh 12 nguyễn đức hưng

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC
... which I can see the lake 179: He told me A think well before I answered B to think well before I answered C think well before I answer D to think well before I will answer 180: if a war ... doing these exercises 124 : If the traffic bad , I may get home late A had been B was C were D is 125 : I have ever told you he unreliable A had been B is C would be D were 126 : My father works ... said to me 120 : He asked me .Robert and I said I did not know A that did I know/who were Robert B whether I knew/who was Robert C if I knew/who Robert was D that I knew/who Robert were 121 : “ You...
 • 14
 • 1,704
 • 103

Ôn tập tổng hợp Tiếng Anh 12

Ôn tập tổng hợp Tiếng Anh 12
... Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống hoàn thành câu 11 The technological and economic changes of the 19th century had a marked _ on workers A cause B effect C impact D consequence 12 The government ... ngữ pháp từ vựng Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống hoàn thành câu 11 I was so tired that I had to take a nap A simply B butterly C quite D by no means 12 Helens new boyfriend is not ... , Julie Here is twenty pence for you to spend. Phần IV: Viết Viết lại câu sau cho nghĩa không đổi so với câu cho, bắt đầu câu từ cụm từ cho sẵn 41 what particularly impressed me was her...
 • 16
 • 538
 • 13

đề thi tổng hợp tiếng anh 12

đề thi tổng hợp tiếng anh 12
... the damaged watch to my watch maker……….knows how to repair all sorts of things A.which B.who C.whose D.where 16 The weather this summer is…………… A.disappointed B.disappointedly C.disappointment D.disappointing ... New York’s skyscrapers a) most famous b) more famous c) the most famous d) the most well-known 12) Do you know how many sheep in Australia a) there is b) is there c) are there d) there are ... B.on C.about D.at 11 The coat is………….for me to wear A.too large B.so much C.very much D.too much 12 The children enjoy ……….football after school A.to play B.play C.playing D.played 13 I can ………...
 • 14
 • 221
 • 0

25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12

25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12
... who is B is C which has D which is 50 A to B of C for D in ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút ĐỀ 23 ( Đề thi gồm 50 câu trang ) Read the following passage and mark ... to the statue HẾT ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút ĐỀ 14 Câu 1: Choose the best answer to complete the sentence - David! I think someone at the door! ... D I’d buy her a handbag on her birthday if I have enough money ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút ĐỀ 12 A accomplishment B fertilizers C competition D pronounciation...
 • 96
 • 152
 • 3

kiến thức ngữ pháp chuẩn tổng hợp tiếng anh 12

kiến thức ngữ pháp chuẩn tổng hợp tiếng anh 12
... 3thi 30 M danh t (M danh ng ) M danh t b u b ng m t t h i What,Where, When, Why, How many, How t danh t (thành ph n sau t h i câu xuôi) Các m danh t ng t , gi i t , làm ch ng câu M danh t ng câu ... c trò Vi t T Ms Jose is an teacher She tells n: 1900 58-58 -12 - Trang | 3- Khóa h c Luy 10 - ng Anh Giáo viên: Nguy n Ng c Anh V_ing tính t ch tính ch t c a s vi c, b n ch t c a s vi c ho ... if + m in case Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58 -12 - Trang | 4- Khóa h c Luy - ng Anh Giáo viên: Nguy n Ng c Anh Grammar points in English entrance exam u ki n v i ch ng It -S...
 • 10
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: On tap cac diem ngu phap tieng anh lop 12 with keyTỔNG hợp các CHỦ đề TRONG kỳ THI THPTchiến lược marketing bitisKHAI THÁC dầu BẰNG PP GASLIFBiquyetviet headlineLHS nguyễn thị quyết nhung chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnShadowscape Tarot bản tiếng ViệtLHS vũ thị phượng biện pháp tư pháp trả lại tài sản sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999vai trò thị trường trái phiếu việt namNghiên cứu vai trò độ mịn của xỉHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHjkhảo sát ảnh hưởng của tần số rung đến độ điền đầy và tổ chức tế vi hợp kim adc12 trong đúc mẫu hóa khíBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namCác tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh thanh hóaInformation technology project management 7th schwalbeSystem architecture 1st global cameron crawley and selvaElectric circuits 10th nilssonĐề tài: Báo chí Thanh HóaÁp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập